Ericsson analyserat -04

2 röster
6663 visningar
uppladdat: 2006-12-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
”Förstå våra kunders möjligheter och behov samt tillhandahålla kommunikationslösningar bättre än våra konkurrenter.” Hemsida: www.ericsson.com

Ett arbete om Sveriges största Telecom-företag av: Filip Bärneman, Patrik Öhman, David Norell, Martin Höglund och Pelle Whalberg.


INDEX

Ericssons historia……………………………………..2
SOFT-analys……………………………….…..……..2-3
Ericssons lönsamhetsutveckling…………….…..……3-4
Bilaga 1: Intervju med Mikael Norell……….…...…...5
Bilaga 2: Femårs översikt, från Ericsson…….…..…...6-7
Bilaga 3: Aktiens värdeförändring under fem år……..8ERICSSONS HISTORIA

Lars Magnus Ericsson, grundaren av det idag största och avsevärt mest omtalade företaget i Sverige, började sin karriär med L.M Ericsson år1876. I den lilla telegraf/telefon verkstaden på Drottninggatan i Stockholm fick företaget ett lyft då Bells telefon år 1877 började säljas i Sverige. Den lilla verkstaden blev tillhållet för den verksamhet som förbättrade och sålde Bells telefon. Detta leder fram till att Ericsson får vara med och producera delar av den nu massproducerade telefonen som i och med införingen av Rikstelefonen sprids till de flesta hemmen i hela Sverige.

Nästa steg i utvecklingen kom då L.M Ericssons fabriker överläts till det nybildade AB L.M Ericsson & Co. Här var han själv vd i 20 år, vilket är det längsta någon ledare inom företaget någonsin suttit. Under denna tid var företagets åliggande tillsammans med att fabricera telefoner att förse marknaden med telefonväxlar, vilket kom att bli väldigt viktigt i det kommande samarbetet med Televerket. Detta samarbete var till en början väldigt delat då båda företagen arbetade på egna projekt. Men när flera år gått blev båda företagen införstådda med att ett närmare samarbete skulle vara gynnsamt och det gemensamma företaget ELLEMTEL bildades.

Detta nya företags största uppgift kom att bli att tillverka den nya helt elektroniska telefonväxeln AXE. Detta kom att bli en av Ericssons största prestationer på världsmarknaden då de först endast lyckades sälja några enstaka växlar till bland annat Frankrike, men sedan när Australien, som är känd för sin kunskap inom området la en stororder hos ELLEMTEL lossnade allt och Ericsson blev ett stort namn på världsmarknaden.

Under tiden som företag mest inom Sveriges väggar producerade Ericsson en hel del uppfinningar bland annat Ericofonen som var så nyskapande att den har ett högt samlarvärde idag. Samt att Ericsson faktiskt var den första som gjorde en handlösa telefon, den kom på 1960 talet och den idén använder vi ju fortfarande idag. Utvecklingen inom företaget leder sakta fram till den mobiltelefonsproduktion som Ericsson under en lång period styrde och var ledande inom.

Det som vi idag ser som en av de stora händelserna i Ericssons historia är när de 2001 delade upp sin verksamhet så att mobilsidan slogs samman med Sony till Sony Ericsson, vilket fortfarande är bland toppen av mobilföretagen. Kvar av L.M Ericsson finns huvudsakliga forsknings- och entreprenörverksamheten vilket har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm.


SOFT-ANALYS

Starka sidor - Som de flesta redan vet är Ericsson ett av de internationella företag som sysslar med utveckling och framställning av system, som står i centrum på dagens marknad. De säljer även tjänster för både mobil och fast kommunikation till nätoperatörer. Trots det faktum att bolagets huvudkontor ligger i Sverige har företaget lyckats etablerat sig enormt utomlands. Som nämnts tidigare beror framgångarna till en stor del av resultatet från långsiktiga investeringar inom teknikutveckling.

Ericsson har även stor nytta av är sitt marknadsvärde som ett pålitligt företag. Som exempel kan nämnas själva märket Ericsson, ”med de tre korvarna”, som har stor respekt både in- och utrikes.

Det var även Ericsson som konkurrerade med det statliga bolaget Televerket och senare krossade monopolet. Dessa sidor har lagt grunden till det faktum att Ericsson är och förblir troget till Sveriges befolkning. Ericsson kan också med trygghet klassas som det genom tidernas största svenskägda företag inom Telecom-branschen.

Möjligheter - Ericsson är ett familjeföretag, dvs. majoriteten av den svenska befolkningen vill se en stabil tillväxt. Bolaget analyseras regelbundet och frågan om Ericsson kommer att fortsätta vara ledande på den svenska markanden inom sin bransch är något som många aktieägare idag ställer sig. Trots det stora börsraset under 2002 så ser marknaden idag ljus ut, nya tecken på tillväxt börjar synas och med tanke på det senaste kvartalets vinster tyder detta på att Ericsson har stabiliserats på nytt. Företagets största framtidsvision är att bli världsledande inom Telecom-tillverkning.

