Industriella revolutionen

26 röster
38151 visningar
uppladdat: 2007-03-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den industriella revolutionen

På 1800-talet så innebar en total förändring av hur folk i Västeuropa och USA försörjde sig. I början av 1800-talet så arbetade ca 80 % av befolkningen inom jordbruket. Efter 100 år så arbetade mindre än 9 % inom jordbruket. I Sverige så började industrin senare, på ca 1900-talet. Då arbetade 40 % av Sveriges befolkning inom jordbruket. 80 % av hela befolkningen är väldigt mycket men varför jobbade så många inom jordbruket? Kanske var det för att det fanns få jobb och människorna behövde pengar och mat.
I Storbritannien så startade den industriella revolutionen i mitten av 1700-talet. Den industriella revolutionen innebär att ett samhälle övergår från bondesamhälle till industri samhälle. Hantverksmetoderna ersattes istället med stora maskiner och hantverkarna blev vanliga arbetare i olika fabriker. Det första landet som började med den industriella revolutionen var Storbritannien. Storbritannien hade allt som krävdes för att kunna klara av den industriella revolutionen. Förutsättningarna var att ha billiga råvaror, kapital som kan satsas utan att den som satsar går i konkurs, en marknad för att sälja de klara produkterna på, tillgång till billig arbetskraft, användbar teknik, goda kommunikationer, energi och transporter. Människor blir ju smartare och smartare, kommer med nya idéer och om man jämför maskinerna idag med dem som uppfanns för flera hundra år sedan så har vi kommit mycket längre fram inom tekniken.

Triangelhandeln

I triangelhandeln ingick England, Västafrika och Nordamerika.
Från England till Afrika fraktades vapen, sprit, tyger m.m. Från Afrika till Amerika fraktades slavar. Och från Amerika till England fraktades socker, bomull, tobak m.m. Fraktningen skedde med båt.
Stamhövdingarna i Afrika ville ha sprit, tyger, vapen m.m. eftersom de inte hade kommit så långt med järnhandeln och fabriksarbetet som engelsmännen hade.
De Amerika ville ha mest var slavar som kunde arbeta utan lön eller väldigt billigt. Slavarnas arbeten handlade bl.a. om att sköta åkrarna och plantagen med tobak, bomull och socker. Tack vare att Amerika hade så billig arbetskraft så såldes varorna billigare till engelsmännen. I England så finns inte rätt klimat för att odla sådana saker, så när varorna väl kom till England var de mycket eftertraktade och beroendeframkallande och p.g.a. det kunde de säljas väldig dyrt.
Så England vann mest på Triangelhandeln. Eftersom de har så utvecklat fabriksarbete och lätt skulle kunna tillverka nya tyger och vapen. Som de sedan -säljer till Afrika och får köpa slavar till ett bra pris och som sedan säljs till Amerika dyrare. Och av Amerika får de köpa billiga varor.
Triangelhandeln var bra eftersom de flesta tjänade på det och alla fick vad de ville.


John Hawkins

John Hawkins seglade med tre fartyg till Sierra Leone där han skaffade sig 300 slavar. Och för det fick han massor av hudar, ingefära, socker och pärlor. John fick så mycket varor så att han kunde fylla fem hela skepp. Så då skickade drottningen Elisabet den första, ett skepp till honom som han kunde få låna och då skulle ju hon också få lite av vinsten. Det här kallades för triangelhandeln. Det förbättrade ju levnadssättet för John eftersom han blev jätte rik, det påverkade slavarna för att de behövde arbeta mera.

Kapitalismen

Många köpmän i Storbritannien blev rika på triangelhandeln. De såg en möjlighet att tjäna mer genom att satsa pengar i de fabriker som hade börjat växa fram. Kapitalismen innebar viljan att använda pengarna för att öka vinsterna. Kapitalister vaktade inte sina pengar utan ville att de hela tiden skulle vara i rörelse genom att satsa pengarna. Många spännande projekt började dyka upp för att satsa pengar på dem. Många affärsmän av denna typ hade makt i riksdagen. Och detta utnyttjade de väl eftersom de skulle stoppa alla förslag om att förbjuda slavhandeln. År 1833 så förbjöds slavhandeln i Storbritannien och därefter USA 1865. då hade mellan 15 och 100 milj. Afrikaner forslat över Atlanten. Allt folk är lika mycket värt och slavar ska inte hanteras på detta sätt. Jag tycker att det skulle förbjudas tidigare.


Liberalismen

Från 1700-talet så fick man inte åka in till staden utan att betala tull. Nya lagar kom och hantverkarnas liv försvårades. Man var t.ex. tvungen att klara ett mästarprov om man ville starta ett eget skrädderi. Provet skulle sedan godkännas av skråna som var olika föreningar för hantverkare. Om man inte tillhörde ett skrå så fick man inte arbeta med sitt yrke. Det var väldigt svårt att klara mästarprovet eftersom mästarna i skrået inte ville ha någon konkurrens. Skotten Adam Smith gav år 1776 ut en bok om hur ett land ska bli rikt och välmående. Man måste ta bort alla onödiga lagar och staten skulle bestämma så lite som möjligt om invånarnas liv. Eftersom om alla var fria att utveckla sina idéer så skulle det leda till fler uppfinningar och produktion. Utan alla konstiga regler så skulle landet tjäna mycket pengar eftersom landets utveckling går snabbare. Det viktigaste är att ta bort alla tullar. Ordet liberalism kommer från latinets ”Liber” som betyder fri. Alla dessa lagar är (tror jag) till för att staten ska tjäna pengar utav människor. De är väldigt onödiga som Adam Smith säger och jag håller med honom helt och hållet.

