Irak - Saddam hussein

10 röster
18831 visningar
uppladdat: 2007-02-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Varför jag valde att skriva om Saddam Hussein
Jag valde att skriva om Saddam Hussein för att jag tycker att det är ett intressant ämne. Saddam har präglat vår vardag, sällan har en dag gått utan att man fått höra hans eller hans medarbetares namn. Avslutningsvis kommer jag att förmedla mina egna åsikter. Jag har även några frågor som jag skall ha med. Vem är han? Hur kunde han få makten?

BAKGRUND

Irak bildades 1918 när Frankrike och Storbritannien delade upp Mellanöstern mellan sig och stod under brittiskt styre fram till 1932 då landet blev självständigt. 1968 tog det socialistiska Baathpartiet makten genom en militärkupp och Saddam Hussein tillträdde presidentposten 1979. Bara ett år senare beordrade han av rädsla för den shiamuslimska revolutionen angrepp på grannlandet Iran, vilket ledde till ett oerhört blodigt och åtta år långt krig. USA ställde sig officiellt neutralt till kriget, men stödde Irak med vapen och teknologi, ett stöd som fortsatte fram till Iraks invasion av Kuwait 1990. Det var bland annat med hjälp av denna teknologi som Irak kunde påbörja ett kärnvapenprogram och utveckla de kemiska stridsmedel som användes både i kriget mot Iran och mot den kurdiska befolkningen i det egna landet.
I och med invasionen av Kuwait bröts dock allt samarbete och istället ledde USA en FN-stödd internationell armé som drev ut de irakiska trupperna ur Kuwait. Handelssanktioner infördes av FN för att tvinga Irak att avveckla sina kemiska, biologiska och eventuella kärnvapen. Det var dock civilbefolkningen som fick lida av sanktionerna, Saddam och hans underhuggare fortsatte att leva lyxliv och förhalade avvecklingen och motarbetade samtidigt FN:s inspektioner.
Efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 anklagade USA Irak för samarbete med internationella terrorister och den 20 mars 2003 gick man med stöd av främst brittiska, men också delvis av andra länder som Italien, Polen, Ukraina, Spanien, Nederländerna, Australien och Danmark, till militärt angrepp med motivationen att man hade bevis för att Saddam samarbetat med al-Qaida och att Irak fortfarande hade massförstörelsevapen som man dolde för FN:s inspektörer. Man mötte inget nämnvärt motstånd från de irakiska trupperna och den 9 april 2003 rapporterades den irakiska regimen ha fallit. Den 15 april 2003 förklarades kriget vara över, men fortfarande är situationen inte under kontroll utan terrorattacker mot amerikanska intressen och kidnappningar av utländska medborgare förekommer nästan dagligen.
Till skillnad från Gulfkriget på 90-talet hade man den här gången inte FN:s stöd, flera länder i säkerhetsrådet ville ge mer tid till vapeninspektörerna att komma fram till något slutgiltigt resultat. Många länder, däribland Sverige, valde att kalla kriget folkrättsvidrigt. Det kan nämnas att Sverige trots detta fortsatte leverera krigsmateriel till USA, i strid mot sina egna regler att inte sälja vapen till länder i krig.
Fakta om Saddam Hussein
Han är gift med Sajida Talfah och hade två söner som numera är döda (Uday och Qusay Hussein), tre döttrar (Rana, Raghad och Hala) och flera älskarinnor. Han har även en utomäktenskaplig son (Ali).
Saddam Hussein föddes i byn Al-Auja - belägen i närheten av Tikrit (i de nordliga delarna av Irak) - i en familj av fåraherdar. Vid tio års ålder flyttade Hussein till Bagdad för att bo hos sin farbror - Khayrallah Tulfah.
År 1956 blev Hussein medlem av Bathpartiet med vilka han deltog i ett misslyckat statskuppsförsök mot kung Faisal II. År 1958 lyckades en icke Baathistisk grupp, ledd av general (Abdul Karim Qassim), att störta kung Faisal II:s styre. Bathpartiet försökte att mörda premiärminister Qassim år 1959, men även denna gång misslyckades försöket och Saddam tvingades fly till Egypten. Saddam dömdes till döden i sin frånvaro.
Under sin vistelse i Egypten så fick Saddam en del av sin universitetsutbildning vid University of Cairos juridiska institution. Den 8 februari 1963 (14e dagen av Ramadhan) återvände han till Irak. Efter ett regimskifte år 1964 fängslades Saddam, men han lyckades rymma från fängelset år 1967. År 1968 hjälpte han Baath-partiet att organisera en icke våldsam statskupp - och den här gången lyckades de. Samma år fick han sin examen i juridik vid University of Baghdad.
År 1968 utsågs han till vice ordförande för Revolutionsledningsrådet och år 1973 till general av de beväpnade irakiska styrkorna. År 1979 beslöt president Ahmed Hassan al-Bakr att avgå vid en ålder av 42 år, varefter Saddam Hussein tillträde ämbetena ordförande och president.
Under år 1972 ledde Saddam Hussein arbetet med att nationalisera utländska oljebolag som hade monopol på den Irakiska oljan. Han arbetade också aktivt med att modernisera Iraks ekonomi genom att skapa diverse industrier och följa upp deras administrering och ledning. Han översåg också moderniseringen av den Irakiska landsbygden, jordbruk och fördelning av mark mellan bönder. Hussein påverkade också en omfattande revolution i den el-producerande industrin och inom utbildning. Han var även initiativtagare till att försöka utrota analfabetism och till genomförandet av obligatorisk fri skolgång i Irak.
Under Saddams Husseins styre användes inkomster från olja för att bygga upp en stark militär kraft och ledde Irak in i det blodiga Iran-Irak kriget (1980 -1988) och även den i ödesdigra invasionen av Kuwait (Gulfkriget 1990-1991).
Förenta Nationerna har efter Gulfkriget utlyst ett handelsförbud mot Irak. År 1996 accepterade Iraks parlament FNs säkerhetsråds plan att tillåta Irak sälja begränsade mängder olja för att kunna hantera den svåra humanitära situation landet befann sig i.

