Faddersföretags (BDO)

6745 visningar
uppladdat: 2006-07-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning

Inledning 3
Metod 4
BDO: Nu och Då 5
Strategi 6
Viktiga Intressenter för BDO. 7
BDOs Mål Kort- och Långsiktigt 8
Den Sociala Strukturen 9
Marknadsföringen 10
Hur marknadsföringen är i BDO enligt Peter Eliasson 10
Marknadsundersökning av BDO 11
En kort analys av denna undersökning och förklaring 11
Slutsats 12
Källförteckning 13Inledning

Vi har blivit tilldelade BDO Nordic Kalmar som vårt fadderföretag. Våran uppgift var att ta reda på hur organisationen är uppbyggd och hur organisationen marknadsför sig.

Syfte
• Hur en verklig organisation kan vara organiserad och hur denna organisation kan beskrivas.
• Hur marknadsföringen i en verklig organisation.
• Hur organisation och marknadsföring förhåller sig till varandra, exempelvis vad gäller hur marknadsföringsaktiviteterna är organiseradeMetod

Vi har intervjuat Peter Eliasson för att få svar på de frågor vi behövde för att kunna genomföra våran rapport. Vi valde även att genom föra en marknadsundersökning där vi ställde frågor kring hur väl folk kände till företaget BDO.
Vi delade upp uppgiften mellan gruppens medlemmar allt för att uppnå ett snabbare och bättre resultat, dessutom så finner vi att arbetsförmågan är större utan sällskap. Vi satte oss sedan ner för att diskutera och hjälpa varandra med frågor och svar till våra problem. När alla var klara med sin uppgift satte vi oss för att noggrant läsa igenom varandras uppgifter, nu kunde vi föra fram åsikter och kritik för att sedan hitta en mer gemensam lösning.

Vi finner att när man arbetar i grupp så faller produktivitetsnivån eftersom oftast bara en kan skriva medan resterande eventuellt är mer frånvarande i den aktuella diskussionen. Grupp arbete kan medföra problem med koncentrationen och att uppgiftens slutprodukt blir sämre, även det faktum att alla har väldig skilda åsikter vilket kan skapa en viss irritation i gruppen. På grund av genomförandet av våra andra uppgifter så var detta det mest naturliga sättet att göra det på. Nackdelarna är att vi får mer jobb och måste redigera det, plus att chansen finns att man skriver om samma saker vid kommunikationsbrist mellan parterna, vilket utan tvekan kan innebära en del problem i slutprodukten om man inte har planerat utförandet i tid.
För att rikta lite kritik mot oss själva så hade vi inte planerat våran frågeställning i intervjun tillräckligt bra utan vi lyckades slingra oss runt en hel del av dom mer väsentliga frågorna.

Det vi kan lära oss utifrån denna rapport är att vara mer och bättre förberedda inför intervjun, att ha bättre och mer uttömmande frågor. Fast att dela upp arbetet mellan medlemmarna i gruppen var lyckat i slutändan, enligt vår mening. Det medförde bättre arbetsvilja och ett klart bättre resultat.BDO: Nu och Då

1963 grundades en organisation när revisionsfirmor från Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, USA och Canada slogs samman, denna organisation kallades The Binder Seidman International Group. Tio år efter sammanslagningen bytte den Europiska delen av organisationen namn efter dess tre grundare: Binder Dijker & Otte, dagens BDO. Den världsliga struktur som BDO använder sig av idag har sitt ursprung från 1988, man kom överens om att använda BDO som en gemensam logga och kännetecken för alla medlemsfirmor.

För att gå längre tillbaka i BDOs historia så tänker vi berätta om Seidman firman som var och är fortfarande baserad i USA. BDO Seidman grundades 1910 i New York av
Maximillian L. Siedman. 1910 så var revision en alldeles ny profession och inte många arbetade inom området. 1913 så ändrades den civila skattelagen i USA och Seidman såg genast en möjlighet att erbjuda tjänsten att arbeta med individers skatteplaneringar.
Vid 1917 så såg Seidman ytterliggare en möjlighet att utvidga sitt kundfält, i och med Amerikanarnas inträde i Första Världs Kriget så ökade behovet för bolagsinkomster och övervinst skatter. Siedman och hans syskon, som nu hade slagit sig samman med firman, tog denna chans och erbjöd även sina tjänster till bolag. Samma år öppnade Siedman & Siedman (efter sammanslagningen) ett kontor i Michigan för att infoga ett unikt kostnadssystem för ett möbeltillverknings företag. Detta räknas som firmans genombrott i sitt medverkande med företag.

