Mobbning

11096 visningar
uppladdat: 2006-09-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning

I ordboken förklaras mobbning som misshandel av ensam avvikande person, hackkyckling, gruppvåld mot individ och kamrat förtryck.
Det stämmer nog rätt bra för mobbing är ett upprepat aggressivt uppträdande mot någon som har svårt att försvara sig.
Mobbning är aldrig en engångsföreteelse, snarare ett systematiskt kränkande av en person. Vilket inte betyder att en engångsföreteelse ska accepteras.

Tillvägagångssätt

Det finns hur många sätt som helst att mobbas på, jag tänkte beskriva några.
Utfrysning är väldigt vanligt, då blir personen i fråga behandlad som luft. Om personen kliver in i ett rum kan folk sluta prata eller byter samtalsämne.
Ibland slutar folk som arbetskamrater att hälsa på personen.

Andra använder kontroll som mobbing. Då låter de någon eller några ständigt följa efter personen för att kontrollera vad den gör. Efterhängarna kan ge kommentarer om hur personen sköter sig och sitt arbete. Arbetar personen mycket är det fel och arbetar den för lite är det fel, inget duger.
Adm. straffsanktioner går ut på att personen blir fråntagen arbetsuppgifter helt eller får göra helt meningslösa uppgifter, som oftast är alldeles för lätta.
En utlovad vidareutbildning kan dras in.
Hot är vanligare än man kan tro. Till exempel telefonterror och hot brev är mycket vanligt. Även hot om fysiskt våld inträffar men det är lite mer sällan.
Personen kan få kränkande kommentarer och porrbilder kan laddas upp på dennes bildskärm på datorn.
Syftet med utpressning är att den mobbade ska få dåligt samvete. Chefen kan säga att de andra får större arbetsbörda när personen låtit bli att göra någon liten sak.
När en person inte får prata färdigt utan blir bortviftad kallas det degradering. Då börjar folket prata eller pyssla med andra saker när den mobbade har ordet.
Förtal är när rykten sprids om både personen och dennes familj. Även tidigare helt okända personer kan börja titta konstigt på den mobbade och viska bakom ryggen på denne.
Sabotage kan vara att någon gömmer eller slänger viktigt material. Sladdar till datorn kan medvetet dras ur för att personen ska få problem. Andra arbetsverktyg kan gömmas osv.
Informationen kan också flitigt användas som mobbning. Personen glöms då bort, och blir då inte kallad till exempelvis möten.
Ingen bjuder den mobbade till personalfester och liknande, det anses inte viktigt.Beslut kan tas utan din samverkan. Ibland även sådana beslut som personen ska ansvara över. Arbetsplatsen kan vägra ge den mobbade löneförhöjning.
Särskilt kvinnor kan bli sexuellt trakasserade. Ofta är hot redan inblandat då.
Personen kan bli utsatt för fysiskt våld. Som att folk knuffas, sätter krokben och nyper denne.
Glåpord är en mycket vanlig form av mobbing, om inte den vanligaste. Då får personen ständigt höra saker som idiot, bög, hora osv.

Orsak

På arbetsmarkanden kan en orsak till mobbing vara konkurrensen om jobben.
De som sen har jobb får mer och mer att göra. De kan då känna sig otillräckliga och därför i sin frustration börja mobba någon.
En annan orsak kan vara att arbetsplatsen har en svag chef. Då skapas lätt en informell chef som delvis styr och delvis påverkar den svaga chefen.
Den informella chefen kan lätt manipulera den riktiga chefen till att mobba ut någon som enligt den informella chefen inte passar in.
Man skaffar en syndabock.
Kommer det in en ny person som ser arbetsplatsen med nya ögon kan den ursprungliga gruppen känna sig hotad.
Värre blir det ju ambitiösare den nya personen är.


Nya mellanchefer blir ofta mobbade. Har en konflikt pågått i kanske flera år riktas lätt all frustration mot den nya chefen.
Sen finns det faktiskt psykiskt sjuka personer som skapar mycket konflikter på arbetsplatser. Tyvärr finns det även många psykiskt sjuka personer som får chefsposter. De har ofta ett stort kontrollbehov och vill ha makt.
När det gäller barn och ungdomar finns orsaken ibland i skolans miljö och attityder hos både vuxna och barn.
Arbetar personalen alltför individuellt med ett mobbnings fall har det bevisats att det bara har en kortvarig effekt och i värsta fall förvärrar situationen för offret.
Relationen mellan elever och läraren är en avgörande faktor i hur utbredd mobbningen hinner bli.
Ett resultatrikt arbete mot mobbing är skolans förmåga att upptäcka problem och bryta det dåliga mönstret. Men inte skuta där utan även ta reda på orsaken till varför problemet uppstått och åtgärda det i möjlig mån.
I grupper där personerna känner sig osäkra och stämningen och toleransen är låg är risken för mobbing stor.

