Barnarbete

7568 visningar
uppladdat: 2006-10-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Barnarbete - en komplicerad fråga

Barnarbete har under åren varit en komplicerad fråga bland vuxna. det finns troligen miljoner barn i hela världen som arbetar. De flesta flesta klagar inte över sina löner och sina arbetsvillkor, trots att de utnyttjas av sina arbetsgivare.
I många länder och särskilt fattiga tvingar en del föräldrar sina barn att arbeta i förhoppning om att de ska lära sig ett nytt yrke och att de möjligen får bra jobb i framtiden. Andra barn arbetar i behov av pengar. För att uttrycka det på ett annat sätt har många familjer svårt att försörja sig med bara hjälp av huvudpersonen hemma. Av det skälet måste alla familjmedlemmar eller de som kan arbeta för att kunna överleva.
Det finns olika arbetsnivåer. Med andra ord finns det arbeten som hindrar barns skolgång. I en del familjer arbetar barnen redan vid 5-6 års ålder. Innan de förstår vad ordet arbete innebär befinner de sig i en miljö, där möjligheten att börja skolan är bortglömd. Inom parantes sagt blir skolan en omöjlig dröm för de flesta barnen.
Det finns också arbeten som är skadliga för barns hälsa. I många länder särskilt Afrika och Asien arbetar barn på ställen, där miljön är farlig både fysiskt och psykiskt för ett barn, exempelvis arbeten inom jordbruk eller som kamelryttare. Det finns också arbeten som hantlangare.
Beklagligt nog utnyttjar många arbetsgivare barnen genom att anställa dem med en alltför låg lön eller kanske ingen lön alls. Vid det här laget kan barnen inte protestera eller inte ens kräva sina rättigheter.
Barnen som arbetar under sådana omständigheter har inget att klaga över - tvärtom är de ofta glada över att de har ett arbete.
Efterfrågan på barnarbetskraft har ökat: många arbetsgivare vill gärna anställa barn hellre än vuxna, eftersom de är billig arbetskraft och de är lätta att styra.
En del barn flyr från skolan för att de blir slagna eller sexuellt utnyttjade av sina lärare. Det kan möjligen leda till att barnet för med sig detta hela livet.
Jag har själv läst om sådana situationer. Barnen i exempelvis Somalia lever i ett grymt samhälle där varje barn i familjen har sin uppgift att utföra, oavsett om arbetet är hårt eller farligt. Barnen i nomadfamiljer (de som förflyttar sig jämt i Somalia) vallar getter och vaktar kameler. De bär ett tungt ansvar, som gör att de inte tänker på annat än att ta hand om djur. Det är mest flickor där som får utföra ett så hårt arbete.
Det finns många byar i Irak där barnen under 5-10 års ålder och uppåt också har liknande uppgifter. De vallar också getter från kanske 03.00 på morgonen till 20.00 på kvällen. Deras liv begränsas till en liten värld.
Varför ska barnen lida så tidigt?! Varför ska de bära ansvaret på sina mjuka och små axlar? Det är extremt orättvist att se e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnarbete

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-05-29

    bra jobb!

Källhänvisning

Inactive member [2006-10-21]   Barnarbete
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6919 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×