Meditation i olika former

3 röster
10619 visningar
uppladdat: 2006-08-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Meditation

Meditation kommer från det latinska språket, ”meditare”, vilket betyder ”mot mitten”. Att meditera kan kortfattat förklaras som en metod att nå ett breddat sinne och ett tillstånd av djup avslappning. Meditation finns i ett fler tal olika former och kan användas med flera betydelser, så som av rent psykologiska skäl. Exempel på detta är att meditation anses avstressande eller utvidgande av medvetandet. Det är egentligen omöjligt att säga rent generellt vad meditationens syfte är eftersom den används inom så många olika områden.
Vid den vanligaste formen av meditation går det till så att man sitter helt stilla och avslappnat och helst med slutna ögon. Med all sin uppmärksamhet så försöker man att koncentrera sig på någon inre föreställning, eller på att inte ha någon inre tankeföreställning alls. Detta kräver givetvis att man har stor självdisciplin på sin uppmärksamhetsförmåga. I den västerländska världen introduceras ofta meditation som en väg till avslappning. Antagligen därför att man rent fysiologiskt har kunnat påvisa olika förändringar med kroppens tillstånd under meditation. Förändringarna är sådana som minskad pulsfrekvens, stabilisering av blodtryck, minskad syreförbrukning och så vidare. Meditationen är en global företeelse. Men skiljer sig en del från land till land. Så mina frågor kring meditation är:
1. Vilka olika typer, sorters meditation finns det? Och lite allmänt om hur dessa brukas.
2. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de olika typerna av meditation?
3. Varför är österländsk meditation mer populär i västerlandet?, än de sorters meditation som finn i den kristna traditionen? Och finns det något i vår västerländska kultur som inspirerats av den österländska meditationen?
4. Finns det något i meditationerna som du själv skulle vilja ta åt dig personligen – inte vilja ta åt dig, min egen uppfattning. Och sist men inte minst; Varför är det viktigt att man kritiskt granskar olika typer av meditation?

