Olika världsbilder -Den Geocentriska mot den Heliocentriska

42 röster
61085 visningar
uppladdat: 2007-03-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Astronomi är ett mycket brett ämne, och har blivit det med tiden ju bättre tekniken blir och ju mer vi lär oss, och den omfattar mer än många andra områden inom Naturvetenskap. Astronomi handlar inte bara om att upptäcka nya stjärnor och planeter, utan också om hur vi ser på världen och hur det hela började. Hur människors uppfattning om universum och vår planet har ändrats genom tiderna och hur det har påverkat oss, både positivt och negativt.
Just för att astronomin är ett så pass brett ämne är det vanligt att specialisera sig på något som man finner extra intressant. Det är just detta jag har gjort, och då jag är mycket historieintresserad har jag valt att fördjupa mig i två olika världsbilder som har rått fram till idag, och hur människorna genom tiderna har sett på dessa världsbilder.

1. Den Geocentriska (geos = jorden, på grekiska) världsbilden har, som namnet berättar, någonting att göra med Tellus. Vad namnet även visar är att världsbilden härstammar från Grekland. Likaså kommer den Heliocentriska tron från Grekland, vilket är intressant då de båda världsbilderna är sina totala motsatser.
Den Geocentriska världsbilden var den allmänna uppfattningen människorna hade ända fram till 1600-talet. Dess starkaste förespråkare var främst den katolska kyrkan, och trots att vi numera vet att denna världsbild inte överensstämmer med verkligheten, har den katolska kyrkan fortfarande vissa åsikter som går långt tillbaka i tiden. Det finns ett ouppklarat fall rörande en man som försökte bevisa att den Geocentriska världsbilden inte stämde, och blev dödad därav. Påven, ända in i nutiden, har inte erkänt detta fall som ett misstag. Men mer om just detta lite senare.

Den Geocentriska världsbilden gick ut på att jorden var universums mittpunkt, i centrum, och att övriga planeter, solen, månen och fixstjärnor* roterade i cirklar runt den. När man sedan började mäta planeterna, stötte man på problemet att vissa himlakroppar verkade röra sig i motsatt riktning mot sin normala bana, alltså att de rörde sig i retrograd riktning, samt även ”baklänges”. Och eftersom att planeterna måste, enligt den Geocentriska bilden, röra sig i cirklar, antog man att planeterna inte bara snurrade runt jorden, utan också i en cirkel runt sig själv.

Man kan undra varför kyrkan förespråkade just denna världsbild, och varför de inte kunde acceptera den Heliocentriska.
Anledningen är enkel.
Enligt bibeln placerade Gud Jorden och människan i centrum, alltså i mitten av universum. Den Geocentriska världsbilden var just sådan, och det är mycket förståeligt att prästerna, och inte minst påven, blev förargade när vissa astronomer kom med sina kätterska irrläror om att Jorden i själva verket inte alls var universums mittpunkt, utan att den, liksom övriga planeter, roterade runt solen.
Under den tid då den Geocentriska världsbilden rådde i Europa var det mycket farligt att ifrågasätta den. Man kunde bli dömd till döden, vilket leder mig tillbaka till den man som påven ännu inte förlåtit.
Hans namn var Giordano Bruno och han var en italiensk filosof, född under 1500-talet. Han var en stark förespråkare för den Heliocentriska världsbilden, alltså motsatsen till den Geocentriska, och han skrev böcker där han hävdade att Universum var oändligt, att det fanns flera olika världar och att alla dessa befolkades av intelligenta varelser. Detta gjorde naturligtvis många upprörda, och han bemöttes ofta hätskt runtom i Europa, till skillnad mot idag, då hans påståenden inte alls skulle ses som särskilt kontroversiella. Men tiderna då var annorlunda. Kyrkan hade större makt än vi kanske kan förstå. Kyrkan kunde kontrollera folket, och den kunde få människor att tro saker som vi idag ser som helt absurda. Ett exempel på detta är den stora häxjakten som ägde rum under 1600-talet, då kvinnor kunde väljas ut på måfå av pojkar som fick betalt av prästerna, för att bli halshuggna och brända på bål. Pojkarna kunde hitta på de mest fantasifulla berättelserna om hur kvinnorna åkt uppochned och baklänges på en kvast till helvetet, där de druckit alkohol med djävulen osv. Kyrkan lurade i folk att detta var sant, och en hysteri utbröt.
Kyrkans makt gjorde att de kunde avrätta de människor som inte trodde som dem, kättare, alltså alla de som stred mot kyrkans tro.
Och det var just detta som hände Giordano Bruno. Hans böcker sågs som ohyggligt kätterska, nästan i den värsta graden, och han arresterades därav. Under rättegången vägrade han avsvära sig sina påståenden, och han kallades till en andra rättegång, där han blev dömd för kätteri och bränd på kättarbål efter åtta år av fängelse.
Som jag skrev tidigare, anser Vatikanen fortfarande Giordanos kättarbål rättfärdigat.


2. Om vi nu fortsätter med den världsbild som denne Giordano förespråkade, den tro som ansågs kättersk, kan vi konstatera att den till en början var ganska lik den Geocentriska, men utvecklades gradvis till det vi har idag.
Precis som med den Geocentriska, kommer den Heliocentriska (helios = sol) från Grekland. Men det skulle dröja ända fram till 1600-talet innan den vann allmänt förtroende.

