Hemuppgift energi och energiformer (har ej frågorna)

3 röster
8797 visningar
uppladdat: 2006-06-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hemuppgift energi och energiformer

1. Ändliga energikällor:
Kol, olja, kärnkraft, naturgas

Oändliga energikällor:
Vindkraft, Solenergi, Vatten, Vågkraft

2. Kol gör så att det blir mer växthuseffekt och smutsar ner väldigt mycket. Man bryter mycket kol idag och brytningen kommer att fortsätta. Kol kan användas till mängder av saker, som t ex blyertspennor.

3. Fördelar med vindkraft:
Vindkraften är förnyelsebar, miljövänlig, ingen transport, billigt.

Nackdelar med vindkraft:
De är inte supereffektivt, låter mycket, tar upp mycket plats, inte snyggt, kan ej placeras var som helst, inte bra när det inte blåser, landskapsbilden blir sämre.

4. Jag tycker fördelarna med kärnkraft är att den ger mycket och billig energi. Det behövs bara en liten mäng uran för att utvinna en betydligt större mängd energi. Kärnkraften är miljövänligt så länge ingen radioaktivitet läcker ut och så bidrar den inte till försurning av miljön. Vi svenskar har också otroligt säkra kärnkraftverk, mycket bättre jämfört med andra länder.

Jag tycker nackdelarna med kärnkraft är att uran (som är ett radioaktivt ämne) kan ställa till med olyckor, uran kommer att ta slut eftersom det inte kommer något nytt, det är en stor strålningsrisk vid brytningen av uranet, som påverkar miljön runtomkring. Man vet inte vart man ska göra av slutförvaringen av det använda bränslet. För bränslet måste isoleras i minst 100 000 år innan den radioaktiva strålningen har försvunnit.

5. Man bygger stora dammvallar som har uppgiften att lagra stora mängder vatten.
Dammen gör att vattnet får en hög fallhöjd på grund av nivåskillnaden. Först låter man vattnet grovrensas genom ett galler, så ingen is, timmer eller fisk kommer med. Sedan åker vattnet vidare mot en turbin. Men först kommer vattnet till portar som bestämmer hur mycket vatten som får fortsätta, på natten behövs det mindre elektricitet, då låter man mindre vatten ledas igenom de portarna. När vattnet är vid turbinen, finns det många olika turbiner, den vanligaste turbinen är kaplanturbinen. Den består av flera propellerblad som sitter på en axel. Axeln sitter i en generator, som omvandlar turbinens rörelseenergi till elektricitet. Den spänning som fås av generatorn måste anpassas till ledningarna. För att man ska kunna skicka vidare elektriciteten måste man öka spänningen. Spänningen höjs med hjälp av en transformator. När detta är gjort skickas elen ut på elnätet. Vattnet som gått igenom vattenkraftverket rinner ut i en älv eller flod. På älven/floden finns det fler vattenkraftverk. Så upprepas allting igen.

6. Det är elektrisk energi, mekanisk energi, värmeenergi, strålningsenergi, kemisk energi och kärnenergi.
Då en sten faller från en hög höjd omvandlas stenens lägesenergi först till rörelseenergi och sedan till värmeenergi, då den slår i marken. När man äter t ex ett äpple, omvandlas det med en gång en del av den kemiska energin till värmeenergi, som sedan strålar ut från ens kropp.

7. Materia och energi är oförstörbart, när vi t ex eldar sopor så försvinner inte soporna (atomerna) som vi eldar upp. Utan de bara sprids ut, över en större yta.
Ingen materia eller energi försvinner men det kommer inte heller någon ny.

8. Värmeenergi är en energiform med låg kvalitet. Det innebär att vi har svårt för att använda den och dra nytta av den. Energiformer med hög kvalitet är t ex elektrisk energi i våra kraftledningar och rörelseenergin i en forsande älv. I vårt moderna samhälle är vi mycket beroende av energi med hög kvalitet.

9. Ett kärnkraftverk fungerar på följande:
Det finns uranbränsle och vatten i reaktorn och när uranet klyvs frigörs energi som värmer det omgivande vattnet. Då börjar vattnet koka och ånga bildas. Ångan leds sedan vidare till turbinen. Ångan träffar med hög hastighet turbinens skovlar och turbinaxeln roterar med ungefär 3 000 varv per minut. Turbinen driver den generator som ger ifrån sig elektriciteten. Sedan leds elen vidare via kraftledningar till hemmen m.m.

10. A. Det finns 119stycken lampor och effekterna är: 15W,25W,40W.
15*38= 570 570*1=570Wh
25*45=1125 1125*1=1125Wh
40*36=1440 1440*1=1440Wh

570+1125+1440=3135Wh
Svar: 3135kWh

B. Jag kollade på en elräkning och då tog jag 22 500kW/22 380= 1.005.
Alltså kostar det 1.005kr/kWh och sen tar man 3,135kW*1.005=3,15kr
Svar: Det kostar 3,15kr att ha igång alla lamporna i en timme.

11. Svar:
10*1,5*0,2 = 3
3/0,6 = 5
335 * 10 = 3350
3350/5 = 470
Svar : 470 gånger

12. Jag tycker alla ska tänka på att inte använda energi i onödan för det slösas väldigt mycket energi idag. T ex släcka lamporna när man går hemifrån och liknande saker.
Vad vi kan göra:
Använda mer biobränslen till bilarna och inte bensin. Men det finns ju mer än bara biobränsle som är bra. Det är bättre om vi har mer värmepumpar i husen och vindkraftverk även solfångare m.m.

13. A. Det är bra att veta för att t ex bensin, all bensin man tankar för används inte. Mycket utav bensinen går till ”spillo”, som vi inte har någon nytta utav. Då är det bra att veta vad verkningsgrad är för något, för då kan man se hur mycket energi som försvinner när det omvandlas till en annan energiform. Det är också bra att kunna verkningsgraden när man värmer upp huset, all värme används inte. Värmen försvinner t ex för man har...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hemuppgift energi och energiformer (har ej frågorna)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-06-29]   Hemuppgift energi och energiformer (har ej frågorna)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6609 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×