Ulandia- ett u-land med alla probelm ett u-land kan ha

5435 visningar
uppladdat: 2006-11-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ekonomi:

Punkt 6:
Orsak: De rika människorna tar över de stora delar odlad jordbruk som resten av folket kan behöva.

Konsekvens: Eftersom att de rika har den stora delen av den odlade jorden så får inte de fattiga lika mycket mat som de behöver och detta för att de rika tar mycket betalt för maten. Mer konsekvenser kan vara att om de rika har det mesta av all odlingsmark så vill dem inte riktigt sälja sin vinst det de utomstående länderna och på så vis så förlorar landet pengar.

Åtgärd: Politikerna kan ta en del av marken från de rika och se till så att man kan sälja varor till andra länder så att man kan få in mer pengar och om man gör det så får folket mer mat och behöver inte svälta lika mycket.


Punkt 7:
Orsak: Det finns inga industrier som kan ge året om jobb.

Konsekvens: Människorna får ingenting att leva för under vintern de människor som inte har något jobb alls skickar ut sina barn för att få ihop pengar. Landet förlorar på att människor inte arbetar.

Åtgärd: Man får se till att det finns mera jobb. Landet får in mer skatt om alla vuxna i landet arbetar så det tjänar landet på. Man får också se till att det finns minst en industri som det arbetas på året om så att landet får in skatt året om.


Punkt 8:
Orsak: Mer pengar i import än export.

Konsekvens: De måste låna pengar till att köpa vapen efter som att importen kostar mer än export. Och att låna pengar kostar pengar (ränta) alltså förlorar landet mer pengar på det.

Åtgärd: Man måste fixa ”kriget” med Pankuela så att de kan hoppa över att köpa dyra avancerade vapen då sjunker importen. Sen ska dem satsa mer på industrin och jordbruken. På så sett kan de kanske se till att kunna sälja strösocker istället för att bara sälja sockerrör och få mer pengar i exporten. Det vinner landet mkt mer på.


Punkt 10:
Orsak: För lite arbeten.

Konsekvens: Folket går rastlösa och kan inte leva samma liv som de skulle ha gjort om de hade haft mer pengar. Och i slut ändan så leder det bara till att föräldrarna låter barnen arbeta för att familjen ska kunna överleva.

Åtgärd: Man får se till att lönerna blir högre för arbetarna och på så sett så kanske fler människor börjar arbeta och jordbruken och industrin och alla andra arbetsplatser får mer hjälp och då kanske allting går bättre.

Punkt 13:
Orsak: Dåliga investeringar i annan industri.

Konsekvens: Utifall att priset på socker sjunker så sjunker inkomsterna till landet och utifall att ett annat land gör en stört marknad på socker så har Ulandia tappat en väldigt stor del av inkomsterna.

Åtgärd: Landet måste börja med att odla andra saker som de kan sälja utåt så att de inte blir utan inkomster utifall att sockret sjunker i pris. Då har de något annat att leva på. Och de ska se till att ha något som kan arbetas med året om.


Punkt 16:
Orsak: Andra länder äger större delen av Ulandias industrier och gruvor.

Konsekvens: Ulandia får inte sina vinster som de egentligen skulle ha om de hade haft sina industrier och sina gruvor istället för att ett annat land har dem.

Åtgärd: Ulandia ska försöka få tillbaka sina gruvor och sin industrimarknad så att landet tjänar på att de har sina gruvor som de säkert skulle kunna hitta guld eller diamanter i och på så sätt sälja det och få massa pengar på det och då går landet i vinst.


Punkt 17:
Orsak: För mycket pengar går till försvaret.

Konsekvens: De satsar för lite på utbildningen vilket ger människorna sämre utbildning. De satsar också för lite på sjukvården vilket gör att människorna inte får de mediciner de kanske behöver och inte heller den hjälp de behöver. Det landet sattsar mest på som de egentligen inte borde satsa på är försvaret och onödiga vapen till försvaret.

