Biologisk mångfald

16 röster
18355 visningar
uppladdat: 2006-09-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är egentligen biologisk mångfald?
Biologisk mångfald är det vi har på jorden idag som är resultatet av ca 4 miljarder år av evolution. Olika arter som försvunnit och andra som uppstått och allting har förändrats under tidens gång. Många av alla arter har vi människor påverkat. En del har vi tämjt eller förändrat på något sätt och andra har vi avlat fram. Vilket gäller både växter och djur. Biologisk mångfald är alltså alla växter och djur som finns på jorden, alla levande organismer.
Hitintills har man upptäckt 1 675 000 arter varav 55 000 finns i Sverige. Man har t.ex. upptäckt 1.250.000 olika arter av maskar, insekter, fåglar och däggdjur. Men man beräknar att det kan finnas mellan 2 och 150 miljoner olika arter på jorden.
När man pratar om biologisk mångfald talar man ofta om fyra olika grupper: biologiska, ekonomiska, etisk/estetiska och försiktighetsskäl. Jag tänkte skriva lite om varje grupp.
Biologiska: Om en art skulle försvinna ur vårt ekosystem kan man inte veta helt säkert vad följderna blir, därför är det viktigt att man försöker bevara alla arter och inte låter dem bli utrotningshotade utan att man istället jobbar för att behålla dem. För om en art försvinner så kan det mycket väl hända så att andra arter också försvinner, eftersom att de ingår i ett ekosystem. Sen är det viktigt att bevara en genetisk mångfald. Så att det finns kvar en hög genetisk variation hos arterna så de kan klara av miljöförändringar i framtiden.
Ekonomiska: Till exempel så är forskare är oense ifall det är värt att lägga ner massvis av pengar och resurser på att bevara en hotad art i Sverige om det t.ex. finns mängder av denna art i t.ex. Tyskland. Då finns den arten kvar någon annan stans. Medan andra forskare säger att det är viktig att landets flora och fauna behålls som den är, för vi bör bevara Sveriges natur som den är och inte förändra den utan istället försöka att bevara det vi har. Och sen så kan det vara så att vi människor kan ha nytta av många arter på jorden, både ekonomiskt och humanitärt. T.ex. till mediciner. Många av dagens mediciner kommer från vilda växter, främst från tropiska områden där det finns mest olika arter. Forskare har beräknat att det finns miljontals djur och växter som inte upptäckts ännu, och en del av dem kanske kan bidra till olika lösningar i framtida problem, som t.ex. till mediciner.
Etiska/estetiska: Egentligen så är människan bara en av alla djur arter på jorden. Vad är det som säger att vi har rätt att utrota andra djur? Eftersom vi egentligen bara är ett djur i mängden. Och många tycker också att det är en skönhetsupplevelse att se vissa arter och detsamma gäller landskap och biotroper.
Försiktighetsskäl: Vi vet inte vilka följder det får om vi lägger oss i den biologiska mångfalden. Därför måste vi vara försiktiga med vad vi gör, så att vi inte förstör naturen på något sätt, utan att vi värnar om den och försöker bevara det vi redan har.


Östersjön

Östersjön är ett av världen största brackvattenhav (blandat salt- och sötvatten) och helt unikt. Östersjöns klippiga skärgårdar är också enastående i världen. Det hela nio länder som gränsar till Östersjön och delar av 14 olika länder befinner sig inom avrinningsområdet. Och inom detta område bor ca 85 miljoner människor vilket påverkar Östersjön och är därför ett av världens mest nedsmutsade innehav. Under flera decennier har olika slags föroreningar och industriutsläpp strömmat ut i havet genom olika floder och vatten drag. Samtidigt har Östersjön också belastats av olika luftburna föroreningar från England, Skandinavien, Östeuropa och kontinenten.
Man kan karaktärisera östersjön såhär: Formen på dess havsbotten har grunda trösklar och djupa bassänger. Östersjöns medeldjup ligger på 55 meter. Men Östersjön är djup också. Det finns enskilda djup på mellan 250 och 460 meter, och trösklar så grunda som 18 till 25 meter. Det tillförs ofta färskvatten från många floder, även fast det gör det så tar det ca 25 år för Östersjöns vatten att bytas ut. Det är stora skillnader på salthalten från söder till norr. Och man ser olika bra i vattnet beroende på salthalt och temperaturskillnader. Östersjön består av många olika miljöer, som t.ex. den klippiga skärgården, det fina sandstränderna längs de södra kusterna, där havet möter de stora skogarna längs Bottenhavets kuster m.m. Antalet djur- och växtarter är ganska lite i Östersjön. Men ofta förekommer varje art i stort antal. Många av arterna i Östersjön befinner sig vid gränsen för sitt utbredningsområde. Vilket betyder att de lever sina liv i gränszoner där de mer marina arterna måste klara av förhållande med för låg salthalt, medan sötvattens- arterna måste hantera den höga salthalten.
Det är ganska svårt för olika djur att anpassa sig till Östersjön. Det kan vara så att salthalten antagligen är för hög eller för låg. Vanliga växter i Östersjön är tång (vilket är plankton alger) och sjögräs. Den enda riktiga fröväxten som är vanlig är bandtång, det är egentligen inte tång men den kallas så.
Fiskar som är viktiga (eller har varit) för yrkesfisket är t.ex. strömming, torsk, lax, makrill och rödspätta. Några arter som är viktiga för sport- och fritidsfiske är gädda och abborre. Vanliga fågelarter vid havet är trutar, måsar och tärnor. Några andra viktiga arter är också änder, gäss och svanar.
Den största rovfågeln vid havet är havsörnen. Havsörnen ligger högst upp i näringskedjan hos Östersjöns fågelfauna. Den livnär sig mest på fisk och sjöfågel. Havsörnen höll under 70-talet på att försvinna pga. miljögifter som hotade den. Men under 70-talet så startade SN...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Biologisk mångfald

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-14

    fint kopierat fjollahär är d

Källhänvisning

Inactive member [2006-09-21]   Biologisk mångfald
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6773 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×