Fornnordisk Religion

13016 visningar
uppladdat: 2006-08-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fornnordisk religion

Fornnordisk religion är en vetenskaplig term för de olika religionsformer som existera i nuvarande Sverige, Norge, Danmark och Island under brons- och järnåldern fram till kristnandet.
Moderna försök att liva upp den fornnordiska religionen används ofta benämningen Asatro. Denna fackterm har varit i användning sedan 1970-talet. Asatro är en nordisk term bestående av två delar:
Asa, som återger till gudinnorna och gudarna,
Asar i fornnordisk mytologi, och tro i bemärkelsen trogen, trogen gudarna och asarna. Asatron hade en läggning av förkristlig nordeuropeisk religion som dominerade i större delen av Nordeuropa, alltså Skandinavien, England, Tyskland, Nederländerna, och Belgien, bland andra.
I Asatro trodde man förutom gudar olika naturväsen. Enligt somliga historiker inspirerades asatron starkt, vid vår tideräknings början, av den tidens supermakt Romerska riket. Det var bland annat stötar ifrån den Romerska mytologin som gjorde Oden till en påfallande mytologisk gestalt.
Sedan Nordeuropa kristnats, och asatron svartlistats, fortsatte folk att ge offer i hemlighet. Men asatron falnade bort så efter hand och upphörde att synas troligen i början av 1800-talet. Skildringar om vissa asagudar levde vidare i folksagor. En folktradition från Tiveden redogör utförligt för hur ett hemligt offrande utfördes vid berget Trollkyrka.
I slutet av 1800-talet slog intresse åter ut. En andra våg kom på 1920-talet och en tredje kom i samband med det ökande intresset för naturreligioner under 1960-talet. Idag finns det flera föreningar som strör ut lärdom om gudaläran, religionen, och religiösa sammankomster, huvudsakligen i Skandinavien, England och USA.
Mina frågor kring detta ämne är:
Vad var det för skepnader som man trodde på?
Vem var i denna tro Oden, Tor, Frej och Freja?
Vilka trodde på dessa Asar, Asinor och andra varelser?
Vad är min uppfattning kring detta?

1. Vad var det för skepnader man trodde på?
Det fanns både ”ljusalver” och ”svartalver”. Ljusalverna är goda och har Frej som sin ledare, men svartalverna hör inte hemma bland det goda. Alverna beskrivs som vackra och känsliga. De är skickliga smeder. De vackra ”Diserna” lyder under Freja. Alver och Diserna har människors storlek och utseende. Ljusalverna bor i Alvheim och i den tredje himlen Vidblåin, medan svartalverna bor i Svartalvheim. Sedan trodde man på Dvärgar. De var småväxta och giriga och var i likhet med troll mycket ljusskygga och det sägs att de härstammar från larverna i urtidsjätten Ymers kött. Dvärgarna är oftast illasinnade, men de är enastående smeder och har smitt de flesta av asarnas dyrbarheter. De lever i kvisthål och bergs ihåligheter. Några av dem bor i Svartalvheim. Sedan har vi Jättarna. Jättarna var stora, klumpiga, trollerikunniga och oftast illasinnade. Genom sin storlek är de lätta att träffa med spjut, men nästan omöjliga att fälla. Jättarna är ombud för naturens vilda kaos. Trots att de är okontrollerbara och gapiga finns det ändå några behagliga jättinnor ingifta i Asgård. Jättarnas värsta fiende är Tor som med sin fruktade hammare ”Mjölner” som tagit kål på många jättar. De flesta jättar bor i Jotunheim. Det finns också så kallade ”eldjättar” som lyder under Surt i Muspelheim. Jättarna härstammar från urtidsjätten Ymer.

