Hinduismen

26 röster
69748 visningar
uppladdat: 2001-05-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning


Indiens religion 1.
Kasterna 1.
Harijas - guds barn 2.
Karma (gärningarnas lag) och reinkarnation 3.
Gudarna 4 - 6.
- Shiva 4.
- Vishnu 4 - 5.
- Kali (Durga) 5.
- Krishna 5.
- Ganesha 6.
- Lakshmi 6.
- Rama 6.
Renläriga hinduer - vegetarianer 6.
Varför är kon helig? 7.
Ganges - den heliga floden 7.
Hindu? 7.
Hinduernas mening med livet 8.
Metoder att uppnå moksha 8.
Hinduiska högtider 9.
Liten hinduisk ordlista 10.


J Hinduismen

Ordet hindu kommer från
ett persiskt ord och betyder
egentligen "indier".


Indiens religion

Indiens befolkning uppgår till omkring 896,6 miljoner invånare. Av dessa är ca 83 procent hinduer och 11 procent muslimer. Resterande 6 procent är buddhister, sikher och kristna. Indierna själva kallar hinduismen "den eviga lagen".


Kasterna

Kast betyder färg.

Hinduisterna delar upp indierna i fyra olika kaster. Dessa kaster är:

* Brahman- präster, numera också läkare, advokater mm.
* Kshatriya- krigare och ämbetsmän.
* Vaishya- bönder, köpmän och hantverkare,
* Shudra- tjänare och slavar.

En känd berättelse ur Vedaböckerna, en samling filosofiska och religiösa berättelser, säger:

"Människorna skapades av guden Brahma. Från gudens huvud sprang de ädla prästerna fram. Från armarna kom krigarna medan bönderna skapades ur de kraftiga låren. Tjänarna och slavarna bildades ur de tjänande fötterna."

Vilken kast man föds i spelar stor roll i ens liv. Det kast man föds i ska man också hålla sig till. Man ska t ex inte gifta sig med någon ur ett annat kast, och man ska inte äta med någon ur ett "lägre" kast. Detta med att gifta sig med någon av samma kast kallas endogami, och detta föls vid nästan varje hinduistiskt bröllop. Att man inte ska äta med någon av lägre kast beror på hinduernas syn på att "orenhet" kan överföras genom maten.

Om man föds som brahmin blir man respekterad, föds man av en tjänarinna så är man föraktad resten av sitt liv. Detta ger liten valfrihet i livet, och personligen så anser jag att detta är fel.

Kastväsendet kan jämföras med en stege där kasterna är sorterade med de högsta kasten högst upp och de lägsta längst ner. Man kysser fötterna på den som är ovanför, och trampar på den som finns under en själv.

Det är sedan 1947, då Indien blev självständigt, förbjudet att vara kastlös. Ingen ska få frysa ut någon på grund av kasttillhörighet, men precis som i Sverige så är det inte alla lagar som följs.
De kastlösa och lågkastiga blir diskriminerade i vilket fall.

Nu för tiden finns det många tusen olika kaster, ett kast för nästan varje yrke som finns. De flesta kaster sker som en slags arbetsfördelning, sönerna ärver fädernas yrke.

Det gamla kastväsendet är rasistiskt; och de i det högsta kastet är till stor del arier, medan de kastlösa ofta är mörka i hyn.


Harijas - Guds barn

De som föds i det lägsta kastet kallas ibland för harijas. Mahatma Gandhi, Indiens store ledare, kämpade starkt för dessa, och det var han som började kalla dem för harijas, Guds barn. Om man föds till harija är man haria, oberörbar, och närapå dömd till ett sämre liv än andra. Ingen vill ha att göra med dessa "orena" människor, och de får bara smutsjobb som att sopa gator, ta hand om döda djur och tvätta kläder. Harijas kallas ibland också för kastlösa, för de är så långt ner i den gudomliga ordningen att de inte ens förtjänar att tillhöra något kast. I byarna har de kastlösa egna brunnar för att inte "smitta" de andra med sin "orenhet".

Ställningen för en harija är fortfarande mycket svår, men det har blivit bättre med tiden. Nu finns det t o m harijas som har blivit invalda i Indiens riksdag. Många indier anser att kasterna är något man absolut inte får sätta sig upp mot, för dessa är en gudomlig ordning. Det finns t o m människor som bränt sig själva till döds eller på annat sätt begått självmord i protest mot att harijas ska ha samma rättigheter som andra.


Karma (gärningarnas lag) och reinkarnation.