År 1920 så började firmans expansion ta fart rejält, man öppnade flera kontor i Illinois däribland i Chicago 1921. Följande år så anslöt sig ytterligare en Siedman till firman, denna gång var det J.S. Seidman. Han blev snabbt en respekterad frontfigur i företaget samt inom revisionsprofessionen i övrigt, framförallt inom områden som beskattning, revision och granskning. Han gav firman ett ännu mer respektabelt namn och rykte.

1933 så ändrades ytterliggare lagen i USA som skulle ge revisorer nya möjligheter. Den här gången var det en ny lag, The Securities Act, som tvingade korporationer att anlita utomstående revisorer för att gå igenom deras redovisningar. Detta skapade så klart ett enormt kundfält för revisionsfirmor i hela landet. I och med detta så skapade Siedman en ny företagsfilosofi som innebör att man skulle använda sin kunskap till att hjälpa sin klientel uppnå sina egna mål.

Under 60-talet så hade firman, nu BDO Seidman, spritt sin verksamhet över hela USA och 1968 skapade man ett nationellt partnerskap genom landet. Företaget har idag över 30 huvudkontor och 250 ensamstående partnerfirmor i USA.

BDO Global International, som hela organisationen kallas, representeras idag i 105 länder av över 600 Medlems Firmor. Varje medlems firma är en självständig firma i sitt eget land. Detta nätverk är koordinerat av BDO Global Coordination som har sitt huvudkontor i Bryssel.
Organisationen hade förra året en total inkomst på €2.447 miljoner. BDO International har sitt största fokus på just Europa. BDO har även utökat sina tjänster till revision, skatt, redovisning, verksamhetsstyrning & organisationsutveckling, utbildning och internationella uppdrag där man sköter bland annat administrativ utveckling och infrastruktur hos företag. Totalt sett har BDO funnits i 95 år, med Seidmans bakgrund inräknad, och har gjort en stor expandering under den tiden.BDO i Sverige har en verksamhet som sträcker sig över hela landet. Organisationen har ca 400 medarbetare och har representativa kontor på ca 40 orter runtom i landet. Dagens BDO står fast vid att dom står för en samarbetsorganisation med fokus på revision och rådgivning. BDO har en gemensam filosofi som lyder; ”Advertisers to entrepreneurial businesses and the people behind them”. BDO menar också att dom erbjuder en kombination mellan lokal närhet och stora resurser inom specialistkompetens, utbildning, kvalitetsstöd, marknadsföring mm.
BDO Nordic Kalmar grundades för tio år sedan, 1995 och har idag åtta anställda. Kontoret sysslar, som namnet anger, främst med revision. Kontoret är i samarbete med ett annat kontor i Göteborg och utbyter tjänster mellan varann vid olika behov.

Slutligen så kan man enkelt påstå att BDO haft en lång och framgångsrik historia. Bevisligen så har organisationen etablerat sig väl på marknaden eftersom dom idag räknas som världens femte största revisionsföretag.
Strategi

