Homosexualitet

15 röster
37414 visningar
uppladdat: 2007-05-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

”Håll Käften Bögjävel!”
Det var faktiskt när jag hörde en kille i skolan säga såhär till en annan kille som jag började fundera. Varför sa han så? Antagligen så var han arg, men varför välja ”Bögjävel” som skällsord? När jag började fundera märkte jag hur många uttryck vi använder i vårt vardagsspråk som faktiskt inte borde vara skällsord. Bög, en homosexuell kille. Hora, en tjej/kvinna som säljer sin kropp för pengar. Det finns många exempel, men jag valde att stanna vid just ”bög.” Mina utgångspunkter när jag började på det här arbetet var att försöka ta reda på mer om vilka faktorer som har påverkat synen vi har på homosexuella idag. Jag var också nyfiken på vad olika religioner, främst kristendomen, tycker om homosexualitet. När jag funderade vidare märkte jag hur lite jag egentligen vet om homosexualitet och vad som är tillåtet för dem i vårt samhälle. Så jag bestämde mig för att också kolla på giftermål/partner frågor och också vad som gäller med adoption och föräldraskap.
Mitt syfte med det här arbetet var att ta reda på mer om homosexualitet och förhoppningsvis få mer insikt i hur de lever idag. Jag ville också få veta mer fakta om vad homosexualitet verkligen är och hur de har det, för att ha motargument när människor använder ord som ”bög” på ett nedvärderande sätt. Jag skrev det här arbetet med ”öppet sinne” så att säga, jag har försökt hålla det fritt från fördomar och egna åsikter om såväl homosexualitet som kristendom eller homofober. Jag valde att inte göra några avgränsningar förrän jag sett vad det fanns för fakta att få tag på. Sen märkte jag att jag fick dra en linje vad gäller lagar och läroplaner, det hade blivit alldeles för mycket att berätta om allt det. Jag fick också, olyckligtvis, dra en linje vid frågan ”Vad tycker folk idag?” Jag hade inte tillräckligt med tid för att göra en egen undersökning.
Jag önskar dig en trevlig läsning.

-----------------

Vad är homosexualitet, och varför blir man homosexuell?

Det finns idag tre erkända sexuella läggningar i Sverige, heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet. Heterosexualitet är den vanligaste läggningen. En heterosexuell person attraheras och/eller älskar en person av motsatt kön. Bisexualitet kan både vara en övergångs fas mellan heterosexualitet och homosexualitet eller en livslång sexuell läggning. En person som är bisexuell kan attraheras och/eller älska både en person av samma kön eller av motsatt kön. Bisexualiteten är väldigt varierande från person till person. Hos en del går det i perioder vilket kön men föredrar medan andra alltid har en ”favorit” eller tvärtom aldrig är mer intresserad av något. Homosexualiteten, som det här arbetet är inriktat på, är motsatsen till heterosexualitet. Som homosexuell attraheras och/eller älskar man en person av samma kön.
Varför blir man då homosexuell? Det är en fråga som många, såväl föräldrar som psykologer, försökt få svar på. De som själva är homosexuella är inte alls lika intresserade av den här frågan. De bryr sig mer om varför de inte får vara som de är. Det finns otaliga idéer och teorier om varför en del människor blir homosexuella. Men trots alla studier som har gjorts finns det ingen som har kunnat ”bevisa” det rätta svaret.
Biologiska teorier är en av de vanligaste tankarna idag. Det skulle innebära att homosexualiteten är någonting som man föds med. Som person har man alltså ingen chans att välja. Den här teorin är väldigt vanlig hos homosexuella i dagens Sverige, det är många som upplever att de alltid har varit homosexuella. Det har gjorts studier på enäggstvillingar som visar att de i stort sett alltid har samma sexuella läggning. Det här skulle kunna vara ett bevis på att generna bestämmer vilken sexuell läggning man får. Men kritiker säger att man inte får utesluta att det lika väl kan vara miljön eller de sociala förhållandena som påverkar att enäggstvillingar får samma sexuella läggning
Det finns en annan biologisk teori om att det inte är generna utan hormonerna som påverkar vilken sexuell identitet en person får. Många homosexuella män har berättat att de ofta undvek slagsmål och vilda lekar som barn. Det här skulle kunna innebära att de har haft en hormonbrist av manligt könshormon, testosteron. Men det är inte lika vanligt att homosexuella kvinnor har upplevt sig själva som bråkiga eller särskilt tuffa som barn, den här teorin brister alltså när det gäller kvinnlig homosexualitet.
Teorin om en social konstruktion. Fransmannen Michel Foucault har argumenterat för sitt synsätt att sexualitet är någonting som varje person själv har möjlighet att påverka och förändra. Andra män som Week, Plummer och Katz har följt hans teori. Enligt detta synsätt är vår sexualitet ingenting som vi kan skylla på ödet. Den är ett resultat av en process som kan pågå hela livet, och det är samhället och våra sociala relationer som spelar störst roll.
Det har genom tiderna funnits många komplicerade teorier om varför människor blir homosexuella Men de har alltid haft en gemensam nämnare, att försöka hitta ”felet.” Men har utifrån det ”normala”, heterosexualiteten, letat efter avvikelser i antingen generna eller uppväxten. Homosexualiteten har inte förrän de senaste årtionden börjat bli erkänd som en läggning som inte bygger på något ”fel.”--------------------------


