Ryssland

24 röster
27610 visningar
uppladdat: 2007-01-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Ryssland är ett väldigt stort land, jordens största. Geografiskt sträcker det sig från Östersjön i väst till Stilla Havet i öst. Klimatet varierar från sträng kyla till svår torka.
Ryssland har en befolkning på ca 150 miljoner människor. Dessa representerar en mängd olika kulturer. Vi har skrivit om Rysslands geografi för att vi tycker att det verkade mest intressant. Att få reda på hur så få människor på en sån stor yta klarar sig. Vi har inte specialiserat oss på något speciellt utan har skrivit om Rysslands allmänna geografi i stora drag.


Hur är klimatet?
Vad har Ryssland för naturtillgångar?
Hur är jordbruket?


Avgränsning
Det finns väldigt mycket att läsa om Ryssland så vi har valt att begränsa oss till geografin, klimat, näringsliv och befolkning i stora drag. Bara tundran och tiagan kan man skriva ett helt arbete om.


Staten Ryssland
Ryssland är världens största land på 17 miljoner km2, 1/8 av jordens land yta. Ca 40 gånger större än Sverige. Landet sträcker sig från Stilla Havet i öst till Östersjön i väst. Och ligger därför både i Europa och i Asien. I norr gränsar det mot arktiska havet.

Ryssland består av 16 republiker, varav 5 självständiga områden och 10 självstyrande kretsar. Det finns motsättningar inom förbundet och det har ibland varit strider om gränserna.

Av jordens 360 längdgrader så finns 170 av dem i Ryssland, det betyder att Ryssland sträcker sig nästan runt halva jordklotet. Detta blir också en tidsskillnad i landet. Skillnaden är hela 10 timmar mellan öst och väst, så när solen går ner i väst gryr dagen i öst. Den europeiska delen av Ryssland utgör bara ¼ av land arean, men har 120- av hela landets 150 miljoner människor. Ural bergen är gränsen mellan Europa och Asien. På den östra sidan av Ural ligger Sibirien. Den del av Ryssland som är mest obebodd, och består mest av skog, tundra och bergstrakter. Sibirien har även stora naturtillgångar som kol, gas, olja, malmer. Mer om detta senare.


Befolkning
I Ryssland så bor det ungefär 150 miljoner människor. Det finns bara sex länder på jorden som är mer befolkat. På grund av landets stora yta bor det 9 inv/km2. Men på tundran så bor det i snitt bara 1 inv/km2. Nu bor ungefär två tredjedelar av befolkningen i städer men det är på senare år som det har blivit så. Längs järnvägen i Sibirien finns det även tätbefolkade platser. Numera så ökar inte Rysslands befolkning så mycket.

Av befolkningen så är 80 % ryssar. I de tidigare sovjetrepublikerna finns det också ryssar, Ukraina har 22 % ryssar, Vitryssland har 13 % och Lettland har 34 %. Ryska var huvudspråket som man pratade i Sovjetunionen. Det finns många olika nationaliteter i Ryssland. En tiondel av befolkningen tillhör över 100 olika nationaliteter.


Städer
Huvudstaden i Ryssland är Moskva. Där det bor 9 miljoner människor, ungefär så många som det bor i hela Sverige. Några andra stora städer är S:t Petersburg, Nizjnij Novgorod, Jekaterinburg och Omsk.

Moskva vid Moskvafloden i Volgas övre vattensystem har byggs runt en medeltida kärna med bl.a. Röda torget. Det finns många gamla ringvägar och tunnelbanor som korsas av breda gator som går i alla riktningarna. I centrala Moskva så byggs det moderna affärer och restauranger, man reparerar även kyrkor. Men i utkanten av staden är det mycket mer omodernt.

En Union faller sönder
Sovjetunionen var ett förbund av republiker. SSSR var de socialistiska sovjetrepublikernas union. De 15 delrepubliker som ingick i förbundet är nu självständiga. Det fanns, som jag tidigare nämnt, många olika nationaliteter i delrepublikerna. Den stora mångnationella stadsbildningen Sovjetunionen hölls samman av en stark centralstyrning som utgick från kommunistpartiet och centralmakten i Moskva. Men det sovjetiska samhället förändrades och moderniserades. I slutet av 1980-talet så började det att knaka i fogarna och det utbröt strejker m.m. En efter en förklarade sig delrepublikerna självständiga. Nu är alla självständiga, utom de baltiska länderna. Som ingår i OSS. I de nya självständiga staterna så har det inte varit ovanligt med inbördeskrig.


