Liberalismens ursprung

19 röster
38390 visningar
uppladdat: 2007-03-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Jag funderade lite fram och tillbaka om vad jag ville skriva om och tillslut lutade det mest åt liberalismen. Det är en ideologi som har haft stor betydelse, om den aldrig utvecklats hade tillexempel kvinnan förmodligen inte fått rösträtt än.
Jag har förstått att det finns ytterst få texter om liberalism som inte propagerar antingen för eller emot, men jag fick höra att jag förmodligen skulle klara av det, och därför har jag valt att skriva om liberalismen. Jag vill se om jag klarar av att skriva om den utan att vinkla texten vare sig för eller emot den.
Syfte
Mitt syfte med detta arbete är främst att ta reda på mer om liberalismen som en ideologi, utan alldeles för mycket politiska synvinklar. Det skrivs mycket om liberalismen, särskilt nu när vi har fått en regering med liberalistiskt synsätt, men vad står egentligen liberalism för? Var kommer den ifrån? Det är vad jag ska ta reda på med min uppsats.
Frågeställning
• Vad går liberalismen ut på?
• Hur började det?
- Upplysningen
- Franska revolutionen
- Adam Smith
• Hur uppstod liberalismen i Sverige?
• Varför uppstod liberalismen?
Metod
Jag har främst använt mig av böcker, men jag har fyllt ut arbetet med information från internet. Jag har inte haft några problem med att hitta information om liberalismen, men det var ganska svårt att hitta information om hur den har utvecklats, därför kunde jag inte rikta in mig så mycket på det som jag tänkt från början, utan jag valde istället att rikta in mig på liberalismens uppkomst.


Avhandling
Vad är liberalism?
Liberalism är en politisk ideologi som till största del går ut på att individens frihet och samhällets framsteg går hand i hand, alltså är det bra för alla om en enskild person är fri att göra egna val. Det är även den enskilda individen som bäst avgör hur han eller hon vill leva sitt liv och vad som är bäst för honom eller henne. Alla har rätt att själva styra över sina liv utan att det på något sätt ska påverka deras mänskliga rättigheter.
Inom liberalismen delar man in friheten i två olika kategorier. Den ena är frihet från tvång, som går ut på politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr, censur och rörelsefrihet. Den andra är valfrihet, som går ut på den enskilda individens rätt att själv välja bostad, arbete, fritidssysselsättning, vad han eller hon vill konsumera och så vidare.
Då kan man ju fråga sig: vad är egentligen frihet? Vad definierar frihet? Enligt den liberalistiska ideologin ser friheten ut såhär: ”En individ är fri i den utsträckning andra personer inte hindrar henne, mot hennes faktiska vilja, från att göra det hon väljer eller avser att göra.” Men bara för att man har en fri vilja innebär inte det att man kan göra precis vad man vill, det innebär snarare att förverkliga sig själv och sina drömmar.
Liberalism innebär även att alla har samma rättigheter och skyldigheter. Dessa har vi genom att vara människor, det är något vi alla bär med oss från födseln, det är alltså inget man måste göra sig förtjänt av. Man skiljer på den enskilda individens rättigheter och kollektiva rättigheter, och inom liberalismen är det individens rättigheter som är de viktigaste.
Att man har rättigheter innebär också att man har skyldigheter, det är alltid ens skyldighet att respektera andras rättigheter. Rättigheter och skyldigheter går alltså hand i hand, man kan inte ha rättigheter utan att ha skyldigheter.
Liberalismen står för jämlikhet och rättvisa, men det innebär inte att det inte får förekomma en fördelning där vissa har mer än andra, snarare tvärtom. En person som arbetar hårt och investerar sina pengar väl, och på det viset tjänar mycket pengar, förtjänar en större andel än de som inte arbetar och misslyckas i sina investeringar och därmed inte tjänar några pengar.
Liberalismens uppkomst
Upplysningen och franska revolutionen
Upplysningen ägde rum under 1700-talets senare hälft, och den gick ut på att den så kallade upplysningskretsen (som bestod av flera dåtida personer, många av dem är betydande än idag) försökte skapa en mer sammanhängande världsbild. De utgjorde ingen fast organisation, utan det var deras gemensamma intresse som höll samman dem.
Upplysningen brukar ses som en av orsakerna till franska revolutionen, eftersom det var under upplysningen som idén om att människan var fri och har rättigheter började ta form. Människan skulle inte längre bara tro på sig själv och sitt eget förnuft, nu skulle hon även kräva rättvisa i sitt liv och i det hon gjorde.

