Islam

24 röster
32664 visningar
uppladdat: 2006-11-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
De som tror på Islam kallas Muslimer. Islam är världens näst största religion, var sjätte människa på jorden! Deras heliga bok heter Koranen. Det var genom profeten Muhammed som gud gav människorna Koranen. Muhammed växte upp i Mecka i Saudiarabien.
Det är mot den staden som muslimerna är vända emot under sin dagliga bön.
Barnet får sitt namn sju dagar efter födseln, namnet är innan dess hemligt…
Det finns bara en Gud, Allah (som han nämns i Koranen) . Gud är a-I-Hadi, "vägledaren". Allah är varken man eller kvinna man kan inte heller sätta han i plural. Han har gett människan allt som är nyttigt och skönt i livet. Varje människa föds med förmågan att skapa (fatta egna beslut.) Gud är Kärleksfull och Barmhärtig och han hjälper dom som söker hjälp och förlåter våra synder om vi ber om förlåtelse. Människans uppgift på jorden är att dyrka Gud. Om man liver i islam måste man ha Guds vägledning. Människan måste välja att göra det frivilligt tillskillnad ifrån djuren som gör det automatiskt. Gud ser och hör allting och allt är beroende av honom. Det har aldrig funnits någon/någonting som är likt Gud - han är evig.
Halvmånen och stjärnan är Islams symbol och varit det sen 1400-talet, då syntes den på Turkiets flagga. Många muslimska länder har sedan dess använt symbolen på sina flaggor. I den islamska kalendern börjar månaden med nymåne. Att månen återfötts efter en tid i mörker symboliserar hopp.
Koranen
Profeten Muhammed skrev ner Guds exakta ord via ängeln Gabriel. Muhammed kunde varken läsa eller skriva själv. Han skrev ner allt på arabiska men det finns många översättningar av koranen på andra språk. Fast inget kan jämföras med originaltexten på arabiska för att man kan aldrig översätta texterna exakt. Koranen samlades på läder bitar, benbitar och sten. Det var smärtsamt för Muhammed att skriva ner koranen, han var lamslagen. 23 år tog det för ängeln Gabriel att läsa upp Guds ord rad för rad, vers för vers.