Homosexualitetens historia

Genom årtusendenas gång har sättet att se på homosexuella varierat ganska kraftigt. Under Gamla Testamentets tid fans det troligtvis första fördömandet mot homosexualiteten som var organiserat. En förklaring skulle kunna vara att de judiska ledarna var rädda för att folket skulle dö ut, bland annat på grund av massaker och epidemier, och därför förbjöd de all sexualitet som inte syftade till barn. Men i antikens Grekland däremot, där inte bara tilläts homosexualiteten utan den uppmuntrades. Men ansåg att homosexuella handlingar mellan en äldre och yngre man var viktigt för en bra uppfostran. Om det var tillåtet för två jämnåriga män att vara homosexuella finns det däremot inga bevis för, inte heller om man visste att det fanns homosexuella kvinnor.
Under Medeltiden kom kyrkan att bestämma mer om synen på homosexuella. Kyrkan menade att sex endast var tillåtet i äktenskap och med syfte att få barn. Under lång tid var synen på homosexuella mycket hård. Men tack vare franska revolutionen slutade homosexualiteten att ses som en kriminell handling i många länder. Intoleransen mot homosexualitet minskade dock inte.
I Sverige var homosexuella handlingar straffbart fram till år 1944. Straffet för en homosexuell kunde bli straffarbete i upp till två år. Det fanns alltså ingen möjlighet för homosexuella att bilda någon form av organisation. År 1950 bildades RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Deras uppgift var i första hand att ge homosexuella samma rättigheter som heterosexuella, och att förbättra deras situation i samhället. Trots att homosexualitet inte längre var ett brott så var det väldigt hemligt vilka som var med i organisationerna. Trots homosexualiteten avkriminaliserades slutade den inte att ses som en sjukdom, ända fram till 1979 ansåg man att alla som var homosexuella led av en mental sjukdom.
Under sex år, 1978-1984, gjordes en utredning som kallades ”homosexutredningen.” När utredningen var klar hade man kommit fram till att homosexuella har en förmåga att älska någon av samma kön. Sedan dess har toleranser för homosexuella stadigt ökat. 1981 kom det en lag som tillät homosexuella som sambor. 1995 infördes en partnerskapslag som gjorde det möjligt för homosexuella par att få sitt förhållande registrerat på samma sätt som en borglig vigsel. Och det senaste är att homosexuella par nu har fått möjlighet att provas som adoptivföräldrar och homosexuella kvinnor har rätt till att få assisterad befruktning.


------------------------


Vad kristendomen och andra kulturer anser om homosexualitet.