Jordbruk
Ryssland har inte så stora förutsättningar för ett bra jordbruk. Landet ligger inte i något bra läge för att odla. I norr och öster är det för kort vegetationsperiod och i söder går det inte att odla utan konstbevattning. Ryssland har alltså ett mycket litet jordbruk, ca 10 % av landets yta är åkermark men hälften av den går normalt inte att odla på. På det lilla jordbruket som man har så är det väldigt omodernt och ineffektivt. Matpriserna blev fria efter Sovjetunionens fall 1991. Men priserna har stigit mycket sen dess. Ryssarna letar hela tiden efter billigare varor.

På 1930- talet så slog man ihop många små jordbruk till stora så kallade kolchos. Detta gjordes på ett brutalt sätt så det var många bönder som svalt ihjäl. På en så kallad kolchos arbetade ungefär 500 bönder med familjer. Man fick ha en liten jordplätt för sig själv om man ville. Ifrån dessa så kom mer än en tredjedel av produktionen av kött, mjölk, ägg, grönsaker och potatis. Detta visade ju att de stora kolchosarna inte var speciellt effektiva. Fortfarande så har de privata jordplättarna en stor betydelse för att man skall klara vintern bra.

En så kallad sovchos är ett stort jordbruksområde som staten äger. Man skulle ha dem som mönsterjordbruk. Dessa jordbruk låg på bl.a. slätterna där det var svårt att odla. När Sovjetunionen var i sitt sammanbrott så var jordbruket väldigt ineffektivt. Hela 40 % skördarna förlorades vid transporter och lagring. Nu pågår det omorganisering av jordbruket, man för söker göra de stora jordbruken till arrendejordbruk eller gemensamt ägda kooperativ. Staten säger att de som vill köpa loss jord ur en kolchos skall få göra det om han vill, men de som äger kolchosen är inte alltid så villiga till att sälja.

De bästa jordbruksområdena ligger längs Volga, i västra Sibirien och runt Moskva. Det som odlas där är majs, vete, råg, havre, oljeväxter och sockerbetor m.m. Men man har ju också mycket nötkött, mjölk och så har man ett stort fiske som ger 5 miljoner ton om året. Rysslands eget jordbruk räcker inte till så man får importera mycket, bl.a. vete.


Industri & Miljö
Ryssland är ett stort industriland. Ungefär 40 % av alla som arbetar gör det inom industrin. På Sovjetunionens tid så tillverkade man saker som man behövde i krig, men nu tillverkar man saker som man behöver i det dagliga livet. Man tillverkar konsumtionsvaror som bilar, kylskåp. Det pågår nu privatisering av industrierna men det går trögt, man klar sig inte helt utan staten. Nåt annat som pågår, är utvecklingen av elektronikindustri, kemisk industri, datorindustri, atomindustri och rymdteknik.


Näringsliv & Miljö
Miljön har drabbats hårdare i Ryssland än längre västerut. Man tog inte hänsyn till miljön under exploateringen av naturresurser och den industriella utvecklingen. Så miljön är alltså dålig p.g.a. den snabba, storskaliga expansionen i Sovjet och den ekologiska okunnigheten.

Ryssland hotas av många miljökatastrofer. Krisen med jordbruket var också en ekologisk kris. Jorden försaltades, förgiftades och så blåser den bort. Skogsbrukets jakt på råvara medför att stora delar av den mest lättillgängliga taigan kalhuggs utan att återväxten säkras. Då utsätts marken för erosion. Skogsindustrin har gjort så att en av världens största reserver av sötvatten har blivit förorenat. Det är kolkraftverken som gör hälften av alla luftföroreningar. Skog i Ryssland, Finland och Norge blir förstörd av utsläpp från nickelverk på Kolahalvön.


Aralsjön
Aralsjön var en stor sjö som man fångade mycket fisk i. Men så fick man för sig att man även skulle odla bomull där, och det gick ju bra. Men efter ett tag så nådde inte så mycket vattnet själva sjön längre och detta har gjort att medeldjupet nu är 9 meter istället för de tidigare 16. Nu har sjön blivit två sjöar, eftersom den torkade på mitten. Vattnet har också blivit allt saltare och fisken har dött ut. Saltet från den gamla sjöbotten virvlar runt i luften och är farlig att inandas. Det sprids över stora områden när det blåser kraftigt.
Nåt annat som finns i luften och i dricksvattnet är kemikalier från konstgödning, insekts bekämpning och avlövning. Detta kan göra att man får tarm och luftvägssjukdomar. Många barn dör och missbildningarna är många tack vare detta.