Åtgärd: De borde lära sig de hur de ska spendera sin budget. De ska tillexempel satsa mer på utbildningen och sjukvården så att befolkningen lever lite längre och så att de har en bättre utbildning. De borde inte satsa så mycket på försvaret och på att köpa vapen och sådant. om de bara löser konflikten med Pankuela så att det inte är något krig mellan dem längre så att de slipper satsa så mycket på vapen på det sättet tjänar landet mer pengar efter som att de inte satsar på onödiga saker. De borde dryga ut så att utbildning och sjukvård har mer än 50 % av budgeten och försvaret och ”övrigt” får dela på resten av budgeten.


Punkt 18:
Orsak: Dåligt satsat på kommunikationer.

Konsekvens: Befolkningen kan inte ta sig så lätt till olika ställen för att hälsa på släkten eller komma tilljobbet t.ex.

Åtgärd: Den här frågan hänger ihop lite med frågan numer 17. Man borde satsa ”övrigt” budgeten lite mer på kommunikation så att folket kan ta sig lättare och snabbare till jobbet eller släktingarna eller vart dem nu ska. På det sättet så kanske man kan få en del av folket att flytta ut till landet också.


Punkt 19:
Orsak: De rika betalar för lite och för få jobbar.

Konsekvens: Landet får inte in pengar eftersom att alla i landet inte jobbar. Sen så betalar inte de rika i landet lika mycket som de borde göra.

Åtgärd: För att fixa det här så måste de rika betala högre skatt så att skatten inte behöver höjas så mycket för de inte så rika invånarna. Sen så ska man sänka skatten för de fattiga i landet.


Punkt 25:
Orsak: Barnen får arbeta för att föräldrarna inte har tillräckligt med pengar.

Konsekvens: Barnen måste arbeta och blir utarbetade i förtid och kanske dör snabbare. Föräldrarna har för lite pengar för att kunna försörja familjen själva.

Åtgärd: Man får höja pensionen och börja med den redan vid första jobbet man har. Så att alla får pension och har pengar när de pensionerar sig. De rika ska inte få alla pengar.


Punkt 26:
Orsak: Ulandia har svårt att komma in på rika länders marknad.

Konsekvens: Eftersom att det blir svårt för landet att komma in i rika länders marknad(EU) (det är svårare för andra länder att komma in eftersom att de inte är med i EU). Och de behöver betala mer i skatt för att få komma in och sälja sina varor. Eftersom att I-länderna tar betalt så går U-länderna i back eftersom att I-länderna inte vill betala så mycket för varorna.

Åtgärd: De kanske ska försöka att komma in i någon av de rika ländernas grupper så att det kanske blir lättare att få sina varor sålda och så de slipper betala all skatt när de ska in genom tullarna. De kan också komma på något som I-länderna inte har så stor tillgång till som befolkningen i I-länderna vill ha och så kan Ulandia ta mer betalt för den produkten.


Politik:

Punkt 2:
Orsak: Militärerna och diktaturen styr över landet.

Konsekvens: Efter som att diktaturen och militären styr över landet så kan de göra i stort sett vad de vill med landet och de kan sänka lönerna, stänga ner jordbruk och industrier och de kan göra mycket medlandet. Men egentligen så kan diktatorn göra bra saker för landet också som att sätta in en gräns på hur många barn man får ha, skoltvång med mera och det kan han göra utan att fråga folket om vad de tycker om det. Men att militärerna och diktaturerna förstör också landet på så sett att de inte lyssnar på vad folket vill ha och göra och att de huks fluks bara kan starta ett krig eller hugga ner skogen i hopp om att de ska tjäna mer pengar på att kunna sälja plankor och papper t.ex. Militärerna kan komma och lägga ner en industrifabrik för att de just har lärt sig att göra bomber och nu vill de göra bomber som de kan sälja till andra länder för att få pengar och så kan de använda dem själva för att t.ex. bomba Pankuela.

Åtgärd: Egentligen så borde de ändra till demokrati så att folket kanske kan få igenom några viljor men ändå att politikerna bestämmer vissa saker. De borde också göra sig av med militärerna från att ha makt. För att de kan göra hemska saker mot folket.


Punkt 9:
Orsak: Begränsad yttrandefriheter.

