Irakisk historia

7 röster
11989 visningar
uppladdat: 2007-02-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Irak -5000 år tillbaka: Civilisationens vagga där krig var ett tabu och oljan var ett murbruk som användes för att bygga upp Babylon. Ett samhälle som bygges på floderna Eufrat och Tibern. Ett bördigt land som gav mat till detta urtida folk. Ett samhälle som var förebild till resterande världen, detta land där kunskap frodades lika fort ogräs. Det enda som de var oroliga över var översvämningar av floderna och osämja med grannarna.


Irak idag: Människor försöker att undankomma dödens listiga fällor i form av bilbomber eller mördande amerikanska soldater som ser varenda person som en kriminell. Vardagen har blivit ett krig där död och sorg är ens syn. Ett krig baserat på dess naturtillgångar som tidigare ägts av en diktator och nu av en maktgalen president. Floderna är ett tillhåll för alla döda av det osynliga inbördeskriget mellan sunni- och shiamuslimer. Det förut bördiga landet har nu blivit ett infekterat Tjernobyl av allt utarmat uran som används vid Gulfkriget. Hela generationer slagits ner i form av missbildningar och infertilitet. Kunskap och medicin har begränsats av sanktioner satta av vårt vackra FN i hela 11 år.
Varför ser Irak ut som det gör idag är det för landets naturtillgångar eller är det för landets historiska tillgångar, vad är det som får maktgalna människor att attackera detta land eller att ta över det och attackera andra länder?

Bakgrund:

Mesopotamien

För ungefär 5000 år började jordbruket i mellanöstern att uppstå i bergsluttningarna kring floderna Eufrat och Tibern. Människorna använde sig av dammar och kanaler och så småningom började mer människor att använda dessa naturtillgångar och försiktigt byggdes ett samhälle upp runt dessa floder. Folket där kom att kalls för Sumerer.
Detta samhälle hade ingen som hade en bestämd makt utan landet var uppdelat i en mängd smårike.
Sumererna levde länge i frid, men periodvis så uppstod konflikter med grannfolken.
Ett av de tidigaste krigen var mellan sumererna och det elamitiska folket som levde i det idag är västra Iran. Denna gräns har varit länge omstridd, en av det mest omstridda gränserna i världshistorian. Andra folkslag som levde i Mesopotamien var Akkadierna som besegrade sumererna År 2340 f.kr. och hade ett rike som sträckte sig ända till Libanon men år 2125 f.kr gjorde staden Ur i södra Mesopotamien uppror och akkadiernas imperium föll tillbaka till de sumeriska stadsstaterna. Därefter kom det babyloniska väldet att enas år 1700 f.kr., det babyloniska riket sträckte sig från Eufrat-Tigris-dalen till som störst ända till Medelhavet detta rike föll 1530 f.kr och varade i ca 200 år.
Mesopotamien kom att regera en stor del av mellanöstern ända från Medelhavet till persiska viken och föll omkring 500 f.kr. då nya supermakterna i Medelhavet uppstod.

Persiska riket
Det persiska riket kom att ha makten över den största delen av Asien och lite in på Afrika och här regerade de i över 200 år från 550 år innan vår tidräkning till 350 år innan vår tidräkning.
När riket var som störst omfattade Irak, Kaukasus, Uzbekistan, Tadzjikistan, Afghanistan, Pakistan, Ryssland, Turkmenistan, Syrien, Libanon, Israel, Egypten, norra delen av Arabiska halvön, norra delen av Grekland, Turkiet samt Makedonien.

Alexander den store
Alexander den store är en av historiens största härförare. Han fick sin makt då Athén föll och vid mitten av 300-talet och Makedonien erövrade alla stater som hade vart under Athén beskydd.
Men hjälp av det hellenska förbundet som år 334 f.kr ordnades genom att de splittrade staterna inordnas in, gick Alexander till attack mot ärkefienden Persien och under ett årtionde erövrade han hela persiska riket. Men detta föll då Alexander dog år 323 f.kr.

Andra riken som tog över irak
Romariket mellan 200 f.kr – 27 f.kr
Den arabiska erövringen och islams ankomst med profeten Mohammed i fronten år 632-656.
Hulagu Khan som erövrade och brände ner Bagdad år 1258.

Det osmanska riket
Från 1500-1918 hade det osmanska riket makt över en stor del av mellanöstern men efter katastrofala nederlag i första världskriget så föll riket och sultanen avsattes.

Första världskriget påverkan
Efter första världskriget ändrades Turkiets, Iraks och Syriens gränser enligt Lausanne-avtalet där Iran fick gränsen vid Irak-Iran. Den nytillkomna Vasallstaten England (Irak) tillsatte en kungafamilj från Saudi-Arabien som övermakt för att stabilisera samhället.
Kungafamiljen kom att hålla makten tills en revolution bröt ut år 1958 under ledningen av Abdul Karim Qassim. Den 14 juli 1958 dödades hela den kungliga familjen i Irak och släpades ut till de upproriska folkmassorna.

Från revolution till dagens Irak
Efter att Abdul Karim Qassim lett en blodig militärkupp mot kungafamiljen, utbryter nya oroligheter i form av baathpartiets kupp med Saddam Hussein som medlem mot Abdul Karim Qassim men det misslyckas och upprorsmakarna sätts i fängelse. Saddam flyr till Egypten och studerar i Kairo under hans frånvaro från Irak sätts hans dödsdom.
Men Saddam återvänder 1963 då en ny kupp utbryter där Qassim avsätts och mördas. Hans kropp visas upp i tv som en seger gest. Den arabsocialistiska baathpartiet deltar i kuppen, men motas bort från den politiska scenen.
1968 gör baathpartiet ännu kupp och kan nu äntligen ta makten över Irak. General major Ahmad Hassan Bakr blir president medans hans andreman Saddam Hussein med Stalin som förebild rensar bort alla konkurrenter.
Ett fredsavtal mellan regimen och kurderna skrivs på 1970 och ett nio år långt inbördes krig tystnar.

