Barnarbete

33 röster
59406 visningar
uppladdat: 2001-05-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

INLEDNING

Visste du att i Asien finns det ca150 miljoner barnarbetare? Man kan nog inte förstå hur mycket det är. Som du kanske redan har förstått så handlar detta arbete om barnarbete som är ett stort problem på många ställen runt om i världen. Jag valde att skriva om barnarbete därför att jag tänkte att det finns säkert många frågor att ta upp inom detta problem.

SYFTE

Mitt syfte med detta arbete är att jag vill få en bättre bild av barnarbete och vad det egentligen är. Jag vill försöka sätta mig in i barnens svåra situation men jag tror att det är väldigt svårt att förstå hur de egentligen har det. Mina frågeställningar inför detta arbete är:

Vad är barnarbete och vart går gränsen för att det ska räknas som barnarbete?
Hur många barnarbetare finns det i världen?
Vad säger barnen?
Kan man förbjuda barnarbete helt?
Vad görs för att stödja barnen?

Det dyker upp några fler frågor och funderingar i mitt arbete men det här är mina huvudfrågor
och nu ska vi se om jag har lyckats besvara dem!

METOD

För att få fram information om barnarbete har jag läst lite i olika böcker, lexikon och tidningar. Jag har också fått fram ganska mycket information från internet, det är oftast där man hittar den färskaste informationen. Det har iallafall inte vart speciellt svårt att hitta information om barnarbete.


VAD ÄR BARNARBETE?

I nästan alla länder finns det lagstiftning om minimiålder för anställning av olika jobb, men om dessa lagar följs eller ej är en annan fråga. Det finns också internationella konventioner om barnarbete. Tex LO-konventionen som säger att gränsen för barnarbete går vid 15 års ålder, men i utvecklingsländer som inte har så utvecklad skola är gränsen 14 år för att arbeta. Och ”lätt arbete” är tillåtet från 12-13 års ålder. Men enligt FN:s konvention om barnens rättigheter ska barnen bara skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och skadligt arbete. Som man märker är gränsen för barnarbete väldigt suddig om man nu kan säga att det finns någon
gräns. Man kan ju fråga sig om det är barnarbete när en liten pojke hjälper sin pappa med gården varje dag eller anses det bara vara barnets skyldighet att hjälpa till hemma. Det finns många barn runt om i världen som hjälper sina föräldrar med arbetet och enligt FN:s konvention om barnens rättigheter så ska alla barn få gå i skolan och om arbetet påverkar
deras skolgång är det barnarbete.

BARNARBETE RUNT OM I VÄRLDEN

Enligt ILO (FN:s arbetsorganisation) finns det ca 250 miljoner barn i åldern 5-14 år som arbetar i Asien, Afrika och Latinamerika. Ungefär hälften av dessa barn arbetar heltid. Hushållsarbete i det egna hemmet är inte inräknat vilket gör att många flickors hårda arbetsinsatser inte räknas in. Asien har det största antalet barnarbetare, ca 150 miljoner barn arbetar där.

Även i Europa och USA arbetar många barn. De flesta försöker kombinera arbete med skola. men det finns även barnarbete som innebär att barnen inte kan gå i skolan, det förekommer främst bland barn till migrantarbetare, illegala invandrare och andra grupper som har det dåligt ställt.

Ca 70 procent av världens barnarbetare finns inom jordbruket där det är många som drabbas av skadliga effekter från användningen av kemiska bekämpningsmedel. Det är också en stor del av flickorna som arbetar som hembiträden. De tillhör den grupp av barnarbetare som far mest illa. Många arbetar 15 timmar per dag, en del får ingen lön utan bara mat och husrum
och misshandel och sexuella övergrepp är mycket vanligt.

FAMILJENS ÖVERLEVNAD

Det är ju så att barn är en billigare arbetskraft och detta utnyttjas i stora delar av världen. Och många barnarbetare vet att även om deras lön är mycket låg behöver familjen varenda liten krona. Barnens inkomst betyder väldigt mycket för familjens överlevnad. Man kan ju förstå att barnen känner sig stolta över att kunna hjälpa till med familjens försörjning. Men ska det
vara så att barnen tvingas försörja sina föräldrar? Barnen ska ha frihet och möjlighet att kunna bidra till hushållskassan men bara för det ska de inte utnyttjas och hindras från att gå i skolan.FALSKA LÖFTEN LURAR

Det finns många barn som blir lurade till andra länder för att de ska få ett bra arbete -tror de i allafall. Som tex på landsbygden i Sydöstasien där män från trakten arbetar för agenter som betalar dem för de kontakter det tar, antingen med barnen direkt eller med familjemedlemmar. Dessa män berättar om sina egna arbetserfarenheter som tex fabriksarbetare i ett annat land och hur de tjänat pengar där. De blir vänner med barnen och
ger dem falska löften. Sen när det är dags att resa är det i vissa områden lätt att passera från ett land till ett annat och barnen har blivit instruerade om hur de ska svara på frågor som kan komma att ställas till dem vid gränsen. Ofta vet gränspoliserna att det pågår något brottsligt men de låter det hända för att senare kunna utöva utpressning mot agenterna och kräva sin del
av pengarna som agenterna tjänar på smugglingen av barnen. På andra sidan gränsen överlämnas barnen till andra personer som säger att de är en bror, farbror eller vän till dem. Dessa barn hamnar sedan på fabriker långt bort från sina familjer där de tror att de ska kunna tjäna pengar. En del flickor förs till bordeller där de utnyttjas sexuellt. Alla dessa stackars
barn luras, manipuleras och utnyttjas bara för att andra ska kunna tjäna pengar på dem.

