Hur främlingsfientlighet kan förklaras med hjälp av de psykologiska perspektiven

2 röster
13110 visningar
uppladdat: 2006-11-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Främlingsfientlighet såsom rasism är ett synnerligen vanligt problem i dagens Sverige.
Invandrare som har ett jobbigt förflutet kommer hit till Sverige och här har de svårt att bli accepterade och få både jobb och bostäder. Du behöver inte själv vara invandrare utan det räcker att dina föräldrar eller far eller morföräldrar eller ditt namn låter utländskt så kan du bli utsatt för hat och kränkningar.
Men hur kommer det sig att människorna blir utsatta för hat på grund av ursprung?
Hur kommer det sig att människor överhuvudtaget får rasistiska åsikter?
Men rasismen finns inte bara i de främlingsfientliga organisationerna utan många människor som lever i vårt samhälle har rasistiska åsikter.
Hur döljer dessa sina rasistiska åsikter?
Kan rasism ”botas”/förebyggas?
Det är några av de frågor som jag ska försöka förklara här nedanför


Hur uppkommer rasismen?

Hur rasismen har uppkommit är svårt att svara på. Men varje dag föds nya rasister, eller?
Troligen föds ingen människa till rasist utan blir det genom uppfostran vänner eller händelser.
Rasim skapas för att människor med olika bakgrund, religion och moral skiljer sig mycket från varandra. När de ska leva tillsammans i ett samhälle skapas det därför problem eftersom de uppfattar verkligheten olika.
T.ex. Ahmed är muslim och tycker att kvinnorna i Sverige är skamliga när de om somrarna går omkring halvnakna. I Iran där han kommer ifrån går knappt prostituerade så lättklädda. Ahmed tror därför att kvinnorna i Sverige är mycket sexuellt inbjudande och väldigt lättsinniga och de flesta av kvinnorna är säkert också prostituerade. Ahmed undrar därför varför kvinnorna nekar honom sexuell njutning även om han skulle kunna ge dem betalt. Många av de svenska män som ser hur Ahmed gör sig till för kvinnorna tycker att han är pervers och borde lämna kvinnorna ifred.
När Ahmed bara tänker roa sig lite med de ”skamlösa” svenskorna så tycker andra svenskar att han är skamlös. Detta skapar motsättningar som kan leda till rasism.
Ahmeds tankar om att kvinnorna är prostituerade väcker en känsla av åtrå i honom d.v.s. att Ahmeds tankar styr hans känsla. Ahmed hade kunnat tänka att dessa kvinnor var skamlösa och motbjudande och hade då troligen istället känt en avsky mot de svenska kvinnorna.

Det här är en annan händelse som kan göra att en person med neutral inställning till invandrare kan få sin åsikt förändrad genom en händelse:
Linn är 14 år och är på väg hem ifrån en kompis då hon plötsligt får se ett gäng invandrarkillar misshandla en till synes oskyldig pojke. Linn blir rädd och skyndar sig hem. Efter den dagen så försöker Linn alltid att undvika alla invandrare eftersom hon förknippar dem med misshandeln. Linn börjar se invandrare som beter sig illegalt överallt (Invandrarflickor som snattar, fuskar på proven och är elaka mot hennes klasskamrater). Linns rädsla byts senare ut mot ett hat mot invandrare. Eftersom de gör att hon att hon inte längre kan gå tryggt på gatorna. Linns kompis Sara som tidigare inte tyckte att invandrare var ett problem börjar också tycka allt sämre om invandrare när Linn berättar om vad hon har sett dem göra.
Troligen är inte Linn medveten om hur den här processen går till utan hon tror bara att hon äntligen har förstått invandrarnas ”sanna natur”. Att Linn blev rädd för de killar som utförde misshandeln är inte konstigt men sedan så generaliseras Linns rädsla och hon börjar undvika alla invandrare eftersom de får henne att känna sig rädd och hotad. Eftersom det är jobbigt för Linn att gå omkring och vara rädd så byts rädslan mot en ilska ja rentav ett hat mot alla invandrare.
Sara (Linns kompis) har troligen Linn som modell när hon hör om vad Linn har varit med om och sett och vad det har haft för konsekvenser för Linn så drar hon själv slutsatsen att alla invandrare måste vara kriminella. Detta lagras sedan i Saras minne och när Sara sedan stöter på invandrare som hon kanske känt tidigare och varit neutralt inställd till så är hennes syn även på dem förändrad.
Egentligen så är det det som sker i även Linns huvud när hon ser pojken som blir misshandlad så ser hon en konsekvens av att umgås med invandrare. Alltså lagras denna händelse i hennes minne och även om hon inte själv har blivit misshandlad av några invandrare så har hon lärt in att invandrare är misshandlare som man bör akta sig för.


