Hjalmar Söderberg - Doktor Glas

13 röster
20347 visningar
uppladdat: 2007-04-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Som många andra romaner som skrevs i tidsrymden mellan sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, är Hjalmar Söderbergs "Doktor Glas" en skildring av staden, sedd ur en medelålders mans ögon, skriven med lätt hand - intelligent, filosofisk, moraliskt utmanande. "Doktor Glas" är på sätt och vis besläktad med Europas åtskilliga berättelser i jagform om borgerliga flanörer, absinttörstande poeter och bildade gentlemän, som ifrågasätter samhällets normer och grubblar över den egna existensens väsen.

Söderbergs variant är placerad i Stockholm vid sekelskiftet 1900, och romanens protagonist är en ensam själ vid namn Doktor Glas. Jagformen kommer tämligen naturligt, eftersom boken ska föreställa huvudpersonens dagboksanteckningar. Med tanke på att dagboksförande i princip är ett evighetsprojekt börjar man kanske fråga sig vad som föranleder att boken faktiskt har ett slut. Är det dagbokspappret som inte räcker längre, drabbas upphovsmannen av något allvarligt, eller representerar romanen helt enkelt ett urval av en längre, pågående dagbok? Det är i alla fall frågor som dyker upp när jag läser en bok som denna.

Romanen målar ett ganska rikt porträtt över doktorn, men låter oss i gengäld endast ana djupet hos andra personer, som är relativt ytligt beskrivna - vilket har sin logiska förklaring i att det är en dagbok vi läser. Inte minst doktorns "antagonist", pastor Gregorius, är synnerligen endimensionellt skissad, vilket för övrigt gav Bengt Ohlsson möjlighet att fläska ut karaktären i den parafraserande romanen "Gregorius".

Handlingen är enkel. Doktor, som aldrig hittat någon riktig kärlek, fattar tycke för pastorns unga, vackra hustru, som har en romantisk affär med en jämnårig man. Hustrun kommer till Glas för att be honom om hjälp att slippa ifrån vissa, i sovkammaren förekommande, äktenskapliga förpliktelser. Doktorns försök att med falsk medicinsk rådgivning tvinga pastor Gregorius att utöva avhållsamhet misslyckas, och doktorn börjar umgås med planer på mord - dels på grund av en romantisk sentimentalitet över en kärlek, som för honom själv ter sig omöjlig, och dels för att ge sitt liv en mening och en tyngd, som dittills saknats i hans meningslösa tillvaro. Söderberg diagnostiserar här Europas nya, avkristnade medborgare, och den alltmer utbredda nihilism, som följer i gudlöshetens spår.

Det hela påminner vagt om Dostojevskijs "Brott och straff", vilket Söderberg inte verkar sticka under stol med, eftersom han låter Doktor Glas nämna Raskolnikov vid ett tillfälle. Glas och Raskolnikov är släkt i det att båda tycks vara två rationellt tänkande män, som lever med sina planer om mord, och vars existens nästan slukas av dessa tankar. Motiven skiljer sig förstås åt, men med hjälp av avgrundsdjupt förakt rättfärdigar båda figurerna sina drömmar. Raskolnikovs offer är en ockerkärring som ingen tycker om; Doktor Glas'''' hatobjekt är en ful gammal pastor, som tvingar sig på sin fru sexuellt.

Romanen är ett barn av hela tidsandan, och avancerad name-dropping förekommer - Strindberg, Nietzsche, Spencer är några - och boken behandlar en stor del av de frågor, som sysselsatte den kontinentala filosofin: tillvaron och jaget, religionen, moral kontra etik i ett sekulariserat samhälle, värden i livet. Den förebådar också den form av existentialism som skulle komma att populariseras av Sartre och Camus, vilka i sin tur byggde på psykologiska iakttagelser och filosofiska teorier hos t.ex. Nietzsche och Heidegger.

Söderberg bygger av enkla beståndsdelar en medryckande roman, sparsam i sentimentalitet, vilket ger läsaren möjlighet att hitta känslor hos sig själv - det är alltså inte författaren som dikterar (åtminstone inte så att det märks...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hjalmar Söderberg - Doktor Glas

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-06-02

    Bra uppsats. :)

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-29]   Hjalmar Söderberg - Doktor Glas
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8041 [2019-01-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×