2. Vem var Oden?
Oden betyder ”den rasande”. Den enögde Oden är asarnas ledare och den mäktigaste guden. Han har alltid dyrkats mest som krigsgud. Tilliten till honom växlat på geografiskt skilda platser. Oden har två mycket centrala egendomar det första är spjutet ”Gungner”, det användes inte vid direkt försvar utan mer magiskt för att starta och avsluta krig. Det andra föremålet var den praktfulla guldringen ”Draupner”. Var nionde natt drypte åtta ringar lika tunga och värdefulla som förebilden fram ur den. Det är inte känt vad som hände med alla dessa ringar, men originalet bars alltid av Oden. Sägnen säger att när hans son Balder begravs lägger Oden ringen ”Draupner” på hans bröst, men den skickar Balder tillbaka från dödsriket.
På vissa orter finns rader nedtecknade som verifierar Odens roll som förrädare. Där man anser att han inte var god nog att be till, men det står där också att ber man inte kan man vara i ännu mera trubbel. Medan han på andra ställen beskådas som krigarkung nummer 1 och den man som inte sänker sig för Odens vilja, vad den än skulle kunna vara, existerar inte. Denna kluvna tolkning av Odens beundran har sannolikt helt enkelt att göra med att det under denna period Oden dyrkades som mest, fanns det ju alltid minst en här som måste känna sig övergiven, lurad på offergåvor och dylikt. Oden är far till de flesta av de manliga asagudarna, vilket också ökar hans betydelse avsevärt, vilket inte många visste så de flesta var utomäktenskapliga. Oden var lite av en ”överklass gud”, då han dyrkades ofta av kungarna och de högre krigsherrarna.
Oden var klok, men han ville ha makten att ändra det förutbestämda, som man ansåg att han kände till. Han hade lärt sig att detta fordrade självoffer, så han hängde sig själv i nio dagar i världsträdet Yggdrasil, spetsad av sitt eget spjut ”Gunger”. Hans morbror, den mäkta trollerikunniga och lärde Mimer, visade då honom nio ”Runsånger” med olika egenskaper, så att Oden fick magi som att exempelvis ändra skepnad, släcka eld, väcka döda för att tala med dem osv.
Tor:
Tor betyder ”dundraren”. Den rödskäggige åskguden Tor, är Odens äldste son och den starkaste guden. Han är temperamentsfull, men alltid rättvis. Tor är böndernas beskyddare och slåss ofta med jättar. Han är gift med Siv och har barnen Mode, Magne och Trud.
Frej:
Frej betyder ''''herren''''. Frej är en fruktbarhetsgud och råder över alltings tillväxt. Hans hustru är jättinnan Gerd och de bor med tjänarna ”Beila” och ”Byggver”. Frej är Njords son och Frejas bror. Han är gud över den heta kärleken och lidelsen.
Freja:
Freja betyder ”frun”. Den vackra Freja, är asarnas kärleksgudinna är född av ”Njord”. Hon har åtta systrar och en bror, Frej. I motsats till Frej, som är gud över den heta kärleken och lidelsen, är Freja gudinna över den milda kärleken och ömheten. Hon har med sin förre make ”Od” två döttrar, ”Hnoss” och ”Gersimi”. Freja syns ofta på sin vagn dragen av katter.
3. Vilka trodde på dessa Asar, Asinor och andra varelser?
De som mest trodde eller offrade till dem var Vikingarna. Vikingarna fanns i Sverige, Norge och Danmark i 300 år, mellan omkring år 700 till år 1050. Deras alltför djärva vattenfärder blev ofta kända och omtalade. Vikingarna var inte bara erfarna sjöfarare och krigare utan även kunniga handelsmän, hantverkare, navigatörer och skeppsbyggare. De var därtill statsbyggare och levde i ett bra samhälle, och trogna till asatron.
4. Min uppfattning:
Idag är asatron förmodligen vad du vill att den ska vara, det finns inte mycket bevis utan denna tro används m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fornnordisk Religion

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-08-25]   Fornnordisk Religion
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6725 [2019-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×