Utvecklingspsykologi

3 röster
19610 visningar
uppladdat: 2006-10-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
UTVECKLINGSPSYKOLOGI - UTVECKLINGSTEORIER

A )
Jag har valt att presentera Freuds teorier om utveckling dels för att den är så annorlunda än vad Erik och Piagets teorier
för han använder sexualdrifterna och omedelbar tillfredställelse som det största behovet i utvecklingen.
Ju mer beröring och man blir tryggare som människa och har lättare för att utvecklas. När barnet slutar med blöja blir han/hon mer självständig
och kan bestämma lite över sin egen kropp och samtidigt höjs självskänslan. Freud använder sin utvecklingsteori för att visa ur mycket närhet, beröring
som behövs för att ett barn ska kunna bli tryggare i sig själv när det så småningom växer upp. Genom att barn som är små är mer nyfikna på mamman
och pappan och gämför sig med föräldrarna, pojkar känner dragning till mamman och att pappan är fienden. Det är en tanke som vilar i människans undermedvetna. Freud menade att vår psyke är uppbyggt på tre olika nivåer: medvetet, för- medvetet och omedvetet. Det för- medvetna innehåller alla handlingar och minnen som kan bli medvetna. Den har inget begär om konstant tillfredställelse. Det omedvetna kommer av viljan av oanständiga tankar. Det medvetna sparar på alla dessa drifter och håller dem inom människan. Det är det medvetna som anpassar oss med andra personer och kontrollerar handlingarna. Censur ligger alldeles över det omedvetna. Det omedvetna materialet kan sippra ut i felsägningar och i drömmar, censuren är så stark så det omedvetna materialetsom finns i drömmar är ” förklätt ” i en annan form, enligt Freud var psykoanalys den behandlingsform han grundlade ett sätt att ta fram det omedvetna. Detet och Överjaget är oftast omedvetna medans jaget till största delen är medvetet.
Freud brukade dela in ”psyket” i tre olika delar som han kallade; jaget, detet, och överjaget. Det fungerade som en ”personlighetsmodell”.
Detet är den primitiva delen av oss, det vill ha omedelbar tillfredställelse, Överjaget står för samvete, moral, normer och ideal. Det talar om för oss när vi har gjort rätt eller fel.Ett av idealen vi försöker att leva upp till är självidealet, hur vi borde vara och hur vi skulle vilja vara.
Jaget är den ” förnuftiga ” delen av oss. Jaget står för sinnen, minnet, motoriken, tänkandet, språket.Det kan förändra eller anpassa sig. Medveten uppfattningsförmåga hör till jaget. Det är en synpunkt av jaget som vänder sig inåt och som fungerar omedvetet. Så är t ex omedvetet bortträngande av detet, det är jagets försvarsfunktion. Alla dessa funktioner är omedvetna. Jaget är länken som förhandlar med omvärlden.

Freud använder sig av fem utvecklingsstadier:
Från 0 - 1 år har barnet en oral period där de vill ha allt munnen och att suga på saker och ting, från 1 - 3 år har de en anal period där barnet kommer in
i kiss och bajs åldern. Från 3 - 7 år så är de i den falliska perioden, då blir barnet kär i föräldern av det motsatta könet, likt Oidipuskomplexet. Från 7 - 12 år så kommer
man in i en latensperiod där förändringen inte är så stor men sen kommer den genitala perioden mellan 13 - 19 då det vuxna sexuella
beteendet utvecklas.
Freud skapade psykoanalysen för att få veta varför han var rädd för döden och led av fobier. Han analyserade sig själv som sedan ledde till att han
analyserade andra människor. Den är till för att visa varför människor beter sig på olika sätt.

B )
I familjen : Det har man nytta av hela tiden under tiden som man utvecklas. Lika mycket som föräldrarna visar sin kärlek till varandra och barnet så är det
lättare för barnet att utveckla sin sexualitet när båda föräldrarna bor ihop än att barnet bara bor och blir uppfostrat av ett av föräldrarna.
exempel : om en flicka blir uppfostrad av sin pappa som inte har någon flickvän i sitt liv så kan ju inte flickan gämföra sig med mamman och då när hon är
inne i den genitiala fasen så finns det ingen mamma att identifiera sig med.

I vården : Äldre män blir ofta som små barn när de kommer upp i sina år, de blir dementa och uppför sig som ett litet barn,
blir lika nyfiken på sexualiteten igen och kollar och känner.olika personer beter sig olika och behöver ha olika hälp i vården
därför är det svårt att sätta ett exempel för just denna frågan.och att sexualiteten och alla den olika faserna ska kunna vara till nytta i vården och omsorgen tycker jag är knepig.
men kanske behöver vi alla människor lika mycket närhet och kärlek när vi blir gammla och gaggiga som när vi är barn för att känna oss trygga när vi kanske
bor på ett äldreboende eller bor hemma och barnet har flyttat och man har ett litet senilt beteende så blir de ofta depprimerade utav att ingen "bryr sig" längre
eller att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet som de fick när barnen bodde hemma, och då börjar de kanske att bete sig lite barnsligt för att få mer uppmärksamhet.

I samhället : I skolan så är barnet ca 13 år och samtidigt börjar att komma in i den genitala fasen och vi har utvecklat våran sexualitet och man skaffar sig en flick- pojkvän och blir ”ett med sig själv”, man vet hur ens egen kropp fungerar.man träffar nya människor och får närhet och kanske kärlek från de och senare flyttar de hemifrån och skaffar sig en egen familj. Då behövs inte föräldrarnas närhet lika mycket längre.
Det har de ju nytta av annars kanske de inte hade ” vuxit upp” och flyttat ut, så man har ju nytta av Freds teorier om utvecklingen här,för en människa som blir ompysslad och gullad hela sin uppväxt tror jag inte blir lika självständig som en person som får lite mindre närhet. Han /hon blir vuxen tidigare och behöver massa närhet och kärlek av sin partner senare i livet.

C )
Jag gillar att läsa om Freud, han har intressanta upplägg och de är lite annorlunda. Sexualiteten har ju påverkat oss ändå från när vi föddes. Han har fått ut orden på ett bra sätt med alla faserna och jag förstod direkt vad han menade med ex: latensen där det nästan inte händer någonting i utvecklingen förutom att man börjar träffa folk och lär sig att umgås. Jag håller inte riktigt med om allt han skriver men mycket utav det gillar jag. Jag tycker att det är viktigt att inte glömma bort att det var nästan 100 år sedan som Freud gjorde sina forskningar och att dra en parallell till de företrädare vi idag har i psykologiska och filosofiska teorier. Vem vet om 100 år vad som anses om deras teorier.
Ett lit...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Utvecklingspsykologi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-10-10]   Utvecklingspsykologi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6855 [2020-09-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×