Sveriges och Jordens energilösningar år 2050

3 röster
8241 visningar
uppladdat: 2001-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Förnyelsebara


Solkraft

De nuvarande två tekniska lösningarna är inga som kan försörja oss till mer än kanske 5%. Skulle däremot dessa tekniker utvecklas eller en helt ny uppfinnas, framdrivas och utvecklas är solen en stor och stark kraftkälla som kanske skulle kunna producera en 15% av vår energikonsumtion.


Vindkraft

Vindkraftverken är i nuläget bra, men precis som solkraften fortfarande utvecklingsbara. Vindkraften kan dessutom få nya användingsområden om man kommer på bättre och billigare sätt att placera dem på havet. i nuläget tros vindkraften kunna byggas ut till att täcka 10% av Sveriges elkonsumtion, men med förbättrade eller nya tekniska lösningar och användningsområden tror jag att den, precis som solkraften bör kunna täcka 15% av vår elkonsumtion om 50 år.


Vattenkraft

Vattenkraftverken, som är dyra att tillverka och montera i dagsläget, bör också utvecklas för att kunna bli ett framtida val. Annars är de båda starka och driftsäkra. Det finns många outnyttjade forsar och älvar i både Sverige och övriga världen som skulle kunna utnyttjas. Vattenkraften skulle kanske i framtiden kunna täcka i alla fall 10% av vårt energibehov.


Kärnkraft

Kärnkraften tror jag kommer att behålla sin position, ungefär som den är idag, som en stabil, billig och effektiv energikälla. Kanske utvecklas säkerheten ytterligare i kraftverken, samtidigt som gamla och föråldrade verk byts ut till modernare och också säkrare verk. Förvaringen av det använda bränslet kommer troligen att vara en av de större frågorna under åren fram till 2050, men jag tror att frågan definitivt kommer att vara löst vid denna tidpunkt. Redan nu finns bra, väl utvecklade och genomtänkta skisser och planer på vart och hur denna förvaring ska ske.


Biobränsle

Denna kraftutvinning, som sker främst inom värmekraftverk, bidrar inte till växthuseffekten. Utvecklingen sker med nya förbränningsmetoder, som förgasning, och även nya material att förbränna kommer då och då till. Begränsningen inom biobränsleindustrin är vad skogen klarar av. Biobränsle tror jag kommer att kunna producera minst 5% av vår energianvändning.


Naturgas

Även naturgas används främst inom uppvärmning, och påverkar inte heller den växthuseffekten. Gaser är däremot alltid farligt med tanke på de häftiga explosioner som kan äga rum vid läckage. Tillgången är begränsad, men ej inom synhåll. Naturgasen tror jag kan komma att svara för mellan 5 och 10%, beroende på hur prisutvecklingen sker. I nuläget är naturgas dyrt, men om några år kan priset sjunka, beroende på ökad konkurrens och förbättrade pumpanordningar med större kapacitet och även p.g.a. ökade användningsområden.


Fusion

Fusion, den nyutvecklade energikälla som ligger närmast i tiden, är hittills inte en energikälla. För att få ut energin krävs tillförsel av lika mycket energi som utvinns. Fusion kan, om energi lyckas utvinnas, agera räddare i nöden. Med fusion skulle tillgången på vätet, som då skulle användas, räcka i miljarder generationer framöver. Energiproblemen på jorden skulle vara lösta och allting frid och fröjd! Nya framställningsmetoder av energi krävs om kärnkraften anses vara allt för farlig, då naturags, olja, kol och biobränsle är begränsade i tillgång.


Ej förnyelsebara

Olja

Bensin och diesel, två av de viktigaste produkterna av olja, motsvarar ca 35% av världens total energiproduktion i nuläget. Denna höga användning av dessa, mycket miljöfarliga och till växthuseffekten bidragande produkterna, beror till stor grad på samhällets ”olje-anpassade” system och till det billiga priset. Tillgången på olja beräknas räcka i ytterligare 50-100 år. Med andra ord kanske olja inte längre är ett alternativ år 2050, och därmed inte heller något att satsa på. Jag tycker inte att vår konsumtion av olja ska behöva gå så långt som till sista droppen. Då kan det vara för sent.


Kol

Kol bidrar till växthuseffekten, finns i begränsad tillgång, och smutsar dessutom ned mycket (en av de nackdelar som fått flest producenter att vända kolen ryggen, då allmänheten reagerat mycket starkt på detta). De gruvor som finns har också väckt allmänhetens uppmärksamhet, då de flesta anställda får utkämpa ett helvete likt Dantes då de bryter kolen. brytningen kommer dock att fortsätta, då kol är användbart till mängder av andra ändamål, som blyertspennor. Kolens framtid sträcker sig, enligt mig, inte så långt som till 2050.


Övrigt

Lagring

Lagringen av energi, som är extra viktig för sol, vatten och vindkraft, tror jag också ska kunna utvecklas. Utvecklingen ska då gå i riktning mot att förlora så lite energi som möjligt under lagring och vid transporteringen av strömmen till lagringsenheten.


Människan och de energikrävande produkterna

Människan själv måste också lägga ned mer kraft för att elektriciteten ska kunna räcka till i framtiden. Att spara el genom att släcka lampor som ej används och genom att använda energisnåla produkter kan sänka konsumtionen mycket. Utvecklingen av energisnåla produkter är också en viktig del i utvecklingen för ett energisamhälle. Kanske kan energikonsumtionen, med hjälp av bättre produkter och mer medvetna människor, minskas med en eller några procent.

Äger verkligen någon växthuseffekt rum, och vad kan den ändra på?
Frågan om växthuseffekten verkligen äger rum, vad det i sådana fall beror på, och va...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sveriges och Jordens energilösningar år 2050

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-19]   Sveriges och Jordens energilösningar år 2050
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=736 [2019-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×