PH i lösningar av en stark syra

1 röster
9596 visningar
uppladdat: 2007-04-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
pH i lösningar av en stark syra


Inledning:
Laborationens syfte var att mäta och beräkna pH-värdet på saltsyra efter spädning. För att se om uppmätningen stämde med beräknade pH-värdet. Det intressanta är att man tar reda på hur bra en pH-meter fungerar. Det kan man se om man genomför laborationen extra noggrann, så att man följer anvisningarna och tar exakta mått som har angetts. Laborationen hade många fördelar, det allra viktigaste var att vi fick använda en pH-meter och se hur sur vattenlösningarna var därmed kunde vi se om det var exakta värde som vi hade fått eller inte.

Alla lösningar har en pH värde som vi kanske inte tänker på så ofta men vi använder ett annat ord istället för pH, det är att vi antingen säger att den är sur, söt, beskt, salt m.m. Men det är mycket roligare som en kemist att kunna veta olika siffror på surhetsgraden eller hur den fungerar. Nu ska vi ta reda på vad som händer med 0,10M HCl efter spädning.Hypotes:
Våra idéer om slutsatsen på laborationen var att provrör nr 3och4 skulle bli basisk. Vi tänkte att från början så hade vi 0,10M efter ytterligare spädning hade vi mycket mindre men vi beräknade inte koncentrationen i provrör nr 2, för vi ville bara diskutera och föra fram våra idéer vilket gjorde att laborationen blev ännu intressantare att genomföra och få ett slutsats. För att veta vem som var nära rätt svar. pH-värdet skulle bli över 7 eftersom syran hade minskat väldigt mycket. Vi kom överens om att pH-metern skulle stämma väldigt bra med beräknade pH.
Tekniken har utvecklats väldigt bra därför var risken väldigt litet att pH-metern skulle räkna fel men då sa vi att om det skulle bli så att det inte stämmer med beräkningen då måste vi ta reda på felet. Vi diskuterade ungefär 5minuter sedan började vi laborera.Utförande:
A)
En pH-meter användes för att uppmätta pH-värdet på innehållet i de fyra provrören. Fyra numrerade, rena och torra provrör med gummiproppar fanns på bordet i en provrörställe. Med hjälp av en byrett hälldes 9ml destillerat vatten i provrör nummer 2-4. Provrör nummer 1 innehöll 0,10M saltsyra. 1ml från lösningen i provrör nummer 1 överfördes till vattnet i rör nummer 2 med hjälp av en vollpipett(1,00 ml) och en pipettfyllare. Genom att vända provröret några gånger blandades innehållet men då fick man inte glömma att ha gummipropparna på. Enligt figuren nedan skulle spädningen av saltsyran fortsätta genom att bereda lösningarna i provrören 3 och 4. Samma pipett användes under hela laborationen för att de sköljdes med destillerat vatten mellan varje överföring. En stor bägare fanns för att kunna skölja pipetten.


  
1ml 1ml 1ml
   
10ml 9ml 9ml 9ml
0,10M HCl vatten vatten vatten

B)
Glaselektroden, som var kopplad till pH-metern, var inne i en förvaringsburk. Den togs ut försiktigt.
Den sköljdes med destillerat vatten sedan torkades den av försiktigt med mjukt papper. Provrören 1 till 4 mättades pH genom att föra ner glaselektroden i provrören så att den var 5 cm under ytan.
Mellan varje mätning sköljdes glaselektroden med destillerat vatten och torkades försiktigt med mjukt papper. Det viktigaste var att pH-värdet som skrevs upp på tabellen var de siffror när pH-metern hade stabiliserat sig, siffrorna innehöll en decimal. När det var klart städades undan alla provrör, skyddsglasögon och pH-metern.
C)
Oxoniumjonhalten i de provrören beräknades. Efter beräkningen av oxoniumjonhalten kunde pH i lösningarna beräknas.

Resultat:
TABELLER PÅ BERÄKNINGAR AV pH
Nedan har vi en tabell på de värden som vi fick från pH-metern.
Rör nr 1 2 3 4
pH-meter 1,05 2,02 2,96 3,9

Nästa uppgift var att ta reda på HCl koncentrationen i de olika provrören, vilket var svårt att komma på direkt hur man gjorde. Men efter en stund kom vi på att man dividerar [Hcl] lösningens volym.
Definition: 0,010/10= 0,010M. Det vi har räknat är att vi tog HCl koncentrationen dividerat på hela lösningen i provröret. Hela lösningen var 10ml(eftersom vi överförde 1ml från provrör nr 1 så blev nr 2 10ml) och [HCl] var 0,10. Så här såg resultatet ut:

1.
rör nr 1 2 3 4
oxoniumjonhalt 0,10 0,010 0,0010 0,00010


2.
Nu kan vi beräkna pH i lösningarna på detta viset:
Man knappar in ( - log) på miniräknaren och sedan skriver in oxoniumjonhalten så får man pH.
-log(0,10) = 1 pH= 1osv.

Nedan har vi en tabell som visar beräknat pH:
rör nr 1 2 3 4
Beräknat pH 1 2 3 4


Slutsats:
Resultatet stämde rätt bra med beräknat pH. Skillnaden var bara hundradels decimaler. Bättre än så kan det nog bli men det är svårt att lyckas med hundra procent. Om man avrundar pH-metern v...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: PH i lösningar av en stark syra

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-26]   PH i lösningar av en stark syra
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8035 [2019-05-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×