Europa lägger världen under sig

37 röster
41381 visningar
uppladdat: 2007-05-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Mitt arbete kommer att handla om början av ”Den Nya tiden”, då Europa lade världen under sig. Den tid då vi upptäckte ”nya” världsdelar, andra folk och kulturer och fler handelsvaror. Jag kommer att berätta kort om århundradena från 1400-1700-talet, då världen förändrades, om min fördjupning aztekriket och om följderna efter kolonialismen. Jag kommer att resonera mycket och försöka komma med egna tankar och slutsatser där jag försöker svara på frågor som varför och hur?

De stora upptäckterna
De två nationer som upptäckte mest var Portugal och Spanien. Portugal hade bra sjömän och låg bra till vid atlantkusten för att utforska Afrika, som inte var långt borta. De första sjöresorna var åt det afrikanska hållet och de sändes ut av en portugisisk prins. De upptäckte snart att de tjänade bra med pengar på resorna och hoppades på att ta sig till Indien. Den som upptäckte slutet på Afrikas långa kust hette Bartolomeo Diaz och det hände år 1488. Vasco da Gama var däremot den som först nådde till det efterlängtade Indien år 1498. Flera år tidigare, år 1484 försökte Christofer Columbus lägga fram sin idé om att segla åt väst istället för öst för att komma till Indien för den portugisiske kungen. Det gick inget vidare där så han försökte i Spanien där han lyckades. År 1492 seglade han ifrån Spanien och två månader senare kom han fram till Västindien. Det han upptäckte trodde han i hela sitt liv var Indien, när det i själva verket var en helt ny kontinent, Amerika!

1400 – 1500-talen – Upptäckternas tid

Under mitten av 1400-talet skedde de flesta upptäckterna. Det skedde också vetenskapliga upptäckter inom Europa och det väckte nyfikenheten. Nu hade man till exempel förstått att jorden var rund. Några anledningar till upptäcktsresorna var nyfikenhet, handel, rikedomar och mark. På tidigt 1400 tal fick Européerna sina lyxvaror genom araberna. Araberna var vandrande köpmän som med sina karavaner var den enda länken mellan Europa och Asien. Araberna var de enda som klarade dessa resor och de tjänade mycket pengar på dem. Det fanns många rika arabiska kungar i ”slott av guld” och det här visste Européerna om. På 1400-talet när nya vetenskapliga upptäckter gjordes började man fundera på att själv segla till Indien. Man började utforska Afrikas kust, eftersom man visste att det var vägen man måste ta, om man skulle till Indien sjövägen. Afrika visade sig vara mycket större än man trott men till slut kom man runt udden och snart efter det kom man också till det efterlängtade Indien. Man hade också försökt komma dit tidigare och det hade inte fungerat så bra. När Columbus upptäckte den nya kontinenten Amerika blev många nyfikna på detta nya ställe och det väckte nyfikenhet och upptäckarintresse
De två första kolonialmakterna var Portugal och Spanien. Under 1500-talet delade de upp världen mellan sig och nästan inga andra hängde med dem. Portugiserna tog över i Indien, Afrika och Brasilien (se karta). Spanien, som bland annat skickade ut Columbus (som upptäckte Amerika, men trodde att det var Indien), tog över stora delar av Syd- och Mellan- Amerika.

1600-talet – Kryddhandel och kolonier

Under 1600-talet höll Portugiserna och Spanjorerna kvar sina kolonier, med undantag för de Ostindiska öarna som togs över av en ny stormakt, Holland. Under lång tid kontrollerade holländarna all kryddhandel från de Ostindiska öarna. Det var en lång väg dit och de som kom och skulle köpa stannade ofta på Afrikas kust för att hämta mat och vatten. Därför tog holländarna en koloni på spetsen av Afrika som blev början till Kapkolonin, där de byggde en hamn. Klimatet på Afrikas sydspets passade Européerna och många holländare invandrade till landets nya koloni. Invandrarna blev kallade Boer. De drev bort afrikanerna som bodda där och livnärde sig på jordbruk och boskapsskötsel. Också England började intressera sig för handel med Asien, mest Indien. Indien hade mycket lyxvaror som t ex kryddor som engelsmännen ville åt.
Under 1600-talet var det fem länder som dominerade i kolonialkampen; Portugal, Spanien, England, Frankrike och Holland. Dessa fem var de som just då fick de största förtjänsterna av kolonialismen.