Gulfkriget


Saddam Hussein
Efter en lång tids politisk oro, kom 1968 en militärkupp, som skulle spela stor roll för hela världen. Den följdes nämligen av att Saddam Hussein utsågs till vice ordförande i Iraks revolutionsråd och fick ansvaret för den interna säkerheten. Sedan dröjde det inte längre än till början av 70-talet, innan han blev landets mäktigaste man. Saddam var maktgalen, och nöjde sig inte med det. För att öka sin makt ytterligare genomförde Saddam en del fundamentalistiska reformer. Nationaliseringen av oljan innebar enorma ekonomiska intäkter. En rejäl utrensning av statsapparaten såg även till att ingen kunde hota hans ledande ställning i landet.
Han såg även till att han framställdes som en gud. Under kriget mot Iran under 80-talet fanns överallt målningar på honom stora som höghus, och ur TV:n strömmade den i västvärden kallade ”saddam-sången”:

Åh Saddam, vår segerrike;
Åh Saddam, vår älskade;
Du bär nationens gryning mellan dina ögon…
Åh Saddam, allting är gott hos dig.
Allah, Allah, vi är glada;
Saddam kastar ljus över våra dagar…

Grymhet
Saddams inhumana grymhet framstår tydligt när faktum står klart för att han gasbombat sin egen befolkning. Den kurdiska befolkningen i staden Halabja hade enligt Saddams regim inte rätt till överlevnad.

Orsaker
Det finns flera tänkbara orsaker till kriget, både historiska, geografiska, politiska, psykologiska och ekonomiska. Här följer några av dem som antagligen tyngde mest.

