Stress - Varför blir vi stressade?

9 röster
31602 visningar
uppladdat: 2006-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning
Mitt syfte med denna uppsats var att ge svaren på de viktigaste frågorna om stress, som jag tror att de stressade vill ha svar på. Mina frågor som jag besvarade var; varför vi blir stressade, vad som händer i kroppen, behandlingar och vad man själv kunde göra åt stressen.

Stress har funnits sedan stenåldern då kroppen reagerade med stress när den var hotad av till exempel ett rovdjur. Det är inte all stress som är negativ det finns även positiv stress, den positiva stressen är när den är kortvarig. Den negativa stressen är den långvariga och det är den långvariga som är skadlig för kroppen.

Varför vi blev stressade beror bland annat på våra egna krav på oss, vi ställer helt enkelt högre krav än vad vi klarar av, en annan orsak kan vara att vi inte låter kroppen få den vila den behöver.

När vi blir stressade reagerar kroppen med att meddela hjärnan detta och den skickar i sin tur ut en stressimpuls till olika organ i kroppen, som förbereder sig för kamp eller flykt. Under långvarig stress kan det vara skadligt för kroppen, stresshormonet kortisol förminskar hjärnan och immunförsvaret försvagas och vi blir på så sätt mer mottaglig för olika sjukdomar som till exempel diabetes och bukfetma.

Det finns ingen behandling mot stressen, bara mot sjukdomarna man kan få av den. Ska man bli av med stressen får man själv göra något åt den genom till exempel avslappningsövningar och motion.Innehållsförteckning

1. Inledning
1.1. Bakgrund
1.2. Syfte
1.3. Metod

2. Stress
2.1. Varför blir vi stressade
2.2. Vad händer i kroppen när vi blir stressade
2.3. Behandling mot stress
2.4. Vad man själv kan göra mot stressen

3. Slutsats1. Inledning

1.1. Bakgrund

Den huvudsakliga anledningen till att jag valde att skriva om stress är att de flesta troligen har känt sig stressade någon gång, men inte förstått varför man har blivit det eller vad man kan göra åt det, om det är något man själv kan göra eller om man måste kontakta en läkare och få hjälp därigenom. En annan orsak till att jag valde att skriva om detta ämne är att jag är intresserad av vad som händer i kroppen när vi blir stressade. Att jag själv har varit drabbad av magkatarr har bidragit till mitt intresse för detta ämne.


1.2. Syfte

Med denna uppsats vill jag ta fram och svara på de viktigaste frågorna som de som är drabbade av stress säkert vill ha ett svar på, frågor som jag själv ville ha svar på när jag var drabbad av stress. Utöver de här frågorna så kommer jag att lyfta fram att all stress inte är negativ, att det finns positiv stress också.

De frågor som jag tänker besvara är:
• Varför blir vi stressade?
• Vad händer i kroppen när vi blir stressade?
• Hur behandlar man stress?
• Vad kan man själv göra mot stressen?


1.3. Metod

För att ta reda på svaren på de frågorna jag valde att ställa, använde jag Internet för att finna den fakta jag behövde. Det var inga problem med att hitta fakta, att bara skriva stress i en sökruta på Internet gav miljontals träffar. Därför valde jag att koncentrera mig på att söka svaren på de frågor jag valde att ställa, genom att söka på mina frågor eller liknande.

Det svåraste med detta arbete var att välja vilken fakta jag kunde ha användning för och försöka få med så mycket som möjligt fakta i mitt arbete utan att överskrida antal sidor vi fick ha.


2. Stress

2.1. Varför blir vi stressade?

Stress är ingen ny sjukdom, den har funnits ända sedan stenåldern kanske ännu längre. På stenåldern var stressen annorlunda än vad den är idag, på stenåldern blev vi stressade när vi till exempel blev attackerad av ett rovdjur och då föreberedde sig kroppen på kamp eller flykt. Det är samma sak idag när du inte hinner göra det du ska göra och du stressar upp dig för det, tror kroppen att du svävar i livsfara och förbereder sig på kamp eller flykt, men det här är en helt annan fara som på sätt och vis är farligare. På stenåldern kunde man fly från rovdjuret eller döda det för att få mat och när man har lyckats fly eller dödat rovdjuret lugnar kroppen ner sig, men idag är det annorlunda det är inget rovdjur som hotar oss utan det är arbetet och många andra saker som påverkar oss och på längre sikt.

