Män och kvinnors skillnader och likheter inom religion.

5 röster
21942 visningar
uppladdat: 2007-03-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
3.
Det är ett faktum att kvinnor är mer religiösa än män, vad det beror på finns det väldigt
många teorier om. Ordet ”kön” är väldigt svårdefinierat, det kan vara genom interaktion med andra personer så kan man t ex själv identifiera sig som ett kön (det mångkulturella samhället har olika definitioner för ordet kön eftersom transexuella, intersexuella m fl. kan se ut som ett visst kön men kan vara ett annat). Genom sociala och kulturella former formas människan till en social varelse.
Detta gör att man i delar in skillnaderna om varför kvinnor och män blir religiösa, i tre stora kategorier djuppsykologi-, personlighets- och genusorienterings teorier (L. J. Frances, ”The Psychology of gender differences in religion” s. 82, 1997). Genusrollsteorin handlar om skillnader i mäns och kvinnors erfarenheter. Män har specifika mål som primära (t ex få ett välbetalt jobb) och konfliktlösningar som sekundära. Medan kvinnor har mer empatiska och personrelaterade mål som primära (t ex ta hand om människor), vilket skulle göra att kvinnor kan identifiera sig mer med de religiösas moral/ideal. Det här är givetvis inte en generalisering, Carl Gustav Jung talar om ”animus”/”anima” dvs. att det finns en kvinnlig del i varje man (anima) och vice versa (Geels/Wikström, s.187, 2006).
Här vill jag ta upp en intressent teori, genom drömforskning så drömmer man drömmar oftast efter vardagliga händelser, en sorts sortering av dagens händelser. Det visar sig att även olika uppfostran styr vad vi drömmer. Men hursomhelst enligt studier visar det sig att pojkar drömmer mer tävlingsinriktade drömmar, medan flickor drömmer mer om känslor och relationer (http://www.selfhelpmagazine.com/qa/qadream/qadream11.html). Vilket skulle visa varför kvinnor kanske väljer religion, medan män väljer karriären istället. När det gäller kvinnor som väljer att stanna i hemmet så har de lättare att bli mottagna av religion, gäller inte då karriärkvinnor. Religion kan också vara en tröst för hemmakvinnors isolering eftersom de kan vara frustrerade över att bara vara hemma och inte vara aktiv på en arbetsplats. När det gällde arbetslöshet så trodde man att både män och kvinnor var mer mottaglig för skulle aktivera sig inom religion, men det gällde bara kvinnor, män fortsatte att vara ”soffliggare” (Frances, s.84).
Djuppsykologin tar upp enligt Freud, att kvinnor identifierar Gud som en pappafigur och drar paralleller med Oidipuskomplexet (dvs. att pojkar blir kära och sexfixerad vid sin mamma och ser pappan som en fiende, kvinnor har Elektrakomplexet som är omvänt) vilket skulle då bevisa att kvinnor är mer attraherad till Gud som är en fader. Även genom katolicismen som har ”Heliga Maria” kan män bli attraherad av religion. Detta har Freud fått stor kritik för Petra Junus förklarar att kvinnor kan byta gudsbild till Moder Gud el. skapa en gudinnedyrkan (Wicca) och att detta kan förstärka en kvinnas självbild (Geels/Wikström, s.164, 2006).
Personlighetsteorier tar upp många saker också, men jag vill belysa en av dessa eftersom jag tycker den är viktig. Hans Eysenck tar upp ”psychoticism”, ett svårt begrepp som jag ska försöka förklara, människor som har högt på den här skalan har tendens till att vara solidariska mot sina egna, okänsliga mot andra som är utanför gruppen, inte bry sig om människor mm. Detta betyder då att hög skala av psychoticism skulle bana väg för fundamentalistisk religion. Men det är svårt att bevisa eftersom det har uppmäts olika värden runt om i USA, vidare fanns det ett samband med olika nivåer av ”psychoticism” som skulle vara genus relaterad till religion (Frances, s. 87).
Kvinnor och män uppfattar Gud och tro olika, många kvinnor uppfattar Gud som en personlig vän snarare än som en allsmäktig härskare och koncentrerar sig på omsorg och gemenskap. Män ser Gud som en domare som har makt och fokuserar sig på sin egen andliga disciplin. Vilket visar då att kvinnor och män har olika motiv gällande att gå med i en religiös organisation. Även om kvinnorna var medvetna om att församlingen inte var egalitär, så övervägde de att stanna kvar pga. egenskaper som gemenskap, att vårda och visa omsorg mot andra. Det utesluter inte att kvinnor och män skapar egna grupper som ”Wicca” och ”Promise keepers”.
Detta innebär att det är svårt att hitta en röd tråd om varför kvinnor är mer öppna för religion än män. Det finns olika teorier och jag tycker att de är intressanta och de teorier som jag tar upp kan tillsammans ge en bild av frågan om varför kvinnor och män väljer religion. Men jag tycker att definitionen av att vara religiös är väldigt individuell, att gå en gång i veckan till ett samfund och sedan leva ett annat liv än vad kyrkan utger för är det religion? Det finns nog en hel del som är troende till namnet, vidare om man går till kyrkan för att man känner sig ensam, men inte tar till sig moral/värderingarna och är där för att skvallra om andras beteende och bara dricka kaffe och klaga på allt, är det kvalitativ religion (s.k. bänksittsvärmare dvs. är bara konsumenter men blir inga producenter i en församling). Dessa fenomen är verkliga i frikyrkorna (givetvis inte alla) och är ett stort problem. De i församlingar jag varit med i (har varit med i både Livets Ord och Pingstförsamlingens ledarskap i Varberg) finns det individer som inte vill att kyrkan ska växa och ber till Gud om detta eftersom då syns inte de själva i en stor församling. Dessa fenomen gäller både kvinnor som män och jag tror att det behövs kvalitativa studier av olika individer om varför de går till ett samfund och dra en lite snävare mall på vad som betecknas religiös. Det betyder inte att individer som är med i en församling inte får göra fel, men det finns alltför många som bara är med i en församling och saboterar för andra och frågar man dem om varför de är med har de inget svar, utan menar på att ”alla andra” är ju med (konformitet). Detta gör också att fokus flyttas på ”varför” kvinnor deltar i religiösa samfund till ”hur” samfund rekryterar kvinnor.