Kristendomen
I den kristna kyrkan blev celibat, ett liv utan sexuellt umgänge, tidigt ett ideal. Och det är inte särskilt svårt att förstå hur de kristna som tycker att all sexualitet är en synd anser att homosexualitet är särskilt oacceptabelt. Men att kombinera kärleksbudskapet, om att kristna ska älska och hedra sina medmänniskor, med den negativa syn som finns mot homosexuella kan verka dubbelmoraliskt. Många kristna anser dock att den homosexuelle inte är en sämre människa utan att det är handlingen som är en synd. Som att en alkoholist eller tjuv inte heller har mindre värde, de har bara syndat genom sina handlingar. Och kristna ser det som deras uppgift att omvända syndarna, homosexuella får då ofta råder att leva i celibat.
De som är kristna motståndare till homosexualitet tar ofta Bibeln som ett skäl till varför det är en synd. ”God created Adam and Eve, not Adam and Steve.” Men hela Bibeln tycker inte lika om homosexualitet. I Nya testamentet står det inte mycket om homosexualitet och Gamla testamentets översättning kan förklaras som tvivelaktiga då det faktiskt är en översättning mellan en rad olika språk. Men i de översättningarna som finns nu kan man bland annat läsa ”Om en man ligger hos en annan man som ligger hos en kvinna så gör de båda en styggelse. De skall straffas med döden, blodskuld vidlåder dem.” Homosexualitet ska enligt Bibeln alltså straffas med döden. Men om man skulle följa Bibeln såhär ordagrant skulle man på flera ställen läsa ut att vi borde tillåta rasism, slaveri och kvinnoförtryck. Man kan inte ta allt som Bibeln säger så ordagrant, då den trots allt skrevs av folk som inte hade den information som vi har idag.
Men för en del kristna väger kärleksbudet mest och för många av dessa kristna är homosexualitet någonting som ska tillåtas. Det finns även homosexuella som är troende, och de anser att de inte var skapade av Gud för att leva i ensamhet utan för att söka närhet och kärlek från någon av samma kön.
När det gäller andra religioner har det varit svårt att hitta pålitlig fakta.
Islam och Koranen är starkt negativa till homosexualitet och det bestraffas oftast med offentlig prygling eller stening.
Buddhismens lära är att alla ska hitta lyckan och meningen med livet, det är därför inom de flesta buddistiska riktningarna tillåtet att vara homosexuell så länge det inte skadar någon annan eller en själv.
Om Hinduism och Judendom har det varit svårt att hitta tillförlitlig fakta, jag har därför avstått från att skriva om dem.


-------------------------


Hur vanligt är det med Homosexualitet?

Hur många det finns som är homosexuella idag är en väldigt svår fråga att besvara, först måste man reda ut vilka som innefattas i begreppet homosexuell. Det är ju till exempel skillnad på att vara homosexuell och att leva som det. Och många blir inte säkra på sin sexualitet förrän i medelåldern. Därför är siffror och statistik alltid väldigt diffusa. En studie som bevisar just detta är en som gjordes i USA 1991, den visade att andelen homosexuella i USA var mellan 4 % och 17 %. I Sverige har RFSL gjort uppskattningen att ungefär mellan 5 % och 10 % lever som homosexuella. Idag kan det verka som att allt fler människor i Sverige bli homosexuella men troligtvis är det bara fler som vågar träda fram. Stödet för de homosexuella har ökat både genom organisationer och högre acceptans i samhället. I framtiden kanske alla homosexuella vågar stå för sig själva utan att vara rädda för påhopp.


------------------

Partnerskap och Barn

Idag i Sverige ör det tillåtet för homosexuella att ingår ett partnerskap. Partnerskapet innebär i princip samma sak som en borglig vigsel. En majoritet av svenska folket är nu positiva till kyrkliga homovigslar. I en SIFO-undersökning som har gjorts på uppdrag av Göteborgs Posten säger 59 % av svenskarna att de tycker att homosexuella ska få gifta sig i kyrkan. Och hela 60 % av medlemmarna i svenska kyrkan säger ja till att låta homosexuella par gifta sig i deras kyrkor. Men däremot tycker 61 % av medlemmarna i frikyrkor och andra religioner att homosexuella vigslar inte ska vara tillåtna.
Om homosexuella ska uppfostra barn som föräldrar är en väldigt laddad fråga. Men i och med att partnerskap är tillåtet är det också möjligt för homosexuella att få adoptera. Det finns tre möjliga sätt för homosexuella att bli föräldrar. Det första är att en eller båda i paret har barn från ett tidigare heterosexuellt förhållande. Barnet kan då adopteras in i familjen av den andra partnern. Paret kan också adoptera ett utomstående barn, det här är den andra möjligheten. Men då måste paret, liksom heterosexuella par, genomgå en prövning. Prövningen görs för att se om paret är lämpligt för en adoption. Det som är speciellt med en prövning för homosexuella par är att man kollar upp så att det kommer att finnas både en kvinnlig och en manlig förebild i barnets uppväxt. Om ett homosexuellt par vill adoptera ett barn från ett annat land så är det viktigt att det andra landets syn på homosexualitet uppmärksammas. Landet som barnet ska adopteras ifrån har alltid rätt att säga nej. Det tredje sättet för homosexuella par att bli föräldrar är med hjälp av insemination. Det vanligaste är att ett kvinnligt par antingen hittar en manlig spermadonator som är villig att ha en aktiv del i barnets uppväxt eller går till en klinik och får hjälp med att hitta en. Men det är också vanligt att ett manligt och ett kvinnligt homosexuellt par träffas och att de med hjälp av insemination skaffar barn. Det finns alltid bara två biologiska föräldrar, men genom det här sättet kan alla fyra ha en aktiv föräldraroll. En vanlig missuppfattning när det gäller den här frågan är att paren antingen separerar eller lever alla fyra tillsammans, såhär blir det vanligtvis inte. Barnet kommer få två familjer, precis som barn med skilda föräldrar har det idag.
Många undersökningar som har gjorts bevisar att homosexuella är mycket bra som föräldrar. Det finns inga som helst studier som stöder att barn till homosexuella inte skulle utvecklas ordentligt sexuellt eller få sociala eller psykiska problem. Föräldrarnas sexualitet påverkar inte om barnet blir homosexuellt eller heterosexuellt. Inte heller finns det stöd för att barnen skulle utsättas för mobbing eller trakasserier på grund av sina föräldrars homosexualitet.


