Entalpiförändringar

2 röster
7197 visningar
uppladdat: 2007-04-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Beräkning av entalpiförändringar för reaktionen mellan NaOH och HCl

Inledning/hypotes:
Jag skall påvisa, beräkna och fastställa entalpiändringar ∆H i tre kemiska reaktioner. Vilken reaktion får högst respektive lägst entalpivärde? Troligtvis kommer det vara så att den tredje kemiska reaktionen kommer få lägst värde pga. dess joniska sammansättning. På motsvarande sätt lär den första reaktionen förmodligen få högst entalpivärde.

Material & Metod:
• Experiment A: Börja med att mäta upp 100 cm3 kranvatten med en mätcylinder och häll sedan vätskan i kalorimetern. Jag använde mig av en termos för att kunna få en fungerade kalorimeter, därefter skakades vattnet om för att få en möjlighet till att mäta dess rumstemperatur på bästa möjliga sätt. Sedan tillsattes 0,050 mol NaOH(s) som jag lät lösas upp i vattenbadet, och från det mättes temperaturen.
NaOH(s) + H2O  Na+ + OH- + H2O
Sedan räknas den avgivna värmen ut mha formeln: q=(100.4,2.∆T + c.∆T)J= X
Entalpiändringen räknas ut mha formeln: (∆H = -q/n). ∆H= X kJ/mol
• Experiment B: Börja med att mäta upp 100cm3 0,50 M saltsyra i en mätcylinder och ta reda på vätskans temperatur. Mät sedan temperaturen på 100cm3 0,50 M natronlut i kalorimetern. Blanda därefter vätskorna med varandra och mät blandningens temperatur.
NaOH(aq) + NCl  H2O + Na+ + Cl- (Koksalt)
Sedan räknas den avgivna värmen ut mha formeln: q=(100.4,2.∆T + c.∆T)J= X
Entalpiändringen räknas ut mha formeln: (∆H = -q/n). ∆H= X kJ/mol
• Experiment C: Blanda 100cm3 vatten och 100cm3 0,50 M saltsyra i kalorimetern och mät temperaturen. Tillsätt 0,050 mol NaOH(s) och skaka tills blandningen är helt löst.
NaOH(aq) + NCl  H2O + Na+ + Cl- (Koksalt)
Sedan räknas den avgivna värmen ut mha formeln: q=(100.4,2.∆T + c.∆T)J= X
Entalpiändringen räknas ut mha formeln: (∆H = -q/n). ∆H= X kJ/mol


Resultat:
Experiment A Experiment B Experiment C
Start temperatur (T1) 23,0oC 23,4oC 24,8oC
Temperatur efter (T2) 27,6oC 27,6oC 30,6oC
Temperatur skillnad (∆T) 4,6oC 3,0oC 5,8oC

• Experiment A: Avgivet värme vid 0,050 mol NaOH: q = (100.4,2.4,5 + 50.4,2)J = 2126
Entalpiändring för reaktionen: (∆H = -q/n). ∆H= -43,24 kJ/mol
• Experiment A: Avgivet värme vid 0,050 mol NaOH: q = (200.4,2.3,0 + 50.3,0)J = 2670
Entalpiändring för reaktionen: (∆H = -q/n). ∆H= -53,40 kJ/mol
• Experiment A: Avgivet värme vid 0,050 mol NaOH: q = (200.4,2.5,8 + 50.5,8)J = 739
Entalpiändring för reaktionen: (∆H = -q/n). ∆H= -99,680 kJ/mol


Diskussion/slutsats:

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Entalpiförändringar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-01-23

    Väldigt much nice!!! men slår inte mina arbeten..

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-10]   Entalpiförändringar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7909 [2020-08-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×