Konsekvens: Det kommer inte fram några nya idéer och då blir det inga förändringar i landet.

Åtgärd: Man får ta bort censuren och införa yttrandefrihet i landet.


Punkt 12:
Orsak: Konflikt med grannlandet Pankuela.

Konsekvens: För mycket pengar går till att försöka vinna konflikten mot Pankuela då man köper in alldeles för mycket vapen och andra saker till försvaret. Då försvinner nästan alla pengar som till hör folket och dem pengarna vill ju folket ha kvar för att kunna få lön och kunna få köpa sin mat.

Åtgärd: Man får se till att man löser konflikten mellan Ulandia och grannlandet Pankuela. Det är det bara ledaren över landet som kan göra. Så ledarna över båda landen får se till att ha ett möte där de löser hela konflikten så att båda länderna blir nöjda.


Punkt 15:
Orsak: De har en väpnad konflikt inom landet.

Konsekvens: Kommunikations vägar, dammar och åar förstörs av sabotageattacker. Befolkningen blir osäkra och stämningen mellan människorna blir ostabil, de vet inte riktigt vad de ska göra och vart de ska ta vägen.

Åtgärd: Landets ledare ska se till att befolkningen har det bra, på så sätt så får gerillan inga anhängare. Det vore också bra om de kunde förhandla med gerillan och se om de skulle kunna få stopp på sabotagen.


Punkt 24:
Orsak: Det har funnits motsättningar mellan olika etniska grupper sedan länge.

Konsekvens: Det kan bli grupper som kämpar mot varandra istället för med varandra för att göra det bättre i landet. Konflikten kan bli så stor att de tar till våld t.ex. vad som hände i Rwanda där de dödade varandra.

Åtgärd: Politikerna kan se till att det finns utbildning och medvetande om vad som kan hända om de inte hjälps åt att göra ett bättre land. De kan också införa lagar mot diskriminering.

Punkt 26:
Orsak: I-länderna har skapat tullar in mot deras länder.

Konsekvens: Det blir dyrare för Ulandia att föra in sina varor i andra länder och då får de sänka priserna. Politikerna måste förhandla med I-länderna för att få in sina varor, och det kan vara ganska svårt.

Åtgärd: Politikerna kan försöka att bli lite mer kompisar med vissa I-länder för att kunna lättare få in sina varor i landet och kanske inte lika dyrt som om att Ulandia får en ”kompisrabatt”. Det är möjligt att Ulandia har att erbjuda i en sådant läge t.ex. göra ön utanför till en turist ö dit I-länningar reser. Blir det ett turist paradis så får landet automatiskt bättre relation till I-länderna (Vi rika vill ju att våra landställen har det bra). Det lär Ulandia vinna ganska mycket pengar på också.


Punkt 29:
Orsak: Inga lagar mot miljöbrott existerar.

Konsekvens: Om inga miljölagar finns så drabbas miljön och den blir skadad. Den miljövänliga vägen är oftast dyrare i kortare sikt.

Åtgärd: Politikerna måste införskaffa miljölagar som kan förhindra att det bli miljöföroreningar.Befolkning:

Punkt 1:
Orsak: Stor befolkning, outnyttjad mark och kort livslängd

Konsekvens: Stor befolkning ger sämre ekonomi.
All befolkning bor på i stort sett på samma ställe vilket ger outnyttjad mark.
Folk dör innan pension vilket gör att barnen får arbeta tidigare för att få in pengar till familjen och dem dör tidigare.

Åtgärd: Man får se till att jobb finns på de obebodda ställena och så bygger man bostäder för de som arbetar och deras familj där. Och så kan man lägga in en regel om hur många barn man får ha så att befolkningen inte ökar så mycket och när medellivslängden har ökat så kanske man kan öka antalet födda barn inom familjen.


Punkt 10:
Orsak: För många arbetar inom jordbruket.

Konsekvens: Mer arbetare i jordbruken ger mindre lön till arbetarna och arbetarna har inte lika mycket att göra.

