Pearl Harbor

9 röster
18244 visningar
uppladdat: 2006-06-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innan anfallet/orsaker :

USA:s President Roosevelt genomförde en lag år 1939. Lagen kallades för ”cash and carry” varigenom han kunde förse Storbritannien med stora mängder utrustningsmaterial. Roosevelt ville hjälpa de hotade staterna i kriget. Hitler var på denna tid inställd på att hålla USA utanför kriget. Det var just det USA var. 1940 fördubblade USA sin flotta och senare utökade man armén. USA var själva redo för en attack från Tyskland. På eftermiddagen den 12 augusti 1941 undertecknade Roosevelt och Churchill ett dokument med åtta punkter om människans rättigheter, bland dem var rätten att fritt välja sin styrelse och rätten till fri religionsutövning.

Den 1 januari 1942 undertecknades Atlantdeklarationen av 25 stater. USA:s industrier gick bra och arbetslösheten sjönk. Man förstärkte snabbt det militära. Japanerna däremot hade brist på råvaror. Japan hade under 1930-talet attackerat Kina och de ägde snart stora delar av landet. Japanerna var starka och fortsatte in i franska Indokina 1941. USA, Storbritannien och den holländska exilregeringen sa emot hårt och krävde betalningar av Japan. Japan hade nu brist på råvaror och på den ekonomiska fronten. Länderna träffades i Washington för att uppnå en förlikning. Oron växte i Japan. Landet var utrustat till 100% och var redo för krig. Japan valde krigsmakt. I USA ansåg man Japan som de billiga varornas land, man trodde att deras utrustning var liten och inte kunde åstadkomma mycket.

Franklin D Roosevelt, 1882-1945 :

Roosevelt föddes i Hyde park i delstaten New York.. Han studerade juridik vid Columbia University 1904-1907. Han gifte sig år 1905 med en släkting vid namn Eleanor Roosevelt. 1921 fick Franklin ett livslångt handikapp, polio. 1932 besegrade han då sittande Presidenten Herbert Hoover i valet. Roosevelt led också av en djup depression under en längre tid. Han segrade i det andra President valet 1926 över republikanen Alfred M. Landon. Vid 1930-talets slut koncentrerade sig Franklin på utrikespolitiken och europeiska kriget. Han ville ha USA utanför detta krig. När kriget bröt ut bistod han Storbritannien med krigsmaterial. Roosevelt vann också i det tredje President valet mot republikanen Wendel Willkie. Strax efter anfallet mot Pearl Harbor gav kongressen Roosevelt fullmakt under kriget. En fjärde gång valdes Roosevelt till President genom en seger över Thomas E. Dewey. När nästan kriget var slut så var Roosevelt mycket trött och sjuklig. Han dog strax efter av en hjärnblödning i Warm Springs, Georgia. Harry S. Truman blev USA:s nästa President.

Förberedelser :

Chefen för japanska flottan, amiral Yamamoto, menade att man kunde vinna kriget om det inte varade alltför länge. Yamamoto lät en grupp stabsofficerare i uppdrag att arbeta en studie över möjligheterna för ett överraskningsanfall mot den amerikanska marinbasen Pearl Harbor. Man enades om att anfallet skulle ske med flygplan, som startade från hangarfartyg. Den 6 november 1941 förbereder sig sex hangarfartyg med 421 plan. Måndagen den 10 november lämnar hangarfartygen örlogshamnen Kuwait, i närheten av Tokyo. De 421 planen med modeller: Akagi, Hiryu, Shokaku, Soryu och Zuikaku, blir den största luftflotta under kriget. Understödsförbandet med slagkryssarna: Hiei och Kirishima. De tunga kryssarna Tone och Chikuma. En lättare kryssare och nio jagare, samt tre ubåtar och åtta förråds- och tankarfartyg. Fartygen samlas vid Hittokappubukten, som ligger 1000 sjömil norr om Tokyo. I Tokyo bär armésoldater flottans uniformer för att dölja den japanska flottans resande. Den 15 november 1941 får Washington en rapport om att 30-40 japanska fartyg har lämnat Shanghai. Natten till den 19 november 1941 lämnar fyra japanska transportfartyg flottbasen Yokasuka med fem ”dvärg” ubåtar och sätter kurs mot Pearl Harbor. Klockan 06:00 på morgonen den 26 november lämnar alla fartygen Hittokappubukten och sätter kurs mot Pearl Harbor.

