Buddhismen

14 röster
13974 visningar
uppladdat: 2007-05-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Jag fick till uppgift att skriva ett referat innehållande ett valfritt område inom SO-ämnet. Det svåraste var att välja ett specifikt område eftersom det finns så mycket som är intressant. Till slut bestämde jag mig för att fördjupa mig i religion, närmare bestämt om buddhismen. De frågeställningar jag hade inför detta arbete var:
Hur kom buddhismen till? Vem var Buddha? Är han en Gud eller inte? Hur många olika sorters varianter av buddhismen finns det egentligen? Finns det många olika regler i buddhismen?
Innehållet i detta arbete är resultatet av vad jag fick fram kring ovanstående frågor. Mängden av information är enorm och det var ett roligt och intressant ämne. Jag hoppas att du som läsare finner det både informativt och att det väcker frågor hos dig som gör att du vill ta reda på mer om buddhismen.

Historien om Buddha.

För ca 2500 år sedan föddes det en pojke i norra Indien vid namn Siddharta Gautama, han var en prins. Hans far ville att han skulle växa upp till en stor härskare och inte en munk, därför fick inte Siddharta gå utanför palatsets väggar. Han skyddades mot allt som var sorgligt och obehagligt. Siddharta Blev efter ett tag nyfiken på vad som fanns utanför palatsets väggar, så han smet ut. På sin färd träffade han en gammal man, en sjuk man och en död man. När han kom tillbaka till sitt hem började han tänka på detta och förstod inte riktigt vad detta betydde, men en sak han kom fram till; att hans liv i rikedom var en illusion. Han tyckte att hans liv kändes tomt.
En dag träffade Siddharta en munk, som var hindu. Munkens liv var nästan tvärtemot från Siddhartas liv. Han levde ett liv i askes, det betyder att han levde ett materiellt fattigt liv med stränga regler. Siddharta fascinerades av munken liv och bestämde sig för att följa med. Han levde på ett riskorn per dag och mediterade med munken flera gånger om dagen för att han vill få reda på saker om livet eftersom han trodde att om man levde ett liv i askes kanske man skulle få reda på livets alla gåtor. Siddharta tänkte fortfarande mycket på varför man ska behöva åldras, varför man ska behöva lida och varför man ska behöva dö. En gång gick Siddharta och mediterade ensam, han satte sig under ett Bodhi-träd och började fundera.
Där under trädet kom han på att istället för att leva ett liv i lyx eller fattigdom ska man leva den gyllene medelvägen.
För att lyckas gå den gyllene vägen måste man leva med de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen. Om man går den gyllene medelvägen kommer man till slut till Nirvana, utslocknandet.
Om man lever rätt kommer människan till rätta med dukkha som betyder lidandet som är den sista fasen i utslocknandet.
När Siddharta kom på detta blev han Buddha, dvs. upplyst och nådde Nirvana.
Vid ungefär 80 års ålder dog Buddha av matförgiftning.


De fyra ädla sanningarna.

1. Sanningen om lidandet. Den första sanningen är dukkha, vilket betyder otillfredsställelsen och lidandet.
2. Sanningen om lidandets orsak Den andra sanningen är livstörsten, vilken orsakar dukkha. Människan försöker att hitta något bestående och fast i livet, men allt förändras – vilket orsakar otillfredsställelse och lidande.
3. Sanningen om lidandets upphävande. Den tredje sanningen: dukkha kan upphöra och människan kan nå frid genom Nirvana.
4. Sanningen om vägen till lidandets upphävande. Den fjärde sanningen: för att nå Nirvana måste människan leva efter den åttafaldiga vägen.


Den åttafaldiga vägen

Den åttafaldiga vägen beskriver hur människan ska leva, handla och bete sig. I åtta punkter står det saker som människan ska försöka uppfylla och leva efter.

• Rätt kunskap – att människan har kunskap och insikt i de fyra ädla sanningarna.
• Rätt sinnelag – att människan har rätt inställning till livet och inte utövar våld, drivs av sina begär eller hyser negativa tankar som hat eller svartsjuka.
• Rätt tal – att människan inte ska ljuga eller skada andra genom skvaller och förtal.
• Rätt handlande – att människan lever fredligt och inte brukar våld eller dödande. Människan ska ta ansvar för sina handlingar. Fel handlingar är t.ex. stöld och att inte skada något levande.
• Rätt liv – handlar om den gyllene medelvägen, att människan ska hysa måttfullhet i tillvaron, alla typer av förförelse eller bedrägeri ska undvikas.
• Rätt strävan – att den troende ska sträva efter att följa lärans olika punkter.
• Rätt medvetenhet – människan ska vara medveten om sina handlingar och sträva efter att vara behärskad och kunna kontrollera sina begär.
• Rätt meditation – att människan ska koncentrera sig på rätt saker. Meditationen hjälper till med det och skänker inre frid och lugn.


Spridd religion

Buddhismen är en asiatisk världsreligion som grundades i Indien. Senare spreds buddhismen till Sri Lanka, Kina, Tibet, Korea och Japan. Idag är religionen utspridd över hela jorden, och eftersom buddhismen är en så spridd religion så finns det olika varianter av den. Vissa tro att Buddha var en gud som vandrade på jorden och andra tror att han var en profet.
Detta är några olika ”grenar” i buddismen.

Hinayana – Enligt denna form av buddismen så är det bara några få som tar sig till Nirvana och då kan man endast komma om man följer den åttafaldiga vägen helt och hållet och lever efter de speciella reglerna som finns för munkar och nunnor, så egentligen är det bara hårt arbetande munkar och nunnor som kan nå Nirvana.
Hinayanabuddhisterna tror att Buddha var en profet och inte en gud, för det tror inte att man kan få hjälp av någon högre kraft i arbetet för att kunna ta sig in till Nirvana.Mahayana – I den här formen av buddismen kan alla ta sig till Nirvana. De tror att man kan få hjälp av en bodhisattva som är en person som inte riktigt har nått Nirvana utan stannat i ett mellantillstånd för att kunna hjälpa andra att nå fram till Nirvana. En bodhisattva är en person som har tagit på sig allt lidande för att rädda de andra att komma till Nirvana.


Zenbuddhism – Zenbuddhismen finns mest i Japan och Kina. I zenbuddhismen så koncentrerar man sig mer på självreaktion och meditation. Troende av zenbuddhismen menar att Buddhas lära har blivit ändrad, och att det från början räckte med att följa meditationens väg så kom man till Nirvana. Varje människa som följer zenbuddhismen har natur-buddha, och för att ta vara på denna egenskap så ska man meditera och ha självkännedom.


En liten Ordlista

Det finns många främmande ord som förekommer inom buddhismen, här är några av de mest vanliga.

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst
Dhamma - Buddhas lära
Dukkha - lidande, otillfredsställelse
Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar
Nibbana/nirvana - befrielse
Pali - det buddhistiska språket
Samsara - det eviga kretsloppet
Sangha - församlingen/av munkar
Sila - etik
Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka
Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon
Buddhistiska munkar

Regler för buddhister…

• Inte döda
• Inte stjäla
• Inte ha sex utanför äktenskapet
• Inte ljuga
• Inte berusa sig själv

…och för buddhistiska munkar

• Helt avstå från sex
• Inte äta efter kl. 12.00
• Inte vara med om dans, teater eller musik
• Inte använda parfymer och smycken
• Inte ligga i bekväma sängar
• Inte äga pengar


Avslutning

Att sät...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Buddhismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-28]   Buddhismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8288 [2020-07-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×