Jordbruket

I början av 1700-talet så började de många åkerlapparna som enskilda bönder hade odlat att slås ihop till större tegar. De små tegarna var så smala så när man skulle plöja så kom man in på grannens område. De enskilda små bönderna hade inte råd att köpa mer jord till sina odlingar. Istället så köpte de rika människorna ganska så stora områden, som de sedan hyrde ut åt småbönderna. Det nya sättet var mycket effektivare än det man använde innan.
Det fanns även någonting som hette allmänning (markområde) där byns djur fick beta. Det här systemet var väldigt bra för de fattiga människorna som inte ägde någon mark, eftersom de fick tillåtelse att bygga och bo på allmänningen. Backstugusittare kallades det här i Sverige.
Sedan en lång tid så har bönderna odlat i s.k. treskifte: träda, höstsådd och vårsådd. Träda innebär att man låter marken vara uppodlad p.g.a. att näringen inte ska sugas upp ur jorden. Bönderna i Holland kom på ett sätt att slippa låta jorden ligga i träda. De hade lärt sig att grödor sög ut näring ur marken. Man planterade t.ex. potatis på en åker där de hade används för spannmål året innan. Denna metod var mycket effektivare eftersom åkrarna gav godare skördar varje år och för att man tjänade mer av jorden. Det var på 1600-talet man hittade på den här metoden. Engelsmännen lärde holländarna. De lärde sig två saker: att odla upp allmänningarna så att man kunde utökade åkerarealen. Samtidigt såg man till att tegarna slogs samman till stora åkrar. De lärde sig även att välväxta djur gav välväxta avkommor. Detta ledde till att bostadsdjuren blev allt större, köttdjuren gav mer kött och korna gav mer mjölk. Allt detta ledde till att Englands jordbruk blev effektivare.
De nya metoderna förändrade villkoren för människorna på landsbygden. Man slog t.ex. ihop sina små tegar så att det blev en stor åker. Och istället för att leva tätt samman i byar så bosatte man sig på sina egna ägor. Byarna ”sprängdes” och de gamla byalagen upplöstes, och då försvann även den gamla gemenskapen.
Hertiginnan av Sutherland övergick till den lönsamma fårskötseln eftersom jorden låg samman i större ägor. Hon tvingade ca 3000 familjer som bodde på hennes marker att flytta för att få bete till sina får. Hon brände byarna och förvandlade åkrarna till betesmark. Nu översvämmades städerna med arbetslösa f.d. lantarbetare.
Städerna behövde arbetare till de framväxande nya fabrikerna. Jordbrukets förändringar gjorde att det fanns ett stort överskott av arbetskraft så fabriksägarna kunde betala svältlöner.

Kolera

Hygienen förbättrades på 1800-talet bl.a. eftersom man fick bättre tvål och såpa och toaletterna ökade så man slutade med att hälla avföring genom fönstret. I mitten av 1800-talet så upptäcktes sjukdomen kolera som var en väldigt farlig sjukdom. Kolera orsakas av en bakterie som heter Vibrio Cholera och om det kommer tillräckligt mycket av den bakterien ner i tarmarna via mat så förökar den sig bakterien och bildar gifter och det är p.g.a. dessa gifter som gör det hela så farligt. Det tar ofta mindre än två dygn till att man insjuknar. Symptomen är kraftiga diarréer, magont och ibland lätt feber. Så småningom blir diarréerna väldigt kraftiga. Man kan förlora upp till en liter vätska i timmen och man kan även dö om vätskeförlusten går ända upp till 5-10 liter. Kolera smittar oftast genom dricksvatten och det är därför de fattiga oftast drabbas av kolera eftersom de inte har rent vatten. Bakterien kommer ut genom avföring och om den någon gång snuddar vid dricksvatten förs den vidare. När man förlorar så mycket vätska så kan man få rubbningar i saltbalansen och det kan leda till kramper och hjärtstillestånd, speciellt hos barn.
Men medicinens utveckling stod inte heller still. Den engelske läkaren Edward Jenner kom på ett vaccin mot smittkoppor, vilket också ledde till att fler människor överlevde. Semmelweis bevisade att antalet döda spädbarn minskade när man tvättade händerna som kirurg men hans kollegor vägrade tvätta sig.
Louis Pasteur kom på att om man upphettar vätska så dör organismerna, detta kom att kallas pastörisering. Pasteur försökte hitta ett botemedel och vaccin mot rabies. 1885 räddade han livet på en pojke som hade blivit biten av en rabiessmittad hund. Läkare är ju väldigt viktigt idag och utan dem så skulle väldigt många dö. Kolera kan finnas överallt där det har varit t.ex. krig eller jordbävning. De uppkommer ofta av lik som har legat länge och ruttnat.

Folkökningen

Folkökningen i England ökades med höga summor på den här tiden. Det bidrog till att det fanns gott om arbetskraft som var bra att ha i industrierna. Bara mellan år 1750-1850 så nästan tredubblades befolkningen i England. År 1750 var det 7,4 milj. invånare, medan år 1850 så var befolkningen hela 21 milj. Den största anledningen till allt detta var jordbrukets omvandling.
Det är helt otroligt hur befolkningen ökade bara p.g.a. jordbruket.

Uppfinningar

Spinnhjulet
Storbritannien hade slavkolonier i andra länder som producerade råbomull och de fraktades sedan vidare till Storbritannien. Där spanns, vävdes och såldes bomullen för väldigt mycket pengar.
Många kvinnor på den tiden jobbade hemifrån med att spinna och väva råbomull. Men på det tidiga 170...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Industriella revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-04-02

  snälla kommentera!

 • Inactive member 2007-05-27

  aa det rä jag hahah

 • Inactive member 2010-02-22

  bra arbete(Y)

 • Inactive member 2013-12-11

  väldigt bra gjort :)

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-18]   Industriella revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7773 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×