Varför anser hinduisterna att det är ens eget fel att man blir harija? Eller att det är ens egen förtjänst att man föds till brahmin? Jo, hinduisterna säger att det är människans karma som avgör det. Karma är gärningarnas lag, resultatet av ett liv. Om man har levt ärligt och bra får man en bra karma, om man har levt som en dålig människa så får man en dålig karma.

Hinduerna tror på reinkarnation, själavandring. Att allt levande har en själ som återföds på nytt. Om man sen återföds till en bra eller dålig ställning beror på ens karma, på hur man har levt sitt tidigare liv. Föds man som lågkastig så har man bara sig själv att skylla för att man var en dålig person i sitt tidigare liv. Är man brahmin så kan man vara stolt över att man var en så god människa i det förra livet. Därför har de i de högre kasten i århundraden ansett att de fattiga bara har sig själva att skylla sitt lidande på. De får försöka leva väl för att bättra på sin karma och födas till något bättre i nästa liv.

Men eftersom hinduerna tror stark på människors karma så anser de det vara rätt att folk döms efter kast. Det är lätt att fördöma detta som icke-hinduist, men växer man upp med kastsystem och hinduism så tror jag inte att man ifrågasätter det. Och om nu det här med karman stämmer, så är väl det kanske den yttersta rättvisan..


Gudarna

Hinduerna tror på endera en gud, monoteism, eller flera gudar, polyteism. Det finns även något som kallas panteism, att man tror att gud finns i allt. Någon har räknat ut att hinduismen har runt 330 miljoner gudar.

Några av de största gudarna är:


Brahma - skaparen.

I nutidens Indien är Brahma nästan glömd, trots att det i de gamla berättelserna står att det var han som skapade världen. Ingen bygger tempel till hans ära, och det finns underligt nog knappt ingen som dyrkar honom. Men många känner igen honom på bilder av honom, mycket på grund av hans fyra huvuden. Legenden säger att han från början bara hade ett huvud. När han sen skapade kvinnan, som han skar ut ur sin egen kropp, så blev han förälskad i henne. Men kvinnan gömde sig för honom, och därmed skaffade han sig de tre andra huvudena för att kunna se henne från alla håll. Precis som de flesta andra gudarna har han också fyra armar, i vilka han håller de heliga Veda-böckerna.


Shiva - både skapare och förgörare

Shiva är skaparen av både ont och gott, både den som skapar och den som förgör. Han är lärdomens gud, allvarlig och stäng. Yogin och asketen tillber honom. Shiva är också fruktbarhetens, dödens och förintelsens gud. När han dansar så skapar han. När han förstör gör han det för att ge plats åt nya ting. I egenskap av visdomens gud så framställs han ofta halvnaken och insmord med aska, och med ett halsband av sammanflätade ormar. Shiva är det yttersta av allt, han är både god och ond, både livgivande och dödsbringande, både det fruktansvärda och mildheten själv. Shivas dyrkare ritar ofta lodräta tecken i pannan som ett tecken på dyrkan.


(Skapades verkligen världen av en gud?

Hinduerna tror att världen alltid har varit och varar för evigt. Men varje världsform går ibland under för att skapas på nytt, liknande det som händer människans själ. )


Vishnu - gudarnas konung

Vishnu är energin som finns i allt, han är världssjälen, mittpunkten i allt som existerar. Om inte Vishnu finns så finns ingenting alls. Allt existerar genom honom. Miljoner människor dyrkar honom, och många säger att han är den enda guden. Han är den kärleksfulle guden; guden som man kan vända sig till med sina problem. Han är nästan alltid vänlig. Ibland framställs han som symbol för solen, ridande på den himmelska örnen, Garuda, som genomkorsar himlavalvet. Många skrifter berättar hur han har dykt upp på jorden i olika skepnader för att kämpa mot det ond. I en berättelse var han ett vildsvin, i en annan en sköldpadda som bar jorden på sin rygg. Hans
framträdanden i mänsklig skepnad är mycket betydelsefulla. De två skepnaderna är kungasonen Rama och herden Krishna. Dessa är mest kända för "vanligt" folk genom Hare Krishna-rörelsen. I händerna håller han ofta föremål som den gyllene klubban, föremål som visar hans makt och övernaturliga egenskaper. De som dyrkar Vishnu ritar samma tecken som Vishnu har i pannan, ett lodrätt märke.

