STRESS

5 röster
15668 visningar
uppladdat: 2006-10-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Stress och Motivation

Jäkt och stress har nog alla känt av i olika utsträckning. Somliga trivs i med kortar stress perioder och presterar mycket bättre, vilket kan kallas ”eustress”. Medan andra får panik och blir totalt nollställda, detta benämns ”distress”.
Det talas idag om utbrändhet och sjuklig stress, vad är det? Vilka drabbas av sånt?
I undersökningar bedrivna av folkhälsoinstitutet har man kommit fram till att vanligtviss är det människor som drivs av en inre motivation, lust och engagemang i arbetet som blir utbrända. Man kan säga att de ”brinner” så mycket för något att de riskerar att ”brinna ut”, vilket beskriver utbrändhet. En korrekt begreppsförklaring av utbrändhet är dock ”En stark och långvarig krisreaktion i förhållande till arbetet och som särskiljs från utmattningssyndrom vilket är en diagnos och alltså mer kan liknas vid en sjukdomsreaktion”, för att citera Ulrika Eriksson Hallberg, en framstående psykolog som forskat inom ämnet.

Idagens samhälle lever de flesta människor under oerhörd stress och press. Vi ska se bra ut, träna, laga fem rätters middag på helgen, ha ett underbart hem och trädgård, göra karriär, skjutsa våra perfekta barn till diverse träningar och ha en stabil och bra ekonomi, låter detta inte stressande? Samtidigt sprutar media ut information om meditation, utbrändhet, utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar, så som att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men här tror jag att socialpsykologin i allra högsta grad tillkommer. Vi vill ju vara som ”alla andra” och inte skilja oss så mycket från mängden. ”Alla andra” verkar ju hinna med och de har det ju si eller så. Våra uppfattningar om oss själva påverkas av hur andra ser på oss, därför är det jätte viktigt för oss att andra tycker om oss och upplever oss som bra och duktiga.

Eller är det helt enkelt så att de människor som drabbats av negativ stress är dåliga organisatörer eller är känsligare för stress, somliga människor har ju mer stressorer än andra. Kanske är det så att de är överbelastade och har tagit på sig eller fått på sig alldeles för mycket så att tiden helt enkelt inte räcker?

Eller är människor med låg stresstålighet helt enkelt på fel plats? Har fel arbetsuppgift? När stressreaktionen slår igång fungerar kroppen fysiska prestationer bättre och rent fysiskt orkar de mer och kanske till och med psykiskt känner sig bra och duktiga, vilket kanske motiverar dem at prestera mer. Därför kanske stresskänsliga människor kanske ska ha ett mer fysiskt arbete. Då man konstaterat att tankeverksamheten inte fungerar lika bra under stress. Alltså stressen är enbart en biologisk faktor som spelar kroppen ett spratt.

Eller kanske är det så som de med ett ”Kognitivt synsätt” skulle utrycka sig att det är dina förutfattade meningar som styr dina känslor. Finns föreställningen om att något är farligt, jobbigt eller stressande, så upplever personen ifråga det så oavsett om det är verkligt eller inte.

Man kan också tala motivkonflikter och frustration. När något inte blir som individen har tänkt sig uppstår frustration i kroppen och irritation, ilska och nedstämdhet kan skapa tankar som i sin tur gör att individen undviker dessa situationer/saker. Individen ifråga skapar sig en överdriven rädsla för vissa moment vilket i sin tur leder till stress. Så skulle nog människor inom ”Inlärningspsykologin” hävda.

Något som många är överens om är dock att hög stress under längre tid kan leder vanligtviss till psykiska och fysiska problem. Hur stressresponsen sedan ser ut är väldigt individuell och kan inte ges någon allmängiltig förklaring på. Vilket beror på att människor har olika stor stresstolerans. Idag finns olika metoder och försök att mäta stress, ett av dem är genom att titta på individens vakenhetsgrad/aktivitetsnivå. Då mäts exempelviss pulsfrekvensen via EEG eller adrenalin och kortison via urinprov/blodprov. Adrenalin och kortison är kroppens stresshormoner. Resultaten av dessa olika mättningar säger tyvärr inget om kroppens psykologiska besvär. Man bör dock i samband med dessa test genomgå olika beräkningar av sinnestillståndet, vilket kan göras med olika självuppskattningstest.

Vad som orsakar stress är individuellt men när stress uppstår i samband med arbetsuppgifter har man delat in stressfaktorerna. Det kan talas om en sensorisk överstimulering, här hittar vi buller, vibrationer och drag som exempel. Det handlar om att utsättas negativt med antingen för många eller för starka sinnesintryck. Men att inte utsättas för tillräckligt med sinnes intryck kan leda till sensorisk understimulering vilket vanligen kan upplevas av exempelvis en fånge i isolering eller vid arbeten där understimuleringen är hög tänk dig att du arbetar 8 timmar med att bevaka en dataskärm. I dessa två faktorer av stress kan man ofta finna socialunderstimulering som ytterligare stressfaktor. Då man i en bullrig nivå kanske inte kan meddela sig med sina arbetskamrater. Även vid arbeten på obekväma arbetstider är social understimulering vanligt. Det finns också arbeten där arbetsuppgifterna är för få och väldigt lätta, då kan detta leda till något som kallas Kognitiv understimulering. Här finns också en motpool då individen arbetar under exempelviss tidspress eller med för svåra uppgifter, faktorn här benämns då kognitiv överstimulering. Sist men inte minst stressande är situationerna som innebär fysiska hot, vilket är vanligast inom polis, soldater, psykvård och för brandmän. För att förebygga stress används emotionsinriktade och probleminriktade metoder, vilket innebär att man antingen försöker att styra de känslomässiga konsekvenserna eller försöker att förändra/ta bort de faktorer som utgör stress. När man talar om MMS tittar man på hur designen av miljö och tekniska hjälpmedel fungerar.

Teknisk psykologi får ta en alldeles för liten del i samhället, vilket innebär att bland annat många stressfaktorer fortlöper utan att något görs. Företagshälsovården har ökat en del men dit kommer människor som redan har bekymmer mer bör göras för att förebygga stress. Samhället har skapat alltför hög press på sina invånare, vilket blir motivatio...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: STRESS

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-14

    Hej! du skrev inte så mycket o

Källhänvisning

Inactive member [2006-10-09]   STRESS
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6850 [2020-04-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×