Den amerikanska underrättelsetjänsten lyckades knäcka den japanska diplomatiska koden och de amerikanska befälhavarna informerar styrkorna i västra USA om att förhandlingarna med Japan har misslyckats och att de måste räkna med att de japanska styrkorna kan komma att angripa Filippinerna eller Borneo följande dag. Oshima, den tyska ambassadören i Berlin får reda på om misslyckandet och säger därmed att Tyskland inte kommer angripa USA. Den japanska regeringen förväntar sig Tysklands stöd.

Isoroku Yamamoto, 1884-1943 :

Isoroky Yamamoto var en japansk sjömilitär. Han var storamiral. Yamamoto deltog i flera slag bl.a Tsushimaslaget 1905. Konteramiral blev han år 1929 och viceamiral 1934, senare vice marinminister mellan 1936-1939 då förbättrade han flyg och flotta. Han var överbefälhavare till sjöss från 1939. Yamamoto planerade också anfallet mot Pearl Harbor. Överbefälhavaren dog i slaget vid Midway 1942 när ett amerikanskt jaktplan sköt ner honom.

Anfallet :

Den 2 december bestämmer Japan att anfallet mor Pearl Harbor kommer att ske den 7 december 1941. I skydd av oväder närmar sig japanerna sitt mål. Dvärgubåtarna anländer 10 sjömil söder om Pearl Harbor på kvällen den 4 december. Ubåtarna ska bege sig in i hamnkanalen under natten och förstöra torpednäten så att den amerikanska flottan inte kan åka ut till havs. Operationen misslyckas och ubåtarna återvänder aldrig. Hitler reagerar starkt och lovar att hjälpa Japan om ett krig skulle starta. Två fjärrspaningsplan startar klockan 05:30 den 7 december, från de japanska tunga kryssarna Tone och Tshikuma. De ska kolla läget vid Pearl Harbor. Samtidigt startas hangarfartygen och klockan 07:30 ligger de omkring 70 sjömil norr om ön Oahu. Efter 20 minuter flyger sammanlagt 353 plan i riktning mot Pearl Harbor.

Första anfallsvågen –

Vid den första vågen koncentrerade sig Japan på de sju slagskepp som låg parvis utanför Ford ön. Två tunga bomber sänkte ”Arizona” med 1106 besättningsmän ombord som omkom. ”Oklahoma” kantrade efter tre torpedträffar, 415 man blev instängda. ”West-Virginia” blev uppriven i sidan medan ”California” sjönk långsamt. ”Nevada” försökte ta sig ut till havs men fick istället en torped och tre bomber på sig och gick på grund. Skeppen ”Maryland” och ”Tennessee” klarade sig oskadda.

Andra anfallsvågen –

Klockan 07:15 startade Japan den andra anfallsvågen. Anfaller bestod av 54 bombplan, 80 plan med minor och 36 jaktplan. Operationen påbörjades strax efter att den första vågen anlänt till sitt mål. Anfallet slutar 09:45.

Hawaii :

Hawaii består av flera vulkaniska öar t.ex Oahu. Där ligger huvudorten Honolulu. Utanför Honolulu ligger flott- och flygbasen Pearl Harbor. Idag kan man se U.S.S Arizona som sänktes under anfallet.

Efterspelet :

Amerikanerna hinner knappt reagera när de japanska planen bombar Pearl Harbor. Några luftvärnskanoner är bemannade, men man saknar ammunition eftersom förråden är låsta. Efter anfallet har 60% av de amerikanska slagskeppen antingen sänkts eller skadats. Ungefär 138.5 ton bomber och torpeder har fällts över Pearl Harbor. Den sammanlagda förlusten för US Air Force är: 188 flygplan; 2403 meniga har stupat och 1178 har skadats. De militära flygbaserna Wheeler och Hickham vid Ford ön, skadades svårt.

Japans förluster är dess mindre: fem torpedplan, femton störtbombare, nio jaktplan och de fem dvärgubåtarna samt deras besättning. Under anfallet omkommer 55 japanska flygare. Efter andra vågen satte kapten Nagumo kursen mot norr. Japanernas operation har lyckats. De har lyckats total förstöra den amerikanska flottan och säkrat den vinst i de sydasiatiska råvaruområdena. Amerikas fyra moderna hangarfartyg lyckades undkomma förödelsen. En storm har hindrat dem från att nå fram till Pearl Harbor. Japanerna är mycket nöjda med sin seger, men amiral Yamamoto säger att detta bara var en liten seger och det betyder inte så mycket. De 50 amerikanska ubåtarna som i början av kriget varit stationerade i Stilla havet, får order om att inleda ett sjökrig mot Japan. Den 8 december 1941 undertecknar President Roosevelt krigsförklaringen mot Japan. Andra funderar på om det japanska angreppet kunde ha förutsetts. Varningar och rapporter om okända plan hade inte diskuterats mellan flottan och armén. Storbritannien står på USA:s sida och förklarar då också Japan krig.