Den Heliocentriska världsbilden går ut på att solen är universums centrum med alla planeterna roterande i banor runtom den.

Det finns tre män som blivit kända för sina studier kring det Heliocentriska systemet. Dessa tre är Nicolaus Copernicus, Tycho Brahe och Galileo Galilei, men de är inte de enda som deltagit i framställandet av vår nuvarande världsbild. En man vid namn Kepler skulle även komma att spela en betydande roll.
Nicolaus Copernicus största verk, ” De revolutionibus” utkom inte förrän efter hans död, av den enkla anledningen att han var rädd för att bli anklagad för kätteri, och det skulle vara riskabelt att nyttja sina observationer då de bland annat visade att jorden snurrar runt solen. Och det faktum att han även arbetade för kyrkan gjorde honom ovillig att ge ut sina verk, trots att de noggranna observationer han gjort på himlakropparna var väl tillförlitliga.
I sin bok hade han först fastslagit att Jorden är ett klot, och inte platt som man tidigare trott. Därefter förklarade han att det var sex planeter, inkl Jorden, som snurrade runt solen i helt cirkulära banor (och inte i elliptiska*, som i verkligheten), och att de rörde sig p.g.a. att de var fästa vid kristallsfärer. Vi får nu minnas att gravitationen inte skulle bli känd förrän långt senare, då av en engelsman vid namn Sir Isaac Newton.
Copernicus menade också, att utanför planeterna fanns en orörlig sfär med fixstjärnor.

Tycho Brahe hette den man som kom att fortsätta utveckla den Heliocentriska världsbilden. Han var född i Danmark under mitten av 1500-talet och utbildade sig till både astronom och astrolog. Han bevisade för övrigt att det fanns en ny stjärna som befann sig på större avstånd från Jorden än månen. Detta var en sensation på den tiden eftersom att ”de högre sfärerna var perfekta och inte kunde ändra sig”. Tycho Brahe är för övrigt en av de ytterst få som beskådat en s.k. Supernova, dvs. en exploderande stjärna.
Hans bild av det Heliocentriska universum var dock något annorlunda än den vanliga bilden. Han behöll Jorden i universums mitt, med solen och månen roterande runt denne, och de övriga planeterna roterade kring solen.
Det är här som Kepler, en samtida tysk astronom, kommer in i bilden. Han använde sig av Brahes modell, men placerade solen i mitten och fastslog att planeterna rör sig elliptiskt, vilket senare skulle hjälpa Sir Isaac Newton i sin tes om gravitationen.

Däremot vann inte den Heliocentriska världsbilden förtroende förrän på 1600-talet, då av en italiensk astronom vid namn Galileo Galilei. Han studerade Nicolaus Copernicus verk och ju mer han själv observerade universum, ju mer övertygad blev han att det var den sanna världsbilden.
År 1632 gav han ut en bok där han jämförde de två världsbilderna. Han hade till en början stöd av påven, som krävde att boken skulle vara objektiv och inte framhäva den heliocentriska bilden, samt att hans egna kommentarer skulle vara med. Galilei lät påvens åsikter tas med i sin bok, men fick den Geocentriska världsbilden att framställas som lite dåraktig, varpå påven tog bort sitt stöd av boken. Galilei ställdes inför rätta och tvingades avsvära sig sin kätterska lära, vilket han också gjorde. Detta gjorde att han fick ett relativt milt straff; husarrest för resten av livet.
Det skulle dröja ända fram till 1990-talet innan påven ursäktade Galilei och erkände att de agerat fel, till skillnad mot Giordano Brunos fall. Vad som än intressantare är, är det faktum att på bara hundra år förändrades människornas uppfattning om hela universum, men det har tagit katolicismen fyra gånger så lång tid. Man kan undra vad det beror på.

Idag tror vi på den Heliocentriska världsbilden, mycket tack vare bättre teknik som inte fanns förr, samt det faktum att vi kunnat resa ut i rymden och observera omständigheterna.
Det är därför väldigt fascinerande att de redan på de gamla grekernas tid kunde ana att solen var universums mittpunkt, att jorden och övriga planeter snurrade runt den. Att de kunde observera himlen och göra något sånär korrekta bedömningar utifrån vad de såg.

Man kan dra vissa paralleller med människans syn på världen förr och hur den är idag.
Jag tänker på den alarmerande klimatförändringen som sker på vår planet.
Det många inte tänker på, och inte riktigt förstår, är hur mycket vi faktiskt påverkar vår planet. Det finns många som påstår att klimatförändringarna är en naturlig process som vi människor inte har någonting med att göra. Det är som om de tror att jorden är odödlig och så pass stark att ingenting kan rubba dess balans, när det i själva verket nu är fastställt att 90 % av klimatförändringarna beror på just människan. Det är ungefär som förr i tiden när man inte kunde acceptera att jorden var rund, och inte platt som man förr tr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Olika världsbilder -Den Geocentriska mot den Heliocentriska

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-12-16

    ursäkta, men det finns ingenting som tyder på att vi kan påverka klimatet märkvärt. Däremot miljön, kan påverka som bara den, men det är dags att människor börjar inse att det är den som är viktig!

  • Olly Poucette 2017-03-23

    Väldigt hjälpsam

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-02]   Olika världsbilder -Den Geocentriska mot den Heliocentriska
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7668 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×