Andra gudar:


Kali (även kallad Durga)

Kali är Shivas svarta hustru. Hon kallas "Den stora modern". Hon är en s.k. sakti, en kvinnlig skaparkraft. Denna kraft dyrkas av många. Kali symboliserar död, och även dom. Hon är den som sänder sjukdomar till jorden, men för att slippa bli sjuk så offrar man till hennes ära. Bilder på henne brukar visa en kvinna med huggtänder och en stor tunga som hänger ut utanför munnen. Runt hennes hals har hon ett band av människohuvuden, och hennes kjol är gjord av avhuggna tänder. Ett stort tempel till hennes ära har byggts i Calcutta, som även har fått sitt namn efter henne. Kali anses ge sina dyrkare frid genom att övervinna deras fruktan.


Krishna

Många tror att Krishna bara är en inkarnation av Vishnu, men det är han inte. Han är också en egen gud, den populäraste av dem alla. I många berättelser är han hjälte, men han är också kung, krigare och älskare. Krishna avbildas alltid blå.


Ganesha - elefantguden

Ganesha är Shivas och Parvatis son. Han är hindrens herre och lyckans gud. Ganesha har människokropp och elefanthuvud. Legender berättar hur han fick detta huvud: En dag blev Shiva mycket arg och högg av sin son huvudet. När han sedan ångrade sig bad han sin tjänare att gå ut och hugga av den första varelse han träffade huvudet. Så gjorde tjänaren, och den första varelse han träffade råkade vara en elefant. Efter detta så bär Ganesha ett elefanthuvud på sina axlar. Ganesha kallas även Ganapati och Gajanana. Många unga människor dyrkar honom. De ber honom ofta om hjälp med sina studier.


Lakshmi

Lakshmi är Vishnus hustru. Hon är lyckans och skönhetens gudinna.


Rama

En av de mänskliga skepnader som Vishnu uppenbarat sig i. (Se avatari). Rama var en mycket ädel hjälte som kämpade mot ondskan.

En berättelse ur hinduernas skrifter beskriver hur det var när Rama en gång var tvungen att kämpa för att få tillbaka sin fru, som blivit bortrövad av en förskräcklig demonkung, Ravana. Ravana hade tagit med sig Sita, Ramas fru, i en vagn som drogs av påfåglar. När Rama och Laksman, Ramas bror, kom till stranden visade sig Varuna, vattnets gud, för dem och sa:
"Bygg en bro över mitt rike!".
Snart kom apguden Hanuman med sin här av apor, och efter ett tag var bron från fastlandet till ön Sri Lanka var färdigbyggd. Nu kunde de ta sig över. En svår strid utspelade sig mellan dem och Ravana, men till slut lyckades Rama döda honom, och fick tillbaka sin älskade Sita.


Renläriga hinduer - vegetarianer

Allt dödande är fel, inte ens myggor får slås ihjäl. Ingen renlärig hindu vill släcka något liv, för detta kan ju vara ett steg i själavandringen för någon. De äter inte kött, och många undviker också ägg. De som äter kött är med ganska stor säkerhet muslimer eller lågkastiga. Detta bättrar på de lågkastigas dåliga anseende. För de flesta hinduer är en laktovegetarisk kost det enda rätta.


Varför är kon helig?

Hinduerna ser kon som en symbol för moderlighet och ömhet. Att slakta en ko är otänkbart. Anledningar till att man inte slaktar korna som går runt på gatorna är också mjölken som man får (som modern till sina barn), gödseln och bränslet som man kan använda torkad kospillning till. Och så föder kon dragoxar. Men koslakt existerar faktiskt i vissa stora indiska städer.


Ganges - den heliga floden

Ganges är med sina 2560 m Indiens näst längsta flod. För hinduerna är floden Ganges helig. För en hindu är floden Ganga Ma, Moder Ganges, som gudarna skänkt till människorna. Runt 50 000 människor badar här varje dag, och dricker av vattnet. Den som kommer från Sverige skulle nog tveka starkt att dricka av detta vatten, eftersom det är väldigt smutsigt. Kloaker mynnar rakt ner i den stora floden.
Längs Ganges sidor finns det krematorier. Hit kommer människor från hela Indien för att bränna sina döda och sedan sprida askan över Ganges. Detta är en hindus högsta önskan, att få bli kremerad och spridas över Ganges. Man tror att precis som askan blandas med Ganges, så blandas själen med Brahman. Varje dag bränns flera tusen människokroppar i krematorierna vid Ganges.
Tyvärr så är Ganges numera kraftigt förorenad, även om hinduerna påstår att floden aldrig kan bli smutsig; den renar sig själv. Det märks i alla fall inte utåt, för av det som flyter i floden kan man urskilja döda djurkroppar, avföring och annat skräp.


