Jämförelsearbete om Hinduismen & Buddhismen

12 röster
20772 visningar
uppladdat: 2007-02-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jämförelse

När det gäller Hinduismen så har den ingen speciell grundare, den har liksom funnits från början. Buddhismen är en sådan religion som hade en grundare, han hete Siddharta Guatama, men kallas för Buddha, den stora profeten inom buddhismen. Religionen grundades någon gång under 500-talet f.Kr. Medan hinduismen som funnits från ”början” började växa fram, synas mer, på 1000-talet f.Kr. Detta visar at hinduismen är mer än 500 år äldre än hinduismen.

Både hinduerna och buddhisterna tror på reinkarnationen (självandringen), så karmas lag finns i båda religionerna. En människa har utfört goda och dåliga handlingar i sitt liv, detta framställs som karma. Alltså att karman bestämmer hur man ska återfödas i nästa liv. Det hinduiska samhället är även uppbyggt på en så kallat kastsystem, d vs att om man lever i ett högt kast, man är rik och bra med mat osv., kan man i nästa liv återfödas som ett djur.

Båda religionernas livsmening är i princip samma. Enligt Buddhisterna är meningen med livet att sluta återfödas och uppgå i nirvana. Medan hinduerna är meningen att befria atman (själen)från återfödelse och uppgå i brahman (världssjälen). Detta visar att båda religionerna har ungefär samma mål med livet. Att sluta återfödas och bli något bättre. Men att detta ska fungera finns det ett antal regler som måste följas. Enligt Hinduerna kan de nå detta genom ett av fyra olika vägar, dessa är kunskapens väg, övningarnas väg, gärningarnas väg och hängivenhetens väg. Medan Buddhisterna har dubbelt så många och plus minst levnads regler. De åtta vägarna är, Rätt kunskap, rätt beslut, rätt tal, rätt tänkande, rätt meditation, rätt handlande, rätt liv och rätt stävan. Och de fem levnadsreglerna alla buddhister bör följa är: jag lovar att inte döda, att inte stjäla, att inte missbruka sexualiteten, att inte ljuga, att inte använda alkohol eller droger. Av alla dessa finns även många andra som långt ifrån alla följer.

När det gäller gudar i religionerna, är det så här. Alla hinduer tror på en eller flera gudar, de främsta är Brahma, Vishnu och Shiva. Alla dessa gudar är riktade till olika människotyper. Till skillnad från buddhisterna har de ingen gud, de har en så kallad profet, Buddha. Denna framstår som något viktigt för buddhisterna, de ber till honom, dyrkar honom osv.

Det finns sk heliga skrifter i de båda religionerna, hinduerna har fyra stycken medans buddhisterna endast har en. Inom hinduismen är korna heliga, och får ej dödas, den heliga staden är Varanasi och den heliga floden Ganges. Inom buddhismen är det annorlunda det finns två olika riktningar. Dessa är nordbuddhism, som menar att alla kan uppgå i nirvana, och sydbuddhism, som menar att endast munkar kan uppgå i nirvana.

Sammanfattning

Religionerna påminner väldigt mycket om varandra, båda har något att tillbe, båda har regler och levnadsregler de ska följa. Hinduismen och Buddhismen verkar vara två komplicerade religioner, allt ska följas, allt ska göras rätt. För att uppgå i någon konstig Världssjäl, det låter väldigt dumt i mina öron. Karma är en sak som man väldigt mycket undrar om, hur vet man att man har dålig karma då? Känner man av det själv eller? Såna här frågor kan bara en buddhist och en hindu svara...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jämförelsearbete om Hinduismen & Buddhismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-14]   Jämförelsearbete om Hinduismen & Buddhismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7579 [2020-08-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×