IRAK KRIGET- inledning och historik

3 röster
8400 visningar
uppladdat: 2007-06-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Irak äldre historia

I landet Mesopotamien föddes världens första civilisation: det sumeriska riket 3200-2000 f Kr. Sumererna härskade över den del som nu utgör södra Irak. Efter sumererna erövrades Mesopotamien av elamiter, hettiter, assyrier, babylonier och perser innan Alexander den store år 330 f Kr intog det persiska riket och förde hellenistisk kultur till området. Mesopotamien islamiserades snabbt och blev från år sjuhundrafemtio, med den nybyggda huvudstaden Bagdad, centrum för det abbasidiska kalifatet. Det frodades i ett halvt årtusende och var dåtidens starkaste rike inom det arabiska väldet. Enligt nutida beräkningar kan trettio miljoner människor då ha levt i vad som nu är Irak. I mitten av 1200-talet invaderade mongolerna Bagdad under Djingis Khans sonson Hulagu. Därefter följde tre sekler av maktstrider mellan mongoler, perser och turkar innan turkarnas rike, det ottomanska imperiet, 1535 erövrade dåtidens Irak.

Iraks historia

Irak, ett land som har sina rötter långt bak i tiden till det mesopotamiska riket. Irak, som egentligen heter ”al-Jumhuriya al-Iraqiya” på det arabiska språket betyder
”landet mellan två floder”. Iraks befolkning ökar snabbt och är unga. Landet är olika befolkat och en dryg tredjedel av folket är araber endast en femtedel av befolkningen är kurder. Bland araberna finns det aningen shia eller sunnimuslimer, shiamuslimerna motsvarar ca sextio procent av den totala befolkningen och sunni upp emot arton procent. De flesta kurder och turkmenerna är shiamuslimer. Shia muslimerna hjälpes fram till makten efter Saddams fall, shiamuslimerna finns mest i de norra delarna av landet sunni finns mest i de cental-västra delarna, det bor ca två miljoner shiamuslimer i huvudstaden Bagdad av ca 5,7 miljoner. Kurderna och turkmenerna bor i de nordöstra Irak men även överallt i landets ytterkanter, detta och den stora mängden av utvandringar av dessa folk var den stora förföljelsen under det sunnimuslimska Baathpartiets regim, under dess regerings tid skede det mycket folk om flyttningar och turkmenerna och kurderna beslöt sig för att kalla sig araber.
I södern bor de såkallade träsk araberna som är kända för sina hus byggda på flottar av säv och deras vatten bufflar såkallade ”ma''''dan” dessa var nära att försvinna då landet fortfarande krigade mot Iran då hela nittio procent av träsken torrlades under en tio års period för at bereda mark att bygga befästningar på.
Palestinska araber fick fristad efter Husseins fall, det var många som flydde landet men de som stannade kvar fick det svårt och varken Jordanien eller Syrien tog emot fler. Under Saddams styre flydde det ca två miljoner människor från Irak, men under förra året beräknades det vara uppe i hundratusen per månad FN uppskattade det till att det var ca 1,7 miljoner människor som flydde både inom och ut ur landet.

Politikisk historik

Den Irakiska politiken är en mycket labil sådan, den ändrades enligt den sittande presidentens tycke. Folkets rättigheter var ofta intet mer än ord på ett papper och mellan åren åttionio och nittiosex så höll inte ens ett val därför att Saddam hade blivit satt som president på livstid och tog snart över rollen som premiärminister. Efter Saddams fall så skapades det en provisorisk grundlag, parlament och en övergångs regering som skulle föröka rätta upp landet tills det skulle utses en ny ledare. Landets feodala struktur skapade många omstridda frågor om hur landets nya författningar (även de provisoriska) var uppbyggda, bland annat att landets provinser fick slås ihop till regioner och splitringen av araber-kurder. Ingen lag får antas som strider mot islam, traditioner eller demokratiska principer. presidenten är egentligen bara ceremoniell och skall bara godkänna lagar och föredrag, utfärda amnesti och i president rådet sitter det två vicepresidenter, det tre skall komma från olika folk grupper. Unionens råd är uppdelat i 230 mandat som fördelas över provinsen det finns även 45 mandat som delas ut nationellt (oftast till de mindre provinserna). Rådet kan avsätta presidenten igenom en total majoritet. Efter ett president val skall presidenten välja en premiärminister som inom trettio dagar skall ha skapat en regering, ett regeringsprogram och sedan skall parlamentet godkänna varje person som väljs till de olika posterna inom regeringen.