Hindu?

Enligt en lärd munk så är man hindu om man "är född i ett kast, tror på själavandring och försöker följa Vedaböckerna". Man kan alltså inte konvertera till hinduismen, eftersom man som kristen, jude, muslim eller annat inte är född i något kast.

Vad de flesta anser att en hindu bör:

* offra och be till gudarna
* bry sig om och hjälpa folk inom sitt kast och sin familj
* vara med i riter och fester för gudarna
* visa respekt för föräldrar och åldringar

Man ska inte:

* ljuga
* döda eller skada någon varelse
* äta döda djur
* dricka alkohol
* stjäla


Hinduernas mening med livet

Brahman är världssjälen, som vissa anser är det samma som Vishnu. Atman är den egna mänskliga själen, som tyvärr är fången i återfödelsens hjul. Men det går att komma ur detta kretslopp genom att leva som en god hindu, och istället bli ett med atman. Detta kallas moksha, befrielse, och det är detta som varje hindu strävar efter. De tror att tillvaron efter moksha är ett paradis, ungefär som kristna ser himlen. I den tillvaron finns bara lycka, ro och harmoni med allt annat. Alla hinduer lever som de gör för att komma närmare; och slutligen uppnå målet - moksha.


Metoder att uppnå moksha.

Det finns olika vägar till detta, och olika hinduer väljer olika vägar. Hinduer får tro på och dyrka olika gudar, och därför finns det också många olika riktningar för att uppnå målet.
Några av dem är dessa:

* Bhakti (hängivenhetens väg)

Bland dagens hinduer är denna väg vanlig. Ofta är det Krishna man hänger sig åt. Man sjunger sånger till hans ära, ber och visar sin kärlek. Genom att dyrka honom tillräckligt starkt och visa det kan man uppnå moksha den här vägen.
Hare-Krishna-rörelsen bygger på detta.

* De goda gärningarnas väg

Också en vanlig väg. Här gäller det att vara kärleksfull och omtänksam mot alla runt omkring sig. Man får inte stjäla, inte ljuga och inte döda. Nästan ingen äter heller kött, eftersom det är att bidra till lidande och död.

* Jainismen

Icke-våldets väg. Denna väg är nästan ateisktisk, dvs utan gudstro. Jainisterna tror inte att det finns någon enda gud som kan hjälpa dem. Detta är lite speciellt, för nästan alla hinduer i övrigt har någon form av gudstro.
Den som följer denna väg får absolut inte döda någon eller något, det är den svåraste synd man kan begå. En del jainister bär duk för munnen får att inte andas in insekter, och de undviker att trampa på småkryp.
Det finns även nåt som heter ahimsa, icke-våld, och detta följer nästan alla hinduer; åtminstone alla jainister. Men konstigt nog är Indien, trots detta, ett av de länder som innehar kärnvapen..

* Kunskapens (vishetens) väg

Här samlar man kunskap ur, och studerar, de heliga skrifterna mycket noggrant, för att slutligen komma till insikt och nå moksha. Detta anses vara en väg för ett fåtal mycket lärda. En andlig lärare kallas guru, och dessa är mycket respekterade.

* Försakelsens väg

Detta innebär att välja ett liv som fattig. Man ägnar sig inte åt jordisk njutning och glädje, och vandrar istället runt i sitt sökande efter helig lärdom. Många äldre män väljer detta under den sista tiden de har kvar i livet.

* Yoga

En mycket gammal metod som även är uppskattad i Sverige, här mer som träningsmetod än som försök att uppnå moksha..
De som utövar yoga försöker att genom att öva upp sin kropp och sitt sinne bli medveten om andligheter runt om oss. Ordet yoga betyder förening. Detta syftar på den förening med gud som utövarna tror att yoga kan resultera i.


Hinduiska högtider

* Dasera

Håller på i tio dagar och firas till Durgas ära.

* Holifesten

Firas till minne av Krishna och hans "bus". Man gläds och busar med varandra. Ett exempel på vad man kan råka ut för under Holifesten är att man får en hink färgat vatten över sig.

* Divalifesten

Detta är hinduernas nyårshelg, och även deras ljushögtid, som firas bl a för att hedra gudinnan över rikedom. Under denna helg skjuter man raketer och ger varandra presenter.


Liten hinduisk ordlista


Ahimsa - att inte skada eller döda något levande.
Atman - människans själ, egentlig ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hinduismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-18]   Hinduismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=699 [2019-08-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×