1. Vilka olika typer, sorters meditation finns det? Och lite allmänt om hur dessa brukas.

Kristen meditation; Denna meditation anses ha kommit till genom eftertanke, dyrkan och inre tystnad. Skilda tendenser inom den kristna traditionen har gett ordet olika betydelse. Ändamålet med meditationen kan vara att söka Gud inom sig, eller att komma närmare Gud.
Den kristna meditationen kan delas in i tre skilda sorter:
1. Reflektion; Objektinriktad meditations som består av bildmeditation, böner och betraktelser. 2. Invokation; är en tillbedjan, t.ex. genom upprepning av Guds namn. 3. Kontemplation; Objekt lös meditation, som är den kristna djupmeditationen. I reflektion och invokation är människan effektiv på ett sätt, antingen genom att tänka, be, föreställa sig etc. I kontemplationen förhåller man sig passiv för att vara så kallad ”helt öppen för vad Guds handlande”
Indisk meditation; Den indiska meditationen är en betydelsefull del av yogan. Olika meditations- och yogatekniker har framställts under flera tusen år i den indiska kontinenten. Det indiska namnet för meditation är ”Dhyana”, och står för medvetenhet. Med olika konstruktörer övas olika krafter, som den inre föreställningsförmågan, vakenhet på inre skeenden till exempel medvetandets olika rörelser och hur tankar uppstår. Slutpunkten för träningarna är ”Samadhi” som anses vara det högsta medvetandetillståndet.
Inom denna meditations inriktning så varnar man för att själv pröva sig fram till dessa färdigheter utan istället använda sig av en guru, lärare.
(TM) Transcendental Meditation; Är en meditation med ursprung i de indiska traditionerna. Transcendens innebär överträdande, och beteckningen transcendental menar här på att uppmärksamheten under meditationen går bakom planet av ens egna tankar och känslor. Den transcendentala meditationen lanserades i Sverige 1960. Kunskapsteorin bakom ”TM” kallas läran om nyskapande intelligens. TM-tekniken strävar efter att befria olika blockeringar och komplex. I denna form av meditation använder man sig av ett personligt mantra. Mantra fungerar som en vibration i nervsystemet och påstås kunna bearbeta kroppen och sinnet på olika sätt. Även här avråder man från egna experiment utan rekommenderar en ”TM”- lärare.
Tanken är att det behövs harmonierande balans i nervsystemet för att hindra störningar som kan leda till sjukdomar, så som stress eller andra psykiska sjukdomar. ”Inom TM-rörelsen menar man att det räcker med att ca 1 % av människorna i samhället regelbundet använder TM för att en positiv verkan ska bli tydlig för samhället som helhet.”
Acem-meditation; Kurser i Acemmeditation startade i Sverige 1978. Acem-meditationen menas behandla stress, ge avspänning, energi och gynna personlighetsutveckling. Och innehåller inte religion, framtidsvisioner eller magi. Den pedagogik som anlitas för att lära ut meditationen, liksom insikten av meditationens påverkan, är grundad på västerländsk psykologi. Meditationen, består av ett metodljud att repetera fortlöpande i tankarna, och används en halvtimme två gånger varje dag. Utöver meditation använder man också en speciell dansform, yoga, grupp-psykologiska verksamheter bl.a. rollspel, gestaltgrupper och drömarbete inom ”Acem”.
Vipassana; är benämningen på en buddhistisk meditation som även kallas "uppmärksamhetens väg". Det inledande stadiumet i ”Vipassana” är att meditera över ett ting som exempelviss en buddistisk skrift. Efter detta så övar man på koncentration, med målet att få kontroll över sina innersta tankar och där med kontrollen över andning, känslor, upplevelser och sinnestillstånd. I steg tre i meditationen ska man lära sig att få uppfattningar i kroppen så att man själv kan följa det förlopp som ligger bakom kroppsrörelser.
Meningen med denna form av meditation är att man ska skaffa sig en klar uppfattning om vem man är, varför man tänker/handlar som man gör.
Bhagwans Dynamiska Meditationer: 1978 bildad ett meditationscenter i Stockholm, för denna typ av meditation, som då länge brukats i länder som Polen, USA och några andra länder. Men succén för denna typ av meditation är för länge sedan över, och idag används den bara av ett fåtal. Bhagwans dynamiska meditationer är i hög grad influerade av västerländska utlevelseterapier och omfattar kraftiga beståndsdelar av känsloutlevelse. En form som finns av denna meditation är Ho-meditationen, och den anses vara lite lugnare och utförs framför allt i grupp. I utövandet av denna formen så blundar eller har man en bindel för ögonen. Meditationen är uppdelad i fem steg, och tar ca en timme att utöva. Iden med denna meditations metod är att man ska tillföra kroppen mera energi till vakenhet, eller avslappning för att kunna känna sig lugn.
2. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de olika typerna av meditation?
Det grundläggande i alla dessa former av meditation tycker jag är att de allihop genom någon typ av avslappningsform uppnå något högre eller någon form av förändring. Många av dessa talar också om att nå en högre eller omedveten plan av medvetandet. De skiljer sig sedan i sättet att göra det, en del har tagit religiösa uttryck och andra dans eller kroppsliga uttryck eller att via rösten använda mantra eller stämningslägen. Alla formerna vill i alla fall uppnå något positivt och gynnsamt för den som utövar detta. Något gemensamt för meditationerna som kom till Sverige på 70-talet är dock att man behöver en coach som säkerligen kostar en del. Alla dessa olika metoder är former av avslappning och vill utveckla sinnen men vissa är mer trans liknande, men över lag är de väldigt lika.
3. Varför är österländsk meditation mer populär i västerlandet?, än de sorters meditation som finn i den kristna traditionen? Och finns det något i vår västerländska kultur som inspirerats av den österländska meditationen? Min egen uppfattning
Jag tror att vi i västlandet alltid varit fascinerade av mystiken och det främmande som orienten har kontrat våra seder och traditioner med. Och för att krydda upp lite i vår vardag för att skapa mystik och spänning så har vi västerlänningar låtit vår nyfikenhet tagit sig yttring som i meditation. Bara om man tittar på skillnaderna mellan våra religioners skapelsemyter så ser man en klar skillnad på att fantasin och dramatiken skiljer sig mellan religionerna och fantasin behöver stimulans och den får ett mycket större sväng rum i det österländska sättet att se. Jag tror att vi vill ha lite av den kontrasten i vår vardag.
4. Finns det något i meditationerna som du själv skulle vilja ta åt dig personligen – inte vilja ta åt dig, min egen uppfattning. Och sist men inte minst; Varför är det viktigt att man kritiskt granskar olika typer av meditation?
När jag först startade mitt arbete kring meditation så visste jag inte så mycket om vad det egentligen handlade om och hade många förutfattade meningar kring vad meditation var, de flesta av dem visade sig vara helt galna…. Och jag har hittat massor av spännande och bra idéer som jag absolut skulle vilja ta del av. Jag är en människa som har ganska lätta att stressa upp mig öve...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Meditation i olika former

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-11-25

    Intressant

Källhänvisning

Inactive member [2006-08-22]   Meditation i olika former
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6712 [2019-10-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×