Islam

10 röster
27264 visningar
uppladdat: 2007-04-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Skapelsen:
Allah skapade allt levande och universum på sex dagar. På den första dagen skapade Han himmel, jord och ljus.
Den andra dagen skapade Allah ett valv i vattnet – himmelen.
Den tredje dagen skiljde Allah vatten från land, så land blev synligt. På landet skapade Allah växter.
På den fjärde dagen skapade Allah sol, måne och stjärnor. Han skiljde mörkret från ljuset.
På den femte dagen skapade Allah fiskar i vattnet och fåglar i luften.
På den sjätte dagen skapade Allah djur på land. Han skapade människan till Allahs avbild.
Mannen skapades av lera och kvinnan skapades av mannens sida.

Grundare/uppkomst:
År 610 fick Muhammed en kallelse från Allah. Det var natt och Muhammed hade begett sig till en grotta i ett berg för att meditera. Då uppenbarade sig ärkeängeln Gabriel och gav Muhammed ett uppdrag från Allah, att bli profet och framföra en uppenbarelse från Allah. Han skulle skapa en religion med en monoteistisk gudstro som till vissa delar liknar kristendomen och judendomen.
Han började predika Allahs ord i Mecka. Där styrde handelsmännen, som tjänade pengar på att folk vallfärdade dit. Där fanns det ett tempel med över 300 gudabilder. Muhammed sa till de rika makthavarna: dyrka inte avgudar, var rättvisa, frikostiga och hjälpsamma mot varandra. Han varnade för domedagen som kommer, då alla döda och levande ska ställas inför rätta för Allah för det de gjort. Men folket i Mecka ville inte lyssna på Muhammed. De trodde att han var lurad av ökendemoner. I 10 år predikade Muhammed i Mecka, sedan flydde han till staden som senare fick namnet av honom, Medina, Profetens stad. Där lyssnade han först till långa verser som Gabriel berättade för honom. Verserna handlade om hur ett gott samhälle ska styras, att folk ska vara rättvisa mot varandra, fattiga människor ska få hjälp genom en avgift som betalades av alla, man ska underkasta sig Allahs lag och alla är lika inför Allahs lag. Hans framgångar i Medina gjorde honom till både religiös och politisk ledare i en stat.
År 630 erövrade han Mecka Där vallfärdade han till platser i närheten av staden.
År 632 dog Muhammed, då var hela arabiska halvön islamsk.

Heliga platser:
Enligt islam är Mecka världens centrum. Den heligaste platsen är en kubformad svart sten som kallas Kaba. Kaba, som är belägen i världens största moské i Mecka. Moskén Masjid-ul-Haram har totalt sju minareter, mer än någon annan moské. Det är mot Mecka alla muslimer vänder sig när de ska be.
Den näst heligaste platsen i islam är moskén i Medina. I Medina är Muhammed begraven.
Den tredje heligaste platsen är klippmoskén i Jerusalem. Det sägs att Gabriel förde Muhammed till Jerusalem. När Muhammed stod på en klippa i staden fördes han ner till helvetet och sedan upp till himmelen. Där mötte han Mose, Abraham och Jesus.
Moskén är platsen för muslimernas gudstjänst. Före gudstjänsten tvättar man sig och lämnar skorna utanför moskén. Istället för bänkar och stolar sitter man på mattor på golvet. Man ber i riktning mot Mecka. En imam leder bönen i moskén. Imam är som en präst i islam.

Anhängare/utbredning:
Det finns cirka 1,3 miljarder muslimer i världen. Islam är alltså den näst största religionen efter kristendomen. Islam finns mest i norra Afrika, mellanöstern och östasiatiska övärlden. Indonesien har mest anhängare med cirka 100 miljoner. Islam är uppdelad i två grupper, sunni- och shiamuslimer. Skillnaden är att den ena har en traditionell syn på att tolka den islamska läran och den andra har en modernare syn på läran.

Efter döden:
Efter döden, enligt islam, får man ett nytt liv och blir förd inför Allah och får stå till svars för alla sina gärningar. Allah väger alla de goda gärningarna mot de onda. Om de goda gärningarna överväger får man komma till himmelen.
Om de onda gärningarna överväger blir man straffad och förs till helvetet där elden och plågan regerar.

Högtider:
En högtid muslimerna har är fastemånaden Ramadan. Då äter och dricker inte vuxna och friska muslimer under de ljusa timmarna av dygnet. Ramadan är varje år 11 dagar tidigare än året innan. Det är så för muslimernas kalender följer månen. Under den tolfte dagen av Ramadan är offerhögtiden. Då slaktar muslimerna till minne av Ibrahims starka gudstro. Han var redo att offra sin son för han hade så stark tro.
Mot slutet av fastemånaden sker Maktens natt. Det var den natten Muhammed fick kallelsen av Gabriel. Muslimerna firar den natten genom att stanna kvar i moskén hela natten.
De sista dagarna i Ramadan firas fastebrytandets högtid. Den högtiden firas i tre dagar. Muslimerna påminns då att de ska betala allmosa till medmänniskor i nöd.

