Ozon skiktet

5594 visningar
uppladdat: 2007-05-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ozonlagret

Ozon är en starkt illaluktande gas som befinner sig i stratosfären. Ozonlagret skyddar oss från solens cancerframkallande och farligaste strålningar och släpper igenom all strålning som är bra för oss. Ozonlagret fungerar ungefär som ett filter elller vad man ska säga, det "filtrerar" bort alla strålningar som är farliga för oss människor.
Vi människor har inte varit så snälla mot ozon skiktet eller vad man ska säga. Det har tunnats ut en hel del på vissa ställen.Men som tur är så befinner inte vi svenskar oss under något sådant ozon hål.

Freoner har nu "börjat" användas i bl.a. kylskåp och lösningsmedel m.m. och då har ozonlagret tunnats ut.
Om ozonlagret fortsätter att tunnas ut i samma takt som det gör nu så kommer det att vara slut på jorden om 100 år. Ozonskiktet över Europa var, enligt mätningar från januari 1995, 20% tunnare än normalt.

Luft och vatten föroreningar

Luftföroreningar

Vi förorenar luften genom olika utsläpp i form av gas. Dessa föroreningar kommer huvudsakligen från bensindrivna fordon och olika fabriker. Kvicksilver och Koldioxid är exempel på olika utsläpp som släpps ut.
Avgaser från bilar innehåller bland annat kväveoxider, kolväten, och koldioxid. Kolväten är mycket inte bra för hälsan och det är även cancerframkallande. Koloxid är en mycket giftig gas. En katalysator finns ex. i en bil, vissa mopeder m.m och en katasylator omvandlar kväveoxiderna till kväve, kolvätena till koldioxid och vatten och koloxid till koldioxid. Men allting renas ändå inte utan en liten del släpps ändå ut i luften.Alla industrier och fabriker som producerar olika produkter släpper oftast ut förorenade avgaser genom höga skorstenar som bidrar till försurningen av naturen och växthuseffekten. I bensin t.ex. finns det en liten mängd svavel. När en bensinmotor körs så bildas det svaveloxid som bidrar till försurningen av naturen.


Vattenföroreningar

Förr i tiden så släppte man ut det mesta skräp via långa rör i havet och sjöar. Man trodde att man ”blev av” med alltihop då vilket senare visade sig vara helt fel. Nu har man insett att man måste försöka rena utsläppen innan man släpper ut dem i vattnet. Många fabriker står fortfarande och släpper ut livsfarliga ämnen i floder i olika u-länder. Vattenföroreningarna kommer från våra utsläpp i avloppen. Pappersindustrin förorenar också vattnet kraftigt, det finns även en hel del andra "företag" som släpper ut föroreningar. Många har haft Östersjön som en "papperskorg" och slängt en massa avfall där i, det har kommit surt regn där och oljelyckor m.m. Det är därför som Östersjön är så full med gifter och miljö farliga ämnen.


USA är det land som släpper ut mest föroreningar i hela världen.Hur fungerar växthuseffekten?

Om växthuseffekten inte fanns så skulle vi inte kunna leva på jorden på grund av kylan. Växthuseffekten gör nämligen att det blir varmt på jorden. Den fungerar så att Koldioxiden som finns i vår atmosfär släpper igenom strålarna ifrån solen och de studsar tillbaks igen, men nästan all värme bevaras och lägger sig runt jorden. Det är därför den kallas för växthuseffekten. Koldioxid är bara en av de gaser som fungerar på det här sättet, även ozon, freon, metan, kväveoxid och vattenånga är så kallade växthusgaser.

Tecken på en ökad växthuseffekt

Temperaturökning, antarktisk börjar smälta, är bara några tecken på en ökad växthuseffekt.Havsnivån räknas under en 100-årsperiod öka med 9-88cm.Detta är då p.g.a att temperaturen höjs och de glaciärer som finns i världen smälter, vilket gör att det blir mer vatten. Man tror att denna kollision av sötvatten ifrån glaciärerna och det salta havsvattnet gör att fler naturkatastrofer inträffar som till exempel kraftiga stormar och orkaner. På grund av den höjda vatten nivån kommer också många land sträckor bli översvämmade.

Speciellt hotade områden

Glaciärer och korallrev är två viktiga områden som är speciellt hotade av den ökade växthuseffekten. Under åren 1962-2006 har glaciärerna minskat drastiskt. De små glaciärerna har minskat med ca 21 %, och de stora glaciärerna har minskat med ca 38 %. Om det fortsätter så här kommer de till slut vara borta vilket kan skapa stora problem för ca 500 miljoner människor som försörjer sig med vatten ifrån glaciärerna.

Korallreven påverkas inte bara av temperatur höjningen i haven utan även av höjningen av havsnivån. Korallreven är väldigt känsliga och klarar då inte av påfrestningarna av ett förändrat klimat. När det sker en temperatur höjning blir korallen stressad och algerna som ger den sin färg stöts bort och den bleks. I detta "tillstånd" överlever den inte länge utan dör efter ett par månader. Höjningen av havsnivån är också ett stort problem för korallen, den behöver nämligen solljus för att klara sig och ju mer havet höjs ju mindre ljus får de och dör tillslut. Om de korallrev som finns ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ozon skiktet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-23]   Ozon skiktet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8238 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×