Fakta om Fossila Bränslen

19 röster
22099 visningar
uppladdat: 2007-06-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Här är ett arbette som min grupp och jag fick göra om fossila bränslen. Det var ganska svårt men jag hoppas att det kommer gå bättre för er.

Våran grupp hade tänkt och berätta lite om Fossila bränslen och varför de är bra.
De som kännetecknar ett fossilt bränsle, alltså som gör de till ett fossilt bränlse är just att de är rester från levande organismer och att det tar tid för den att omvandlas. Dels att ett fossilt bränsle har alltid ett organiskt ursprung. Det menas med att de fossila bränslena får sin energi från levande organismer, som främst är växter och som efter dött blivit kvar liggande på havsbotten. Där blandades de med sand och slam, som gör att de bildas avlagringar. Sedan har de täckts med lera och legat i fleratals år. Det har utsätts av högt tryck, som gjort så att kolföreningar som finns i växter omvandlats till fossila bränslen.
De fossila bränslena består av 3 stora grupper och det är naturgas, olja och kol. Ur kolet kommer brunkol 65% kol och stenkol 85% kol.
Vi kan hitta olja och gas tillsammans i fickor i berggrunden. Torv tillhör också fossila bränslen.

Hur kan vi hitta olja, naturgas och kol? Jo för att vi ska kunna veta om det finns olja och naturgas på ett visst ställe så använder vi ljudvågor till hjälp, alltså hur ekot låter när ljudvågorna studsar tillbaka så vet man om det finns olja eller inte för de har en viss ljudvåg. Sedan använder vi ett oljeborrtorn för att få upp oljan och naturgasen. Kol kan vi hitta genom att det är en jordbävning och marken reser på sig, eller att vi gör gruvor och tar kol därifrån. Torv är annorlunda för att den uppstår av förmultnade växter som man kan hitta i t.ex. mossar. Vi använder traktorer för att bryta torv på torvmossar och det sker i maj eller juni, när det är bra torkväder.

Varför är det bra med fossila bränslen? Vi kan använda fossila bränslen till tyg, mediciner, drivmedel för fordon, för framställning av elkraftvärk m.m. Vi svarar också för omkring 80% av världens energiförsörjningar. Fossila bränslen har den fördelen att de är så effektstarka och det finns inget annat bränsle som ger så mycket effekt per volymenhet.

Det finns så mycket miljöproblem som ni släpper ut hur ska ni lösa det? Här finns det svar på vissa frågor:

1. Växthuseffekten gör så att det är mer stormar, översvämmningar och jordskred som blir vanligare.
Svar: Vi försöker förminska växthuseffekten genom att uppfinna nya saker som ska ta över oss och göra så att miljön ska må bättre, men regeringen gör också fel eftersom de borde lägga ner mer kraft på att forska till att använda något annat än fossila bränslen. Det är också företagen som bestämmer hur de ska begränsa skadeverkningarna.

2. Det är varmare och gör så att isen smälter, havsvattnet stiger och kan förgöra många länder, människor och djur.
Svar: Vi försöker hitta lösningar på att förminska utsläppen och forskarna försöker uppfinna nya bilar t.ex. som kan ta emot något annat bränsle är bensin. En av våra bensinbolag Shell börjar använda biobränsle eftersom deras energibolag vill tjäna pengar. De flesta miljöproblemen går att lösa, bara man vill betala för det.

3. Vatten blir försurnat t.ex när vi gör dagsbrytning m.m.
Svar: När vi har grävt groparna så täcker vi igen dem så att vattnet inte ska bli försurnat. Annars kalkar vi sjöarna när de är försurade så att de ska bli mer neutralare.

4. Om oljan rinner ut i havet dör många djur, växter och bottnar.
Svar: När ett fartyg har släppt ut oljan, då använder vi torv för att den suger upp oljan. Sedan resten av oljan som vi inte får upp, får vi för hand ta hand om innan allt för nånga djur och växter skadas.

Tekniken: Det finns olika tekniker för de tre fossilagaserna. Kol hittar vi i marken och det finns olika sätt förr oss att hitta den. När det är en jorbävning och marken reser sig kan vi möjligtvis hitta kol. Vi kan göra gruvor för att få upp kolet och om den ligger nära jordytan använder vi dagbrytning. Då gräver man en grop och det går mycket snabbare än gruvorna.
Olja och naturgas brukar vara tillsammans och för att ta upp de båda två använder vi oljeborgtorn. Oljeborgtornet borrar i marken till fyndigheterna. Sedan brukar naturgasen ha ett tryck och kommer upp utav sig självt med oljan genom borrhålet. Ibland kommer de inte upp av sig självt och då måste man pumpa upp det med hjälp av oljeborgtornet. Blandningen som kommer upp är naturgas, råolja och vatten om man pumpar till havs. På plattformen skiljer de sakerna ifrån varandra och sedan skickas det till ett rafinaderi för att skilja bort vattnet. Råoljan måste rafineras innan den kan användas och det gör man på oljerafina...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fakta om Fossila Bränslen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-10-16

    bra jobbat grabbar och tjejer

  • Inactive member 2008-02-09

    Ta med korrekta källor nästa g

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-16]   Fakta om Fossila Bränslen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8455 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×