Vill mer än man kan

Nu har Ryssland börjat tänka på miljön. Man har bildat naturreservat för att skydda miljön. Man har även börjat minska på de farliga utsläppen. Man är också med i ett projekt för att skydda Östersjön. Men tyvärr är det så att man vill mer än vad man kan. Man har inte pengar till att på egen hand förbättra miljön så mycket.


Transporter
I Ryssland så är det mycket långa transportsträckor. Och den effektivaste transportmetoden är järnväg. Det är också den metod som man använder mest. Mellan Moskva och Vladivostok går den långa Transsib-banan. Denna järnväg går genom hela Sibirien och tar ca en vecka att åka.
Vägarna är dåliga i Ryssland. De flesta vägarna är grusvägar som ofta är i dåligt skick. Det är bara vid de stora städerna som det finns motorvägar. I Ryssland är det bara 50 personer av 1000 som har bil, jämfört med i Sverige där det ärt 400 – 500 av 1000 som har bil. I Ryssland så åker man kollektivt men buss, tåg, och på vissa ställen tunnelbana.
Flyget är efter buss och tåg det mest betydelse fulla sättet att resa. Ett f.d. sovjetiskt flygbolag Aeroflot är uppdelat i flera nationella bolag, varav ett finns i Ryssland. Det har ett stort inrikesnät och flyger också till många andra länder. Det finns också en del mindre flygbolag.


Handel & Samverkan
Ryssland är självförsörjande med energi och råvaror och har därför inte så stor handel med andra länder. Ryssland exporterar råvaror och energi och importerar industrivaror. Deras kvalité på industrivaror är för dåliga. Detta är typiska egenskaper för ett u-land. Men inom vapenindustrin hittar man köpare. Ryssland söker ekonomiskt samarbete för utbyte av tekniska kunskaper med många västländer, t.ex. Frankrike, USA och Sverige. Men också men andra länder som Kina och Japan. Ryssland lånar mycket pengar för att få en bra ekonomi igen.


Naturtillgångar
Näringslivet i Sovjetunionen var inte så bra och blev från 1980 allt sämre. Sedan splittrades ju unionen och Ryssland blev självständigt. Ryssland försöker nu bygga upp näringslivet igen. Jordbruksmark och industrier privatiseras. Ryssland har även gott om naturresurser.

Landet har alltså många naturtillgångar. Sovjetunionen var väldigt rikt land när det gäller naturtillgångar. Rysslands naturtillgångar är främst bränsle. Men avståndet och det kalla klimatet gör att det är svårt att ta till vara rikedomen i naturen.

Kol
Kol är viktigt för många industrier och så är det en billig energiråvara. I Ryssland så bryter man mest kol vid floden Petjora. Man har hittat stora kolreserver öster om Ural. Ett viktigt kolcentrum är också Kuzbass. Kolen bryts med stora rotorgrävmaskiner. Längs Transsib finns det lätt bruten brunkol. Ungefär 170 miljoner ton bryter man per år. Numera så bryter man inte lika mycket kol som man har gjort förut, men det finns fortfarande kol. Men det är så att utrustning m.m. börjar bli sliten och staten satsar inte så mycket pengar på gruvorna som de har gjort förut.


Olja & Gas
I södra Ural och i Sibirien finns det oljefält. På senare år har man också hittat olja på kring staden Tiumen, det är de som ger mest. I Urengoj finns världens största gasfyndighet. Naturgasen är en viktig exportvara. Man exporterar gas i stora rör när den skall till Östeuropa och Västeuropa. Olja, som också är en viktig exportvara, har blivit ganska ineffektiv på de senaste åren. Detta beror på dålig och sliten utrustning. Detta gör också att det läcker olja ibland som inte är bra för miljön.


Vattenkraft & Kärnkraft
Ryssland har många floder som man skulle kunna få fram mycket energi, detta gör man bara till en lite del. I den europeiska delen av landet så har man ungefär 30 kärnkraftverks reaktorer. Den del har stängs p.g.a. av den dåliga säkerheten. Men man kommer med all säkerhet att bygga nya.


Naturområden
Ryssland består antingen av låglandsslätter eller låga platåer. De högryggar som finns öster om Ural är nästan aldrig över 300 meter.