Hur döljs rasismen?

Det kan även vara minnen som är omedvetna som leder till att man är främlingsfientlig.
Anledningen att de är omedvetna kan bero på att det inte stämmer in på överjagets ideal (vårt samvete och vårat ideal)
Kanske dina vänner eller föräldrar inte alls har något emot invandrare även om du tycker att de tar våra jobb och ställer till med bråk.
Om drifterna inte stämmer in på överjagets ideal så försöker alltså jaget att blockera aggressionen mot invandrare.
Det här gör jaget oftast omedvetet genom att använda sina försvarsmekanismer:

Bortträngning (eller repression som det också kallas) är när jaget helt enkelt tränger bort eller ignorerar de önskningarna eller känslorna som kommer ifrån detet (våra drifter).
Alltså att helt eller delvis tränga undan och ignorera sina rasistiska åsikter
Bortträngning kan funka vid försök att dölja rasism, även om den inte alltid fungerar.

Förnekande är när du ständigt förnekar t.ex. att du hatar invandrare. Förnekandet är ofta väldigt överdrivet och förnekningarna som hat mot invandrare kan komma när samtalet inte ens är på tal.
Detta gör att förnekande är ganska lätt att genomskåda och är därför inte heller alltid en så bra försvarsmekanism.

Reaktionsbildning är när man försöker dölja ett beteende genom att bete sig motsatt.
En som försöker dölja främlingsfientlighet kan alltså umgås med många invandrare eller starkt debattera för fler invandrare eller bättre förhållanden för invandrarna i Sverige.
Kanske är jag som skriver det här egentligen rasist men försöker dölja det genom att använda mig av försvarsmekanismen reaktionsbildning och skriva den här essän om just rasism. För ingen skulle väl misstänka någon som skriver en lång uppsats mot rasism att själv vara just rasist.
Den här försvarsmekanismen är nog en av de allra vanligaste för många av de rasister som lever i Sverige.

Projektion är när man tror att alla andra gör eller anser det som man själv har förbjudits att göra eller tycka.
Så om du är främlingsfientlig så ser du överallt människor som diskriminerar invandrare och på andra sätt beter sig på ett rasistiskt sätt och du anser troligtvis att de är väldigt kortsynta och egoistiska.

Rationalisering är när du med hjälp av rationella argument försöker övertyga dig själv om att du inte alls vill eller tycker som detet säger.
Exempelvis Sune som försöker övertala sig själv att det inte är något fel med invandrare: Sune har problem med sitt hat mot invandrare. Han försöker därför att övertala sig själv att det inte är något fel på invandrare. ”Utan invandrarna så skulle ju någon av oss behöva städa på kontoret även om invandrarna självklart kan många andra saker också”. ”En del författare och komiker är ju invandrare och de är ju väldigt omtyckta”. ”Invandrare är säkert inte så konstiga det är bara jag som mött fel sort. De flesta är nog ungefär som vi”.
På samma sätt som Sune gör för att övertyga sig själv att invandrare är okej finns det säkert fler personer i Sverige som gör. Kanske funkar försvarsmekanismen och personen slipper mer problem med det. Även om det kan vara svårt att övertyga sig själv.