BDO strategi utgår ifrån att ha stort fokus på just ägarleda företag på marknaden. Kontoret i Kalmar har en satsning som är mer anpassad efter Kalmars egna marknad. Eftersom marknaden inte innehar några större företag eller organisationer så begränsas kundfältet till små till medelstora företag.
Kontoret har en större inriktning på framförallt tjänsteproducerande företag och är ibland i samarbete med kontor, bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tjänster utbytes mellan olika samarbetspartners enligt särskilda behov vilket innebär att olika individer utbytes temporärt för att hjälpa till med särskilda kunskaper.
BDO i Kalmar sysslar inte med några former av börsbolag, till skillnad från andra huvudkonkurrenter. Företaget försöker hålla en så jämn och rättvis klientelfördelning som inte ”favoriserar” eller ser vissa klienter som mer värda eller viktigare än andra som kanske är mindre. Detta ger en bättre kundrelation för företaget eftersom att dom väldigt små företagen inte nödvändigtvis behöver känna sig ”obetydliga”, själva kundinriktningen bidrar också till detta på det sättet att det inte finns några större företag som skulle eventuellt prioriteras. Nackdelen med detta kundfält är att dom oftast är mer priskänsliga än större företag, men samtidigt så är inte BDO lika beroende av en enskild kund som om det hade varit ett större företag med enorma resurser. Tack vare detta kan man alltså ha en mindre sårbar budget som kan vara igång trots förlusten av åtskilda klienter.
BDO Nordic Kalmar kartlägger sig på marknaden genom att låta bli att agera ”Gödselspridare”. Man undviker att marknadsföra sig själva som det bästa alternativet för både småföretag och börsbolag. Man tror inte på att ett företag som påstår sig vara bäst på bägge kategorierna kan tas seriöst eftersom det anses alldeles för svårt att ha en firma som är så pass bra på de båda aspekterna.BDOs nätverk kan ju i princip räknas som en strategi. Dom enskilda fristående medlemmarna är legalt oberoende från varandra och följer sina egna mål och möter sina egna kunder under eget namn, bortsett från BDO prefixen. Detta tillåter att detta nätverk att medlemsfirmorna innehar ett världskänt och respektabelt namn i och med deras association med BDO. Nätverket gör också att man, som tidigare nämnt, kan utnyttja medlemmarnas olika kunskaper på ett kostnadsfritt sätt. Gränser elimineras därmed mellan firmorna och man har åstadkommit en form av global integration där man utbyter tjänster helt opartiskt mellan varandra. Detta går att jämföras med detta citat från Hatch, M.J: ”Andra fördelar som förknippas med nätverk är att uppmuntra informationsutbyte, skapa friare former för beslutsfattande och inspirera till innovationer. Nätverk klarar även ett mycket snabbt informationsutbyte, eftersom de kan bearbeta information i flera riktningar på en och samma gång. Snabbare informationsutbyten gör det möjligt för medlemmarna i ett nätverk att utnyttja vissa möjligheter innan konkurrenter utanför nätverket blir medvetna av dem” -citat Hatch M. J. Sidan 224)''''.
I stort sett finns det inte mycket mer att tillägga om BDOs strategier, men det står klart att metoden har funkat hittills i deras tid på marknaden.
Viktiga Intressenter för BDO.

Den största intressenten för BDO är deras kunder. Efter som att man är ett tjänsteföretag har man inte lika många intressenter som ett tillverkande företag där man är beroende av de olika leverantörer återförsäljare m.m.
BDO marknadsför sig främst genom att man gör ett bra jobb och detta gör att man får Nöjda kunder alltså Word of mouth principen.
BDOs ryckte om att vara en bra revisions byrå gör då att de får nya uppdragsgivare och det goda ryktet sprids även till andra revisors vilket gör att man även bli en attraktiv arbetsplats för andra revisorer. En kund som är miss nöjd med en tjänst talar om det för mer än en kund som upplevt en nöjd kund. (Kotler/Armstrong se figur 1.2)

Eftersom att de viktigaste intressenterna är just kunderna och kunderna är det därför viktigt att ha en bra relation till dem. Relationshantering är därför en viktig del i arbetet för de anställda. Där man anpassar tjänsten efter kundens behov.
Det är viktigt att man även har en intern marknadsföring så att varje anställd gör sitt bästa för företaget.
Alla kunder kommer inte få samma person som bemöter dem det är därför viktigt att man motiverar personalen till att genomföra sin uppgift och bemöta alla kunder på samma villkor.

De medelstora företagens företags ledning läser oftast branschtidningar m.m. där den centrala marknadsföringen är placerad.BDOs Mål Kort- och Långsiktigt

Tack vare att BDO vill hemlig hålla sina mål, på grund utav olika anledningar, så kommer vi ge er en allmän bild, men ändå utgå från vårt företag.

För att kunna veta vilket mål företaget är på väg mot så måste du veta hur det har gått tidigare. 2003 rankades BDO revision som det 6 bästa revisions företag i Sverige, med en omsättning på 293 miljoner kronor. Detta var en ökning med 7 % jämfört med föregående år. Under denna period var det 361 anställda, och i dags lägget så finns det runt 400 anställda. Varje år så ökar man sin personal med ungefär 10st.