+ Ur ett historiskt perspektiv har Irak alltid ansett att Kuwait ska tillhöra dem. Det var nämligen britterna som efter det Ottomanska rikets fall drog gränserna, och de blev då onaturliga vilket gör det upplagt för konflikter.
+ I kriget mot Iran lyckades Irak inte, som de hade velat, komma ur sitt geografiskt instängda läge. De ville nå ut bättre till Persiska viken, och när inte kriget mot Iran gav dem det, kunde erövring av Kuwait lösa deras problem.
+ Ett övertagande av Kuwait skulle innebära större makt. Irak skulle bli något av mellanösterns stormakt, som antagligen är Saddams högsta dröm. Saddams planer var nog inte att efter att ha övertagit Kuwait vara nöjd. Saddam hade antagligen större ambitioner än så, att precis som Hitler överta land efter land. Saudiarabien hade inte smakar illa i Saddams mun, när han då hade kontrollerat nästan hälften av världens olja och därmed priserna. Detta hade gjort Saddam till en mycket mäktig man.
+ Iraks befolkning lever mycket fattigt, somliga till och med svälter. Motsatsen är Kuwait, som är ett mycket mindre och rikare land. Det blev därför lätt för regimen i Irak att propagera folket med att Kuwait profiterar på Irak. Faktum är att Saddam har en personlig förmögenhet på två miljarder dollar och äger 50 palats runt om i landet.
+ Under kriget mot Iran hade Irak skuldsatt sig hårt, främst till Kuwait. Kuwait var den lösning Saddam såg på problemet. Genom Kuwaits enorma oljetillgångar hade Saddam tänkt sig lösa landets ekonomiska problem. Detta anses av många som det främsta och avgörande skälet.

Anfall
Saddam hade flertalet gånger tidigare hotat omvärlden, men ingen hade riktigt tagit dem på alvar. Så natten till den 2 augusti år 90, invaderade irakiska trupper Kuwait. De hade en överlägsen armé, Irak uppskattades vid överfallet till att ha världens fjärde starkaste. Det dröjde sedan inte länge innan FN:s säkerhetsråd sammanträde och genast underkände Iraks agerande. Kravet var omedelbar reträtt, men Irak fortsatte sin operation.

Krig
Oron för krig började sprida sig och satte hela världsekonomin i gungning. FN tillät alla medlemsländer att sätta in alla tänkbara medel för att skydda Kuwait från Iraks styrkor. En intensiv flygoffensiv började, främst från USA som för övrigt hade sitt hangarfartyg i Medelhavet strax norr om Israel. Man kan fråga sig varför alltid De allierade med den amerikanske generalen Norman Schwarzkopf som befälhavare var överlägsna i luften. De slog ut större delen av Iraks baser inom kort.
Saddam hade bedömt det lätt att tvinga västdemokratier till att inte hindra Irak genom att använde vissa fega metoder. De trodde han skulle få de allierade på fall. Här är några:

+ Använde utländska gisslan som han placerade ut vid militära mål, så de inte skulle bli bombade.
+Han hotade med ”vapen som skulle slå världen med häpnad” och förgöra Israel totalt. Genom det hoppades han att USA inte skulle våga slå mot Irak med för hårda handskar.
+ Han utropade att han med hjälp av terrorister skulle föra krig mot de allierade genom att bomba vid civila mål som t.ex. tunnelbanor och köpcentrum.
+ Att ödelägga allt i Kuwait om han inte fick var ifred. De irakiska styrkorna fick också i slutet av kriget beordring att tända eld på Kuwaits oljekällor.

Men Saddam underskattade västvärden och när han märkte det, borde han dragit sig tillbaka. Då hade Irak inte behövt få så stora förluster och hade även sluppit många av de inspektions- och militärnedrustningskrav som de fick på sig av FN efter kriget. Istället fortsatte Irak att vara envisa och de allierade t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Irak - Saddam hussein

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-08]   Irak - Saddam hussein
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7552 [2020-09-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×