Vad tror de på?
Muslimerna tror att Eva och Adam levde i himlen tills djävulen lurar dem att äta av den förbjudna frukten. Då sätts de på jorden som Allahs ställföreträdare.
Muslimerna tror att Koranen är Allahs ord och förmedlades till människorna genom Muhammed. Mose och Jesus fick också Allahs ord till dem, med de båda förvrängde skrifterna. Koranen har inte förvrängts.
De tror att Allah har skapat människan god och kapabel att skilja på gott och ont. Allah har gett oss förnuft så vi vet när vi gjort ont och Allah är barmhärtig och förlåter oss.
Muslimernas trosbekännelse lyder såhär: ”Ingen gud utom Allah; Muhammed är Allahs sändebud.”

Ondska:
I islam kommer ondskan ifrån djävulen. Djävulen är den fallne ängeln Lucifer.

Syn på människan:
Människan är Allahs ställföreträdare på jorden. Vi ska leva så att vi kan få ta del av Allahs goda skapelser. I koranen står det att Allah har skapat människan med förnuft att skilja på gott och ont. När vi gör fel och ber Allah om förlåtelse får vi det för Allah är barmhärtig. Mannen och kvinnan har olika roller, rättigheter och plikter. Mannen är ansvarig för familjens religiösa liv, han är böneledare i hemmet och han ska försörja familjen. Kvinnan har hand om barnens uppfostran.

Regler/hur de lever:
I Koranen står det att man är muslim om man tror på Allah, på den Yttersta dagen, på änglarna, på Koranen och på profeterna. En muslim ger bort 2.5 procent av sin inkomst till släktingar, faderlösa, fattiga, vägfarare och tiggare. En muslim förrättar också tidebönen, ger allmosan, uppfyller sina avtal, är tålmodiga i sorgen, motgången och nödens tid. De tror att allt som sker är Allahs vilja, och om någon dör, blir skadad eller våldtagen är det Allahs vilja. Muslimerna säger Insha''''Allah som är arabiska och betyder ”om Allah vill” eller ”vi får förtrösta på Allah.”
Varje muslim ska följa de fem trospelarna. Den viktigaste pelaren är trosbekännelsen: ”Ingen gud utom Allah; Muhammed är Allahs sändebud.”
Islam är en stark monoteistisk religion, att det endast finns den ende guden är en lära central för islam. Muslimen säger: ”Allah han inte jämföras med något, Allah är alltid större.”
En annan pelare är bönen. En muslim bör be fem gånger per dygn. Det viktigaste bönetillfället är fredagens middagsbön.
Den tredje pelaren är fastan. Under fastemånaden Ramadan avstår friska vuxna muslimer från mat och dryck under den ljusa tiden av dygnet. Ramadan är 11 dagar tidigare än året innan. Den muslimska kalendern följer månen istället för solen.
Den fjärde pelaren är allmosegivandet. En muslim ska varje år ge 2.5 procent av sin inkomst i allmosa. Betalningen är oftast när fastan tar slut och ges till samhällets behövande, till exempel tiggare och faderlösa. I vissa länder samlar staten in allmosan, i andra får muslimen själva sköta om det.
Den sista pelaren är vallfärden till Mecka. En gång under sitt liv bör varje muslim vallfärda till Mecka. När man kommer i närheten av Mecka tar alla på sig den tvådelade vallfärdsdräkten, alla är lika inför Allah. Målet med vallfärden är Kaba i den enorma moskén i Mecka. När man är i Mecka går man först sju varv motsols runt Kaba. Sedan springer de sju gånger runt kullarna i Safa och Marwa. Sedan beger man sig till Arafat, en slätt två mil öster om Mecka. Där möttes Adam och Eva efter att ha tvingats från himlen. Där står muslimerna en halv dag och prisar Allah. På vägen tillbaka till Mecka ska man kasta 49 stenar mot tre stenpelare. ”Det kallas att stena djävulen.” Där frestades Ibrahim av Djävulen att trotsa Allah genom att Ibrahim skulle offra sin son Ismael. Då började Ibrahim kasta sten på djävulen och ropa ”Allah är större!”
När muslimerna har kommit tillbaka till Mecka tar de avsked till staden genom att gå runt Kaba igen.
I en hadith finns påbudet att muslimen ska omskära sig. Påbudet gör det till en del av Profetens tradition. När omskärelsen sker är olika, i vissa länder bara några dagar efter födseln eller som i Turkiet, vid 10 års ålder. I Indonesien är det ovanligt att man omskärs överhuvudtaget.
Enligt islam blir man religiöst myndig i pubert...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-18]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7964 [2020-08-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×