VAD SÄGER BARNEN?

Om man skulle ställa frågan ”Vill ni arbeta eller gå i skolan?” till de arbetande barnen skulle de flesta svara att de vill arbeta. Men de vill ha bättre arbetsmiljöer och större möjligheter att samtidigt kunna gå i skolan. De flesta barn vill helst av allt gå i skolan och lära sig att läsa och skriva men det är svårt när de samtidigt måste sköta ett jobb. I många fall är det så att
barn som jobbar och går i skolan samtidigt inte hänger med i skolarbetet. En del lärare tolererar inte detta och ger barnen stryk för att de inte klarar sitt skolarbete. I dagsläget skulle man inte kunna förbjuda barnarbete helt. Arbetande barn kan inte plötsligt tas bort från sina arbeten. Först måste det finnas alternativ till vad de ska göra istället eftersom inte alla barn
har möjlighet att gå i skolan. Ett arbetande barn skulle ungefär kunna säga så här om sin situation:
”Jag gillar mitt arbete, jag har inget annat val så det är lika bra att jag gillar det. De som vill förbjuda mig att arbeta vill göra mig till en tiggare. Jag arbetar hellre än att leva som ett gatubarn. Men allra helst skulle jag vilja utbilda mig så att jag kan skaffa ett riktigt jobb.”

Det är som barnen säger att om deras arbete tas ifrån dem hamnar många i kriminalitet och prostitution som de gatubarn, som lämnat sina familjer och lever på gatan gör.

VAD GÖRS FÖR ATT STÖDJA BARNEN?

På många ställen runt om i världen där barnarbete finns kämpar olika organisationer och grupper för att barnen ska få det bättre. Ett exempel är att i Bangladesh, där många barn jobbar i fabriker, försöker Rädda Barnen tillsammans med inhemska organisationer att ge barnen alternativ skolutbildning. Barnen får förutom skolundervisning också hälso- och
sjukvård och tillfälle till att utföra olika fritidsaktiviteter. Man försöker också påverka fabriksägarna att förbättra barnens arbetsförhållanden och att minska antalet arbetstimmar.

I Senegal finns organisationen ENDA som stöds av Rädda Barnen. ENDA stöder främst hembiträden, de ger hembiträdena utbildning som leds av socialarbetare. Hembiträdena har också bildat egna stödgrupper som hjälper flickorna att förhandla med sina arbetsgivare, förbättra arbetsvillkoren och stöttar dem att reda ut konflikter och problem med arbetsgivaren.

I Peru driver Rädda Barnen också ett projekt för gatubarn och arbetande barn. De ca 300 barnen som deltar i projektet arbetar i en park fyra timmar om dagen, men de får betalt för åtta timmars arbete, om de går i skolan de kvarvarande fyra timmarna. På det sättet kan barnen både arbeta och gå i skolan.

Det finns alltså många sätt att förbättra barnarbetet på även om allt tar sin lilla tid så går det åt rätt håll. År 1997-98 satsade Rädda Barnen 54 miljoner på socialt och ekonomiskt utsatta barn. En stor procent av dessa miljoner satsades på arbetande barn.

SLUTDISKUSSION

Jag har kommit fram till att man inte kan förbjuda barnarbete helt. Jag tycker inte att man helt plötsligt kan förbjuda ett barn att arbeta om det inte finns något annat att erbjuda. Arbetet kanske är den enda tryggheten till lite pengar i ett barns liv. Nu kanske det låter som om jag är
för barnarbete helt men det är jag inte. Det finns så många hemska händelser barnen råkar ut för när de arbetar. Många barnarbetare behandlas som slavar och det är hemskt! Och att en del flickor utnyttjas sexuellt av sina arbetsgivare är helt sjukt. Ändå fortsätter de att arbeta för
de har ju inget att säga till om. Jag kan förstå att många barn känner sig stolta när de kan bidra till familjens försörjning. Men barnens föräldrar då? De måste känna sig väldigt ruttna när deras barn behandlas som skit för att få in lite pengar till hushållskassan. Eller de kanske känner sig stolta när deras barn kommer hem med dagens matpengar. Egentligen borde det ju
vara så att föräldrarna ska försörja sina barn så att de kan gå i skolan och skaffa sig en utbildning. Jag tycker att barn ska vara barn och inte tvingas agera som vuxna när de bara är 10-12 år. Eftersom man inte kan förbjuda barnarbete helt kan man göra andra saker för att barnen ska få det bättre. Jag tycker att alla barn ska få gå i skolan o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnarbete

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Reda Yosef 2015-10-19

    Bra jobbat kan du bara skicka källorna?

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-18]   Barnarbete
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=675 [2020-10-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×