Åtgärd: Man kan ha en begränsning på hur många det får jobba på ett jordbruk. Då är antalet arbetare beroende på hur stort jordbruket är. Det gör också så att alla andra arbeten får fler arbetare och några invånare kanske kan starta något nytt typ en ny affär eller en ny fiske grupp eller något liknande.


Punkt 11:
Orsak: Spädbarn dör ganska direkt efter födseln. Människor svälter.

Konsekvens: Lägre medelålder och vilket gör att den vuxna gör barn som i vissa fall dör.

Åtgärd: Man måste fixa till sjukvården och se till att alla människor får mat. Den rika delen av befolkningen måste dela med sig av sin mat som dom har på sin odlade jord.


Punkt 24:
Orsak: De etniska motsättningar (olika befolkningsgrupper som strider mot varandra och de kan inte samarbeta).

Konsekvens: Det kan bli konflikter mellan de olika folkgrupperna vilket kan göra att landet blir ännu mer U-land för att de olika grupperna kanske köper in onödiga saker för att försöka vinna ”kriget”.

Åtgärd: Man måste få in i befolkningens huvuden att alla är lika mycket värda och att om dem samarbetar så kan deras land bli bättre och det kan bli ett I-land om några år om de bara hjälps åt.


Punkt 25:
Orsak: Ingen pension och dålig lön för de vuxna.

Konsekvens: Barnen börjar arbeta i förtid och dör i förtid. Barnen får inte samma utbildning som dom borde få och kan därför bli analfabet. Barnen blir utarbetade allt för tidigt för att dem ska skaffa ihop pengar så att deras föräldrar ska få mat.

Åtgärd: Man kan skaffa skoltvång så att de vuxna måste börja arbeta mer. Man kan också skaffa ett bättre pension system så att de vuxna kan börja skaffa jobb som de kan leva på senare också. Det är också bättre för de unga som börjar arbeta för att då kan dom få en bättre pension som dom verkligen kan leva på livet ut.


Punkt 27:
Orsak: Folk bor litet och alla i samma stad.

Konsekvens: Befolkningen bor för många i en stad Stora familjer (vilket alla familjer är i stort sett) bor för litet och för trångt för att husen är för små.

Åtgärd: Man får antingen se till att ett stort företag från ett I-land, t.ex. Volvo, startar en fabrik i Ulandia och då ska de också få tillstånd att bygga bostäder för de arbetande. Och de bostäderna ska vara stora så att hela familjen får plats. Man kan också satsa på att bygga nya större bostäder där det inte är befolkat och att man kan starta en ny industriplats och ett nytt jordbruk.


Utbildning:

Punkt 4:
Orsak: För kort och för dålig utbildning.

Konsekvens: Barn blir analfabet. Folket kan inte få någon riktig utbildning och tjäna bra med pengar så att deras barn kan gå i skolan efter som att gå i skolan är dyrt.

Åtgärd: Man ska förlänga skolgången till nio år så att barnen får lära sig mer och har ungefär samma utbildning som vi i I-länderna bara att den är sämre efter som att dem inte har samma möjligheter att få samma utbildning. Men barnen kan få ungefär samma utbildning när de är på väg att bli ett I-land vilket de lär bli lite snabbare om de satsar på utbildningen.

Punkt 5:
Orsak: För låg skolgång.

Konsekvens: Det gör att folk inte kan få ett bra jobb som gör att deras barn kanske inte kan gå i skolan och kanske måste jobba för att få ihop pengar till familjen så att familjen kan få mat.

Åtgärd: Man ska förlänga skolgången för barnen och lägga in skoltvång så att föräldrarna inte kan bestämma att barnen ska jobba för att de ska få ihop pengar då får de vuxna jobba själva. Man ska också ha skoltvång så att de kan lära sig att läsa och skriva.


Punkt 22:
Orsak: Föräldrarna tvingar barnen att jobba för att få ihop mer pengar. Föräldrarnas fel.

Konsekvens: barnen får inte samma utbildning som de ska ha. Och barnen blir utarbetade snabbare.

Åtgärd: Man ska även här skaffa skoltvång så att barnen får sin utbildning. Man ska också fixa ett bättre pensionssystem så att barnen inte behöver arbeta för att föräldrarna ska överleva.


