Ekosystem-huggormen

6 röster
18244 visningar
uppladdat: 2007-02-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Huggormen

Ekosystem

Ett ekosystem är ett samspel mellan växter, djur och natur. Alla invånarna i ett ekosystem påverkar varandra, även olika miljöfaktorer spelar in.
Alla djur och växter som tillhör samma art bildar en s k population.
I ett ekosystem finns det olika näringskedjor: producenter (växter) och konsumenter (djur).
De djur som äter växter är förstahandskonsumenter och de djur som äter andra djur är andrahandskonsumenter osv. De djur som kommer sist i en näringskedja kallas för toppkonsument, de saknar naturliga fiender. Människan är en s k toppkonsument, för vi har inga naturliga fiender som äter oss.


Fakta om huggormen

Den vanligaste huggormen är Vipera berus. Vipera betyder ”föda levande” på latin Huggormen är världens nordligaste ormart. Den finns i stort sett i hela Sverige förutom på kalfjället i norr och på intensivt odlade jordbruksmarker i söder. Den saknas också helt i barrskogar, för precis som alla andra reptiler behöver huggormen solexponerade uppehållsplatser. Huggormar blir inte särskilt långa, honan blir sällan över 75 cm och hanarna blir sällan över 65 cm. Huggormens främsta kännetecken är deras sicksackade mönster på ryggen. Huggormens svans utgör en tiondel av den totala längden.
I Sverige har de svarta huggormarna ökat och man måste vara uppmärksam för att kunna upptäcka dem. Ökningen kan bero på en klimatförändring för de svarta huggormarna tar upp solljuset bättre och klarar sig därför bättre än de andra huggormarna när temperaturförhållanderna blir besvärligare, men det kan också bero på att rovfåglarna har minskat i antal. Dessa upptäcker lättast de svarta eftersom de bara har en färg.
Den svarta huggormen blandas ofta ihop med snoken för att man saknar kunskap om huggormar i allmänhet. Man tar för givet att en huggorm inte kan vara svart. Om man ser en svart liten orm bör man vara försiktig för det är inte lätt att avgöra om det är en huggorm eller en snok. Hur kan man då se skillnaden på en huggorm och en snok lättast? Jo man kan titta på huvudet, huggormen har en glänsande yta och en kantigare form på huvudet. Huggormarna brukar gå i ide i oktober och visa sig först i mars, april igen.
Det är hanarna som visar sig först, honorna väntar ytterligare några veckor.
Huggormar är väldigt slöa, de rör inte på sig i onödan. Honorna kan bara sätta ungar till världen varannan sommar men när de väl gör de så kan det vara upp mot 25 st ungar på en gång. Det bör inte vara någon risk för att de ska utrotas. Många tycker att huggormen är ett ovanligt argsint djur, som fräser och hugger mot allt och alla som den får syn på, men det är en ganska orättvis syn på huggormen. Deras beteende beror helt på omständigheterna, platsen och hur hotad den känner sig. Den flyr helst för människor men givetvis försvarar den sig om man råkar trampa på den eller något liknande.
Huggormen dödar sitt byte med gift som injiceras med ett snabbt hugg. Följderna efter ett bett blir oftast blödningar och lokala vävnadsskador.
Blir man biten av ormen måste man uppsöka ett sjukhus för att få behandling, följderna av ett bett kan bli allvarliga och är man känslig och har lite otur så kan man faktiskt dö, men det är inte så vanligt.

Huggormen kan bli upp till 20 år, men det är inte så vanligt. Huggormen är ingen topp- konsument och har därför många fiender, men det återkommer jag till.


Ekosystem - Huggormen

Som jag skrev tidigare så är ett ekosystem ett samspel mellan växter, djur och natur.
Så är det självklart även i detta fall.

Det börjar med att växterna fångar upp solens strålar och bildar energi. Växterna är alltså producenter. Sedan kommer t ex en sork och äter upp växterna. Sorken är då alltså förstahandskonsument. Därefter kommer andrahandskonsumenten och i det här fallet så är det just huggormen som äter upp sorken, men man kan även säga att huggormen äter andra andrahandskonsumenter. För grodor och ödlor äter ju insekter och blir sedan uppätna av b la huggormen. Huggormen i sin tur har många fiender t ex rovfåglar och tro det eller ej så är igelkotten fiende till huggormen. I nästa steg blir huggormen uppäten och så här fortsätter det tills man kommer till något djur eller till oss människor som saknar naturliga fiender. De som saknar naturliga fiender kallas för toppkonsumenter. Så har det alltid sett ut och vi får hoppas på att det kommer att fortsätta så här men det är inte så säkert. För vi människor håller på att förstöra det genom t ex utsläpp av miljöfarliga ämnen, gifter mm.


Påverkar/påverkas ekosystemet av vattnets eller kolets kretslopp?

Jag tror att ekosystemet påverkas av vattnets kretslopp för ormar måste ju dricka vattnet från bäckar eller daggen från gräset. Sedan gör de sig av med det och det åker ned i marken och hamnar förmodligen i en bäck eller sjö.
Kolets kretslopp påverkar huggormen genom att den äter sorkar som i sin tur har ätit växter som har fått kolföroreningar och det får alltså inverkningar på huggormen.


Klimatförändringar

Huggormen är väldigt känslig för klimatförändringar. Huggormen behöver värme för att kunna leva ett normalt liv, vid minsta lilla förändring påverkas de.
Om det t ex skulle bli kallare då skulle inte huggormen klara av att över leva och det i sin tur skulle betyda att hela ekosystemet skulle rubbas. Det skulle bli överflöd av de djur som huggormen egentligen ska äta. De djur som äter huggormar skulle få svårare att hitta föda och till slut så skulle det leda till att de också skulle dö och då skulle de bli samma konsekvens för de djur som skulle ha ätit de djur som hade huggormen som föda. Det skulle kunna hålla på så här tills allt blivit utdött. Detta är bara en egen teori som förmodligen aldrig kommer att ske, inte de närmaste hundra åren i alla fall. Men det är kul att leka lite med tanken om vilka förödande saker som kan ske om detta skulle hända.Utsläpp av andra giftiga ämnen

Jag tror att huggormen och dess ekosystem kommer att påverkas av att det släpps ut giftiga föroreningar. Det gäller alla ekosystem.
Släpper du ut gift i naturen som huggormen och dess föda lever i, så skulle huggormens föda äta de växter som tagit upp giftet från marken och dö och på det viset så får inte huggormen någon föda och skulle då dö. Se i tidigare avsnitt om vad som då händer.
Eller så skulle huggormen äta djuret och få i sig giftet på det viset och dö. Eller så skulle den i sin tur sprida giftet vidare genom att bli uppäten av något annat djur som får i sig det. Så skulle det hålla på så här. Då påverkas alla näringskedjor och ekosystem som finns. Det skulle ju få stora konsekvenser. Därför måste vi minska de giftiga utsläppen.


Försurningen

Giv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ekosystem-huggormen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-07]   Ekosystem-huggormen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7549 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×