Man kan vara stressad på olika vis, därför är det inte alltid så farligt att vara stressad som man kan tro, det finns både positiv och negativ stress. Positiv stress är i början av stressen då kroppen pumpar ut adrenalin och kortisol som ökar energinivån som gör att vi presterar bättre. Positiv stress är när den är kortvarig, därför är det lätt att den positiva stressen övergår till negativ stress om man inte låter kroppen återhämta sig. Det är den långvariga, den så kallade negativa stressen som är farlig.

Har man varit stressad länge, det vill säga om man är drabbad av negativ stress, presterar man sämre än innan och då är det lätt att hamn i en ond cirkel. När man pratar om en ond cirkel inom stress, menar man att man till exempel kommer efter i arbetet och sysslorna och därför väljer att göra klart det innan man går och lägger sig. Hade man valt att gå och lägga sig i stället hade kroppen fått en chans att återhämta sig, vilket den gör när den får vila, men när kroppen inte får den vila den behöver, behövs det därför inte mycket för att vi ska bli stressade igen, mindre än vad som behövdes tidigare.

Att vi blir stressade finns det flera orsaker till, några av de orsakerna kan vara att man ställer för höga krav på sig själv eller att någon annan gör det och det kan även bero på relationsproblem. De här orsakerna är bara några få av många andra orsaker som gör oss stressade. Ska man nämna fler saker som kan göra oss stressade är att vi blir påverkade av andras bekymmer och problem och att vi tar mer hand om andra än om oss själva.


2.2. Vad händer i kroppen när vi blir stressade?

Som jag nämnde i förgående avsnitt så tror kroppen att vi svävar i livsfara när vi blir stressade och kroppen som fungerar på samma sätt idag som den gjorde på stenåldern, då ett rovdjur kunde hota oss, förbereder sig på samma sätt idag som på stenåldern genom att rusta sig inför den kommande ansträngningen och för eventuell skada, det vill säga att den rustar sig för kamp eller flykt.

Det är mycket som händer i kroppen när den förbereder sig, men det hela börjar i hjärnan. När kroppen känner press på sig skickar den en signal till hjärnan som tolkar signalen. När hjärnan har tolkat signalen skickar den ut stressimpulser som sätter fart på en mängd reaktioner i kroppen, binjurarna är ett av de första organen som får en impuls av hjärnan. Denna impuls gör att binjurarna börjar producera stresshormonerna som är adrenalin, noradrenalin och kortisol, dessa stresshormoner gör att vår energinivå ökar och att vi presterar bättre, men endast om stressen är under kort tid, är det under en längre tid får vi svårt att koncentrera oss.

Kroppen som tror att ens liv svävar i fara gör att hjärta, blodkärl och lungorna är också bland de första som får impulsen från hjärnan. Impulsen till hjärtat gör att den slår snabbare och pumpar ut mer blod till de organen som behöver det, bland annat musklerna. Impulsen till lungorna gör att andningen blir snabbare för att öka syresättningen till andra organ och blodkärlen drar ihop sig samtidigt som koaguleringsförmågan ökar, detta gör kroppen för eventuell skada (från rovdjuret).

När kroppen rustar sig för kamp eller flykt står vissa organ på sparlåga, mage och tarmar är några av dem. När vi blir stressade får mage och tarmar inte lika mycket blod som annars och detta gör att de drar ner på sin aktivitet. Blodet går istället till muskler, hjärta och lungor som behöver det inför den kommande ansträngningen.

När man har varit stressad under en längre tid krymper hjärnan och man kan få cellskador i storhjärnan. Att man kan få cellskador beror på stresshormonet kortisol, som gör att hjärnan krymper och på så sätt skadas cellerna. Detta gör att de skadar minnesfunktionerna som inlärda minnen och korttidsminnet, vilket resulterar i att vi blir glömska.

När man är stressad och kroppen inte får en chans att återhämta sig, kan kroppen ta stor skada av detta och det kan i sin tur leda till allvarliga sjukdomar. Några av de sjukdomar man kan drabbas av när man varit stressad en längre tid är; depression, panikångest, magkatarr, magsår, högt blodtryck, ryggskott, bukfetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Att man blir drabbad av sjukdomar på grund av stressen, beror på att immunförsvaret inte fungerar som det ska när man har varit stressad en längre tid, är man stressad under en kort period och låter kroppen vila stärks immunförsvaret men under en längre period av stress och kroppen inte får den vila den behöver försvagas immunförsvaret och på så sätt är det lättare att drabbas av de olika sjukdomarna.