1700-talet – Slavar och triangelhandel

På 1600-talet hade England skaffat sig en del kolonier också i Nordamerika och dit började folk utvandra. I början av 1700-talet var hela nuvarande USA:s östkust befolkad av framförallt Engelsmän. Nybyggare började gå längre in i landet för att hitta nya rikedomar. Engelska blev språket man talade, och de livnärde sig på jordbruk och fiske i söder och handel och sjöfart i norr. I söder fanns bra åkerjord och där gjorde man stora plantage för tobak och bomull. Engelsmännens problem blev att de behövde mer arbetskraft till sina plantage, inga vita ville utföra det. Därför följde engelsmännen spanjorernas exempel; de hämtade svarta slavar från Afrika till sina nya kolonier i Amerika.
Det blev grunden till den så kallade triangelhandeln. Fartyg med krut, vapen, järn och tyger seglade från England till Afrika där lasten byttes mot slavar. Ofta samarbetade engelsmännen med olika afrikanska hövdingar som tog fångar i krig och sålde dem till engelsmännen. När engelsmännen lastat sina fartyg med slavar seglade de till Nord-Amerika och Västindien och släppte av slavarna. Sedan vände de hem till England igen med socker, tobak och bomull. Slavar köptes i Afrika för 3 pund och såldes i Amerika för 15. Ett pund är ungefär 15 kronor.
År 1763 vann England över Frankrike i ett krig och tar då många av Frankrikes kolonier. Kartan under visar hur världen var uppdelad efter år 1763. Ryssland hade tagit över många av sina grannstater och kom fram som en ny kolonialmakt. Spanien, Portugal och England utökar sina landområden, och Ryssland utökar sitt land.


Fördjupning – Aztekerna
När spanjorerna i slutet av 1400-talet hade erövrat indianfolken på de västindiska öarna fick de höra historier om fantastiska städer längre in i landet med guld och silver. Spanjorerna ville helst av allt ha guld och tyckte nog att det lät som ett ganska bra fynd om de kunde ta över där också. De lät sända in expeditioner till dessa städer de västindiska indianerna talade om. En av dessa expeditioner var ledda av en man kallad Hernan Cortés, och han styrde sin trupp mot aztekriket.

Aztekernas rike bestod av den största delen av Mellanamerika. Aztekerna själva sa inte azteker, utan de kallade sig méxica (Mexikaner). Aztekerna var ett folkslag som trängde in i Mexico då toltekernas rike störtade samman. Aztekerna var kända bland andra folk som Azteka chichimeka (Barbarer från Aztlán) och var inte särskilt omtyckta. De invandrade först från norr och livnärde sig på att jaga och samla. När de kom till Mexico och försökte bosätta sig blev de bara bortkörda av alla. De började livnära sig på att vara legosoldater åt andra. Enligt en legend lovade deras viktigaste gud Huitzilopochtli att föra dem till en plats där de skulle få se en örn, ätandes på en orm, som satt på en kaktus. När aztekerna som legoknektar gjorde uppror men blev jagade flydde de in i träskmarkerna vid Texcoco-sjön. Där fick de se vad deras gud lovat dem och där bosatte de sig.

Deras stad blev kallad Tenochtitlan, ”Kaktusstaden”, och den byggdes på en ö i Texcoco sjön. Sjön var en perfekt plats för aztekerna att slå sig ner på. Vattnet gav mat, genom fisk och alger, skydd och var en bekväm transportled. De skaffade sig också åkrar på ett väldigt smart sätt. De muddrade upp näringsrik jord från sjön upp på flytande flottar, chinampas. Efter en tid växte ön ihop med en annan ö och många chinampas så staden blev bara större och större.
Aztekernas religion var blodtörstig. Man trodde att gudarna fick näring av människoblod, om man inte offrade människohjärtan skulle universum upphöra. Man såg det som en ära att bli offrad och folket hyllade offret då det gick upp på trapporna på den höga pyramiden för att bli styckad av en präst. Man tror att ungefär 20 000 fångar offrades varje år.

