Flodkulturerna i Mesopotamien

16 röster
24642 visningar
uppladdat: 2007-03-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

4000f.kr – 539f.kr var Mesopotamien ett viktig område och en milstolpe i människans historia. Detta område kallades av grekerna för landet mellan floderna eller av historikerna också för civilisationens vagga. Idag kallas forna Mesopotamiens område för Irak.
Floderna Tigris och Eufrat som var de mest viktigaste källorna i detta land och gjorde att andra länders dynastier och imperier velat kontrollera området. Dessa två floder kallades för den bördiga halvmånen. Detta bidrog till att det ofta uppstod konflikter och maktskiften under dessa århundraden pga alla var i behov av dess rikedomar av odlingsbara marker.

Denna period var en av de största milstolparna under människans historia.
Själva processen som utvecklades under denna stora era, med utväxling av härskare och kulturer skapade vad man kallar en ”Urban revolution”. Alltså det var inte bara städer som drastiskt växte fram utan också förändringar av människors sociala och kulturella levnadssätt. Nu växte det också fram nya kunskaper som senare skulle utvecklas till dagens grundstenar i vad vi använder oss av idag. Skrivkonsten, lagarna, hjulet, metallindustrin och matematiken var ett par av dessa som har stort inflytande på oss i dagens samhälle.

Denna uppsats kommer att handla kort om erövringar emellan olika folkgrupper och om deras stora ledare. Jag har valt att inte gå in på samhällsstrukturer utan rent mer geografiskt berätta om de olika konflikterna som även intill idag har stor betydelse.Sumerna

4000f.kr utvecklades ett folkslag som hette Sumerna som senare blev kända som syrianer. De var den första högkulturella samhälle i Mesopotamiens historia och levde som nomader. Dessa människor byggde upp ett tiotal städer som alla styrdes av prästkungar. Den första skriften (kilskriften) utvecklades runt 3500-3000 f.kr av Sumerna. Kilskriften var en teknik där de använde sig av blöt lera som sedan formades till tavlor för att kunna skrivas på. Sen så torkades dem och på så sätt kunde de förvara texten.
Sumerna levde under en lång tid ifred men slutade med att de hamnade i konflikter mot grannländerna. Ett av de tidigaste krigen som än i dag råder konflikter över var kriget mot Elamiterna. Ett folkslag som levde i det som idag är västra Iran. Men det var inte de som fick Sumerna på fall utan Akkadierna.Akkadierna erövrade Sumernas område runt 2340 f.kr med den stora ledaren Sargon i täten.
Nu bildades det Akkadiska imperiet som då sträckte sig till Libanon. Huvudstaden fick sitt namn Akkad vilket gav folket dess namn. Men detta folk varade kortvarigt. År 2125 gjorde staden Ur i södra Mesopotamien uppror och det Akkadiska imperiet föll tillbaka till förmån för Sumeriska stadsstater. Det var nu Sumernas befolkning gick under för ett nytt herravälde.Babylonska Riket


2000 f.kr började ett nytt semitiskt folk (Babylonierna) att bli härskare över Mesopotamien. Denna period skulle bli kallad för Babylons första Dynasti eller också gammalbabyloniska riket. Detta folk blev ledda av en ledare som skulle göra en stor betydelse för det babylonska folket. Den mäktige kungen Hammurabi I som också är känd för vedergällningsprincipen ”öga för öga, tand för en tand” som även idag används. Hammurabi utökade det babyloniska väldet som nu täckte det mesta av Eufrat samt Tigris ända till Sumer och Persiska viken. Han säkrade också områden norrut genom dalen till kusten mot Medelhavet. Under hela hans styre rådde det fred och harmoni men när han dog började det som skulle bli babyloniernas fall.
Kassiterna började nu att gradvis anfalla utkanterna av riket under ett par hundra år. Detta resulterade till att Babylons styre försvagades och Hammurabis son inte längre kunde stå emot anfallen. Så slutligen lyckades Kasitterna erövra landet och byggde sin egen dynasti som kallades för Kassanska dynastin. Tidpunkten för detta är väldigt omtalad. Troligen att det skedde runt 1530, 1570 eller 1595 f. Kr.
Mitanni var också ett folk som samtidigt höll på att bygga upp ett mäktigt rike under denna period i Mesopotamien, men de existerade dock bara i 150 år. Fast det sägs att under den tiden var de mäktigaste av imperierna i det området. De lyckades nästan också att nå total kontroll över det assyriska folket. Men Assyrierna bröt sig loss från Mitanni. Det var nu nya härskare började att ta fäste.Assyrierna