Mobbaren

Mobbaren har ofta mycket ångest inom sig. Den ångesten för mobbaren över på mobbnings offret.
Mobbaren är ofta inte lycklig och har upplevt kränkning av sin omgivning vid ett flertal gånger.
Att bruka makt är det enda sättet för mobbaren att bearbeta sina trauman.
Sen finns det barn som har något handikapp den sociala biten. De saknar helt empati och förstår inte hur illa de gör mobbnings offret.
Mobbaren är lika ensam som mobboffret. De som verkar vara mobbarens vänner låtsas bara vara det för att de är rädda för mobbaren.

Historia

Etologen Konrad Lorenz var den första som använde ordet mobbning, då till att beskriva hur djur attackerade i flock.
Konrad levde mellan 1903-1989och bodde i Österrike i hela sitt liv. Han var zoolog och etolog. Konrads inriktning var djurens beteende.

På 1690-talet använde en svensk läkare ordet mobbning när han såg barnens beteende på skolgården. Begreppet mobbing används inte inom andra språkområden utan är skandinaviskt.

Lagen

Mobbning ska inte förekomma på skolor. Det är viktigt att såväl föräldrar som barn och personal har koll på reglerna.
Ofta innebär mobbning brottsliga handlingar och kan enligt brottsbalken leda till åtal. Vållande till kroppsskada, misshandel och olaga tvång är exempel på brottsrubriceringar som kan komma i tals om mobbningen anmäls.
Den som jobbar på en skola är skyldig att aktivt motverka alla former av kränkande behandling så som mobbning och rasistiska beteenden. Det står i skollagen att rektorn har ett särskilt ansvar för undervisning, skolmiljön och kontakten med föräldrarna.
I grundskolans läroplan står det att ingen ska i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till någon form av mobbing ska aktivt bekämpas.
I arbetsmiljölagen står det att elever och vuxna i arbetslivet har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö.

Lina Olofsson

Över hela Sverige blev Lina känd som Sävar flickan. Mobbningsoffret som anmälde både Umeå kommun och Sävarskola för att titta bort när hon misshandlades i skolan.
När skolverket granskade ärendet visade de skarp kritik mot Sävarskola.
Lina blev känd som den sängliggande Sävar flickan med stödkrage runt nacken. Nu är Lina på väg tillbaka till livet, visserligen är hon fortfarande liten och späd men ändå en helt annan person än den flickan som blev känd i hela landet.

18 november 2000
Lina och hennes föräldrar anmäler Sävarskola till skolverket. Då hade Lina åkt ambulans fem gånger frånskolan, varav hon tre gånger fick hjärnskakning.
Orsaken är mobbning sa Lina. Sävar skolans rektor håller inte med utan menar att stämningen är bra på skolan.

20 december 2000
Umeå kommun får stark kritik från skolverket. Skolverkets enhetschef Birgitta Lahti Nordström säger att behandlingen som Lina blivit utsatt för en längre tid, kommer att sätta spår för hela livet.

17 maj 2002
En av Linas skolkamrater döms till 80 dagsböter och 5000 i skadestånd.
Han blev dömd efter att första ha snömulat Lina sen dragit in henne i skolduschen, duschat henne i iskallt vatten och låst ut henne i 16 gradig kyla.

22 maj 2002
Pappa Melker har varit hemma i ca två år för att at hand om sin dotter.
Lina orkar nu bara sitta upp i sex till sju minuter åt gången. Sen drabbas hon av kramper som ibland övergår till halvsidesförlamningar och medvetslöshet.
Lina berättar även om hennes sömnproblem. Efter allt som hänt drömmer hon mardrömmar så ofta att hon aldrig kan sova en hel natt i sträck.

28 maj 2002
Lina stämmer Umeå kommun, hon önskar att tingsrätten ska bestämma att Umeå kommun är skadestånds skyldig.

29 maj 2002
Ulf Rådahl s-politiker i Sävar kommundelsnämnd styrker det Lina sagt, att ingen vuxen tog sitt ansvar och reagerade.
Han tycker även att båda politiker och skolan borde varit mer ödmjuka mot Lina.

30 juli 2002
Umeå kommun vägrar att betala skadestånd.

