Risodling i Kina

8 röster
25942 visningar
uppladdat: 2001-05-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ris är ursprungligen ett sumpgräs, Oriza sativa och har odlats som nyttoväxt i Asien i över 7000 år. Varje region i Asien har sina lokala varianter av ris med olika egenskaper och smak. Ris används inte likt andra spannmål till djurfoder, ris är enbart mat för människor.
Det är endast ca 10 % av Kinas mark som är lämplig för odlingsbruk. Framför allt i dalgångar och på slätter i södra och östra Kina finns åkermarken som används för odling av bl.a. ris. De flesta risvarianter kräver väldigt fuktiga miljöer och därför är ett viktigt villkor för jordbruket i detta området kontrollen över vatten. Landområden måste skyddas från att översvämma men också förses med bevattningssystem.

I södra och sydöstra Asiens tätbefolkade områden är ris den allra viktigaste födan och beräknas också vara den huvudsakliga födan för minst 1/3 av jordens människor.
Risodling är en av de vanligaste jordbrukstyperna på jorden. Främst odlar man för den egna familjens behov men ris är även en viktig exportgröda i vissa länder. Asien står för drygt 80 % av världens produktion och konsumtion av ris.

Det finns två typer av huvudris;
¤ Torris (odlas utan bevattning) ¤ Våtris (odlas med bevattning)

Cirka 90% av världens risproduktion består av våtris. Risplantan finns i ungefär 7000 olika varianter och alla har olika egenskaper. Det odlas till exempel de lite mindre vanliga sorterna, bergris och sumpris, på terassodlingar i bergstrakterna i södra och centrala Kina. Det är det faktum att alla rissorterna har så olika egenskaper som gör det möjligt att odla ris under olika förhållande.
Under tiden för mognad vill risplantan ha en medeltemperatur som ligger på minst +20 grader. Den behöver även ca 1200 timmars solsken vilket innebär i genomsnitt 8 timmar om dagen under 150 dagar.
För att kunna ha risodling måste man ha tillgång till stora mängder vatten och plana åker fält. Det finns terrasser som använts till risodling under flera hundra år. Risodling ger större skördar än de flesta grödor och kan därigenom försörja en stor folkmängd i Asiens risodlande områden.

Alltefter som folkmängden ökar i snabb takt blir det viktigare och viktigare att risodlingen ökar sin produktion. Beräkningar visar att det kommer att leva drygt åtta miljarder människor på jorden om 25 år. Eftersom de största folkökningarna sker i Asien kommer det att krävas allt större produktion av ris, vilket med de gamla rissorterna är en omöjlighet.
Men det finns ett internationellt risforskningsinstitut i Los Baños på Filippinerna vid namn IRRI, som har jobbat med att framställa en ny, bättre rissort sedan 70 –talet. Idag odlas en av deras risvarianter, IR64, på ca 8 miljoner hektar. Idag håller man på att försöka framställa ett ännu bättre ris som ska tåla regn och vind bättre och som kan odlas i tätare rader och på så sätt ge ännu bättre skördar. Men detta har blivit en kapplöpning mot tiden och kanske vilar framtidens barns överlevnad i händerna på just dessa forskare.

Hur risodlingen går till;

1. I slutet av maj eller början av juni töms fälten på vatten.
2. Fälten plöjs och bearbetas med hjälp av vattenbufflar eller i vissa fall traktorer.
3. Fälten fylls med en knapp decimeter vatten.
4. För hand sår man sedan fälten och riskornen får gro en vecka innan fälten på nytt torrläggs.
5. Nu gödslar man.
6. Efter ca en vecka släpper man in vattnet på fälten igen och sedan höjs vattennivån i takt med att risplantan växer. Den större delen av plantan måste dock alltid vara över vattenytan.
7. Risplantorna har nu en period på tre månader för att mogna och under denna tiden gödslar och besprutar man fälten flera gånger.
8. Skörden sker se...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Risodling i Kina

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-18]   Risodling i Kina
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=661 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×