Maktperspektivet visar att män har mer en dominant roll i olika religiösa samfund genom historien (inte alla numera finns det t ex kvinnliga präster). De abrahamitiska religioner och även andra världsreligioners traditioner och heliga skrifter har ett patriarksystem (Hinduismens kastsystem, Buddhismen visar att nunnor inte är jämlika med manliga munkar). Men det finns även matriarker som har haft en stor betydelse för judendomen och kristendomen som t ex i Bibeln som talar om Debora som var både domare och profetissa (Domarboken 4-5). Lilith som en del katoliker och även inom viss judisk ny tradition påstår var Adams förste fru och ville inte underordna sig sin man Adam ("Ben Siras alfabet" en medeltidtext som inte har så mycket med Bibelns kanon). Lilith är f.ö. en stor förebild för vissa feministiska organisationer som strävar efter jämlikhet. Kvinnliga diakoner har varit en ovärderlig hjälp för kyrkans överlevnad. Inom frikyrkorörelsen har kvinnor fått friare utrymme och med ledarskaps positioner (L. Woodhead s. 350, ”Women and religion” kompendium). Evangeliska organisationer kan erbjuda ett sätt att återupprätta en kärnfamilj och att detta skulle locka många kvinnor att stå ut med manligt ledarskap. Det blir då tydligt att kvinnor har andra mål för att nå maktpositioner genom t ex familjen, medan män kan gå in i ett ledarskap med mer en förväntan på att upprätthålla ordning och att andliga discipliner utförs korrekt (Furseth/Repstad, s. 252, 2005). Även inom judendom där det utövas strikt åtskillnad mellan män och kvinnor, är kvinnor med just pga. att kärnfamiljen är en central fråga. Det kan sammanfattas med att i de flesta religiösa traditioner är kärnfamiljen samhällets centralpunkt. Och allt som hotar denna sfär av familjetraditioner möter dessa religiösa grupper med en stor misstänksamhet. Det här gör att homosexuella, ensamstående föräldrar, omgifta, transvestiter och andra olika grupper blir automatiskt uteslutna vilket inte kan tänkas vara positivt. Det i sin tur skapar missnöje och genom pluralism skapas andra religiösa organisationer som ex. evangeliska homosexuella präster även kvinnor som inte accepterar olika religiösas förtryck skapar egna rörelser. New Age är en av dessa nyandliga rörelser där kvinnor kan ha stora ledar positioner. Nyandlighet har skapat mycket stora blandningar och nytänkande av religioner, där man kan välja fritt på det religiösa/nyandliga smörgårdsbordet vad som passar till ens egen identitet. Detta medför att kärnfamiljen i västvärlden hamnar i minoritet av de olika nya strömningarna som influerar världen, samt att de nya grupperna kan förhandla sig till eller skapa nya mallar inom religion (Furseth/Repstad, s. 262, 2005).
En annan anledning till att kvinnor blir förtryckta har att göra med sexualitet, dvs. att kvinnan skulle vara mer lössläppt än mannen eftersom, kvinnan Eva föll i synd först. Sexualitet inom Islam, judendom och kristendom ser det som något fult och syndigt om det inte sker i t ex äktenskap och även där kan det förespråkas att sex är endast till för fortplantning och inte njutning (givetvis tycker inte alla så men bokstavstroände ser de heliga texterna som ofelbara och rådande i alla förhållanden). Inom såväl judendom som kristendom finns det berättelser om tempelprostituerade som kunde vara män men främst kvinnor och som var aktiva i detta sexuella begär. Det gjorde att religiösa förknippade detta med avgudadyrkan och synd. Vilket gör att man får en helt förvrängd bild av kvinnan och sexualiteten. Det är m. a. o. lättare för en man att vara otrogen, men om en kvinna är det kan hon helt uteslutas t om. dödas för sitt beteende. Här ser man att mannens tävlingsinriktade mentalitet lyses upp igen, en man som har sex med många olika kvinnor, han har ett bra rykte, medan en kvinna som gör precis likadant betraktas som en ”slampa”, givetvis tycker inte alla så men det finns människor som resonerar så här.
Avslutningsvis: Tycker jag att det finns stora skillnader inom manligt och kvinnligt när det gäller maktperspektiv. Kvinnor som lever i ett starkt mansdominerat religiöst samfund, hittar ofta egna mål, men de kan också acceptera förhållanden och bli underlägsna mannens makt. Om detta beror på uppfostran eller att män är mer tävlingsinriktade än kvinnor dvs. män tar för sig mer än kvinnor (behöver inte vara så finns kvinnor som tar för sig också och skapar karriär inom arbete, samfund mm.). De teorier som jag har tagit upp och analyserat, kan inte helt ge en komplett bild på kvinnans och mannens roll i religion. Här spelar det gamla talesättet en stor roll ”Det är svårt att lära en gammal...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Män och kvinnors skillnader och likheter inom religion.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-11

    Kvinnan är religös pga av att

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-13]   Män och kvinnors skillnader och likheter inom religion.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7745 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×