Punkt 23:
Orsak: Låg lön och inga bra arbeten.

Konsekvens: Alla välutbildade människor flyttar till I-länder för att där får dem bättre jobb och bättre lön. Där kan de välja mer vad de vill jobba med och få den där karriären de alltid velat ha.

Åtgärd: Även här måste man fixa en bättre utbildning genom längre skolgång och sen måste man kanske satsa mer på vissa ämnen. Sen borde man satsa mer pengar på forskning så att de i Ulandia kanske kommer på en jättebra medicin och kan tjäna mycket pengar på det.
Jordbruk:

Punkt 20:
Orsak: Omodern skötning av jordbruken det vill säga inga maskiner som sköter odlingen.

Konsekvens: Vinsterna från odlingen blir skadade och väldigt dåliga. Och det leder till att man inte säljer sina varor lika bra utomlands vilket gör att ekonomin inte blir lika för landet och för odlaren.

Åtgärd: Man borde satsa mer på jordbruken för att det är i stort sett jordbruket som samlar ihop det mesta av pengarna för landet efter som att det är genom vinsterna från jordbruket som man samlar ihop det mesta av pengarna.


Punkt 21:
Orsak: För dyrt med konstbevattning.

Konsekvens: Det blir mycket öken mer öken än vad som skulle finnas om konstbevattningen inte vore så dyr. Landet drabbas av torka.

Åtgärd: Eftersom att konstbevattningen är så dyr så kan man använda en del av folket som får hjälpa till att bära vatten för att försöka få öknen att bli till en åkermark. Dom kan också gräva kanaler från floden. Problemet är att man måste avsalta vattnet och det förhindrar min åtgärd.


Punkt 28:
Orsak: Man har inte resurserna och inte pengar till att förädla produkterna.

Konsekvens: Man tjänar inte lika mycket pengar på att sälja oförädlade produkter som man hade gjort med förädlade varor.

Åtgärd: Man kan t.ex. börja med att förädla socker efter som att sockret är den produkt Ulandia säljer mest. Men det dem säljer nu är sockerrör men om de börjar med att förädla sockret så att de får fram t.ex. strösocker och florsocker och många andra sorter så skulle de få ut mer pengar på att sälja sockret. Men problemet kan vara att det är dyrt att införskaffa en industri som har tillgängligheterna att förädla produkter. Des utom behövs vägar och transporter för att få sina varor någon annanstans in världen.Miljö:

Punkt 3:
Orsak: Oanvänd mark.

Konsekvens: Man förlorar mycket pengar på den oanvända marken. Öken börjar ta över.

Åtgärd: Man kan se till att öknen blir beväxt så att den marken används. Och på så sätt kan man också lindra översvämningarna efter som att växterna tar upp vattnet så att det inte är lika stor chans att det blir översvämningen som tar över. Man kan också göra en del av skogmarken till antingen betesmark eller mark att odla på som kan göra så att landet får mer pengar. Man kanske kan göra någon turistattraktion i bergen. Typ ”kom och se vårt vackra landskap i bergen”.


Punkt 14:
Orsak: Öknen har blivit för stor.

Konsekvens: Öknen tar över när det kommer översvämningar för att öknen gör så att inget vatten tas upp och då bildas det bara mer öken.

Åtgärd: man kan antingen odla träd eller säd och sådant som tar upp vattnet och behåller det (se över).


Punkt 29:
Orsak: Politikerna har inte satt in någon lag om miljöbrott.

Konsekvens: Miljön förstörs vilket kan orsaka att det blir mindre arbete och att människorna inte lever så bra.

Åtgärd: Det finns egentligen bara en lösning på det här och det är att politikerna lägger in en lag mot miljöbrott som gör att om någon gör miljöbrott så får dem betala för det.

