Aktiv Dödshjälp

8 röster
23121 visningar
uppladdat: 2007-03-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag tycker att mannen borde få något slags straff eftersom aktivdödshjälp faktiskt är olagligt i Sverige, men jag tycker absolut inte att han ska bli dömd för mord eftersom han gjorde det av medlidande för sin mamma. Och jag tycker att det framgår väldigt bra av artikeln att hans mamma var lidande och då tycker jag att det skall vara upp till dem som kände henne bäst att avgöra vad hon hade velat. Dessutom så var det ett ganska skonsamt sätt att ta någons liv.
Slutsatsen av vad jag tycker är nog att han borde få runt ett års fängelse därför att, aktivdödshjälp som sagt är olagligt i Sverige.
Jag tycker att ett års fängelse är ett rättvist straff med tanke på allt jag skrev innan.

Aktivdödshjälp kan även kallas för Eutanasi och läkarassisterat självmord. Passiv dödshjälp innebär att man väljer att inte vidta åtgärder för att hålla en sjuk människa vid liv medens Aktiv dödshjälp innebär att man medvetet hjälper till att ta en persons liv så att personen dör fortare än den naturligt skulle ha gjort. Nazisterna använde sig av aktiv dödshjälp för att avliva alla gravthandikappade personer. De ända länderna i världen där aktivdödshjälp är lagligt är Nederländerna, Belgien Schweiz och delstaten Oregon i USA.

Det finns ju såklart både positiva och negativa sidor till aktiv dödshjälp, några positiva argument är att:
• Alla människor skall ha rätten att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt när de känner att de inte orkar mer.
• Ingen människa skall behöva lida längre än de behöver.
• Om man vill dö så skall man kunna göra det i sin egen stad i sitt egna land och inte behöva resa till t.ex. Schweiz för att få sin vilja igenom.
• Aktiv dödshjälp kommer att existera även om det inte är tillåtet och riskerna att patienter som inte vill dö kommer att vara högre än om det vore lagligt.
• Om patienten vill dö men inte får det är det inte bara han/hon som lider utan också deras anhöriga som får lida genom att se deras mormor eller morfar plågas.

Ett jätte bra exempel är artikeln hon mannen som gav sin mamma en överdos, han viste att hans mamma led och att hon hellre hade velat dö, var det inte då ett värdigt sätt att dö på för henne?

Här är några negativa argument:

• Sjuka personer kan få dåligt samvete och känna sig som en belastning för samhället, och deras anhöriga och välja att dö av den anledningen.
• Patienter skulle få lägre förtroende för vården, och inte våga berätta för andra människor om sina problem, i rädsla för att bli avlivad.
• Om det skulle bli lagligt med Eutanasi kommer det att bli svårare att sätta dit mördare för mord, eftersom de skulle kunna skylla på att offret ville dö.
• Eutanasi bryter mot läkarnas moraliska värderingar.
• Om dödshjälp införs skulle synen på handikappade och sjuka personer ses som en börda för samhället.

Till exempel skulle en person i som inte vill dö bli avlivad därför att familjemedlemmarna ser den sjuke som en börda.

Jag anser att Eutanasi många gånger kan vara ett bra sätt att lösa en svår situation därför att jag inte tycker att en människa ska behöva lida om det finns andra möjligheter men och andra sidan så är det klart att det skulle vara jobbigt för svårt sjuka personer som inte vill ha aktivdödshjälp att känna sig som en börda för samhället. Om det ska bli lagligt så måste det finnas extremt strikta regler för hur och var det ska utföras och utav vem, men självklart så skall ingen lag någonsin tvinga en doktor som inte vill utföra handlingen att göra det. Mina åsikter ligger nog lite mitt i mellan för och emot Eutanasi men om jag var tvungen att välja så skulle jag vara för därför att jag tycker att alla människor ska ha rätt att avsluta sitt liv på det sätt individen tycker är bäst. Det argumentet som jag tycker är bäst är: ”Ingen människa skall behöva lida längre än de behöver” därför att det är det värsta sättet jag skulle kunna tänka mig att dö att ligga i en säng, ha ont och bara vänta på att dö utan att kunna göra något åt det.


Regeletiker: Hur en regeletiker ser på eutanasi är lite svårt att avgöra eftersom alla inte lever efter samma regler. Men om man tar en normal människa så borde den tycka att det är fel att döda någon och i och med det tycka att aktivdödshjälp är fel eftersom läkaren torts allt ”dödar” personen fast dem där reglerna kan gå om varandra eftersom personen då också borde tycka att det är fel att låta patienten lida.

Konsekvensetiker: Om man är konsekvensetiker borde man vara för Aktivdödshjälp eftersom det gynnar större delen av alla människor inblandade, den svårtsjuka slipper lida och alla anhöriga slipper oroa sig över om personen mår bra eller inte så i äntligen är det bara läkaren som behövde avliva patienten som det inte gynnar eftersom han behövde ta ett liv och det kan aldrig vara roligt även fast personen i fråga ville det. Men om det tillexempel är en patient som inte kan prata för sig själv så måste det vara svårt att förutse konsekvenserna men även om patienten inte ville dö så är det fortfarande flera personer på sidan som det gynnar eftersom de trodde att personen ville dö. Men då kan man fråga sig är det rätt att bara räkan konsekvenserna när patienten det gäller, inte går vinnande ur de hela?

Sinnelagsetik: Enligt en sinnelagsetiker tycker att det som avgör om en handling är rätt eller fel är avsikten bakom handlingen. Så en sinneslagsetiker borde tycka att det, mannen som avlivade sin mamma gjorde var helt rätt eftersom han gjorde det av kärlek till henne.
En person som går efter den här etiken borde också vara för Eutanasi i alla fall och det är helt säkert att patienten vill det.

Kristendomen
Kristna är oftast emot aktiv dödshjälp eftersom det talar mot att gud är den som bestämmer, de tycker att gud är den enda som ska ge och ta liv och därmed vill de inte att någon människa ska kunna ta någons liv, även om personen i fråga vill det. Några av kristendomens argument är: både födseln och döden är en del av livet som gud har skapat så alla borde respektera det. Patienter som är gamla, sjuka och i slutet av livet har samma värde som en frisk människa.

Judendomen

Judendomen är så som de kristna också emot Eutanasi av...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Aktiv Dödshjälp

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-27]   Aktiv Dödshjälp
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7843 [2019-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×