Informations- och kommunikationsteknik vs Religion

3297 visningar
uppladdat: 2007-03-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
11.
Västvärlden har på kort tid gått från jordbruksamhälle till ett informationssamhälle. Dessa effekter har i stort sett skett på alla samhällsnivåer och varit revolutionerade för världens globalisering (Larsson, s.29, 2002). Genom en mängd olika strömningar av invandring, exploatering, internationalisering mm. så har världen blivit pluralistisk dvs. vi får ett större utbud av olika utbud av religioner/kulturer/livsstilar etc. Genom TV/media/Internet översköljs vi av massor av information som innefattar alla problem (världsliga som mänskliga). Det kan i sin tur påverka människor negativt eller positivt. De positiva effekterna gör att vi kan forma våra liv, vi kan få kunskap om andra individers tankesystem, kultur/religion, moral eller seder som i sin tur kan motverka fördomar. T ex ”alla muslimer är självmordsbombare särskilt om man är från mellanöstern” eller ”kristna är ett gäng tråkiga personer som går till kyrkan varje söndagsmorgon”. Media kan vara en faktor till att ge en färgad bild av vad muslimer och kristna är (tänker då på Knutby incidenten, alla kristna är väl inte som dem?). Globaliseringen har setts som en lösning på alla världens problem, men frågan är vilka är det som tjänar på detta genom att använda den nya informations- och kommunikationstekniken. Västvärlden och rika människor har större tillgång till modern teknik (enligt FN använder USA 26,3 % Internet medan 0,1 % använder Internet i Sydafrika, Larsson, s. 105, 2002), kontra de fattig som inte har tillgång till modern teknik (Larsson, s. 31, 2002). Tack vare datorer, mobiler, migration osv. så har världen blivit mindre och med exempel som EU som strävar efter en gemensam union med valuta och allt, så blir resten av världen beroende av den globala finansmarknaden pga. av EU eller omvänt. Genom media bevakade katastrofer så drabbas även enskild individer av ekonomiska förluster som arbetslöshet mer lidande eller andra förödande konsekvenser. Det blir lättare att skapa andra identiteter genom ett globalt samhälle (du blir ju mer anonym), men vissa upplever detta som ett hot mot deras existens och värderingar. Och nya missnöjesgrupper bildas som konservativa eller högerextremistiska grupper vilket i sin tur stärker de nationalistiska och religiösa grupperna. Västvärlden utför ett sorts informationskrig genom TV/Radio till mellanöstern för att påverka det västerländska tänkandet. I sin tur proklamerar stora delar av arabvärlden att väst är den ”Store Satan” genom deras media krig. Detta betyder inte att grupper såväl som i väst som öst attraheras av varandras kultur tack vare kommunikationstekniken.
Religiösas hanterande av informations- och kommunikationsteknik, har delade meningar om hur bra modern teknik är. Låt mig illustrera med ett metaforiskt exempel om du har en brödkniv kan du använda den till att skära bröd (något bra) eller du kan hugga ner någon med samma brödkniv (något dåligt). Genom detta exempel så hävdar jag att Internet kan bli ett komplement på ett bra sätt, enligt Ingvild Gilhus och Lisbeth Mikaelsson (Larsson, s.119, 2002). Eller ett förödande exempel som ”Heavens Gate” en religiös grupp på 39 medlemmar som begick kollektivt självmord. Där Internet (inte enbart men var en del till det som hände, eftersom undersökningar visar att man måste också ha direktkontakt med rörelsen) hade varit en portal till att komma kontakt med rörelsen (Larsson, s. 68, 2002). När det gäller fundamentalister (religionssociologer använder begreppet neutralt, även om samhället kan uppfatta detta som något negativt) kan de använda modern teknologi för att uppfylla deras egna syften. Al-Qaida som är extremister har ett brett kommunikationsnätverk genom användandet av Internet, fax och mobiltelefoner (Furseth/Repstad, s. 213, 2005). Teleevangelister bygger egna (privatiserar) kabel tv-nät t ex God Channel som är omfattande för den frikyrklige (fundamentalister i den mening att de tror att Bibeln är helt sann) genren, där det påstås att helande och även demonutdrivning kan förekomma (inte God Channels öppna kanal utan den som är för medlemmar, det finns en öppen kanal för att locka tittare, www.god.tv/, 20:42, 16 Mars 2007). Allt för att avskilja sig från den stora massan och förstärka ”vi” och ”dom” tänkandet. Ny teknik har inte alltid varit populär bland traditionellt religiösa eftersom det moderna kan radera ut deras traditioner och seder. Detta skapar en konkurrens bland religiösa och kan skapa vitalitet och ett bredare omfång för att rekrytera nya medlemmar eller sluta med att ett samfund utplånas. Dessutom kan man som icke-religiös hämta information lättare om olika religiösa samfund utan att behöva konfronteras med dem, samtidigt som du kan vara anonym. Det kan ha sina brister eftersom Internetsidor inte alltid är objektiva de är oftast subjektiva och kan även vara utsatta för ”hackers” eller ”cyberwar”. Eftersom man är oftast anonym på Internet kan det vara lättare att ställa mer pinsamma frågor där (t ex är onani synd, får man ha smink på sig när man är ute på disco mm.) än till den religionslärde i samfundet. Detta kan leda till en sekulariserad tro eftersom man oftast inte nöjer sig med vissa råd, utan man söker sig till andra religiösa utanför sitt system och tillslut kan individen vara så förvirrad av olika ledares råd, så att han tappar fotfästet och lämnar tron. Det kan vara omvänt för en annan person som inlemmas till en religiös organisation pga. att han fick vara anonym och ställa sina s k. underliga frågor, fick han lättare att välja sin identitet (Larsson, s. 108-114, 2002). Internet kan vara ett kontrollvapen t ex en mobilisering som gruppen ”Attac” gjorde i Sverige, 2001 och som var både våldsam och kostsam för Sverige. Internet kan även styrka en minoritet som ex. muslimer i Sverige eftersom dessa inte delar den svenska tron/samhällssystemet. Det kan vara en reformering av Kyrkan (Sv. Kyrkan har virtuell religion mm.), Livets Ord har Internet sändningar (www.livetsord.se/) och man kan se både live- och gamla möten på nätet, allt för att locka. Det är då ett komplement för sjuka, gamla, barnfamiljer eller nationaliteter som inte har möjlighet att gå på dessa möten. Detta kan i sin tur leda till att vissa människor blir lika beroende som att se på tvåloperor och glömmer totalt bort verkligheten och antingen relativiseras eller tappar sin tro. Dagens pluralistiska värld lockar ungdomar som behärskar den nya tekniken bättre än äldre (behöver inte vara så, finns pensionärer/vuxna som behärskar Internet lika bra) till en massa olika val eftersom det är denna generation som ska ta över. Så ökar utbuden av välartikulerade religions attribut som man kan välja fritt ifrån (Rational Choice) vilket kan ge en bra investering, men om man hamnar fel kan det bli förödande (Larsson, s. 118, 2002).
Kan tillägga att jag inte hittar någon information av det här i kompendierna.
Min tanke är tänk om vissa religiösa eller icke religiösa använder kommunikations- och informationstekniken på fel sätt t ex sätter in ett effektivt virus program eller hackar sig in på världsbanken genom Internet och förflyttar alla elektroniska pengar så att alla person- och företags konton raseras. Vad händer då? Slutligen informationsteknik och kommunikationsteknik kan ha en vä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Informations- och kommunikationsteknik vs Religion

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-13]   Informations- och kommunikationsteknik vs Religion
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7747 [2020-08-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×