Hav & Floder
I söder sluttar landskapet, bl.a. ner mot Kaspiska havet som ligger 28 meter under havsytan. Kaspiska havet är även jordens största insjö, utan avlopp. Från Valdaj höjden rinner många floder, och tack vare det släta landskapet rinner det sakta. Volga rinner från Moskva trakten mot Kaspiska havet, och via grävda kanaler så har den förbindelse med Östersjön, Vita havet och Svarta havet. Neva förbinder Östersjön med Ladoga.

Bergskedjor & Slättland
Ural bergen är en 300 miljoner år gammal bergskedja. Med den hösta toppen på knappa 1900 meter. Denna bergskedja och floden Ural brukar betraktas som gränsen mellan Asien och Europa. Den Västsibiriska slätten breder ut sig öster om Ural. Slätten höjer sig aldrig mer än 200 meter över havsytan. Floden Irtysj, Ob och Jenisej rinner från bergen i söder mot Arktiska oceanen i norr, samtidigt som de avvattnar slättlandet. Centralsibiriska högslätten är, till skillnad från västsibiriska slätten, omväxlande och landskapet stiger upp emot 1000 meter på sina ställen. I Rysslands södra del ligger Bajkal sjön – världens djupaste sjö. Djupet uppnår nästan 2 km. Längst österut ligger halvön Kamtjatka och ögruppen Kurilerna. Som båda har aktiva vulkaner, eftersom de ligger i gränsområdet mellan två av jordens bergs grundplattor.
Kaukasus sträcker sig mellan Svarta havet och Kaspiska havet, med Europas högsta bergstopp - vulkantoppen Elbrus på 5642 meters höjd. Som även är den högsta bergstoppen i hela Ryssland.


Vegetation

Tundran
Kusten mot den Arktiska oceanen och området söderut till Polcirkeln består av tundra. Där det är kallt. Det är fruset långt ner i marken och den tinar bara lite på ytan under den mycket korta sommaren. Tjälen är så djup att den går 5 meter till 500 meter långt ner i marken. Detta gör att det inte kan växa så mycket, bara buskar, mossa, lava och gräs. Men under sommaren växer det färgglada blommor. När det alltid är tjäle så kallas det för permafrost. Det finns mycket djur på tundran. Det finns folk som livnär sig på att jaga och fiska. Man jagar främst mindre pälsdjur och fåglar. Man har med modern teknik gjort så att man kan bo på tundran. Samhällen växer upp vid gruvor, olje- och gasfält och vid forskningsstationer.

Taigan
Taigan är ett barrskogsbälte som går tvärs över hela Ryssland, det är 1000 km brett. På taigan växer det gran, lärkträd och tall. Den största delen av det stora bältet är orört. I den norra delen är det glest beväxt. Det avverkas mycket skog där det går att transportera bort det, det vill säga vid vägar, floder eller järnvägar.

Jordbruksland
Från Karpaterna i väster till Jenisej i öster utbreder sig ett brett bälte av stäpp. På stäppen växer det gräs och på somrarna lökväxter. Det regnar för lite för att skog skall kunna växa där. Detta område ligger söder om taigan. Bältet sträcker sig utanför Ryssland och i väster där det är lite fuktigare är det bra jordbruksmark. Längre in i Centralasien så har man en del boskap men det är inte all mark som är betesmark. Kostsamma projekt har gjorts med konstbevattning så att man skall kunna odla där. Sovjetunionen var en mycket framgångsrik jordbruksnation. De områdena som var bäst ligger nu i Ukraina och Kazachstan. Rysslands bästa jordbruksmarker ligger vid Volga och norr om Kaukasus. Men det finns jordbruksmarker på andra delar också.


Klimat
I de största delarna av Ryssland innebär bosättning och odling en kamp mot naturen och klimatet, sträng kyla eller svår torka. I Rysslands södra delar finns det subtropiskt klimat, medan några mil norr ut så klarar inte sommaren driva tjälen ur marken. Ryssland har ett fastlandsklimat. Eftersom Ryssland inte har några mildrande hav i närheten så blir det både snabbt och väldigt kallt på vintern. Moskva som ligger 350 mil sydligare än Stockholm har 7 grader kallare medeltemperatur i januari.

De östra delarna av Ryssland har de mest extrema fastlandsklimat, som t.ex. staden Verchojansk, som ligger norr om polcirkeln, har en medeltemperatur på –50oc i januari. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ryssland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Pari Ahmed 2015-10-03

    jättte bra fakta :)

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-16]   Ryssland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7446 [2020-03-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×