Fisk

2 röster
6817 visningar
uppladdat: 2007-06-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fisk
Fisk, ett gälandande ryggradsdjur med fenor som lever i vatten, samt även fångst för fiskare, och råvara för fiskodlare. Fisk säljs som livsmedel i bland annat fiskaffärer.
Förr i tiden var begreppet fisk mycket bredare och innefattade de flesta vattenlevande djur, däribland skaldjur, sjöstjärnor och valar. Vi har kvar ord som bläckfisk (ett blötdjur) i svenskan och i engelskan säger man bland annat crayfish om kräftor (ett leddjur).
Fisk är en av de betydelsefullaste livsmedlen på jorden,särskilt på Grönland,där större delen av kosten består av fisk. "Skördad" ur en "åker" som inte kräver någon direkt skötsel, eftersom den ostörd sköter sig själv. Fisken i havet kräver heller ingen odling, utplantering eller någon annan typ av sådd. På senare år hade det dock börjat förekomma fiskodlingar i större skala, då främst av rovfiskar som lax, i bland annnat Norge och Sydostasien.

FISKENÄRINGEN
Det är Mer än 200 miljoner människor i världen som är beroende av fisk som föda och som uppehälle. I utvecklingsländerna är mer än 100 miljoner människor beroende av fisket för sitt uppehälle. I Sverige arbetar ungefär 2 500 människor inom fiske- och fiskberedningsindustrin
Det totala värdet av världens fiskeproduktion är 131 miljader dollar, dvs 1300 miljader svenska kronor.

NUTRITION OCH HÄLSA
Sedan 1960 har Konsumtionen av fisk och fiskprodukter har ökat med 240%.
Mellan 1960 och 1996, ökade produktionen för humankonsumtion från 27 till 91 miljoner ton. Med den beräknade befolkningsökningen kommer efterfrågan på fisk år 2010 att stiga till 120 miljoner ton. Enligt FAOs och FNs rapporter utgör fisk en betydande andel av det animala protein som konsumeras i olika delar av världen. I Asien är andelen 29%, i Afrika 19% och i Latinamerika är den 8%. International Centre for Ocean Development beräknar att mer än en miljon människor i Asien är beroende av fisk och skaldjur som sin största proteinkälla Fisk med högt fettinnehåll tex lax, sill och makrill innehåller Omega-3-fettsyror som visat positiva hälsoeffekter, till exempel som skydd mot hjärtsjukdomar, högt blodtryck, njurproblem och autoimmuna sjukdomar (BMAolika fiskarter

Lax eller atlantlax (Salmo salar) är en havsvandrande fisk som förökar sig i sötvatten men tillbringar större delen av sitt vuxna liv i havet.
I svenska vatten finns förenklat sett två olika bestånd av lax: Den egentliga atlantlaxen och den baltiska laxen. Den senare anses vara en avsnörd del av en ursprunglig atlantlevande stam. En senare avsnörning har skett i Vänern, där en tredje undergrupp finns, "vänerlax", eller ibland något felaktigt "gullspångslax". Varje laxförande vattendrag bär dessutom sin egen genotyp, vilken på spontanbasis låter sig blandas endast marginellt med genmaterial från andra vattendrag.

Gäddan (Esox lucius) är den största rovfisken i svenska sötvatten och bräckvatten, och en populär sportfisk. Eftersom den är svår att fiska har den liten betydelse som handelsvara men förekommer trots det ofta i fiskdiskarna. Den är inte att förväxla med näbbgädda, Belone belone, som det svenska namnet till trots inte är nära släkt med gäddan.
Abborren (Perca fluviatilis) är en upp till ca 45-50 cm stor rovfisk som jagar i stim, ofta ytligt levande stimfiskar som löja och liknande. Ryggfenans taggiga strålar står i förbindelse med giftkörtlar vars gift också kan leda till mindre irritationer på människohud.
Torsk (Gadus morhua) var tidigare Nordsjöns och Östersjöns viktigaste matfisk tillsammans med sill och strömming. Östersjötorsk förs ibland till en egen underart, Gadus morhua ssp. callarias. Torsken finns i hela norra Atlanten, från Nordamerikas östkust till Skandinavien, och upp till och med de arktiska vattnen vid Island och Grönland.

Tonfisken, Thunnus thynnus är den typiska och mest bekanta arten i tonfisksläktet. Arten lever både i östra och västra Atlanten och i Nordsjön går den ända upp till Lofoten vid norska kusten. Tonfisken har anträffats vid Sveriges västra kuster samt någon gång ända ned i södra delen av Öresund och södra Östersjön. Den återfinns även i Medelhavet och Svarta havet. Tonfisken är inte ursprungligen en stillahavsfisk, men odlas numera utanför Japans kust.
Sill, (Clupea harengus) är en art i familjen sillfiskar. Artnamnet harengus kommer från det latinska ordet "arengus" som betyder sandig. Sill eller strömming betraktas idag som en och samma art.En sill från Västerhavet har ett förhållandevis kort huvud jämfört med en strömming från Östersjön.Sill är den vanligaste fiskarten på jorden. Den förekommer i stora stim bland annat i Östersjön och på båda sidorna av Atlanten. Den kan bli 45 cm lång och uppnå en massa av mer än ett halvt kilogram. Dess föda består huvudsakligen av krill, hoppkräftor och mindre fiskar. Sillarna är i sin tur bytesdjur för sälar, valar, torsk, andra större fiskar och människor.


Miljöaspekter under fisket

Under själva fisket är viktiga miljöaspekter bland annat hur stor del av bestånden som fiskas upp per år, mängden fisk som dumpas, bränsleåtgång och avgasutsläpp, kopparutsläpp ur bottenfärger och påverkan på bottnar av släpande redskap.

Efter landning är det främst diesel- och bensinförbränning för transporter, elförbrukning för kylning och processning samt tillagning av produkten och användning av kemikalier som ger upphov till miljöpåverkan.
En stor del av den fisk vi äter är långväga transporterad. Det kan gå mycket energi åt för dessa transporter. Fryses fisken dessutom går det åt ännu mer energi. Kortare fisktransporter är därför bättre. På grund av förekomst av metylkvicksilver i svenska sjöar har Livsmedelsverket gett ut en rekommendation om att gravida, ammande och kvinnor som snart ska skaffa barn bör avstå från "kvicksilverfiskar".Svenskt fiske
Cirka 2.500 personer är idag licensierade yrkesfiskare. Inkluderar vi även hela fiskindustrin, underleverantörer till fisket, plus hela distributions- och försäljningskedjan är detta en näringsgren av stor betydelse för hela landet.

Sverige är också välkänt som fiskenation. De senaste decenniernas stora fiskeuttag på många ställen i världen har skadat återväxten så att fångstkvotering har blivit nödvändig. Dagens och framtidens utmaning för fisket är att hushålla med resurserna. Svensk Fisk värnar ett hållbart fiske vilket innebär att fiskbestånden måste säkr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fisk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-03]   Fisk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8367 [2020-06-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×