Svaga punkter – Om vi ser på företaget som helhet så är det väldigt svår att hitta några konkreta tecken på svagheter. Men om man ser på det faktum att aktieägarna i bolaget har ett stort inflytande samt att Ericsson alltid varit svagt för risktagande. Då kan en av Ericssons svagare sidor vara att de på längre sikt kan bli väldigt pressat inom Telecom-sektorn. Eftersom mindre företag, som har tidigare haft svårt att slåss internationellt, kommer att få nya möjligheter tack vare de nya EU-reglerna. Detta kan på lång sikt öppna en mer globar marknad och försätta Ericsson med många nya konkurrenter. Dessa kan i sin tur vara villiga att pressa marginalerna på både Ericssons och hela industrins priser.

Konkurrenter – Ericssons största konkurrent på den internationella marknaden är för tillfället det amerikanska bolaget Lucent Technologies. De är det världsledande företaget inom Telecom-industrin just nu. Även andra tillverkare av datakommunikationsutrustning, såsom Nokia, Philips eller Siemens, är direkta konkurrenter till Ericsson samt de andra Telecom-tillverkarna.


ERICSSONS LÖNSAMHETSUTVECKLING

Ericsson har under de tre senaste åren jobbat på att minska sin förlust, från år 2001 till 2003. De hade år 2001 en förlust på 21 264 Mkr, denna siffra var 2003, 10 844 Mkr. Samtidigt som förlusten har minskat har även faktureringen dvs. den kostand för utskickningen av räkningar, minskat under denna period med nästan 50 %.

År 2001 hade Ericsson en fakturering på 231 839 Mkr som år 2003 var nere på 117 738 Mkr. Detta har blivit så i och med att efterfrågan har blivit något mindre efter IT-raset.

Nyckeltal - Avkastningen på det egna kapitalet, som är ett tal som visar hur företagets markandmässiga förräntning ser ut. Denna siffra har sedan raset som skedde efter år 2001 där det låg på 26,5 % rasat ner 2002 till -26,7 % efter det har avkastningen sakta men säkert fått en positiv utveckling och vid bokslutet år 2003 låg procentsatsen på -16,2 % håll. Att denna siffra ännu är så låg är för att de inte har kunnat återhämta sig från IT-kraschen.

Soliditeten som visar hur ett företag har potential att betala av långfristiga skulder har däremot vuxit sedan år 2001 det hela med 6,3 procentenheter, från 28,1 % till 34,4 %.

Likviditeten som är ett sätt att visa företagets möjligteter att betala kortfristiga skulder låg år 2003 på 240 %. Detta innebär att Ericsson kan ta ett fall på kortsikt och även klara sig ur det utan några större problem.

Vinstmarginalen har även den fått ett bättre värde den har stigit från -9,7 % till
-6,2 %. Vilket visar att lönsamheten är på väg åt det positiva värdet.

Vinsten på aktie har också stigit lite detta från år 2001 på -1,94 till år 2003 till 0,69. Detta visar att aktien börjar växa sig .

Utdelningen per aktien har dock under perioden 2001 -2003 legat på samma siffra nämligen 0, detta kan bero dels att det inte funnits något kapital över till att dela ut dels har man kanske även använt detta kapital till att betala skulder och annat.

Under 2004 har samtliga kvartalsrapporter givit ett positivt resultat och visat vinstsiffror, detta visar att Ericsson har kommit är på väg ur den stora svackan som drabbade företaget under IT-kraschen.Bilaga 1 - Intervju med Mikael Norell, chef för Financial Control för Ericsson AB.

Hur kommer Ericsson att se ut om tio år?
- Ericsson har gått ihop med någon/några konkurrenter, som Nokia eller Siemens.
- Utför mycket tjänster åt sina kunder (operatörerna – Vodaphone, Telia sonera etc).
- Färre anställda i förhållande till faktureringen.
- Större andel konsumentprodukter

Lönsamhetsutveckling?
- Större konkurrens, mindre marginal, vinst på stora volymer, ständig fokus på att reducera kostnaderna.

Framtidsvisioner?
- Vara världsledande inom telekommunikation. Större marknadsandelar i system och telefoner.
- Fast telefoni helt borta, ersatt av mobiltelefoni som innehåller ett stort utbud av tjänster
- Utöka utbudet av produkter och tjänster, såsom hemmabio, musik, TV, PC etc.

Affärsidé?
- Vara världsledande och vinstgivande.
- Värna för yrkesskicklighet, ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ericsson analyserat -04

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-19]   Ericsson analyserat -04
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7353 [2019-08-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×