2.3. Behandling mot stress

För själva stressen finns det ingen medicin, men har man varit stressad en längre tid och drabbats av en sjukdom, kan man få medicin till just den sjukdomen. Som jag nämnde tidigare finns det många olika sjukdomar man kan drabbas av när man är stressad och till de olika sjukdomarna finns det många olika mediciner man kan få, både receptfria och receptbelagda. Det flesta medicinerna mot de olika sjukdomarna är receptbelagda, kan man inte själv göra att stressen lägger sig ska man rådgöra med en läkare, speciellt om man misstänker att stressen har gått så långt att man har drabbats av en sjukdom.

Drabbas man till exempel av magsår finns det en mängd olika mediciner mot detta, några av de mediciner som finns mot magsår är Acinil och Tagamet och båda är receptbelagda. Skulle stressen gå så långt att du blir drabbad av depression finns det läkemedel som Tryptizol och Ludiomil och även dessa är receptbelagda.

Ibland kan det vara bättre att åtgärda stressen och inte bara följdsjukdomarna, det man kan göra åt stressen är väldigt mycket och det mesta är bara du själv som kan göra.


2.4. Vad man själv kan göra mot stressen

Det är en god början att ta reda på hur pass stressad man är och det kan man enkelt göra genom att göra ett stresstest på Internet, på netdoktor.passagen.se och på halsolinjen.nu är bara två av många andra sidor som har stresstest. Man kan lätt leta upp fler sidor genom att bara söka på ”stresstest” på till exempel www.eniro.se.

För att själv kunna göra något åt stressen måste man inse att man är stressad och ta sig tid till att göra något åt det, även om man känner att man inte har den där tiden. Till att börja med kan man skriva en lista på saker som stressar en och vilka krav man ställer på sig själv. Efter det ska man börja fundera på vad man kan göra åt de där sakerna som stressar, om det är något man kan ändra på som till exempel sänka dina krav på dig själv.

Det finns flera saker man kan göra något åt när man är stressad, saker som du kanske inte är medveten om att du gör. Gå du för fort ska du sakta ner och gå långsamt, andas du i korta snabba andetag ska du dra några djupa andetag, äta långsamt och inte framför TV:n och en annan sak som man kan göra är att börja motionera eller kanske motionera mer.

Det finns som sagt mycket man själv kan göra åt stressen, en av de här sakerna man kan göra själv är att göra några avslappningsövningar. Vet du inte några avslappnings övningar kan man låna en bok eller kassettband på biblioteket eller så kan man söka avslappningsövningar på Internet. Det finns många böcker i biblioteken som handlar om avslappning och det finns många sidor på Internet som också handlar om det, en av dessa många sidor på Internet är sjukvardsradgivningen.se där du kan får tips på både korta och långa övningar för hela kroppen, men det är viktigt att du får ett stort stöd av din omgivning.


3. Slutsats

Stress är inget nytt och att det har funnits mycket länge, det är många i dagens samhälle som är stressade men vet inte varför de är det och jag tro att det är mycket få personer som vet vad som egentligen händer i kroppen när den reagerar med stress. I och med att det är så få som vet vad som händer i kroppen tror jag att det spelar stor roll i varför alla inte vet vad de egentligen kan göra mot stressen. Där kan jag dra slutsatsen att det är nödvändigt att ge mer information på olika avslappningsövningar och tips för att förändra sin tillvaro och på så sätt få ner stressen.

Kroppen som reagerar på samma sätt idag som den gjorde på stenåldern, kan ta stor skada av dagens stress. På stenåldern var det bara ett rovdjur som kunde göra oss stressade, medan i dagens samhälla är det en mängd faktorer som spelar in allt från sina egna krav, arbetet, skolan och hemförhållandena. Att det är fler faktorer som kan göra oss stressade idag gör mig ganska säker på, att ju fler faktorer det finns som kan stressa oss desto fler människor kommer att bli stressade.

Jag tror att samhället skulle må bra av att en grupp av till exempel läkare kom ut i skolar och på arbeten och berättade om stress, vad den gör med kroppen, hur skadlig den kan bli och vad man kan göra för att förhindra stressen. Att mer information om stress och behandling kommer ut och bättre arbetsvillkor, tror jag kommer att kunna förebygga en del av stressfa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Stress - Varför blir vi stressade?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-01

    bra jobbat...och bra fakta att

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-06]   Stress - Varför blir vi stressade?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7272 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×