Det skulle offras ofta och mycket och snart började aztekerna kriga för att bland annat kunna offra krigsfångar. Efter många långa krig tog de över nästan hela Mexico, utom några få ärkefiender. Det aztekiska riket var då ungefär så stort som dagens Italien. Den sista staten att erövra var deras ärkefiender tlaxcalanerna, men det lyckades de aldrig med.
Aztekerna styrdes av en kung. De fick inte dricka någon som helst alkohol och de hade stränga lagar. De talade språket nahuatl, som fortfarande talas av cirka två miljoner aztek-besläktade mexikaner idag.

När Hernan Cortés och spanjorerna kom till aztekriket år 1521 stod det i full blomning. Folk offrades som aldrig förr och Tenochtitlán var större än någonsin. Det var faktiskt den största stad de spanska conquistadorerna (erövrarna) hittade i Latin-amerika. När Cortés kom till aztekerna trodde de att han var en gud och de gav honom en massa gåvor. Detta utnyttjade han, men en dag tog han kungen till fånga och jämnade Tenochtitlán med marken. Där Tenochtitlán låg ligger nuvarande Mexico city.
Cortés hade nog inte kunnat segra om inte aztekernas ärkefiender tlaxcalanerna hade slagit sig ihop med spanjorerna och hjälpt till med att anfalla. Tlaxcalanerna såg sin chans att äntligen bli av med de jobbiga Aztekerna.

Jag tycker att det är synd att spanjorerna jämnade allt de kom åt med marken eftersom vi skulle ha haft mycket mer intressanta saker i Syd-Amerika kvar att lära oss av. Ändå var det bra på ett sätt att Cortés förgjorde Aztek-riket. De var ju inte ett omtyckt folk och deras offrings-ceremonier var verkligen hemska. Man ska vara glad att jag inte skrev mer om det. Aztekernas stad och kultur måste ha varit ganska häftig på sin tid. Det som var bra i alla fall var att munkar skrev ner allt som hände så att vi nu kan veta ännu mer om hur det såg ut och gick till i det forna Aztekriket.


Orsaker – Varför ville och kunde just Européerna göra dessa erövringar?
De första upptäcktsresorna var inte till för att skaffa mark. Den största orsaken varför Européerna började söka sig utåt världen var nyfikenhet, makt och handel. Alla ville segla till Indien, men varför? Indien hade länge varit känt för sina tyger, kryddor, te mm… Eftersom det först bara var araberna som tjänade på lyxhandeln ville nog Européerna själva tjäna de där pengarna. Om araberna kan, varför skulle inte vi kunna? På 1400-talet började man göra också vetenskapliga upptäckter som kunde hjälpa till med de geografiska, t ex bättre skepp och vapen.
När man sen också upptäckte Amerika och såg hur bra det gick för framförallt Spanien och Portugal, som hade satsat mycket på sina kolonier och som var de två första stormakterna, kom det fram fler orsaker till nya resor. Man kunde skaffa mer mark åt sitt land, där det kunde finnas råvaror man inte hade själv. I Amerika odlades socker, potatis, kakao, tobak, bomull, kaffe och mycket fler saker som Européerna tog med sig hem.
Nu kunde de sälja sina egna lyxvaror och tjäna pengar på det själva, men de nöjde sig inte med det. Det blev bara fler och fler positiva orsaker för de stora kolonialmakterna att resa mer. I sina nya kolonier hittade man rikedomar, som silver och guld, och senare blev makt och slavhandel också viktiga skäl till att fortsätta resorna. För Européerna måste det här ha känts som rena guldgruvan eftersom de själva inte förlorade någonting på det, i alla fall då, och varför skulle de då sluta?