Koranen är en den grundläggande källan till islams lagar och lärdomar. Den handlar om massor av saker som tex. Moral, trons fundament och gudsdyrkan mm. Boken innehåller 114 kapitel / ”suror” . Det är omöjligt att ändra någonting i koranen eftersom många kan den utantill.
Religionens budskap
Islam är inte bara ett namn på en religion utan ett sätt att leva på. Varje människa föds god medkänsla för rätt och fel. Människosynen är ljus enligt muslimerna. Islam är en sträng religion. För att leva som Gud vill måste människan både vara förståndig och till räckligt god. Alla människor bär hela ansvaret för sina egna handlingar. Man kan inte skylla på någon annan. Gud har tydliga gränser på vad som är rätt och fel. En muslims liv enligt en gammal tradition bygger på fem grundpelare. Utan de fem grundpelarna skulle det muslimska livet rasa samman.
• Trosbekännelsen - Att man bekänner sig till Islam
• Bönen - Man ber fem gånger om dagen och är alltid vänd emot staden Mecka. Det spelar ingen roll vart man befinner sig, man kan be var som helst. Den viktigaste bönen på hela veckan och sker på fredagen (den andra bönen), Kvinnorna kan även utföra den i hemmet.
• Fattigskatten - Varje Muslim måste betala minst 2.5 % skatt till de fattiga och svaga. Islam bygger lite på att alla ska få tak över huvudet. Man delar med sig istället för att tex. Bygga ett fritidshus åt sig själv.
• Fastan - Under en månad är det förbjudet att under dagtid äta, dricka, röka eller ha sex. Den månaden heter Ramadan.
• Vallfärden - Man åker till Mecka under årets 12:e månad. Människor ifrån hela världen samlas i staden för att utföra en del ceremonier. Det är den ända av pelarna som inte är obligatoriska. Därför att den inte får förstöra ekonomin för familjen.
De heliga ”Rummen”
Fem gånger om dagen ska en muslim be. De kan be varsomhelst, bara dom är vända mot staden Mecka där Muhammed föddes och Guds budskap uppenbarade sig för människorna. I Mecka ligger också världen äldsta tempel. ”Jorden är en ända stor böne plats och ren.” Därför kan muslimerna be överallt. Det finns speciella bönemattor som många muslimer går och bär på. Man kan säga att dom ”har kyrkan under armen”. Andra bönen på fredagar anses som den viktigaste bönen på hela veckan, i alla fall man har möjlighet ska man vara i moskén. En moské är en guds tjänstebyggnad för muslimer. Kvinnor får även vara hemma och utföra fredagens bön för som har barnen att tänka på. Under fredagens bön i moskén lyssnar man på en Khutba, predikan.
Högtider
Nyåret/Hijradagen – Firar man till minne av Utvandringen till Medina, det Islamska samhällets födelse.
Profetens födelse/ Mawlid – Det är glädjens dag och firas under årets tredje månad. Man hyllar Muhammeds födelse och liv. Muhammed föddes den 12 dagen i månaden RebiI. (Den 20/8 år 570 e.Kr.)
Muhammeds himmelsfärd – Det är den 27 dagen i månaden radjab. Man håller festliga ceremonier i alla moskéer, och läser legender om Muhammeds resa och om hur han gjorde den.
Förlåtelsens natt – Det är en förberedelse inför Ramadan, fastemånaden. Det är då hög tid att glömma gamla oförrätter. Man har fyrverkerier och moskéerna är upplysta av strålkastare. Denna högtid är mycket populär.
Ramadan – Muslimerna avstår från mat på dygnets ljusa timmar under en månad. Ramadan utspelar sig i en nionde månaden i den islamska kalendern. Det sägs att det var under ramadan som Muhammed fick ta emot koranen. Dom sista tio dagarna i ramadan är extra vikiga för muslimerna och räknas som ”heliga”. Den 27:e ramadan är speciellt viktig eftersom det sägs att det var då ängeln Gabriel kom till Muhammed och förklarade honom som Guds profet och han fick sin första uppenbarelse. Den dagen kallas ”Laylat alQadr” (all-maktens natt/ödets natt)
Id al-fitr – Sker direkt efter fastan och är en glad fest som markerar att ramadan är slut. Den påminner lite i Sverige som en svensk julafton. Man äter gott och barnen får presenter. Man besöker moskéer och umgås med familj och vänner för att äte god mat.
Offerhögtiden – Den är varar i fyra dagar. Man brukar kase sten på stenpelare som symboliserar satan. Enligt en tradition så ville satan att Abraham inte skulle lyda Guds befallning att offra sin son Ismael, men Abraham skrämde bort satan med stenkastning. Man slaktar alltid ett får eller en get till minne av Abrahams offer. Köttet delas ut till de fattiga.
Ritualer
Bönekallelsen i barnets öra är en ritual som sker strax s efter födseln. Pappan säger ”adhan” i barnets högra öra. Det betyder Gud och är det första ordet barnet hör. Pappan läser sedan samma sak i det andra örat. Han lägger även till orden ”Gud har nu blivit till bedd” och sju dagar senare får barnet sitt namn.
Bisnillah – ceremonin är när barnet för första gången får läsa ur koranen. Detta sker bara i vissa delar i världen, det är en viktig och glad händelse. Barnet är då fyra år gammalt och man bjuder in både familj och vänner för att lyssna på barnet. Barnet läser då ” i Guds den barmhärtige förbarmarens namn. Läs Gud ska vara givmild, som lärde genom pennan, som lärde dig sådant som människan inte visste”.
Bönen En muslim ber fem gånger om dagen, vända emot staden Mecka.