Skulle du endast utgå från dessa siffror så framgår det klart och tydligt att BDO revision har en ljus framtid framför sig.
Men vad kan detta bero på?
En stor faktor är nystartade företag, det startas fler företag idag än någonsin. Tack vare den hårda konkurrens som råder på dagens marknad, så krävs det ganska mycket av dessa företag. Många av dem har inte den kompetens som behövs inom vissa områden, och det är här BDO kommer in och fyller ut dessa luckor. Detta gör ju att BDO:s omgivning består av dessa företag ( även medelstora företag)(se bilaga figur 1.1. Dessa företag kan påverka BDO:s överlevnad på så sätt att, är inte BDO kundorienterade, och tillmötesgående så kommer de ha det svårt att få sin verksamhet att gå runt. Men det är inte endast BDO som är beroende av sina kunder, beroendet är ömsesidigt. För att om BDO inte värnar om sina kunder kommer kunderna ha det svårt att överleva på sin egen marknad. Möjligt visst att man vänder sig till en annan revisions byrå. Men vid det lagret när man kommer på att BDO inte gör sitt jobb som man vill, så är det för sent att ändra uppdragstagare. För att en tjänst produceras samtidigt som den konsumeras. Detta gör att bägge parterna är nästan lika beroende av varandra.

Tack vare detta samarbete som BDO ingår innebär att de påverkas av andra faktorer utöver sina kunder. Det kan vara allt från annonsbyråer som förmedlar deras budskap till framtida kunder, ända till konkurrenter som vill få reda på deras affärs hemlighet (det som gör BDO framgångsrikt jämfört med dem eller att bara hindra BDO från att bli lika framgångsrika). Alla dessa samspelande enheter utgör det interorganisatoriska nätverket (se bilaga figur 1.2).

Så vad är det som gör att vi tror att de kommer klara sig lång och kortsiktigt. Vi kan börja med att säga: Deras redovisning 2003, siffror ljuger aldrig. Även dem slag ord som genom strömmar företaget ”Grow with us”. Vi tolkar dessa ord som:
”Vi kommer att växa och försöka bli störst, vi är ju ändå en bra bit på vägen. Så det är upp till dig om du vill kolla på eller vara med”. (www.bdo.se, 2005)
Även det lilla svar som vi fick ut av våra intervjuer ”Stark expansion såväl volymmässigt som produkt utbudsmässigt är väl grundstenarna i denna (hemliga vision), satsningarna kommer att vara anpassade efter denna vision”
Så länge nya företag bildas och så länge affärs värden är så komplex så kommer BDO revision finnas förutsättnings viss att de hänger med dagens teknik, och har koll på sina konkurrenter och andra intressenter. Enligt Kolter/Armstrong:s produkt livs cirkel så kan man säga att BDO:s tjänster fortfarande ligger vid tillväxtsstadiet (se bilaga figur 1.3).Den Sociala Strukturen


BDO är ett företag som har en ganska komplex social struktur. Weber. M pratar om positionsauktoritet, de vill säga den som ger order till andra och har rätten att belöna och bestraffa vissa beteenden. Men inom BDO revision så kan man inte på rak hand plocka ut en sådan här person. Efter som många av dem som jobbar där har någon viss auktoritet. De finns ju även de som är nykomlingar som får jobba upp sig till auktoriteten och förhoppningsviss slutligen nå partnerskap. BDO är uppbyggt på sådant sätt att ett hierarkiskt system inte skulle kunna passa in här. Tack vare att alla är specialister inom olika områden. Detta skulle göra det svårt för en person att framstå som den främsta gurun. Men vi anser ändå att BDO har en sorts chef, han som ser bara snabbt över hela verksamheten, och ser till att allting rullar på, men detta gör inte att de andra delägarna inte har nåt att säga till om.