Den franska revolutionen var en avgörande faktor till att liberalismen utvecklades. Revolutionen uppstod till stor del på grund av merkantilismen, eftersom det bara var kungen och de högst stående adelsmännen som fick ta del av välståndet. Bönderna och de vanliga arbetarna fick nog och revolutionen tog fart i och med att en stor folkmassa stormade fästningen Bastiljen i Paris.
Det tredje, lägre stående ståndet hade nu fått nog och ville ha samma rättigheter som alla andra och utifrån dessa krav utvecklades liberalismen.

Adam Smith
Adam Smith levde i slutet av 1700-talet och var en mångsysslande vetenskapsman. Idag är han nog mest känd för sin bok ”Wealth of Nations” som bygger på att allt som är bra för individen är bra för samhället, alltså måste individen få mer frihet.
Frihandel var något som Smith ansåg vara väldigt viktigt, eftersom det enligt honom var meningen att alla parter skulle gynnas av ett handelsutbyte. Därför tyckte han att alla tullar och skatter på varorna skulle avskaffas så att det blev så enkelt som möjligt att bedriva handel, både inom landet och utrikes.
Smith förespråkade även arbetsfördelning, eftersom han ansåg att det ökar produktiviteten. De olika samhällsklasserna bidrog alla med något: bönderna bidrog med maten, kapitalisterna med arbeten och arbetarna med arbetskraft. Alla var viktiga för att helheten skulle fungera.
Smith var som sagt för arbetsfördelning, men han var helt emot arbetarnas situation eftersom han ansåg att det skapade ett moraliskt fördärv.

Liberalismens i Sverige
Upplysningens idéer började spridas i Sverige i mitten av 1700-talet. Självständigt tänkande blev vägen till kunskap och intresset för nymodigheter och tekniska framsteg bara växte och växte, nu ville man rensa ut all vidskepelse och pessimism.
Upplysningen i Sverige innebar en hel del förändringar, tillexempel så ändrades jordbrukets institutioner helt: kollektiven där jordbrukarna tidigare fått arbeta åt någon splittrades och privatiserades. På det viset fick bonden istället bruka sin egen mark och ta del av det marken gav utan att behöva kontrolleras eller dela med sig till en arbetsgivare.

Anders Chydenius
Anders Chydenius brukar kallas ”den svenska liberalismens fader” . Han var en präst från den finska delen av dåtidens Sverige som gillade många av upplysningens idéer. Han var väldigt intresserad av vetenskap och hade många idéer om hur man kunde förbättra levnadsstandarden genom att tillexempel låta alla vaccinera sig. Chydenius idéer hade stor framgång, och tillslut fick även riksdagen höra talas om honom, och 1756 fick han själv en plats i riksdagen. Där representerade han en ny och mer realistisk bild av hur de fattiga arbetarnas vardag såg ut.
Innan Chydenius fick en plats i riksdagen hade man sett på arbetarna som slödder, vars enda uppgift var att göra staten rik, oavsett om de ville det eller inte. Chydenius förändrade den synen och visade att även arbetarna var livskraftiga individer som inte ville något annat än att få tänka på sin egen lycka och frihet.
Chydenius lyckades få sin vilja igenom på ett flertal punkter under sin tid i riksdagen: det blev en fri inrikes sjöfart i hela Sverige, bönderna fick rätten att sälja sina produkter i vilka hamnar de ville, skatterna sänktes med mera.