Bönen
Muslimerna samlas ofta i både glädje och sorg för att be tillsammans. Man kan tillexempel be när man börjar ett nytt arbete, flyttar eller får barn. I vardagen ber muslimerna fem gånger om dagen och läser koranen. Då och då under dagen uttrycker muslimerna ett tack till Gud och tänker på honom. En annan form av tillbedjan är att hjälpa någon som är nere, för att få bättre humör. Som muslim ska man tvätta innan man ber. Om det inte finns vatten där man ska be kan man tvätta sig med sand eller gnugga sig emot en sten. Samtidigt som man tvättar sig läser man en speciell bön.
Vissa som ber tar hjälp av radband. Radbandet har antingen 33 eller 99 kulor. Den är indelad i tre delar antingen 11 eller 33 kulor i varje del . Dom två kulor som sitter mellan delarna är formade på ett annat sätt. När man ber flyttar man en kula och säger ett av Guds 99 vackraste namn. Namnets betydelse är något särskilt och varje namn framhäver en sida hos Gud. Några namn är till exempel, Al – Rahman som betyder den nådige, Al – Hafiz som betyder beskyddaren. Det sägs att den som säger Guds alla namn får komma till himmelen.
Maten
Islamsk lag delar in maten i tre grupper. Det är Halal – Tillåten mat, Makruh – Mat som muslimer kan äta men som lagen avråder ifrån och Haran – Förbjuden mat.
Det en muslim inte får äta:
- Fläskkött
- Kött ifrån köttätande djur
- Blodmat
- Mat som innehåller Gelatin eftersom det är görs av horn och hovar
- Från djur som är kanske inte är tillåten mat.
- Vissa sorters ost där djurprodukter används vid tillverkningen
- Sådan som leder beroende som till exempel narkotika och alkohol.
En Halal slaktare slaktar på rätt sätt och säljer som tillåtet kött. När slaktaren gör ordning köttet upprepar han orden ”allahu akbar” som betyder Gud är större. Slaktarne tar noga bort blod och fett ifrån köttet. En muslim kan även äta kött som är förberett på judiskt sätt, Kosher. En muslim måste vara försiktig med färdigpackad mat.
Efter döden
Livet på jorden är bara en liten del av en muslims liv. Det är en förberedelse inför det eviga livet efter döden. Det är på jorden som man bevisar sin tro. Gud skiljer inte på goda och onda människor utan troende eller inte troende. Dom som inte är troende hamnar i helvetet. Där elden ska sveda deras ansikten. Den trogne kommer att leva ett lyckligt liv efter döden i paradiset. Dem ska lönas. I paradiset vilar allt i Islam. Maten i paradiset består av fågelkött, färggranna frukter och drycker som varken bedövar eller ger huvudvärk. De ska få leva i blomstrande trädgårdar med massor av friska bäckar.
Det kommer komma en dag då solen slocknar och universum förstörs för att ta en ny from. Den dagen kallas Domedagen. Alla döda kommer att väckas till liv på den dagen och leva ett evigt liv. Den som inte tror säger att Domedagen inte finns...
Hur uppkom religionen?
Muhammeds pappa dog när han inte ens var född och hans mamma dog när han var sex år. Han växte upp i staden Mecka hos släktingar. Han var känd som pålitlig och ärlig, därför gav man honom smeknamnet Den Hederlige. Redan i unga år så började han följa med sin farbror på Karavanförare i arabiska halvöns öken. När han var tjugo år så fick han arbeta hos den rika änkan Khadidja. Efter en tids vänskap blev dom förälskade och som gifte sig. Man tror att Muhammed var femton år yngre än sin hustru. Muhammed blev en rik man. Han hade kunnat leva ett lugnt och behagligt liv men så blev det inte…
Muhammed mediterade en gång i månaden varje år vid en grotta utanför staden. Han var tänkte ofta på människorna i landet, på deras sätt att leva och att se på Gud. En dag så visade sig ängeln Gabriel för honom och berättade för honom att han var Guds profet. Detta Kallar men Ödets natt. Efter den händelsen så berättade Gabriel för Muhammed att det bara fanns en enda Gud och att människorna skall lyda honom.
Muhammed började predika för människorna i staden, Mecka. Han bad dom rika dela med sig åt dom fattiga. Muhammed berättade för folket som den enda Guden som hade sa att dom skulle sluta dyra en mängd olika Gudar. Han befallde också att människorna skulle sluta upp med att supa och döda folk. Vissa skrattade öppet åt honom när han predikade metans andra lyssnade på honom, mest slavar och fattiga människor. Dom rika i staden som tjänade pengar inom handel och tempelavgifter började bli oroliga för att många skulle tro på Muhammed. Dom tyckte det var bäst att ta livet av honom.
En natt kom ett tjugotal män till Muhammeds hus för att döda honom. När dom sprang in i huset så var det alldeles tomt. Muhammed hade blivit förvarnad och flytt till en grotta uppe i bergen med sin kompis Abu Bekr. Man tror att Abu Bekr hade varit väldigt orolig över vad som skulle hända. Han hade sagt till Muhammed ”Vi är ju bara två och dom så många”. Och Muhammed hade svarat, ”Var inte rädd, vi är inte två, vi är tre, Gud, du och jag”.
Männen som hade kommit för att döda Muhammed hade kommit så nära att deras röster hördes utanför grottan. Gud hade sagt åt en spindel att väva spindelnät utanför grottöppningen och lät duvor bygga bon på klipphyllan ovanför. Så männen hade tagit förgivet att dom inte befann sig i grottan.
Efter några dagar så blev Muhammed upp hämtad av några vänner som förde honom till staden Yathrib, ca tretio mil norr om staden Mecka. Invånarna i staden lyssnade på Muhammed. Det tog inte lång tid innan han både blev religiös och en politisk ledare i staden. Det här blev vänd punkten för Muhammed och religionen Islam började växa fram.
Staden började kallas ”Medinat an Nabi”, profetens stad, eller Medina. Så heter staden än idag. Den islamska tidräkningen börjar ifrån denna händelse (flykten ifrån Mecka) Det var den 20 september 622 och det är en viktig händelse i islams historia.
Ett hundratal människor ifrån staden Mecka hade blivit tvungna att fly till Medina utan att hinna packa sina ägodelar. Dom fick bo hos folk i Medina, men Muhammed visste att det inte skulle hålla länge. På den tiden så var det vanligt att plundra okända eller fienders karavaner och det gjorde även Muhammed och hans män. Han samlade ihop trehundra män och la sig i bakhåll för en karavan på väg mot Mecka. Fast karavanen bevakades av tusen man så segrade Muhammeds män i den strid som uppstod. Dom lyckades inte komma över några pengar, men Muhammed vann mångas beundran för sitt mod. M...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-05-15

    ''Islam är en sträng religion'' ... ingen muslim jag träffat som tycker så :S

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-07]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7021 [2021-05-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×