Beroende på vilken vinkel du ser BDO ifrån så kan du få med ett antal struktur modeller. Du kan se BDO som helhet, BDO i Sverige eller de enskilda kontoren.
Om vi endast kollar på BDO revision kontors viss, så är det den funktionella strukturen den du ser. Detta är tack vare att alla inte gör samma sak, de har olika inriktningar beroende på vad man är specialist på. Du har några som jobbar med revision, skatt, redovisning och mm.( www.bdo.se) Det är just detta som utmärker den funktionella strukturen, att fördela allt inom företaget. På så sätt får företaget en bättre överblick över vad som har gjorts, och slipper allt onödigt dubbel jobb som kan förekomma (se bilaga figur 2.1).

Men BDO revision har inte den hårda VD koll som finns med i den funktionella modellen. Vi vill även på peka att alla BDO revisions byråer är i princip egen ägda företag. Men de är extremt flexibla av sig själva, man kan ta in arbetskraft från andra kontor, om detta kontor anser att det inte har den fullständiga kunskapen att tillfredställa kundens behov. Detta leder in oss i en annan struktur, divisions struktur (se bilaga figur 2.2). Denna utgår från att man har olika divisioner inom företaget. Dessa divisioner är egentligen flera ihop satta funktionsbaserade strukturer. Alla divisioner bedrivs som egen ägda företag, där varje division gör egen bokföring, men på slutet av året så sammansätter man hela budgeten för hela företaget. Högsta ledningens uppgift blir att se över BDO i allmänhet, att se till att det finns liknande strategier och mål inom alla divisioner. Högsta ledningen brukar även ta lite pengar från en division och sätta in i en annan som kanske inte går lika bra för. Detta är nåt som vi inte tror förekommer inom BDO revision.

Den mest övervägande strukturen som strömma igenom hela BDO är nätverks struktur (se bilaga figur 2.3), den utgår från att man fördelar resurserna mellan flera olika nätverkspartners. Fördelen med denna struktur är att man kan samarbete på alla nivåer, även att de kan komplittera varandras svagheter, en annan är informations utbytet. När företagen analyserar den tillgängliga informationen tillsammans så hinner man ta ut alla fördelar från den innan konkurrenten ens har fått reda på detta. Detta gör att BDO stärker sin position uteliggare på den redan hårda marknaden. Även deras input blir mycket billigare än för konkurrenterna som inte har denna struktur, för de kan köpa in saker i stora mängder, eller att helt enkelt delar på inputen och på så sätt slipper köpa in två varor av samma sort.

Marknadsföringen


Det första som slog oss när vi fick höra att vi blivit tilldelade BDO Nordic Kalmar var: ”vad är det?”. Ingen av oss i gruppen hade någonsin hört talas om dem, och vi visste inte vad de höll på med eller hur stort organisationen verkligen var. Det man kan fundera på är om BDO överhuvudtaget sysslar med marknadsföring, eller om det bara är något de inte lägger ner kapital på.

Det andra som slog oss när vi intervjuade vår kontakt person Peter Eliasson var hans reaktion när vi presenterade oss som en grupp från marknadsföringsprogrammet. ”Marknadsföring är inget vi sysslar med, kan inte riktigt förstå varför ni blivit tilldelade en revisionsbyrå” (citerat från Peter Eliasson).

BDO är en stor multinationell organisation, men en organisation som den vanliga ”Svenssonen” inte någonsin hört talas om. Det man kan fråga sig är hur BDO’s marknadsföring är uppbyggd. Efter en sökning på deras hemsida, kan man se att marknadsföring inte har en stor del i organisationen. Om den överhuvudtaget existerar, men en organisation av de betydande mått som BDO ändå är, måste på något sätt marknadsföra sig.

BDO står för kvalitet, det är något de vill påtrycka. Kvalitet är något som sprider sig ryktes vägen mellan företag och företag, eller den så kallade ”word of mouth” principen (Kotler/Armstrong 2004). Principen går kortfattat ut på att ”kvaliteten” sprids mellan person och person och mellan företag och företag. Vilket är en trolig marknadsföring för en organisation som BDO, och då framför allt BDO Nordic Kalmar, vårt fadderföretag. ”word of mouth” principen ingriper troligen inte på hela BDO organisationen, utan för de mer lokala kontoren runt om i världen och i Sverige.

En annat trolig marknadsföring är branschtidskrifter, av typen Dagens industri, men också andra typer av tidskrifter, av typen medlemstidningar, som exempelvis tidningen Civilekonomen som fackförbundet Civilekonomerna ger ut.

