Vårt Klimat

4520 visningar
uppladdat: 2007-05-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Laviner
Sverige har i detta år haft många klass 1-2 varningar, alltså att det uppstår nederbörd av 10-30 cm tjockt snö. Snöoväder har uppstått mycket i hela Sverige främst i södra delen av Sverige. Hårda och kalla vindar i samband med regn och snö ger i sin tur stor förfrysningsrisk. Lavin uppstod vid Riksgränsen, ingen skadades men eftersom lavin blir allt fler så ökar risken för att människor kan skadas i fortsättningen. Ställen som Åre, Kittelfjäll, Björkliden och Riksgränsen har haft laviner 3 av 5 gånger årligen. Många är oroliga över att lavinerna kommer att bli lika farliga som i Österriket, även om Sverige inte är i närheten av sådan stor fara som det är i Österriket. Åren blir allt farligare på grund av klimatförändringen. Laviner sker efter kraftiga snöfall, starkvind och snabba temperaturförändringar. Riskzonen är som störst vid lutningar på 25-45 grader. I genomsnitt är det 1 människa om året som omkommer i laviner. ”Undvik off-pist.” 1)

Trafikproblem
Under de senaste åren har det uppstått mycket trafikolyckor eftersom det har varit mycket halt och dimmigt. Det flesta olyckorna har varit bussar på landsvägar. En kort period, år 2007 kunde man fått höra om bilolyckor ungefär två gånger i veckan. Folk har omkommit och många skadades. Men vad är orsaken till alla dessa olyckor? Är det på grunda av svårhanterade bilar eller dåliga vägar, okunniga förare, rattfylleri eller väder. Dagens tekniker gör allt i deras mack att minska antalet bilolyckor genom att sätta alkolås på fordon. Men det är inte alla som försöker förbättra den globalavärmningen. Mellan åren 2003 och 2005 ökade koldioxiden mycket snabbt och då blir det svårt att hejda halten. För att temperaturhöjningen ska hejdas till 2 grader måste koldioxidkoncentrationen stoppas vid 450ppm. Men med ökningshalten vi har idag blir det mycket svårt att hejda koldioxidkoncentrationen och om vi inte gör något åt det så kommer halten att uppnå 1000ppm innan år 2100. 2)

Naturkatastrofer
Årligen dör människor på grund av naturkatastrofer som orkaner, översvämningar och torka. Enligt de västländska länderna så handlar katastroferna om pengar, medan det handlar om liv och död i de andra länderna. När naturkatastrofen orkanen Katrina kom till New Orleans trodde många att det var gud som ”straffade” Bush för ”allt ont” han gjort. Realistiskt tänkt så var det en naturkatastrof som skedde på grund av att vi missköter vår planet. 3)

Ozonlagret
Ozonlagret har inte blivit sämre och har ändå inte börjat växa till. Efter Montrealprotokollet år 1989 förbättrades ozonlagret efter att ha reglerat freoner. Det är bra att ozonlagret inte har tunnats ut under det senaste decenniet. Men ozonhalten har inte stigit och man kan ännu inte försäkra att den sjunker i framtiden. Förbättringen kan inte bara bero på freonminskningen utan temperatur, solen, klimatförändringar och utsläpp som lustgas påverkar ozonlagret. 4)

Tips!


•Sortera dina sopor. Lägg plast för sig, mat för sig, glas för sig och papper för sig.
•Undvik att köra/...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vårt Klimat

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-07]   Vårt Klimat
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8087 [2018-12-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×