Buddhismen och Shintoismen

5 röster
16869 visningar
uppladdat: 2006-12-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Inledning

Jag ska skriva om buddhismen och shintoismen. Jag kommer att förklara hur de olika religionerna ser ut och jämföra skillnader.

1.2 Mål och frågeställningar

Vad betyder Buddhalegenden idag och vilken inverkan har det han sade på samhället?
Hur fungerar shintoismen och buddhismen?
Hur skiljer sig buddhismens olika riktningar?
Vad skiljer sig/är detsamma hos japanska religioner och Buddhismen?

2. Fakta/Undersökning
2.2 Vem var Buddha?

Buddha var från början en prins vid namn Siddharta Gautama. Hans far ville skydda honom från allt ont, därför fick Siddharta aldrig lämna palatset. I palatset fanns allt en människa kunde drömma om; god mat, fina kläder, mycket utrymme och trevligt sällskap.
Men en dag smet Siddharta ut från palatset med en av sina tjänare. När han kom ut såg han först en gammal man, sen en sjuk man och sist en död man. Siddharta blev förskräckt, han visste inget om ålderdom, sjukdom eller döden. Han fann livet meningslöst, men på väg hem mötte han en munk som levde i asket. Siddharta testade att leva i asket ett tag, men han fann ingen inre ro. Nu hade han både plågat sin kropp och levt i njutning, men inget gav upplysning. Istället testade Siddharta meditation, då fann han upplysning och blev Buddha.
Buddha började predika om hur man ska leva. Han sade t.ex. att det inte finns några gudar man ska be till. Enligt Buddha finns det fyra ädla sanningar:
1. Allt är lidande.
2. Man måste finna orsaken till lidandet.
3. Upphäva lidandet.
4. Hitta vägen till att upphäva lidandet.
Vägen till att upphäva lidandet och vägen till upplysning är den åttafaldiga vägen. Den består av åtta punkter:
· Rätt vaksamhet.
· Rätt meditation.
· Rätt kunskap.
· Rätt sinnelag.
· Rätt tal.
· Rätt handlande.
· Rätt liv.
· Rätt strävan.2.3 Hur skiljer sig Buddhismens olika riktningar?

Det finns två stora riktningar inom Buddhismen, theravada och mahayana. Theravada betyder ”den lilla vagnen” och finns främst i Burma, Laos, Vietnam, Thailand, Kambodja och Sri Lanka. Anledningen till att det kallas ”den lilla vagnen” är att det är mest en frälsning för munkar och nunnor. Nirvana ses som ett tillstånd.

Mahayana betyder ”den stora vagnen” och finns bl.a. i Tibet, Nepal och Buthan. Det flesta blir frälsta och nirvana tros vara ett paradis. Andra religioner har blandat sig in och Buddha betraktas som en gud man offrar och ber till. Theravada ses ibland som egoistisk av mahayana för att dom är mer inriktade på sin egen frälsning.

2.4 Japanska religioner.

De fyra viktigaste religionerna i Japan är shintoismen, kristendomen, buddhismen och konfucianismen. Konfucianismen kommer egentligen ifrån Kina, kristendomen från väst och buddhismen ursprungligen från Indien. Alltså är shintoismen (shinto) Japans urreligion.
Shinto är en animistisk tro, alltså tror man att allt har en ande. Andar kallas också för kami, och man tror att människorna blir kamis efter döden. Shinto har inte någon grundare, och religionen kan variera. Bland annat så skiljer sig skrift, lära och riter från plats till plats. För en shintoanhängare är landet, naturen, familjen och folket väldigt viktigt. Man förväntas vara arbetsam, plikttrogen, självbehärskad och hederlig.
Enligt shinto så föds man god men blir nedsmutsad av ondska. Därför finns det olika reningsriter där man ofta använder salt, eld eller vatten.
Det är inte ovanligt att man offrar och ber till olika gudar. En gud är t.ex. Amaterasu, solgudinna som skapade Japan. Man har dyrkat henne länge och tror att kejsarfamiljen kommer från henne.

I buddhismen finns också tron på andar. De flesta buddhister mediterar. Det finns fem bud för ”vanliga” människor:
1. Döda inte.
2. Stjäl inte.
3. Lev kyskt.
4. Ljug inte.
5. Använd inte berusningsmedel.
Munkar ska däremot vara föredömen och lever därför i celibat, dom äter inte efter
kl. 12, sover inte i en bred säng, pryder sig inte, tar inte mot pengar och äger endast fem saker.
Dessa fem saker är: orangefärgade kläder, gördel och nål, matskål, sil och rakkniv. Buddhismens heliga skrift heter Tipitaka och den innehåller bud om hur man ska leva, filosofi och Buddhas liv och lära.


2.5 Shintoismen/Buddhismen

En likhet mellan buddhismen och shinto är tron på andar. Man tror att allt har en ande, alla träd, stenar och människor till exempel. Annars skiljer sig de båda religionerna på de flesta punkter. I buddhismen betonar man mer att man ska vara god mot alla, men i shintoismen ska man arbetsam, plikttrogen, självbehärskad och hederlig.

3. Analys/Fördjupning
3.2 Hur kan man tolka Buddhalegenden?

Buddhalegenden kan tolkas som ett exempel på att buddhismens grunder stämmer. Alltså att om man mediterar och lever efter den åttafaldiga vägen så når man upplysning. Siddharta Gautama gjorde det och han nådde upplysning. Han var god och levde kyskt (efter att han blev Buddha alltså), men han visade också att han kan ändra på sin situation. Han levde först rikt och syndigt och sedan ett bra liv.

3.3 Den åttafaldiga vägen.

Den första av den åttafaldiga vägen är ”rätt kunskap”. Med det menas det att man ska fullt förstå de fyra ädla sanningarna. Det beror nog på att Buddha ville att hans efterföljare skulle förstå det han sade, inte bara tro på det.
Den andra är ”rätt sinnelag”. Det betyder att man ska vara fri från begär och onda tankar. Anledningen till det är att man måste bli av med tankarna innan man blir av med handlingarna.
Den tredje är ”rätt tal”. Det innebär att man inte ljuger eller pratar strunt. Då kan man såra andra människor och det ställer bara till problem.
Den fjärde är ”rätt handlande”. Det betyder att man inte ska döda, leva lösaktigt eller stjäla. Gör man det kan man skada andra och det är inte bra.
Den femte är ”rätt liv”. Med det menas det att man tjänar sitt levebröd utan att skada andra. Buddhismen är en väldigt osjälvisk religion och många punkter i den åttafaldiga vägen går ut på att inte skada andra.
Den sjätte är ”rätt strävan”, alltså att man stävar efter att göra det goda och ta avstånd från det onda. Det ska man göra för att leva bra och bekämpa ondskan.
Den sjunde är ”rätt vaksamhet”. Man ska tänka på vad man gör och inte bry sig om impulser. Det innebär at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Buddhismen och Shintoismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-01]   Buddhismen och Shintoismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7242 [2020-08-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×