Att BDO Nordic har segmenterat marknaden genom att man valt att inrikta sig på Små och medelstora företag har man där igenom också mindre konkurrens på
Den lokala nivån. Man har därför en viss konkurrensfördel gentemot andra revisions byråer. Efter som att alla aktiebolag, ekonomiska föreningar m.m. behöver revision.
Hur marknadsföringen är i BDO enligt Peter Eliasson

Marknadsföringen beskrivs av Peter Eliasson lite som vi redan har tagit upp. Han pratar om att kunden blir ”uppdragsraggare”, vilket kan förknippas med ”Word of mouth” principen. Man arbetar på det lokala planet, vilket betyder att alla lokala kontor sköter sin egen marknadsföring. BDO Nordic Kalmar använder sig också av olika typer av reklammedier så som radioreklam, superback bussreklam och bildväxlartavla. BDO Sverige marknadsför sig inte, utan låter de lokala kontoren sköta sin egen marknadsföring. Det ända som de gör som kan kallas för marknadsföring är varumärkesstöttning via centrala annonser. I dagstidningar och i andra typer av medier.
Marknadsundersökning av BDO


Bestämde oss för att göra en kort lite marknadsundersökning för att se efter om en slumpvis utvald skara visste vad BDO var för ett sorts företag och vad de gjorde.

Efter att ha intervjuat cirka 50 personer i åldrarna 18 till 60 blev resultatet att endast en bråkdel ens hade hört talas om BDO och visste vad de gjorde. Cirka fem procent visste vad BDO var och vad de gjorde. Cirka tio uppmärksamma hade sett BDO och dess logga någonstans, och resten hade aldrig hört talas om BDO överhuvudtaget.

Procent satsen blir enligt följande:
Cirka 5 Procent hade hört talas om BDO och vad de gjorde.
Cirka 10 Procent hade sett BDO´s logga men visste inte vad de gjorde.
Cirka 85 Procent visste inte vad BDO var eller vad de gjorde.

Diagram på följande blad:En kort analys av denna undersökning och förklaring

Undersökningen talar för sig självt. BDO marknadsför sig inte mer än till andra företag, vilket är deras policy. Att sedan allmänheten inte vet vad BDO är, är något de inte verkar bry sig mycket om. De personer som visste om vad BDO var sa tillslut att de var egna företagare eller hade på något sätt varit förknippade med BDO eller på något sätt blivit ”utsatt” för deras marknadsföring. De tio procenten som hade sett BDOs logga hade helt enkelt gått förbi deras kontor här i Kalmar, och då lagt märke till deras skyltar utanför kontoret. Resterande 85
procent hade helt enkelt inte lagt märke till vare sig skyltar eller deras reklam.Slutsats

Våran uppfattning av BDO hittills har varit att man som företag har lyckats skapa en stabil plats på dagens marknad. Expanderingen av företaget visar enligt oss ett visst mod, att kunna skapa relationer med helt främmande marknader än sin egen, och igenom detta kunna hjälpa varandra i sina motgångar och framgångar. BDO Revisions strategi ger en varm och personlig bild av sina tjänster mot sina kunder, man placerar ingen särskild klient på någon form av ”tron” där man försöker vinna förtroende via fjäskande och andra ytligheter.

Att marknadsföra sig för allmänheten är inte något BDO Nordic Kalmar lägger ner kapital på. Utan de låter nöjda kunder bli deras reklam, en nöjd kunde sprider det vidare och på så sätt får BDO den bästa reklamen som de kan få, ”word of mouth”. Att man sedan inte väljer att marknadsföra sig mer via de allmänna reklammedierna kan ses som en strategi, men också som en dålig strategi, för i Sverige är det väldigt enkelt att starta upp företag, och det bildas nya företag varje dag. Många av dess behöver professionell hjälp med revision och dylikt. Därför kan det ändå ses som att man skulle kunna behöva en mer allmän marknadsföring för att visa upp sig och ”roffa” åt sig nya kunder, som är nyetablerade. För många nyetablerade företag behöver expertkunskap. Detta kan BDO bidra med, men utan en mer allmän ma...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Faddersföretags (BDO)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-07-21]   Faddersföretags (BDO)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6633 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×