10 oktober 2002
Med en muntlig förberedelse inleds rättegången mot Umeå kommun.
Kommunens inställning är skrämmande menar pappa Melker efter att Kommunens advokat ifrågasatte att Lian varit så sjuk som det sagts.


18 september 2003
Lina och Umeå kommun träffar ett förlikningsavtal, som innebär att Lina får 150 000 kronor. Advokaten Lena vill inte riskera Linas hälsa med en uppslitande rättegång.
Nu är Lina mycket livligare än för ett år sedan, berättar hon.
Hon får inte sina kramper lika ofta och smärtorna i nacken har minskat även om de fortfarande finns där.
Hon har börjat på ett gymnasium, Midgårds skolans musiklinje. Lina älskar att sjung och hade hört mycket gott om den skolan.
Det finns elever från hennes gammal skola där som hon fortfarande är rädd för, men turligt nog är de inte så många.
Pengarna som Lina fick av kommunen var inget skadestånd påstår Linas advokat. Utan en ersättning för de kostnader som Lina har haft och försäkringarna inte stod för.
Lina kommer aldrig att glömma vad som hände henne på Sävar skola, men nu vill hon inte tänka på det. Nu vill hon blicka framåt och fixa gymnasiet.

Konklusion

Mobbing är väldigt vanligt såväl hos vuxna som hos barn.
Det finns olika sätt att förebygga mobbning men när det väl har börjat anser många tt det görs för lite.

Jag tycker verkligen mobbning är jätte fel, för jag vet hur det känns. Jag har tillhört alla grupper mobbare, mobbad, de som bara ser på och den som reagerat.
Först på dagis så mobbade jag en tjej. Jag tog hjälp av mitt gäng som såg upp till mig, jag var ju äldst då.
Jag såg till att hon blev helt utfryst.
Snart blev jag för stor för att gå på dagis och mobbningen upphörde.
Tjejen jag mobbat mådde ändå så dåligt att hon och hennes familj flyttade.
Jag tänker på det än idag och jag ångrar mig verkligen.
När jag sen började skolan var det min tur att bli mobbad. Jag blev utfryst och utskrattad. När jag tillslut blev nedsparkad bytte jag skola.
Där blev allt lugnare ett tag. Sen märkte jag att under ytan kokade det även i denna klass.
Det fanns ett innegäng och ett nördgäng. Jag tillhörde nördarna och valde att kolla på när de en gång gav sig på en i mitt gäng. Jag var livrädd att själv åter bli mobbad om jag la mig i. Vid det tillfället reagerade en annan i vår klass genom att prat med vår lärare.
Vi hade en väldigt skicklig lärare då som genast tog tag i det.
Vår klass blev helt plötsligt ett lag istället för två grupper. Resten av tiden på den skolan (fram till sexan) var underbar och vi levde i fred med varandra.
Visst rök vi ihop ibland men det var inte mobbing längre.

Sen gick det två år och jag började i åttan. Där såg jag en gång vid matsalen tre yngre killar, de kan ha gåt i femman, som stod och småskrattade. Längre bort stod en brunhyad kille och försökte ta sig in i några täta buskar.
Först förstod jag ingenting men när jag gjorde det blev jag rosenrasande.
De tre killarna hade kastat in den brunhyade killens mössa i buskarna som han då försökte hämta.
Jag tvingade med killarna ner till buskarna och kallade dit den brune killen. Jag frågade vad som pågick, och som jag misstänkte var det mobbing.
Den av killarna som verkade vara ledaren fick hämta mössan ur buskarna sen fick killarna be om ursäkt. Därefter sa jag åt dom att ge sig av.
Jag frågade killen med mössan om han var okej och han nickade. Han mumlade tack och lunkade efter de andra mot deras skola.
Jag tror att det är mycket svårare att säga ifrån om det är människor man känner. Men då kan man alltid slå larm så någon annan får reda ut situationen. För mobbning måste stoppas till varje pris.

Bilaga

Jag är nu 18 år. Jag är inte längre mobbad. När mobbningen pågick så var jag mobbad i ca.6 år om inte mer. Jag har lite svagt minne om hur länge de var för jag märkte inte först att de var mobbning. Eller jag ville nog inte märka det. Jag hade några få vänner eller som jag trode var minna vänner. Jag var och är fortfarande ganska tyst låten men jag vågar säga vad jag tycker och tänker men så fort jag skulle säga något så var jag rädd för att jag skulle säga fel för då skulle dom komma på något nytt att hacka på mig om. Fast jag vart inte slagen och det är jag nog glad för. Men jag vart psykist mobbad och det är inte ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mobbning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-09-29]   Mobbning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6816 [2020-09-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×