Invasionen av Kuwait

Irak, som var ekonomi låg i spillror efter kriget med Iran 1980-1988 så ansåg Saddam att det enda sättet att åter skapa lite balans var genom att privatisera företagen allt utom mineral och försvars produktion blev privatiserat. Efter en tid så riktade Saddam en mycket grov anklagelse om att Kuwait hade stulit olja under irakiskt territorium och inledde 1990 en invasion mot Kuwait som de förklarade till Iraks nittionde provins.
Detta var mycket O-uppskattat av FN som gav Saddam och Irak ett ultimatum att lämna Kuwait, detta var Saddam mycket angelägen om att inte göra så FN skapade den största sanktionen (handels blockad) Irak har haft, detta tog mycket hårt på det irakiska folket och det ledde tillslut till att FN fick skicka in hjälptrupper och proviant till de sjuka och svältande inte minst oskyldiga barn som hamnade i denna ”korseld” mellan Saddam och FN.
Hösten 1991 så startade operation ökenstorm. USA och FN länder samlade trupper, Japan, Tyskland och Sverige deltog mest ekonomiskt, men Sverige skickade ett fältsjukhus.
Natten den 17 januari så inleddes attacken mot de Irakiska styrkorna. Irak gjorde mot attack genom att bomba länder som Israel och Saudiarabien med scud-missiler. En vecka senare kom de mark förflyttande trupper som då tog över striderna mot de försvagade Irakiska trupperna, på fyra dagar var de Irakiska trupperna förintade och trots att Saddam gick med på FN:s krav fortsatte bombningarna som skapade stora materiella skador. Ca 100 000 Irakiska soldater dog under denna tiden civila offer var okänt hur många det blev. För att skydda kurderna införds det förbjudet luft rum för Irakiska flyg över den 33:e bredgraden, Amerikanska och Engelska flyg bevakade gränserna på NATO:s order så att dessa regler efter följdes. Under åren så bombade västerländska plan irakiska civila mål som straff för överträdelser eller beskjutning av bevakande flyg. 1992 efter det att irakiska styrkor drog sig ur kurdisk mark så utropade de sig självständiga (Kurdistan). Irak skapade en blockad som tog mycket hårt på kurderna.


Inledning av Irak invasionen

I Amerika skall kongressen besluta ihop med president administrationen om landet skall genom föra en invasion. Men ända sedan inbördes krigen så har detta ansvaret glidit över mer och mer på presidenten och president administrationen. Och med egna initiativ och behandling av kongressen så kan Amerika starta en invasion kort sagt. Presidenten och hans aktörer fattar besluten i presidentadministrationen och beroende på hur aktörerna lägger fram sina fakta och sina synvinklar och argument så kan det avgöra hur beslutet lyder, men presidenten har den ”tunga” rösten. Och efter möten med kongressen och presidentadministrationen så kan presidenten fatta det över gripande beslutet.
Anledning till invasionen är ett mycket diskuterat ämne men sådant som
”att tjäna landet och dess företag” är en orimlig resonemang med tanke på att de företag som skall vara med och återuppbygga Irak har en stor mängd sina basis i Amerika, Bushadministrationen har i sin grund at tjäna landet med dess företag men det är en sak som de inte gör i och med Irakinvasionen. De anledningar till invasionen som politikerna ger till invasionen har kunnat konkurrera mot alla antagna anledningar men har varit både orealistiska och haft brister, de håller inte så bra helt enkelt. En tredje sak som tåls tänka på, efter elfte september med terrorrist attacken mot World Trade Center så låg inte Bushadministrationen på någon direkt kritisk punkt där en invasion eller att störta Saddam var den enda utvägen. I detta anseende har då Bush gjort ett val. Detta var ett stort beslut, det hävdas att det endast var för att Bush ville stärka sin plats under president valet 2004, men det som motsäger detta är att om det hade gått fel skulle han sänka sig drastiskt till president valet. Det har varit svårt för allmänheten att ens få tag på information om hur denna beslutskedja gick till faktiskt. De bakgrunds faktorer för att få igång en invasion är följande: Terrorrist attacken mot World Trade Center och Pentagon, det andra: en redan aktiv fråga om regim bytte i Irak bland Amerikas politiker som nog legat sedan den Irakiska invasionen av Kuwait, då låg faktiskt en invasion av Irak som en reservplan om det som gjordes inte hade lyckats. Fler faktorer som kan ha legat bakom invasionen: Amerikas egna fåfänga om sitt lands ”osårbarhet” och dess starka militära kapacitet som blev illa chockat av terrorristernas attack mot de stora World Trade Center som var en symbol för Amerikas vällfärd. Den första reaktionen var i ursprunget en invasion mot Afghanistan efter som att Al-qaida’s tränings läger hade sin bas där, därför fick Afghanistan den direkta skulden för terroristdådet.
I och med elfte september attentatet så fick Bush ett ökat inflytande på utrikes politiken och den nationella säkerheten, så han kunde invadera Irak för att den nationella säkerheten var hotat därför att Irak sades ha massförstörelse vapen (WMD) och då kanske gå i samman med
Al-Qaida och förse dem med massförstörelse vapen. Det fanns ingen tvekan om att det var sant att Bushs handling av situationen skulle bli avgörande för sin fo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: IRAK KRIGET- inledning och historik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-05]   IRAK KRIGET- inledning och historik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8414 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×