Konsumetlagarna

1 röster
11961 visningar
uppladdat: 2007-04-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det finns flera lagar som talar om vilka rättigheter och skyldigheter en säljare och en köpare har. De kallas konsumentlagarna.
De viktigaste är Avtalsvillkorslagen, Distansavtalslagen, Försäkringsavtalslagen, Konsumentkreditlagen, Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen, Prisinformationslagen, Produktsäkerhetslagen och Marknadsföringslagen.
Jag har valt att skriva om Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen, Konsumentkreditlagen och Försäkringsavtalslagen.

Konsumentköplagen (SFS 1990:932)

Den här lagen gäller köp av lösa saker (varor, aktier, bostadsrätter med mera) som en näringsidkare säljer till en konsument. Den talar om vilka krav du kan ställa på säljaren om det är fel på varan eller om varan levereras för sent.
Lagen gäller också om en säljare anlitar till exempel en second hand affär eller en loppmarknad att sköta försäljningen. Lagen gäller också byte av saker.

Konsumentköplagen gäller inte vid köp mellan privatpersoner, vid köp av arbete eller tjänst och vid köp av fast egendom eller värdepapper.

Lagen förändrades ganska mycket år 2002 när lagen anpassades till EU:s lagstiftning (konsumentköpsdirektivet).


Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716)

Lagen gäller när en näringsidkare utför ett arbete på något som du äger, till exempel arbete på lösa saker, men inte behandling av levande djur, arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker och förvaring av lösa saker, men inte förvaring av levande djur.

Lagen gäller inte tillverkning av lösa saker, installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför för att göra klart ett avtal om köp av en lös sak och arbete som gör klart ett avtal om köp som utförs för att åtgärda fel i den sålda egendomen. Exempel vårt köksgolv. Vi köpte i somras ett nytt köksgolv och skyddas av Konsumentköplagen. Nu har golvet glidit isär och tillverkaren av golvet ska byta ut det och sätta in ett nytt. Bytet av golvet omfattas inte av Konsumenttjänstlagen eftersom det är ett jobb för att åtgärda fel i den sålda egendomen det vill säga golvet.

Lagen ger dig skydd vid t ex reparationer, arbeten på fastigheter och vid förvaring av lös egendom t ex magasinering av möbler. Har du fått ett bestämt pris på förhand får det inte ändras. Har du fått en ungefärlig prisuppgift får priset inte överskrida med mer än 15 %.

Skillnaden mellan Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen är att den första lagen reglerar köp av varor medan den andra reglerar köp av tjänster till exempel om man köper tjänster av en snickare eller en målare.Konsumentkreditlagen (SFS 1992:1010)

Lagen ska garantera att konsumenten får veta vad det i praktiken kostar att handla på kredit, antingen det gäller banklån, avbetalningsköp eller kontokrediter etc. Olika former av krediter ska kunna jämföras med varandra – och med kontantbetalning.

På till exempel http://www.netonnet.se/ har jag hittat en tv som kostar 9 990 kronor vid kontantköp. Samma tv kostar 12 540 kronor om jag väljer avbetalning på 36 månader. I annonsen står det att räntan är 6,95 %.

Du får inte köpa på kredit förrän du är myndig. Avtal med en person under 18 år är därför ogiltigt. Har man däremot sina föräldrars eller vårdnadshavares underskrift kan man köpa på kredit innan man fyllt 18 år.

Kredit är det samma som att inte betala hela summan på en gång.


Konsumentförsäkringslagen/Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104)

Konsumentförsäkringslagen upphävdes den 1 januari 2006 och är ersatt med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104)

Denna lag gäller skadeförsäkringar. Lagen har regler för försäkringsbolagens information, premiebetalning, skadereglering och för hur försäkringar ska förnyas.

Till skillnad från Konsumentförsäkringslagen gäller Försäkringsavtalslagen för specialförsäkringar t ex djurförsäkring och smyckes försäkr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Konsumetlagarna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-16]   Konsumetlagarna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7947 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×