VG-MVG- Analys


Ekonomi:
Ekonomin kan slutas samman med gerillan som kostar mycket pengar. Freden är inte gratis så man måste alltid offra något för att få fred.
Jag har många åtgärder under punkten Ekonomi. Jag tror inte att alla funkar i det läget som Ulandia ligger i, men om de hade legat i ett litet bättre läge så skulle de nog fungera. Men efter som att de ligger i det här läget så fungerar nog inte de här åtgärderna så bra som t.ex.:

- Punkt 6:” Politikerna kan ta en del av marken från de rika och se till så att man kan sälja varor till andra länder så att man kan få in mer pengar och om man gör det så får folket mer mat och behöver inte svälta lika mycket.” Problematiseringen med den är åtgärden är att regeringen kan bli de rikas ovän och det kanske inte är så bra att man är ovän med en del av befolkningen. Speciellt inte med den delen av befolkningen som äger större delen av all jordbruk men det beror nog på vad man betalar.

- Punkt 7:” Man får se till att det finns mera jobb. Landet får in mer skatt om alla vuxna i landet arbetar så det tjänar landet på. Man får också se till att det finns minst en industri som det arbetas på året om så att landet får in skatt året om.” Här är problematiseringen att det kostar mer än vad man tror. Man ska inte bara bygga en ny industri utan man ska se till att det finns maskiner, vägar till transport, transportmedel, man kanske inte har el och så måste man bygga ett elverk. Det kommer upp massor av saker som kostar pengar när man tänker noggrannare på det.

- Punkt 25: ” Man får höja pensionen och börja med den redan vid första jobbet man har. Så att alla får pension och har pengar när de pensionerar sig. De rika ska inte få alla pengar.” Det kan vara möjligt att det är lite tidigt att höja pensionen nu men man kan höja den när ekonomin är högre.

Skulle jag rabbla upp alla problematiseringarna för det skulle du inte orka läsa men här har du några.


Ekonomin påverkar:
• Politiken för att man behöver pengar för att stifta nya lagar och för att genom föra vissa saker.
• Befolkningen påverkas också av ekonomin efter som att människorna ska leva, ha lön och ha pension. Ekonomin påverkar befolkningen ganska mycket.
• Utbildningen är också väldigt beroende av ekonomin efter som att det kostar att utbilda folk. Man borde satsa väldigt mycket på utbildningen efter som att den är väldigt viktig.
• Jordbruket är ekonomin väldigt beroende av eftersom att hur man än ändrar på jordbruket så får det stor effekt och det är eftersom att jordbruket är en så stor del av exporten och för att många jobbar i det.
• Miljön kostar mycket pengar eftersom att det är en investering i framtiden. En dålig ekonomi medför att det alltid är den snabbaste och billigaste lösningen som väljs. Resurser finns inte för att plantera grödor för att hindra översvämning. Pengar finns inte heller till att stoppa öknens utbredning, eller – ännu hellre – odla upp den.

Politik:
Landet störs av konflikter med grannen och inom landet. Mycket pengar läggs ner på vapen istället för sådant som kan göra befolkningen nöjda. Den viktigaste åtgärden för landets ledning är därför att avsluta alla konflikter.

Landet styrs diktatoriskt och har censur. Med det kommer olika etniska grupper och politiska riktningar som inte har möjlighet att höras fredligt. Grupperna som inte känner att de har en möjlighet att sprida sina åsikter och argument tar istället till våld och sabotage för att märkas. Yttrandefrihet skapar förutsättningar för att en fredlig debatt skall ersätta våldet.

När fred väl har kommit till landet så borde politikerna satsa mer på att bygga vägar för landets transporter, kanaler för att effektivisera bevattningen, utveckla utbildning och forskning. I längden kan det leda till en mer utvecklad industri och bättre exportinkomster.

Vissa av mina åtgärder som det finns problematisering till:

- Punkt 2: ” Egentligen så borde de ändra till demokrati så att folket kanske kan få igenom några viljor men ändå att politikerna bestämmer vissa saker. De borde också göra sig av med militärerna från att ha makt. För att de kan göra hemska saker mot folket.” Problematiseringen med den här frågan är att det kanske är svårt att bytta från diktatur till demokrati på en gång. Och folket kanske skulle ha lite problem med det för då vet de inte vad de ska göra och kanske så bombar de politikerna med saker som befolkningen vill ändra.