USA påbörjar samma dag ubåtsoperationen. De vet att tyskarna är framgångsrika i nattangrepp. Medan Japan inte har så stora resurser till havs. Deras sjöresurser sjunker alltmer. Den 8 december 1941 inleder Storbritanniens flotta en operation till Malaya, där de ska skära av de japanska landstigningstrupperna från deras förrådslinjer. Britterna undviker flygtransport eftersom skeppet Prince of Wales är tungt belastat med luftvärnskanoner och räknas som osårbart. Samma dag invaderar Japan Hongkong, klockan 08:00. Brittiska trupper är tvungna att dra sig tillbaka och ut ur Hongkong. Onsdagen den 10 december startar 30 japanska bomb- och torpedplan för att spana efter fientliga mål. Planen lyckas hitta skeppen Prince of Wales och Repulse. Ungefär 90 minuter senare sänkts de båda skeppen som ansågs osänkbara. Endast fyra japanska plan skjuts ner under anfallet. Eskort-jagarna Electra, Express, Tenedos och Vampire räddar 2081 brittiska soldater från skeppen. De brittiska slagskeppen är nu slut. Japanerna fortsätter trycka på vid Filippinerna och det amerikanska försvaret lyckas hålla japanerna borta. Japan ger sig på Taipo. De har en bra taktik som ingen använt förut, kamouflage. Brittiska soldater tvingas ständigt retirera. Japan vinner detta slag. Torsdagen den 11 december 1941 förklarar Italien och Tyskland krig mot USA. De tyckte att Roosevelt var ”sinnessjuk”, och det förblev deras krigsförklaring.

I Berlin undertecknades en överenskommelse mellan Tyskland, Italien och Japan, om en gemensam krigföring. I avtalet nämns det bl.a. att inte sluta vapenstillestånd- eller fredsfördrag med USA eller Storbritannien, och nu har USA dragits in i andra världskriget. Japan erövrade område efter område under 1941 och 1942. Japan blev också av med ett par viktiga områden i Stilla havet. De områden som hade störst råvaruproduktion, och det var brist på pengar och råvaror för Japan. Sent in i 1945 var Japan chanslösa mot de allierades trupper som togs sig allt längre och längre in i Japan. Roosevelt hade påbörjat ett projekt som kallades Manhattan projektet. I projektet arbetade man sen 1939 med en atombomb och som blev klar i mitten av 1945. Roosevelt ville se en snabb utväg från kriget i Asien och satte in en atombomb mot Hiroshima. Tre dagar efter fällde man en till atombomb över Nagasaki. Meningen med det hela var att spara på resurser så som soldater, flygplan, skepp och annat, men också för att visa Sovjet hur mäktiga USA var. Den 2 september 1945 kapitulerar Japan.

Sammanfattning :

1939 började USA förse Storbritannien med krigsmaterial, lagen kallades ”cash and carry”. Japan invaderar Indokina 1941, på grund av dess råvaruproduktion. USA, Storbritannien och Holland begärde betalning av Japan. Japanerna väljer då vapenmakt. Yamamoto planerar anfallet mot Pearl Harbor. Förhandlingarna med Japan misslyckas och USA måste vara beredda med ett mot anfall. Tyskland är i fred med USA. Den 7 december 1941 anfaller Japan flott- och flygbasen Pearl Harbor. Amerikanerna hinner knappt reagera när planen viner i luften och sänker skepp efter skepp. Japan är nöjda med segern, men USA hade tur. De fyra hangarfartygen låg inte i hamn vid anfallet och Japan lyckas inte bomba oljetankarna. Om detta hade inträffat skulle USA inte ha en chans i kriget. Den 8 december 1941 undertecknar President Roosevelt krigsförklaringen mot Japan. Storbritannien står på USA:s sida. Samma dag attackerar USA:s ubåtsflotta Japan och de vinner slaget. Storbritanniens flotta anfaller likaså japanska landstignings trupper i Malaya. Den 10 december var sl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Pearl Harbor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-06-09]   Pearl Harbor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6566 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×