År 1400 f. Kr när Assyrierna hade frigjort sig från Mitanni folket, började de nu att erövra delar av Mesopotamien. Det framgår att framgången med erövringen berodde på en bra krigsteknik med kavalleri och bågskytte. Omfattande folkdeportation tillhörde också den assyriska härskarens strategi och de bortförda ersattes av kolonister från andra länder. Assyrierna är kallade utan tvekan världens första militärmakt. Deras krigsmaskineristyrka var effektiv och de hade allt från specialiserade truppslag med teknologiska kunskaper (ingenjörer, kavalleri, tungt infanteri etc.) till konstruerade nya vapen som murbräckor, stenslungor och tvåhjuliga stridsvagnar som var dragna av en till två hästar.
Assyriska folket styrdes under en hård militärstat som både vart grymma mot inre och yttre fienden. Det sägs också att deras lagar vart oerhört grymma och t ex gav maken rätt att om han kunde bevisa att hustrun var otrogen, kunde han sända hon och älskaren in i döden.
Assyrierna tog också kontrollen över Babylonien men efter ett tag gjorde folket revolution.
Det var nu den 2:a dynastin av Isin år 1156-1025 började att träda i kraft och det babylonska folket fick åter styra sig själva.Babylonska folket får kämpa för sin maktNabukanessar I som levde 1124-1103 f.Kr lyckades erövra en hel del land och även framgångsrika attacker mot Assyrien. Detta gav en bra fördel för Babylonierna men kring 800 f.Kr började en av de mäktigaste stammarna utanför babyloniernas gränser Kaldeérna att betyda en stor roll för Babylons framtid. Efter att de lyckades slå tillbaka en mängd invasioner och revolter och när Assyriernas konung Assurbanipals död runt 626 f.Kr återfick Babylonien sin självständighet där de fick makten över Babylon och de nu kunde hjälpa Nabopolassar att ta över tronen.
Han i sin tur skapade en allians med Medeérna (Iranska folket) som var pressade mot Assyrierna på den tiden och lyckades med hjälp av dem erövra Assyriens huvudstad Nineve. Staden plundrades och brändes.
När Nabopolassars son Nebukadnessar II ärvde makten förändrades Babylon till något magnifikt.Nybabylonska riketRunt 600 f.Kr gick Assyriernas rike under och det Nybabylonska riket började att upprättas.
Den mäktiga härskaren Nebukadnessar II (604-562 f.Kr) ledde folket till en uppbyggnad av Babylon till något storartad modern stat. Allt byggdes praktfullt med höga stadsmurar, breda gator och hängande trädgårdar som senare blev kallade en av de 7 underverken.

Under kungen Nebukanessars II tid blev Babylon ett mäktigt rike och erövrade Juda 605f.kr och befolkningen deporterades i tre olika omgångar till Babylon, dit det var en lång vandring genom öknen. De var inte fängslade utan snarare ofrivilliga kolonister som kunde bedriva näringsverksamhet och utöva, bevara sin religion.
589 f.Kr förstördes också Jerusalem och delar av det judiska folket fördes bort till babyloniskt fångenskap. Men när perserna tillslut erövrade Babylon 538 f.Kr tilläts judarna att åka hem och bygga upp staden igen.Slutet för MesopotamienOmkring 500 f. Kr var allt över.
Överodling hade gjort Mesopotamiens sl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Flodkulturerna i Mesopotamien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-27]   Flodkulturerna i Mesopotamien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7839 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×