År 1972 Irak och sovjet skriver på ett 15år långt samarbetes avtal, där sovjet ger vapen till Irak och sovjet får olja. Samma år nationaliserar Irak sin olja och genomför ett välfärdsprogram med hjälp av inkomsterna från oljan.
Irak börjar se ut som ett vanligt europeiskt land.

1979 tar Saddam Hussein över makten i Irak genom att avslöja en komplott mot regimen och 22 personer avrättas.
Iran har avsatt den amerikansk tillsatta shahen och Saddam ser detta som ett ögonblick att attackera det försvagade landet och river upp det 5 år tidigare avtalet som gav Iran tillgång till vattendragen Shatt-al-arab och går till anfall i september 1980. iranska trupper tränger tillbaka
Irakiska styrkor. Saddam sätter då in för första gången in kemiska vapen i kriget 1984, vapen som han har byggt med tysk hjälp.
Ayatolla Khomeinis Iran ses som ett hot av USA och förser Irak med satellitbilder.

1988, kurderna gör ett nytt försök att resa sig under Irak kriget mot Iran men Saddam anfaller genom att jämna byar med marken med hjälp av kemiskt vapen. Omvärlden ser i häpnad hur han dödar 5 000 liv med hjälp av gas i staden Halabja. Samma år förklaras fred med Iran och slaget ses som oavgjort men med över en miljon stupade.
Irak är nu i ett ekonomisk kärvande situation och den 2 augusti 1990 anfaller Saddam Kuwait (samma allierade som hjälpte han vid Iran kriget) i ett försök att överta landets oljekällor. Omvärldens reaktion slutar i USA:s inblandning och Gulfkriget startar den 17 januari 1991 och slutar ca 1 månad senare.
11 år av sanktioner mot Irak som följd av detta.

2001 WTC i New York raserar efter att två kapade flygplan flyger in i de båda tornen, även om att Irak inte var ens inblandade, detta möjliggör Georg W bush junior att åter uppta pappas planer angående Irak.
USA kräver att Irak skall nedrusta all sin militära rustning.
FN skickar in vapeninspektörer för att hjälpa Saddam att nedrusta.
2003 USA med hjälp av Storbritannien attackerar Irak och 2004 tas Saddam Hussein fast.

Idag USA försöker at bygga upp landet genom att tillsätta en ny regering men kaos bryter ut i landet år 2006 +.Slutsats
Varför ser Irak ut som det gör idag är det för landets naturtillgångar eller är det för landets historiska tillgångar, vad är det som får maktgalna människor att attackera detta land eller att ta över det och attackera andra länder?

Detta olje- och historisk rika land har vart med i många stora rikens expansioner, riken som Makedonien, Romarriket, Osmanska riket och mongolerna. Alla har de använt Irak och mellanöstern som en förbindelse med resterande Asien och Afrika.
Medans landet själv har haft krig med Iran, Kuwait och USA och detta bara på dess 100 åriga historia som självständigt land och inte en del av ett imperium.

Redan vid Mesopotamien var sumererna i krig med det elamitiska folket som levde i nuvarande Västiran och den gränsen som finns där har vart länge omstridd i Irak-Irans förbindelser med varandra. Denna gräns var samma som togs upp i Lausanne-avtalet i Frankrike där Iran fick den del av persiska viken som tillhörde Irak och kallades av irakier som shatt-al-arab (den arabiska viken). Detta gjorde att invånarna vid gränsen där folket mestadels var ett arabtalande folk arga över att tillhöra Iran och inte hemlandet Irak.
Det är även samma gräns som tas upp 1975 då irakiska regeringen förlänger gränsen med 10km för att sedan rivas av Saddam 1980 och attackera Iran då det pågår en teokratisk revolution som ett expansion mål för Irak. Ett 8 år långt krig äger rum där Iran och de irakiska kurderna utsätts för kemiska vapen i form av senapsgas. Kriget slutar oavgjort med 1 miljon döda. Landet går in i en ekonomisk kris efter Iran kriget. Saddam beslutar sig för att ta över sin allierades oljekällor för att få in lite pengar. Det lilla kriget Kuwait får USA:s stöd efter som de har en liten fot i oljemarknaden. Gulfkriget pågår från slutet av 1990 till januari 1991. Utarmat uran flyger omkring med vinden i ett slaktat område fullt med fordon. Omvärlden lämnar Irak med kemikalier i lungorna på invånarna och sedan sätter de sanktioner mot nationen för att inte Saddam skall kunna bygga fler vapen.
Vapen som tyskland byggde, kärnkraftvärk byggt av frankrike.
11 år av sanktioner leder till ett sargat land som får in sina ”moderna” varor genom att smuggla in genom Kuwait och Syrien i utbyte mot olja. Sjukvården liknar den sjukvård Sverige hade på 70-talet. USA för en mat mot olja politik med Irak.

Åren 2001-2006 är åren då USA äntligen väcks upp ur dess skyddade dvala i form av attacken mot WTC, snabbt måste syndabockar hittas av den fabelläsande presidenten som snart tar fart på sin fars gamla idéer för Irak. Irak måste nedrustas var Bushs ord, men när FN inte hittade något, använder USA säkerhetsrådet för att ta saker i egna händer med anglosaxarnas hjälp attackerar de Bagdad. Saddam tas fast och ställs in för en irakisk barndomstol där Saddam s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Irakisk historia

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-22

    Tack bror .Mycket bra arbete

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-22]   Irakisk historia
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7621 [2020-10-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×