Olja

51 röster
35429 visningar
uppladdat: 2007-05-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Olja är ett fossilt ämne och är icke förnybar Den finns under marken. Ibland är den ljus och lättflytande och ibland är den svart och tjock. Oljan är världens viktigaste energikälla och står för 40 % av hela världens energiförbrukning. Man kan använda den till många saker.

Hur bildades oljan?
Stora mängder växt- och djurrester sjönk ner på havsbottnen för miljoner år sedan. Sedan har andra sedimentlager lagt sig ovanpå och stängt in växt- och djurresterna i fickor i berggrunden. Sedan har växt- och djurresterna förvandlats till olja under stort tryck och hög värme. Man hittar oljan i porösa bergarter.

Oljeborrning
När man har hittat oljan så kan man börja borra. Borrarna är 10 meter och man kopplar på fler allteftersom. Ibland sprutar oljan upp av självtryck andra gånger får man pumpa upp den. Om oljan hittas ute till havs så borrar man från en oljeplattform. På plattformen bor flera hundra arbetare. På en oljeplattform kan man pumpa upp miljoner fat med olja varje dag.
När oljan har pumpats upp åker den igenom pipelines.

På en oljeplattform pumpar
man upp olja, eller ”svart guld”, som man ibland säger.

Oljeraffinaderier
Oljan förvaras i cisterner innan den transporteras till oljeraffinaderierna. I oljeraffinaderierna så raffinerar man oljan för att skilja de olika ämnena i oljan åt. När man raffinerar oljan värmer man upp oljan till 430 C, sedan pumpas oljan in i en fraktioneringskolonn. En fraktioneringskolonn är en cylinder som kan vara flera meter i diameter där strömmar gasen uppåt och vätskan neråt. I Sverige finns det oljeraffinaderier i Göteborg, Stenungsund, Brofjorden och Nynäshamn. Oftast ligger oljeraffinaderierna i länderna som importerar olja. Sverige importerar mest olja från Norge.

Bilden visar vad som fås ur oljan i ett oljeraffinaderi.
Användningsområden
Man kan använda oljan till att värma upp fastigheter, eldningsolja. Man använder även oljan i oljekraftverk. I ett oljekraftverk förbränner man oljan och vattenångorna som bildas sätter snurr på generatorn. Ett kraftverk producerar energi. Man kan använda ett av ämnena, bitumen, i oljan till att göra asfalt. Bensin, diesel och flygbränsle är förädlingar av olja. Inom den kemiska industrin använder man olja till plast, kosmetika, mediciner, färg m.m. Man kan även använda olja till kläder.
Det går åt mer olja till att ta fram och transportera maten till en familj än att värma upp huset och transportera familjen.

Miljöpåverkan
När man fraktar oljan på stora tankfartyg, när man pumpar upp oljan på oljeplattformar eller när oljan är i oljeledningar så händer det att olja läcker ut. Oljeutsläpp leder till att kusten och vattnet blir förorenat och massor med fåglar, fiskar och andra djur dör.
När man förbränner olja så förorenas luften. Man förbränner oljan i bl.a. oljekraftverk. Ämnen som koldioxid, svaveldioxid och kväveoxid släpps ut. De två sistnämnda gör så att mark och vatten blir försurade. Koldioxiden bidrar till klimatförändringar.

Länder med olja
Saudiarabien, Iran, Irak, Ryssland, USA, Norge och Venezuela har mycket olja. Dessa länder ligger norr om ekvatorn. Alltså finns de största oljefyndigheterna norr om Ekvatorn. Men oljan finns i alla världsdelar.
I Venezuela har intäkterna till landet ökat väldigt mycket sedan de hittade oljan. Den venezolanska ekonomin är väldigt beroende av oljeexport. Det höga priset på olja är en av orsakerna till att landet har en av världens snabbast växande ekonomier. Oljan står för 80 % av landets export. Oljan exporteras främst till USA. Men man exporterar även kemiska produkter. Den kemiska industrin är en av de viktigaste näringarna i Venezuela.
I Nigeria har många människor tvingats på flykt och andra har dödats när de har borrat efter olja. Sedan de hittade olja i Iran så har både arbetslösheten och fattigdomen minskat där.

Avslutning
Oljan är både bra och dålig, enligt mig. Den för med sig bra saker, som nya material, ämnen och på vissa håll förbättras levnadsvillkoren för människor i oljerika länder. Men den förstör också miljön och i bland drabbas människor som bor där det finns olja. Jag hoppas att något kommer att ersätta oljan snart. Solenergi, vindkraft och energiskog kan ersätta en del av oljan, men inte allt. Jag tror att vi behöver förbereda oss innan oljan tar slut. Annars finns det en risk att vi börjar använda kol. Det kommer att bli en stor omställning när oljan tar slut.

Källor:
Böcker:
• Jonasson Christer och Molin Lena, Jorden-våra resurser, Natur & Kultur (1996)
• Thorstensson Per, Hildingson Lars, Husen Lennart Geografi 8, Natur & Kultur
• Forsström Gösta, Holdar Carl-Gustav och Sellergren Ulf, Geografi, Esselle studium (1981)
• Carson Creagh, Levy David H., Knight Lindsay och Morgan Sally, Spännande kunskap om jorden, Nationalencyklopedin Junior
• Eriksson Lars, Världen i siffror Upplaga 2000, Natur & Kultur (2000)


Internet sidor:
...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Olja

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-14

    tack så mycket, du har skrivit

  • Inactive member 2008-05-14

    fast allt du har skrivit e int

  • Inactive member 2010-01-29

    jättebra arbete :) även om mitt om olja är aningen bättre xD

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-07]   Olja
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8093 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×