- Punkt 12: ”Man får se till att man löser konflikten mellan Ulandia och grannlandet Pankuela. Det är det bara ledaren över landet som kan göra. Så ledarna över båda landen får se till att ha ett möte där de löser hela konflikten så att båda länderna blir nöjda” Det kan vara problem att få ledarna över landen att träffas och lösa konflikten eftersom att någon av ledarna kanske vill ha det här kriget för att kunna göra sitt land större tillexempel.

- Punkt 15: ” Landets ledare ska se till att befolkningen har det bra, på så sätt så får gerillan inga anhängare. Det vore också bra om de kunde förhandla med gerillan och se om de skulle kunna få stopp på sabotagen.” Det kan vara problem med att se till att befolkningen har det bra för det kommer at kosta stora summor pengar för att få befolkningen. Och efter som att Ulandia är ett ganska fattigt land för sin storlek, på grunda av att de lägger ut pengar på vapen och sånt som de kanske inte behöver, så är det nog lite svårt att lägga ut pengar man knappt har för att göra befolkningen nöjd.
Politiken påverkar:
• Ekonomin är beroende av politiken eftersom att ekonomin förbättras om staten hjälper till med att skapa förutsättningar och utveckling.
• Befolkningens levnadsvillkor kan förbättras med bättre ekonomi och det är bara politikerna som kan se till att befolkningen får mer pengar. Fred skapar trygghet och yttrandefrihet skapar förutsättningar för människorna att utvecklas och det är det politikerna som kan fixa.
• Utbildning är beroende av politikerna efter som att det är de som kan se till att utbildningen blir bättre med det är också beroende av ekonomin. Yttrandefrihet är en förutsättning för utbildningen ska komma på en högre nivå.
• Jordbruk utvecklas i förutsättning att staten satsar på vägar och kanaler.
• Miljön är beroende av politiken för att staten kan ändra den och den kommer vara så till någon ändrar på den. Men det är nästan bara staten som kan bestämma hur den ska se ut.

Befolkning:
Befolkningen lider av kort livslängd. Det betyder att staten måste satsa på att utveckla hälso- och sjukvården. Friska människor kan jobba och sjuka kan inte det.
Alldeles för få har fast arbete som ger inkomster för boende, bra mathållning, utbildning mm. Så måsta man skapa nya industrier. Även när man bygger vägar och kanaler skapas arbete. En viktig fördel med att folk har arbete är att de betalar skatt dvs. skapar inkomster inte bara till sig själva utan också till staten.
Censuren bidrar till att hindra människors utveckling.
Åtgärder som kanske inte funkar så bra:

- Punkt 1: ” Man får se till att jobb finns på de obebodda ställena och så bygger man bostäder för de som arbetar och deras familj där. Och så kan man lägga in en regel om hur många barn man får ha så att befolkningen inte ökar så mycket och när medellivslängden har ökat så kanske man kan öka antalet födda barn inom familjen.” Det som är problemet är att det kostar enorma pengar att starta ett arbete och att bygga bostäder för arbetarna och deras familjer. Sen så räcker det nog inte med att bara sätta in en regel för hur många barn man får ha.

- Punkt 11: ” Man måste fixa till sjukvården och se till att alla människor får mat. Den rika delen av befolkningen måste dela med sig av sin mat som dom har på sin odlade jord.” Sjukvården kostar mycket pengar och det kostar också att befolkningen ska få mat. Jag tror inte att de rika riktigt vill dela med sig av sin vinst till de fattiga efter som att de förlorar dem på.


- Punkt 27: ” Man får antingen se till att ett stort företag från ett I-land, t.ex. Volvo, startar en fabrik i Ulandia och då ska de också få tillstånd att bygga bostäder för de arbetande. Och de bostäderna ska vara stora så att hela familjen får plats. Man kan också satsa på att bygga nya större bostäder där det inte är befolkat och att man kan starta en ny industriplats och ett nytt jordbruk.” Det kan vara svårt att få stora företag från I-länder att vilja starta en ny fabrik i ett annat land speciellt efter som att just det här landet är ett U-land.


