Kuba (Jämfört med Venezuela)

2 röster
5713 visningar
uppladdat: 2007-06-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Basfakta:

Invånare: 11,3 miljoner
Religion: Kristendom
President: Raúl Castro (tillfällig för sin bror Fidel Castro)
Språk: Spanska
Storlek: 100 860 kvadratkilometer (1/4 av Sveriges yta)
Statsskick: Republik
Valuta: Kubansk Peso
Huvudstad: Havanna

Kuba är en stor ö (en av de tio största i världen) som ligger i Centralamerika utanför Floridas kust. Ön har tropiskt klimat då den ligger nära ekvatorn och drabbas ofta av orkaner och tropiska regnoväder. Har väldigt likt klimat mot till exempel Venezuela. Kuba har en del miljöproblem i sitt land och de största är luft- och vattenföroreningar, skogsskövling och förlorad biologisk mångfald. Nästan all energi kommer ifrån fossila bränslen vilket leder till stora utsläpp av växthusgaser.

Kubas ekonomiska situation har bestämts mycket utav landets historia. En speciell händelse var Kubas revolution. Man hade för endast ett halvt århundrade sen vunnit sin frihet från Spanien då den USA stödda politikern Batista tog makten över Kuba genom en statskupp år 1952. Jag tror att USA fick mycket makt över Kuba och att det var därför folket protesterade. En upprorsrörelse ledd utav Fidel Castro grundades för att ta makten över Kuba ifrån Batista genom en statskupp. Fidel Castros upprorsrörelse tog makten år 1959 och Kuba började förvandlas till en kommunistisk enpartistat med Castro som högsta ledaren. Inspirerad av Sovjetunionen blev Kuba emot USA efter deras försök att få makt över landet. USA startade då en handelsblockad mot Kuba vilket försämrade deras handel och ekonomi extremt. De var nu isolerade från all handel med I-länder då Europa var på andra sidan Atlanten och USA hade en handelsblockad mot dom. Vad som fick landet att klara sig och kunna fortsätta vara självständigt var när Sovjetunionen som också var kommunistiskt stödde Kuba genom att bedriva handel och donera till landet. Kuba hade nu en handelspartner och började utvecklas till sitt gamla skick. Sovjet donerade även krigsmateriell till landet vilket jag tror var så att de kunde försvara sig vid en eventuell invasion av USA. Vid Sovjets fall år 1991 försvann det ekonomiska stödet och Kubas levnadsstandard sjönk än en gång.

Staten äger det mesta utav jordbruket (ca 75%) och statens egna jordbruk går till landets affärer och marknader och de gårdarna odlar till exempel grönsaker och ris. De privata gårdarnas skörd går mer till export. De jordbruksprodukter som landet exporterar är tobak, kaffe, socker och citrusfrukter. Det tycker jag visar att staten försöker hålla välfärden uppe så att alla ska få mat medans de privata bönderna mer satsar på att tjäna mer pengar genom export. Att staten äger det mesta av jordbruket kanske inte är den bästa och mest demokratiska lösningen men jag tror att utan det så skulle kanske Kuba ha en sämre levnadsstandard då priserna på mat kanske skulle öka.Tack vare Kubas lägliga position i den tropiska zonen så har de varmt året runt och även mycket regn. Detta har lett till en mycket bördig jord (såkallad rödjord vilket är perfekt jord att odla sockerrör på) och de kan odla på det mesta av ön vilket jag tror har underlättat för dom då de tvingats bli mer självständiga. Därför att då är de inte beroende av ett annat land för att få mat och då man inte bedrev någon handel med USA var det mycket bra. Sockerröret är den viktigaste grödan för Kuba och man står för ca. 15% av världsmarknaden. Man har en väldigt stor boskapsskötsel på ön på cirka 4,5 miljoner djur (ungefär lika många som ½ av Sveriges befolkning) vilket har gjort att de inte behöver importera kött. Kubas regering har satsat mycket på fisket i vattnet runt ön och det har lett till att man idag även här är självförsörjande och också exporterar fisk och skaldjur. Jag märker att speciellt på jordbruks fronten har landet kommit en otroligt lång väg för att bli självständiga och idag kan man se resultatet av många års arbete. Att man just lyckats med att bli självständig med jordbruket och fisket tror jag har lätt till en trygghet för folket att vad som än händer så finns det mat i landet. Jag tror också att då Kuba inte importerar några jordbruksprodukter, kött eller fisk så har man minskat på de globala utsläppen men då landet måste importera så mycket annat tekniskt och elektroniskt så jämnar det nog ut sig i längden.

Befolkningen på Kuba har idag ganska sjysta levnadsvillkor och de har bland annat gratis sjukvård och utbildning. De flesta Kubaner bor i städer men staten försöker att sakta ner urbaniseringen genom att bygga skolor och sjukhus på landet också.

Kuba var en spansk koloni under 1800-talet och de fredliga urinvånarna gjordes till slavar av de spanska kolonisterna. Senare togs även slavar från Afrika till Kuba för att arbeta på fälten och i guldgruvorna på ön. Det går att jämföra med andra länder i Sydamerika som också blev Spanska kolonier, t.ex. Brasilien och Venezuela. Jag tror att om inte Kuba hade blivit en spansk koloni så hade man idag haft kvar alla guldreserver och mineralfyndigheter och själva kunnat ta vara och tjäna pengar på dom. Istället för att Spanien skulle tjäna på dom. Jag tror dock att det kan finnas positiva saker också som har hänt p.g.a. koloniseringen. Till exempel är sockerfälten man gjorde då till stor nytta idag då man använder samma fält. Utan spanjorerna kanske man inte ens hade odlat sockerrör på ön som idag är en av deras största export varor.

Då man använder olja till väldigt mycket på Kuba tror jag att man påverkar klimatet och bidrar till växthuseffekten. Det mesta av energin på ön kommer ifrån fossila bränslen och i sockerrörsfabrikerna används mycket olja. Kuba har heller inte några egna oljefyndigheter och måste importera all sin olja så bidrar man ytterligare till växthuseffekten då oljan måste transporteras med båt. Det kan jämföras med Venezuela som har det tvärtom, de producerar olja och slipper importera och på så sätt förorenar de inte men de får andra sorters utsläpp i sitt egna land då det skapas stora föroreningar när man tar upp olja. Venezuela bidrar också på sätt och vis till den globala växthuseffekten då den olja de säljer kommer att förbrännas och skapa utsläpp i framtiden.

Kuba ett mycket utvecklat kommunikationsnät med bra tågförbindelser och många vägar och ungefär hälften av Kubas vägar är asfalterade. Då de har ett så pass bra tågnät kan flera åka tåg istället för att ta bilen vilket leder till minskade utsläpp. Jag tror att det var tur att de byggde tågnäten medans de hade stöd från Sovjetunionen då de idag kanske inte hade valt att satsa pengar på ett tågnät utan istället kanske på något annat. Kuba har faktiskt skrivit under flera miljöavtal, bland annat Kyoto protokollet vilket inte ens USA har gjort, men uppfyller inte de krav de skrivit under att följa vilket jag tror beror på att de inte har råd att tänka på miljön helt enkelt. Det går att jämföra med Venezuela som inte alls har satsat på miljön någon gång medans Kuba har satsat på miljön men idag inte ekonomiskt klarar av att göra det. Vilket leder till att länderna idag har ungefär samma mängd utsläpp av växthusgaser och föroreningar.

Kuba och Venezuela har historiskt sett haft vä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kuba (Jämfört med Venezuela)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-22]   Kuba (Jämfört med Venezuela)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8454 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×