----------------------

Homofobi och fördomar

Begreppet homofobi började användas i slutet av 1970-talet. Då såg man det som en överdriven, sjuklig och ihållande rädsla för homosexuella. Den jämfördes då med till exempel klaustrofobi, rädsla för trånga ytor. Men sen dess har synen ändrats och nu ses homofobi som något som mer är likt xenofobi, rädsla eller fientlighet mot främlingar. Och dessa fobier är inte på något sett sjukliga, de är något som de flesta av oss bär med oss i större eller mindre utsträckning. Det finns olika grader av homofobi. Men i grunden handlar det om rädsla. Den värsta sortens homofobi av vår tid såg vi troligtvis under andra världskriget då nazisterna utrotade tusentals homosexuella, då troligtvis med rädslan att de homosexuella annars skulle bli för många och till slut inte skulle kunna föra vidare mänskligheten. Såhär grov är självklart inte all homofobi, den ”vardagliga” homofobin är den som finns överallt i vårt samhälle idag. Det handlar om fördomar, yttranden och handlingar som den heterosexuella inte tänker på men som den homosexuella uppfattar som mycket stötande. De homosexuella brukar själva säga att det är just den ”vardagliga” homofobin som är den värsta. Det är den som de får leva med varje dag. Homofobin har gett hemska följder i samhället. Inte nog med att den påverkar de homosexuella negativt så att många av dem inte vågar lave som de vill, det är också ett flertal som bli fysiskt skadade och till och med mördade på grund av sin läggning.
Det finns många fördomar mot homosexuella, en av de vanligaste är att de är mer sexfixerade än vad heterosexuella är. Framför allt är det killar och män som är rädda för att de ska bli ”överfallna” av en homosexuell kille i till exempel en bastu eller dusch. Det är också vanligt att män tror att homosexuella killar ska börja ragga på dem när de går ut. Homosexuella killar stöter inte på alla andra killar, lika lite som heterosexuella killar stöter på alla tjejer. Många fördomar handlar också om utseende och sätt. Att homosexuella killar har pipig röst, tajta byxor och ett mycket feminint sätt är väl ingen nyhet. Det här är såklart inte sant, många homosexuella killar det utan att det syns det minsta på dem. Tyvärr är det så att det är de feminina killarna som märks mest. Något som kanske inte är en fördom, men likväl ett förtryck, är att homosexuella kvinnor alltid kommer lite vid sidan av. Samhället verkar tro att homosexualitet är någonting för män, såvida det inte utspelar sig i en porrfilm – där syns kvinnorna ofta som homosexuella.

-------------------

Analys och Slutsatser

Idag vet vi att homosexualitet inte är någon sjukdom utan helt enkelt kärlek. Men i tusentals år har människor försökt hitta vad som är ”felet” med homosexuella personer. Många studier har gjorts, men man har aldrig funnit någon gemensam nämnare hos alla som är homosexuella som skulle kunna fastslå varför de älskar någon av samma kön. Homosexualitetens historia är starkt präglad av kyrkan och kristendomen, på samma sätt som de styrde resten av Sverige styrde de vår syn på homosexuella. Men de homosexuella började visa sig allt mer och mer, och tillslut blev man i Sverige tvungen att inse att homosexualiteten inte var något som kunde stoppas eller ändras. De homosexuella har under de senaste åren kommit på rätt sida om lagarna, istället för att homosexualiteten skulle vara ett brott finns det nu lagar för att m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Homosexualitet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-06]   Homosexualitet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8079 [2021-05-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×