Epilepsi och migrän-kort

6801 visningar
uppladdat: 2007-03-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Med epilepsi avses en benägenhet att få anfall som beror på en störning i hjärncellernas impulser och yttrar sig i bl.a. störningar i medvetenheten, motoriken, känselsinnet, det vegetativa nervsystemet, sinnesintrycken och/eller beteendet. I samband med valet av yrke bör man ta hänsyn till att en epileptiker kan förlora medvetandet vid anfall.
Epilepsi kan delas i två grupper:
Grand mal- ofta återkommande kramper (ibland våldsamma)
Petit mal- kramper är inte så vanliga (denna form av epilepsi kan upptäckas med hjälp av eeg undersökning)
Under ett epilepsi anfall kan patienten tappa uppfattningen, talet försvinner.
Om du hittar en patient försök att prata lugnt med denne och placera honom/henne i framstupa sidoläge, bred något varmt över patienten och ring ambulans om patienten inte vaknar till inom 10 min.
Ett epileptiskt anfall beror på ett plötsligt utbrott av okontrollerad aktivitet i hjärnans nervceller. Hur anfallet yttrar sig beror på var i hjärnan de epileptiska urladdningarna startar. Det kan vara alltifrån en kort förnimmelse av syn, smak eller lukt till ett anfall med kramper i hela kroppen och medvetslöshet. Alla människor har något vi kallar för anfallströskel. Den innebär att olika individer, även de som aldrig haft ett epileptiskt anfall, har olika benägenhet att få ett anfall på grund av negativa omständigheter. Man vet att ärftlighet spelar en stor roll för hur hög eller låg anfallströskeln är och att vissa saker påverkar anfallsbenägenheten negativt. Exempel på detta är hög alkoholkonsumtion och för lite sömn.
Epilepsi är en neurologisk sjukdom som kräver regelbunden medicinering och sjukvårdskontakt. Ungefär fem av tusen personer har epilepsi. Det innebär att det finns ca 10.000 barn och 50.000 vuxna i Sverige med aktiv epilepsi. Med aktiv epilepsi menas att man haft anfall under den senaste 3-5-årsperioden eller att man intar medicin.
Ett första epileptiskt anfall kan komma när som helst i livet, men risken att insjukna är störst under första levnadsåret. Risken ökar igen kraftigt när vi når upp i 65-årsåldern (slaganfall).Migrän
Migrän påträffas hos ca 15% av befolkningen och är vanligast bland kvinnor i medelåldern. Någon egentlig behandlingsmetod finns inte, men däremot läkemedel som har god effekt vid migränanfall. Många har också fått hjälp av akupunktur.
Under ett migränanfall är det vanligt att patienten ser ljusfenomen framför ögonen och en våldsam huvudvärk, uppkastningar kan även förekomma.

1 . En eller flera faktorer, till exempel ljus, ljud eller stress, utlöser migränattacken hos mottagliga personer.
2. En ärftlig förändring i en hjärnspecifik kalciumkanal hos många som lider av migrän innebär att dessa individer förmodligen har ökad retbarhet i flera av hjärnans centra när dessa utsätts för till exempel ljus, ljud och stress. En förmodad ”migrängenerator” i hjärnstammen startar.
3. ”Migrängeneratorn” utlöser en våg av sänkt blodflöde på hjärnans yta, med början i nacken. Patienten upplever detta som aurasymtom om flödessänkningen är tillräckligt uttalad. ”Migrängeneratorn” är förmodligen aktiverad under hela attacken, som kan vara från 4–72 timmar (IHS-kriterier).
4. Den trigeminovaskulära reflexen känner av kärlsammandragningen och svarar med en motreglerande kärldilatation, sannolikt förmedlad av neuropeptiden CGRP (kalcitoningenrelaterad peptid). Denna reflex är livräddande i kritiska situationer då hjärnans blodförsörjning måste säkerställas.
5. Trigeminusnerven har två utlöpare, den perifera känner av kärlsammandragningen och frisätter CGRP lokalt. Genom aktiveringen erhålls samtidigt nervsignaler i den andra utlöparen i central riktning till trigeminuskärnan med lokal frisättning av signalsubstans.
6. Från trigeminuskärnan sker en förmedling av impulsen till andra centrala mekanismer som bland annat är involverade i smärtupplevelsen. Trigeminusnerven är hjärnkärlens enda kända smärtkänsliga nervsystem, andra delar av nerven förmedlar smärta vid t ex hål i en tand eller grus i ö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Epilepsi och migrän-kort

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-01-31

    inte 10 minuter utan 5

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-05]   Epilepsi och migrän-kort
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7678 [2019-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×