Sublimering är när du sönderdelar känslorna och önskningarna så att de blir mer respekterade av omgivningen och ditt överjag.
Så om du har rasistiska tankar och idéer så kan du istället för att misshandla invandrare på ett mer accepterat sätt få utlopp för dina känslor genom att inte gå till affärer som ägs av invandrare skämta om dem eller skriva arga insändare i tidningen om hur invandrare tar våra jobb.

Förskjutning är när du byter objekt, oftast för din ilska.
En främlingsfientlig person skulle alltså istället för att vända sitt hat mot invandrarna istället börja hata någon eller något annat för att få utlopp för sina aggressioner. Han eller hon kan t.ex. låta det gå ut över familjen.
Förskjutning känns som en ganska jobbig försvarsmekanism efter som hatet är under en så pass lång tid det kanske fungerar ett fåtal gånger om det har hänt något speciellt.

Identifikation är när du identifierar dig med det ”hotande”.
Alltså om du som rasist skulle identifiera dig med invandrarna.
Det skulle nog främst ske om människan med rasistisk syn bodde på ett väldigt invandrartätt ställe. Då skulle personen nästan bli tvungen att identifiera sig med invandrarna och därmed också acceptera dem och känna medlidande med dem.
Den här försvarsmekanismen är nog högst ovanlig men är säkert förekommande i vissa fall.


Hur rasism förebyggs och ”botas”

För att kunna förebygga rasism så måste vi människor inse att trots att vi har en väldigt olika bakgrund så är vi alla människor. Människor som har samma värde och behov.
Det är viktigt att vi ändrar synen på invandrare i hela samhället eftersom vi uppfostrar barn till att bli främlingsfientliga, genom att själva diskriminera invandrare. Så om samhället i helhet hade en bättre syn på invandrare så skulle barnen som föds bli uppfostrade till att få en positiv syn på invandrare. Detta i enlighet med behaviorismen som anser att alla föds som ett ”tabula rasa” (ett tomt papper) Sedan formas vårt psyke av inlärning av olika slag och miljön som vi lever i.
Ett nyfött barn skulle alltså både kunna få en positiv eller en negativ syn på invandrare beroende på hur hon eller han blir uppfostrad.
Om barnet t.ex. blir uppfostrat av föräldrar med en negativ syn på invandrare så får ofta även barnen det. Så för att hindra att barnen blir rasister så måste man först förändra föräldrarnas syn på invandrare. Hur det ska gå till är lite svårare. Man måste få dem att förknippa invandrare med gott och främlingsfientlighet med något negativt. Förhoppningsvis går deras syn att förändra bara genom att umgås med invandrare. Då får de själva se att invandrare är precis som dem fast (förhoppningsvis) mindre fördomsfulla.
Kanske det skulle gå att bota dem genom att i likhet med ”A Clockwork Orange” låta dem genomgå en behandling av liknande typ som filmens huvudperson Alex blir utsatt för.
I behandlingen av främlingsfientliga så skulle man t.ex. låta dem se på filmer där invandrare blir misshandlade och på andra sätt diskriminerade samtidigt som de har fått ett ämne injicerat som gör att de känner obehag och illamående. Bäst skulle det nog funka om de även fick se filmer om invandrare och människor med svensk bakgrund umgås och ha trevligt ihop samtidigt som de fått en injektion av ett lyckohöjande ämne. En sådan här behandling skulle kunna liknas vid en hjärntvättning eftersom människan som utsätts för behandling...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur främlingsfientlighet kan förklaras med hjälp av de psykologiska perspektiven

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-07]   Hur främlingsfientlighet kan förklaras med hjälp av de psykologiska perspektiven
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7016 [2020-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×