Följder
Kolonialismen har lämnat många spår efter sig i historien. Eftersom boktryckarkonsten var uppfunnen vet vi också mycket om hur det var och hur det förändrades eftersom man skrev ner saker som hände.
Nu ska jag ta upp några saker som förändrades i världen då:
Världskartan förändrades. En ny kontinent upptäcktes och förändrade den bild av världen som Européerna hade på den tiden.
Språk och religioner spreds på ett nytt sätt. Kolonialmakterna tvingade ofta på folken in kolonierna att ta över deras kultur, språk och religion, men ibland blev det bara så av sig själv.
Stora folkomflyttningar skedde. Människor ut- och invandrare till sina länders kolonier. Afrikanska slavar var tvungna att flytta från sina hemtrakter ofrivilligt.
Nya växter och varor spreds över världen och påverkade livet för människor på olika ställen.
Många olika kulturer dog ut på grund av Europeernas kolonialkamp. I aztekernas fall var det kanske en bra sak, men vi skulle säkert ha kunnat lära oss mycket av olika indianfolk.


Hur har kolonialismens tid förändrat världen nu?
Världen har förändrats väldigt mycket från 1500-talet och framåt och det är därför vi kallar det den nya tidens början. Som jag har sagt har kolonialismen påverkat människan och jorden mycket och nu ska jag ta upp några saker man kan se idag som är följder av kolonialismen:
I USA lever nu ungefär 20 miljoner människor vars förfäder har varit afrikanska slavar och i Brasilien är siffran dubbelt så hög.
I Brasilien talas portugisiska, i Mexico spanska och i Nord-Amerika mest engelska fast det egentligen var indianerna som bodde där först.
Många före detta kolonier i t ex Afrika är nu fattiga och lågt utvecklade pga. att det inte har hunnit utveckla sig själv. De har alltid haft hjälp av ett annat land (kolonialmakt) och nu har de inte utvecklat ett bra samhällsystem som passar det egna landet.
Vår mat är påverkad. Potatisen till exempel kommer från Syd-Amerika, men anses nu som något riktigt ”svenskt”.
Nya ”raser” av människor har utvecklats. Afro-amerikaner är bara ett exempel på många blandningar av människor som inte skulle finnas utan slavhandeln.
Kolonialismen tycker jag har förändrat världen på både bra och dåliga sätt. För de forna kolonialmakterna har det mesta bara blivit bättre medan det blivit tvärtom för kolonierna. Det finns nog ingen enkel lösning på det här problemet och ingen kan ju spola tillbaka tiden. Det man måste göra är att de före detta kolonialmakterna får ta mer ansvar för hur det är i kolonierna. Jag tycker att de rika ska ge ännu mer till de fattiga, men ändå låta dem bygga upp sitt eget samhälle. Jag tror att om man ökar välståndet så kommer det mesta av det andra med tiden och med folk som är intresserade av det.

Livet har förändrats
För Européer: De har fått mer makt och pengar. De har spridit sin religion och sitt språk över stora delar av världen. De flesta länder som har haft kolonier är nu stora och mäktiga och har bra ekonomi. Länderna är demokratier och de flesta har det bra. De har utvecklats långt och har råd med forskning och utbildning för att fortsätta så.
För Indianer och svarta: De har fått lämna sina hem för skäl som inte rör dem och fått bygga upp ett nytt liv på en plats de inte vet något om. Där har de som den ”sämre” klassen fått arbeta för andra och inte tjäna på det själv. Många av dem har dött i onödan. De har fått leva i diktatur och inte kunnat hjälpa sig själv. Nu har man fått sin frihet men man är fortfarande fattig och har ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Europa lägger världen under sig

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2015-01-31

    Otroligt bra!!! :)

  • Inactive member 2016-09-20

    Europa har inte lagt världen under sig, gör inte heller det may Allah have mercy on you

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-27]   Europa lägger världen under sig
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8272 [2020-10-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×