Befolkningen påverkar:
• Ekonomin påverkas av att befolkningen jobbar vilket ger att landet får bättre ekonomi. Arbetet ger vinst till landets industri och till staten. En satsning på sjukvård lönar sig därför väldigt mycket.
• Politiken en befolkning som inte har det viktigaste (pengar och mat bland annat) och som inte är friska skapar en bekostnad som alla andra får betala.
• Undervisning är viktig efter som att en befolkning som inte har arbete eller mat har inte råd att få sina barn utbildade.
• Jordbruk består av en stor del av landets befolkning. Blir en del av befolkningen sjuka riskerar hela årets skörd att förstöras.
• Miljö. Långsiktiga och miljövänliga lösningar är dyrare än de kortsiktiga. Utan arbete och inkomster har befolkningen inte råd att ta hänsyn till miljön

Utbildning:
Ulandias ekonomiska läge tillsammans med otrygga förhållanden gör att utbildning inte prioriteras varken av staten och eller befolkningen.
Utbildning är en förutsättning för att ett land skall utvecklas. Staten bör därför satsa på en längre skolgång för ungdomarna – som bör vara obligatorisk. Det räcker tyvärr inte med det. Folket måste också ha ekonomiska förutsättningar för att kunna få en bra utbildning.
Åtgärder som kanske inte funkar så bra:
- Punkt 4: ” Man ska förlänga skolgången till nio år så att barnen får lära sig mer och har ungefär samma utbildning som vi i I-länderna bara att den är sämre efter som att dem inte har samma möjligheter att få samma utbildning. Men barnen kan få ungefär samma utbildning när de är på väg att bli ett I-land vilket de lär bli lite snabbare om de satsar på utbildningen.” Problemet med det här är att det är ganska dyrt att förlänga skolgången så att det enda sättet att ändra på det är att vänta tills landet har fått en bättre ekonomi. Men det är också dyrt för staten för att barnen är dyra att ha så att den vuxna behöver mer i lön.

- Punkt 22 ” Man ska även här skaffa skoltvång så att barnen får sin utbildning. Man ska också fixa ett bättre pensionssystem så att barnen inte behöver arbeta för att föräldrarna ska överleva.” Det kan vara svårt att skapa en snabb förändrig med att skapa skoltvång efter som att befolkningen kanske inte är beredda på en förändring men det kan behövas ibland för att befolkningen ska vara nöjd.

Utbildningen påverkar:
• Utbildning är en förutsättning för utvecklingen av nya idéer som kan leda till högre inkomster, dvs. utveckling av ekonomin.
• En utbildad befolkning med yttrandefrihet kan påverka politikerna och ställa krav som hjälper landet att utvecklas.
• Utbildning ger befolkningen bättre förutsättningar att lösa sina egna problem. Kunskap om hur jordbruket kan skötas på ett bättre sätt och miljövänligare sätt skapar förutsättningarna ett långsiktigare och mer lönsamt jordbruk.

Jordbruk:
En stor del av befolkningen lever på jordbruket. Produkterna utgör också en stor del av landets export. Det är därför viktigt att jordbruket har bra har förutsättningar eftersom det skapar arbete till befolkningen och inkomster till landet.

Åtgärder som kan ändras till det bättre:
- Punkt 21: ”Eftersom att konstbevattningen är så dyr så kan man använda en del av folket som får hjälpa till att bära vatten för att försöka få öknen att bli till en åkermark. Dom kan också gräva kanaler från floden.” Problemet är att man måste avsalta vattnet och det förhindrar min åtgärd. Men det fixas snabbt om man tar min idé att gräva kanaler istället.

- Punkt 28: Man kan t.ex. börja med att förädla socker efter som att sockret är den produkt Ulandia säljer mest. Men det dem säljer nu är sockerrör men om de börjar med att förädla sockret så att de får fram t.ex. strösocker och florsocker och många andra sorter så skulle de få ut mer p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ulandia- ett u-land med alla probelm ett u-land kan ha

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-03-05

    fruktansvärt tråkigt arbete at

  • Inactive member 2007-03-06

    jupp vet men det var värt att

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-29]   Ulandia- ett u-land med alla probelm ett u-land kan ha
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7216 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×