Analys
Liberalism är i grund och botten en frihetstanke. Liberalism går ut på att alla måste få vara fria och tänka för sig själva och på sig själva i första hand. Helst ska man nästan vara lite egoistisk och alltid sätta sig själv i första rum. Men det stämmer inte riktigt det heller, för det talar emot liberalismens syn på rättigheter och skyldigheter. Man kan inte bara tänka på sig själv och sina rättigheter, då måste man med nästan all säkerhet vara respektlös mot någon annans rättigheter, och det talar emot vad liberalism står för.
Enligt liberalismen är det individen som är viktigast, och individen ska alltid komma före grupperna i samhället. Det är individen som är den minsta byggstenen i samhället, och det är även individen som håller upp samhället, alltså är det viktigt att han eller hon får sin frihet och sina rättigheter och skyldigheter.
Liberalism står även för rättvisa. Om jag har jobbat hårt och tjänat ihop en större summa pengar ska jag inte behöva dela med mig av pengarna till någon som inte har arbetet lika hårt som jag. Man får det man förtjänar, helt enkelt.
Liberalismen är en ganska egoistisk ideologi. Visst är det bra att jag själv blir belönad när jag har utfört ett hårt arbete, det ökar motivationen till att göra om samma sak igen, men vad händer om man inte har samma möjligheter till att arbeta? Ska de med svåra handikapp behöva klara sig på sämre villkor på grund av att de helt enkelt inte kan utföra ett lika hårt arbete som en ”vanlig” frisk människa? Är det verkligen rättvisa? Jag förstår tanken bakom idén om varför de som är helt friska men ändå inte utför något arbete inte ska ha samma villkor som de hårt arbetande, men angående de som verkligen inte kan förstår jag det inte. Jag anser att det inte är rättvist att min kompis ska få färre äpplen än jag bara för att han själv inte kan klättra upp i trädet och plocka dem. Om han inte vill eller inte orkar så skulle jag inte dela med mig av mina äpplen till honom, jag har ju trots allt jobbat hårt för att klättra upp i trädet och hämta dem, jag skrapade till och med upp mitt knä på vägen ner. Men om han verkligen inte kan ta sig upp i trädet, han kanske saknar en arm eller båda benen, då skulle jag med nöje dela med mig av mina äpplen. Något annat vore orättvist. Han ska inte behöva lida bara för att han inte klarar av att göra samma saker som jag.

Liberalismen uppstod på grund av att de fattigare människorna inte fick samma rättigheter som de rika, och att de inte ansågs lika betydelsefulla för samhället. De fick helt enkelt nog, och ville visa att de minsann var minst lika betydande (kanske till och med mer betydande) som adelsmännen. De ville ha samma rättigheter till ett fritt liv och samma rätt att göra vad de ville med sina liv.
Liberalismen ”föddes” i och med den franska revolutionen, även om tankarna hade funnits redan innan. När det tredje ståndet i Frankrike sa ifrån var det många andra som följde efter. Detta var i en tid då man hade merkantilism på många håll runt om i världen, och det hade de som inte fick del av välståndet tröttnat på. De ville helt enkelt ha samma chans som de rika i samhället att uppnå sina mål och drömmar. De ville ha samma chans att skaffa sig mat för dagen ge sina barn en värdig uppfostran och undervisning.
Men om liberalismen ”föddes” genom franska revolutionen, vad hade då hänt om revolutionen aldrig ägt rum? Det gick inte att undvika en revolution, men om den trots allt aldrig skulle ha ägt rum vore det nog inget större problem. Allt detta hade kommit fram så småningom i alla fall, sådana känslor som hörde samman med revolutionen går inte att trycka undan för evigt. Om liberalismen inte hade utvecklats just då utan senare hade vi förmodligen inte haft en lika utvecklad liberalism idag. Det kanske hade tagit ännu längre tid innan det blev allmän rösträtt, och kvinnan kanske inte hade fått det ännu. Men förr eller senare skulle ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Liberalismens ursprung

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2013-03-11

    tack, det här hjälper mina studier! :)

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-08]   Liberalismens ursprung
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7721 [2020-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×