Mvg Uppgift till religion B

6 röster
13934 visningar
uppladdat: 2006-09-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
På denna betygsnivå handlar det i huvudsak om att göra kvalitativa analyser, formulera egna hypoteser/teorier, formulera egna slutsatser och kunna argumentera för dessa. Eleven skall kunna bedöma värdet av sin analys/slusats och se eventuella brister i sin argumentation. För att konkretisera denna betygsnivå kan man använda följande verb:

* Ha ett kritiskt förhålningssätt
*Formulera egna hypoteser
*Ha en utvecklad förmåga att använda sina kunskaper i komplexa situationer

Ekosofi vs Kristendom vad skiljer dem åt i syn på djur och andra människor?

I ekosofin framförhåller man att "människan är bara ett kugghjul i maskineriet". Man är helt enkelt en del av systemet av universium. Det liknar ett buddistiskt, amenistiskt tänkande det är vackert och fint. D.v.s gör inte någon illa uttnyttja inte jorden el. människor alla har samma värde.

I kristendomen står det (i skapelseberättelsen 1 Mos kap 1) att människan är "skapelsens krona" och i våra bibelöversättningar att människan ska råda över jord och djur. Detta är en felöversättning, i grundtexten på hebreiska står det förvalta och råda med kärlek och omsorg. Vi människor har inte rätt att prostituera jord, djur eller människor.

I 1 Mos kap. 2 står det om att mannen (Adàm) skapades först och sedan kvinnan (Eva) av revbenet och att vissa kan tolka det till att mannen är i en högre ställning än kvinnan.
I grundtexten står även revbenet för mannens sida och att kvinnan är mannens samarbetspartner. Kom ihåg att Adam den förste människan kände sig ensam fast Gud fanns och djuren existerade, han saknade sin like/jämlike (Ish= man Ish-sha=kvinna).
Att sedan adàm betyder människa och Eva betyder leva, kan betyda ordagrant eller översättas med en ordlek "människan lever". Vilket visar att den verkliga kristendomen ej den som finns i olika institutioner, inte placerar människan i en särställning mer än att, vi har gåvan att förvalta vår miljö (djur o.dyl.) till det bästa. Vilket visar att människan är bara en del i skapelsen och att han har en gåva, ett förnuft.

I ekosofin har människan också bara ett egenvärde men också ett förnuft och att hjärnbarken skiljer människan från djuren. Vilket gör att människa och djur måste leva i harmoni med varandra.

Givetvis har kristendomen en Gud men om man ser på de humanistiska aspekterna, inte livsåskadning så är de väldigt lika varandra. Jag kan se brister i det egna tänkandet att alla inte tycker som jag. Men sådant som är grundläggande tex. att inte förstöra el. uttnyttja någon för egen vinning är fel.
Det kritiska i min tolkning kan vara att jag tolkar något fel angående de två olika livsåskådningarna, men då hävdar jag att mitt förnuft talar till mig.
Att inte döda eller nedvärdera varken människa el...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mvg Uppgift till religion B

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-10-24

    Lite kort, men annars bra!

Källhänvisning

Inactive member [2006-09-29]   Mvg Uppgift till religion B
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6815 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×