Teknisk psykologi

2 röster
10828 visningar
uppladdat: 2006-10-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
TEKNISK PSYKOLOGI

Människan och tekniken

Idag är utvecklingen av teknik mycket snabb, detta medför att människor använder mer tekniska hjälpmedel, både på arbetet och i vardagslivet. I form av datorer, mobiler, mikrovågsugnar, DVD spelare och stereoanläggningar vilket är utformat just för människan, tekniken ska även vara lätt användbar och förstårlig. Vi förväntar oss att den vardagliga tekniken ska fungera, men det ligger mycket arbete bakom att få tekniken användbar på ett sådant viss. Det är en del av vad som kallas teknisk psykologi och innebär att konstruktörerna själva eller med hjälp av andra kunniga, forskat kring hur människor tänker och handlar.

Fungerar tekniken på ett sätt så att människan måste anpassa sig efter den kommer det att bli problem, i form av irritationsmoment eller värre dödliga konsekvenser.
Exempel: En pilot läser av flygghöjden fel därför att de digitala siffrorna på instrumentbrädan ser ut att vissa en korrekt flygghöjd men i själva verket är höjden en annan, vad som har hänt är att ljuset i cockpiten är dålig.
Vid sådana tillfällen kan man säga att samspelet mellan människan och teknik brister. Tekniken är möjligtvis för avancerad, abstrakt, bruksanvisningen otydlig, eller så ligger dilemmat hos konsumenten, det vill säga den mänskliga faktorn har spelat in. För att undvika scenarium som leder till katastrof, försöker man idag tillverka teknik som är skapta efter människans perceptions förmåga. Med detta menas att tekniken lätt ska kunna nå fram till våra sinnen och bearbetas snabbt.

Tekniken idag ska försöka eftersträva en god MMS, Människa-maskin-system. MMS menar att man med maskin/er och individ/er i samverkan, i en viss miljö ska uppnå ett visst system mål. För att ta ner detta på vardagsspråk så kan man förklara det som en du (en individ) ska värma mat i mikron (en maskin) och du vill ha den lagom varm (ett system mål). MMS kan alltså användas på alla typer av tekniska system.

I och med den snabba utvecklingen av systemen i samhället så ersätts ibland människan av tekniken, tekniken automatiseras. Vilket innebär att maskinen tar en mycket större del än människan i MMS. Vilket har innebär att människans psykiska sida får användas mer än den fysiska. Människor är väldigt olika, en del är mer fysiska medan andra är mer psykiska.
Innebär detta då att människor som gillar att arbeta med kroppen får mindre chans till detta, har de ersatts av en maskin? Hur påverkar det denna?

Pengar och makt lockar de flesta, speciellt arbetsgivare. Att ha en effektiv och snabb produktion lockar ofta, och inverteringar i nyare teknik ökar kraftigt. Men tekniken sköter som sagt inte sig själv, är det verkligen lönsamt att i längden ersätta människan med maskiner? Om vi tittar på ett MMS system som exempelviss cykeln, som har en låg automationsgrad, så upplever/ser och förstår människan direkt effekten av att trampa på pedalerna.
Hjulet börjar snurra med hjälp av en kedja som därmed gör att vi rullar framåt på cykeln. Sedan jämför vi detta med att köra bil, som har en hög automationsgrad ”dvs. människan gör mindre än maskinen”, individen sätter sig i bilen och vrider om en nyckel för att sedan placera foten på en pedal så att bilen kan komma i rullning. Men hela denna process kan vi varken se eller alla gånger förstå. Förklaringen för hur det hela sker blir för många inte påtaglig och indirekt. Tänk dig nu att vi stöter på problem med inom dessa MMS system, jag tror då att man utan tvekan heller tar i tu med problemen som är abstrakta och som man själv kan se.
Detta löste man genom något som kallas mentala modellen.
Vilket innebär att användaren av maskinen för en del information för att lättare begripa och vilja samverka med maskinen. Exempelvis vid användandet av en dator så har konstruktören valt att göra viss information tillgänglig för dig som användare för att du lättare ska förstå. Eller när du för att referera till boken ”Teknisk psykologi” kör en bil, fås information utifrån en instrumentpanel. Konstruktören har begränsat informationen till det fakta som anses tillräcklig för användandet. På samma sätt försöker konstruktörerna konstruera maskiner som ska användas på diverse arbetsplatser.
Ett problem som dock kan uppstå vid en högre automationsgrad är när maskinerna är tillverkade för att övervakas utifall de signalerar för något fel.
Arbetet blir då understimulerat och när det sedan inträffar ett fel blir situationen häktisk. Ponera att ditt arbete innefattade att dag ut och dag in övervaka en skärm för att invänta eventuella fel, 300 dagar går och inget händer, plötsligt hörs ett tjut och på skärmen lyser det varning med stor, röd text. Hur tror du att du reagerar och hur fungerar ditt tänk?
Övervakningsarbeten handlar vanligtviss om övervakning på riskfyllda moment/maskiner, vad är lösningen på det sådant problem?.
Människan har skapat maskinen för säkerheten och för att effektivisera, trots detta görs allvarliga fel, jag anser att inställningen till teknisk psykologi borde ändras. Människor borde få kunskap och konkreta exempel för att inse vikten av MMS innebörd. Samarbetet mellan MMS bör ha en jämn balans för att uppnå bästa resultat.

När MMS inte ger ett positivt resultat kan man tala om ett negativt gränssnitt.
Ergonomer, Konstruktörer, underhålls och servicepersonal, formgivare/designer samt teknikinformatörer är ansvariga för att gränssnittet ska skapa en bra produkt. De ska också se till att produkterna inte ger falska ledtrådar. Exempel: Alla dörrar i ett hus går öppna utåt förutom en dörr som ska öppnas inåt, här kommer människor garanterat att ”gå i dörren”. Gränssni...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Teknisk psykologi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Rosanna Hedberg 2020-01-28

    du förklarade väldigt bra tycker jag. var kanon för mig som både har dyslexi och behöver lättläst. jag håller på nu med ett skolarbete inom teknisk psykologi.

Källhänvisning

Inactive member [2006-10-09]   Teknisk psykologi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6849 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×